Woningeigenaren mogelijk de dupe door kettingbeding

De CDA fractie Zwolle is geattendeerd op een bijzondere vorm van een derdenbeding welke naar onze mening zeer onwenselijk gevolgen heeft voor de Zwolse inwoners, de kopers van woningen in de wijk Stadshagen.

Het zijn de bepalingen opgenomen onder “kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en erfdienstbaarheden met betrekking tot koopwoningen (type Verdi)  in Stadshagen. Het CDA stelt het college vragen over een bestaand derdenbeding waarbij kopers van nieuwbouwwoningen in Stadshagen de kans lopen met een grote persoonlijke schuld te blijven zitten indien zij door gewijzigde persoonlijke omstandigheden de aangekochte woning op korte termijn weer moeten verkopen. Het CDA denkt dat dit een onbedoeld effect van het beding is en vraagt het college of het mogelijk is de inhoud van dit beding te wijzigen.

Lees verder »

Nieuwe zwembaden kost gemeente jaarlijks 2,2 miljoen

Als Zwolle twee nieuwe zwembaden in de stad wil, gaat dat de gemeente jaarlijks 2,2 miljoen euro kosten.

Dat hebben huidige exploitanten van het Hanzebad en het Aa-bad begroot. Zwolle wil maximaal 1,5 miljoen euro aan de bouw en exploitatie van de zwembaden kwijt. Dus kan er mogelijk maar 1 nieuw bad komen. Marktpartijen hebben geen interesse in het bouwen en exploiteren van zwembaden. Daarom had de Zwolse raad de huidige exploitanten van de zwembaden gevraagd om met een plan te komen. Veel raadsfracties reageerden maandagavond terughoudend op het plan.
Bron: RTV Oost

D66 wil stemmachine voor visueel gehandicapten

In de gemeente Renkum kunnen op dinsdag 7 maart 2007 visueel gehandicapten voor het eerst hun stem zelfstandig uitbrengen. Deze gemeente gebruikt hiervoor een machine die de kandidatenlijsten voorleest. Visueel gehandicapte kiezers kunnen daarna zelf op een knop drukken om hun keuze te maken. De fractie van D66 vindt het een goede zaak dat ook in de gemeente Zwolle visueel gehandicapten op deze wijze hun stem kunnen uitbrengen op 7 maart a.s.

Van de fabrikant Nedap Groenendaal mag bovengenoemde gemeente gratis de machine voor visueel gehandicapten gebruiken. Naast deze gemeente lenen dertien andere gemeenten het apparaat van Nedap. D66 verzoekt het college in Zwolle op zeer korte termijn in contact te treden met fabrikant Nedap Groendaal om te bezien of de gemeente Zwolle op 7 maart a.s. een betreffende machine te leen zou kunnen krijgen. Daarnaast verzoekt D66 het college de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst tot aankoop van een dergelijke machine over te gaan.

CDA’ers helpen Zwollenaar met schilderbeurt

Vijf Zwolse en prominente CDA’ers hebben zaterdag het huis van een Zwollenaar geschilderd.

Zowel Tweede Kamerlid van Hijum, gedeputeerde Rietkerk, fractieleden Antuma en Beugelink als wethouder Dannenberg pakten de verfkwast. Het ging om de woonkamer van een inwoner uit Zwolle die volgens Stichting Present ‘echt hulp nodig had’ en ‘door persoonlijke omstandigheden in moeilijkheden was gekomen’. Stichting Present organiseert projecten waarbij mensen tijd en energie kunnen inzetten om anderen te helpen. Stichting Present opereert in 14 steden, waaronder Zwolle.
Bron: RTV Oost

Groene fractie wil praktijk homohuwelijken behouden

De fractie GroenLinks/De Groenen is tevreden over de bestaande praktijk in Zwolle rondom het voltrekken van homohuwelijken. In het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie is een passage opgenomen die verwijst naar het homohuwelijk. VVD Zwolle heeft over dezelfde kwestie vragen aan het college gesteld. De VVD wil weten of het Zwolse gemeentebestuur het eens is, dat ambtenaren geen verschil mogen maken tussen een huwelijkssluiting van homo’s of hetero’s.

De strekking is dat de rechtspositie van ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van homohuwelijken moet worden geregeld. In de pers is daarover gisteren gemeld dat de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Haarlem en Leeuwarden niets zien in welke vorm van wijziging van de bestaande praktijk. De fractie GroenLinks/De Groenen is tevreden met de bestaande praktijk die in Zwolle wordt toegepast. Daardoor ondervinden homoparen geen belemmeringen en zo hoort het ook. De mogelijkheden voor homoparen om zich in de echt te verbinden mogen niet worden ingeperkt.

Lees verder »

PvdA-congres steunt regeerakkoord

De PvdA-leden zijn op het congres in Zwolle in overgrote meerderheid akkoord gegaan met regeringsdeelname van de partij. Ook was er geen oppositie tegen de voorgedragen bewindslieden.


Oud minister Wim Kok was voor het congres nog vrij sceptisch

De