Gerdien Rots vult plek raadslid Wiegman op

De plek van vertrekkend ChristenUnie raadslid Wiegman in de Zwolse gemeenteraad wordt opgevuld door Gerdien Rots.

Wiegman vertrekt naar de Tweede Kamer. Rots richtte zich tot nu met name op de landelijke politiek, ze stond op de lijst voor de Tweede Kamer. Rots zal plaatsnemen in de commissies Werk en Ruimte. Ze wordt waarschijnlijk begin volgende maand in de gemeenteraad geinstalleerd.
Bron: RTV Oost

Jongeren filmen voor Statenverkiezingen

Jongeren in heel Overijssel worden opgeroepen om in de vorm van een filmpje hun eigen kijk op de provincie, het politieke speelveld en het nut van verkiezingen in te sturen.

In samenwerking met de opleiding Mediaproductie van de School of Media van de Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft de provincie Overijssel een webcast-project opgezet. Het gaat om grappige en informatieve filmjes, zogenaamde ‘viral movies’ waarin jongeren elkaar oproepen om hun stem op 7 maart vooral niet verloren te laten gaan. De eerste drie webfilmpjes zijn klaar en zijn vandaag op het wereldwijde web geplaatst.

Lees verder »

Verkeersituatie Werkerlaan ter discussie

De Swollwachtfractie is de afgelopen periode meerdere malen benaderd door Zwolse burgers, welke zich hebben beklaagd over de slechte verlichting aan de Werkerlaan in Zwolle, die op dit moment onvoldoende is. Bij eigen waarneming kan Swollwacht niets anders dan ook concluderen dat de klacht omtrent de verlichting meer dan legitiem is. 

Naar de mening van de fractie is de oorzaak hiervan de aanwezige oude bomenrij dat een goede verlichting in de weg staat. Daarnaast heeft Swollwacht mogen constateren dat het hier aangelegde schelpen c.q. voetpad, welke een halve meter beneden het wegdek ligt, mede de oorzaak ervan is, dat de voetgangers vervolgens op de rijbaan gaan lopen. De partij vindt dat dit kan leiden tot zeer onveilige en daarmee levensgevaarlijke situaties. Ook heeft de fractie geconstateert dat de aanwezige bruggetjes op deze laan onvoldoende zijn aangegeven c.q. uitgelicht. Ook dit kan zorgen voor een extra gevaar. Temeer, omdat automobilisten plotseling moeten afremmen of zelfs achteruit rijden als ze de afslag te laat hebben gesignaleerd.

Lees verder »

SP start verkiezingscampagne in Zwolle

Met nog een maandje te gaan tot de verkiezingen, zal de campagne van de SP zaterdagmiddag 10 februari in Zwolle officieel van start gaan. Lijsttrekker Düzgün Yildirim en vele andere kandidaten zullen voorbijgangers in de Diezerstraat vanaf 12.00 tot 16.00 uur te woord staan en uitnodigen om onder het genot van een kop tomatensoep de standpunten van de SP onder de loep te nemen. Echte SP-fanaten kunnen zelfs een t-shirt met de beeltenis van Yildirim aanschaffen!

De SP gaat ook in Overijssel uit van een historische verkiezingsoverwinning. Wanneer Overijssel 7 maart net zo stemt als op 22 november, krijgt de partij zeven zetels in de nieuwe Statenzaal en wordt daarmee de derde partij in de provincie. Vandaar dat de SP het belangrijk vindt om de kiezer zo goed mogelijk te informeren over haar standpunten en ideeën. Voor de SP is in de komende vier jaar vooral het stoppen met de privatisering van de publieke sector een belangrijk punt.

Lees verder »

Zwols raadslid Wiegman in Tweede Kamer

Voor de ChristenUnie komen waarschijnlijk twee Zwollenaren in de Tweede Kamer.

Huidig Kamerlid Slob uit Zwolle wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij en het Zwolse raadslid Wiegman komt er ook in. Zij schuift een plek op de lijst omhoog, omdat huidig fractievoorzitter Rouvoet minister en vice-premier wordt in het nieuwe kabinet. Slob heeft zich als enige kandidaat gesteld om hem op te volgen. Hij heeft partijleider Rouvoet bijgestaan in de onderhandelingen over een regeerakkoord.
Bron: RTV Oost

Slob nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Kamerlid Arie Slob uit Zwolle wordt waarschijnlijk de nieuwe fractie-voorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Rouvoet wordt minister en vice-premier in het nieuwe kabinet.

Slob heeft zich dinsdagavond als enige kandidaat gesteld om hem op te volgen. Hij heeft partijleider Rouvoet de afgelopen weken bijgestaan in de onderhandelingen met het CDA en de PvdA over een regeerakkoord.

Bron: RTV Oost.

“Lübeckplein moet groen en levendig worden”

In een groene leefomgeving voelen mensen zich beter. Het is in de stad echter niet altijd makkelijk om groen met steen te combineren. GroenLinks/DeGroenen: “Door inbreiding zal in de toekomst binnen de stad meer gebouwd gaan worden. Het is een uitdaging om ook in die stad het groen te versterken. Een opvallend versteend gebied binnen de stad is het Lubeckplein in Hanzeland.”

 
Eind 2006 hielden de ondernemers van het plein een charmeoffensief…

De bewonersvereniging en de ondernemers van het Lubeckplein hebben aangegeven het plein graag een meer groene uitstraling met het liefst een ontmoetings- of speelplek te willen geven. Het Lubeckplein heeft naar de mening van de fractie GroenLinks/DeGroenen goede mogelijkheden om uit te groeien tot een levendig en mooi plein. Er wordt op het plein een groen en een ontmoetingsplek gemist. Het groene riet in het water heeft naar het idee van GL/DG als groen te weinig volume voor zo’n groot plein.

Lees verder »

GL/DG blij met allochtone zorgconsulent

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag besloten een subsidie van € 75.000,- toe te kennen aan de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Zwolle voor de inzet van een allochtone consulent welzijn en zorg. Jaarlijks kan de stichting rekenen op € 50.000,-. Een eenmalige bijdrage van € 25.000,- in 2007 is bestemd voor ontwikkelkosten.

De fractie van Groen Links/De Groenen is verheugd dat het Zwolse college het belang van een allochtone zorgconsulent onderstreept door subsidie te verlenen om een allochtone consulent welzijn en zorg aan te stellen. GL/DG heeft een aantal jaren geleden al gepleit voor een allochtone consulent. GL/DG: “Het is bekend dat de allochtonen meer gezondheidsklachten hebben dan autochtonen. Hoewel ze de hulp hard nodig hebben, zijn ze vaak ook niet precies op de hoogte van welke aanbod er bestaat op het gebied van zorg en welzijn. Als ze wel op de hoogte zijn weten ze vaak niet op welke manier ze aanspraak kunnen maken op voorzieningen.”

Lees verder »

SP Zwolle gaat podcasten

Vanaf 1 februari a.s. start de SP afdeling Zwolle met een eigen podcast, genaamd SPotcast. Elke eerste week van de maand staat er op www.zwolle.sp.nl een nieuwe SPotcast online. De Zwolse SP loopt voorop met deze multimedia toepassing. Zeker op lokaal politiek niveau kan het gebruik van multimedia in combinatie met internet een stuk beter ontwikkeld worden. De socialisten hopen met de SPotcast geïnteresseerden in de Zwolse politiek nog beter te bedienen.

SPotcast zal maandelijkse actualiteiten brengen, gevoed door het bestuur en de fractie van SP Zwolle. Wat doet de afdeling op straat en in de raad? Aan de hand van een aantal vaste items als ‘Zwolle Actueel’ en Twisterling op Stoom’ wordt de luisteraar op de hoogte gebracht van diverse kwesties. Daarnaast zal er in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht geschonken worden aan de campagne.

Lees verder »

GL/DG vraagt Zwollenaren het licht uit te doen

De fractie GroenLinks/DeGroenen in Zwolle is zeer verheugd dat minister Winsemius positief heeft gereageerd op de oproep van de Tweede Kamer fractie GroenLinks om donderdag de lichten vijf minuten te doven. Daarmee sluit Nederland aan bij deze internationale actie tegen klimaatverandering. 

In antwoord op vragen van GroenLinks laat Winsemius weten de lichten van het ministerie van VROM te doven en zoveel mogelijk te bevorderen dat ook de lichten bij andere overheidsgebouwen en ministeries uitgaan. Onbekend is of de minister daarover al contact heeft opgenomen met de gemeente Zwolle. De gemeente heeft maandag, na vragen van GroenLinks/De Groenen, echter in eerste instantie aangegeven geen mogelijkheid te zien om mee te doen aan de actie. De fractieleden van GroenLinks/DeGroenen zullen zelf op donderdagavond meedoen aan de actie en het licht doven. De fractie vraagt Zwollenaren en bedrijven het zelfde goede voorbeeld te volgen voor een beter klimaat. Een aantal fractieleden verblijft waarschijnlijk in het fractiehuis waar geen lichtknopjes aanwezig zijn en het licht dus niet uit kan.

Lees verder »

Groene partij wil 5 minuten het licht uit

Op 1 februari a.s. 5 minuten het licht uit. Dat is de motie die de fractie van GroenLinks/DeGroenen maandag 29 januari heeft ingediend bij de gemeenteraad van Zwolle.

De fractie wil dat het College zich aansluit bij een internationale actie op 1 februari 2007 waarbij van 19.55 uur tot 20.00 uur alle (buiten)verlichting van gemeentelijke panden gedurende 5 minuten wordt gedoofd. Bovendien wil de fractie dat de aan de gemeente gelieerde instellingen worden aangespoord hetzelfde te doen. Het betreft een landelijke ludieke actie die milieuvriendelijk is, geen geld kost maar zelfs geld oplevert en bijdraagt tot het bewustwordingsproces.

Partijen willen reparatie WWB

In de Wet Werk en Bijstand in Zwolle wordt geen eenduidige interpretatie gegeven over al dan niet meerekenen van de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen. Verschillende gemeenten hebben dit reeds in het gemeentelijk beleid ‘gerepareerd’. Dat vinden de partijen D66 en de SP in Zwolle

“De studiefinanciering van de thuiswonende studerende kinderen is in eerste instantie om de opleiding en studie te bekostigen. Het is algemeen bekend dat de hoogte van de studie­financiering niet toereikend is om de studiekosten (collegegeld en boeken) te bekostigen. Laat staan dat er geld overblijft om te voorzien in het eigen levensonderhoud. Op dit moment wordt in Zwolle het gedeelte van de studiefinanciering wat bedoeld is voor het levensonderhoud van de student meegerekend bij het inkomen van de ouder. Dat betekent in alle gevallen dat de betreffende ouder wordt gekort op de uitkering.” De SP en D66 hebben een motie voor de raadsvergadering van maandagavond opgesteld. Indieners zijn van mening dat dit niet de bedoeling is van ons gemeentelijk WWB beleid. De politieke partijen stellen daarom voor om de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet mee te nemen bij het inkomen van de ouder.

Lees verder »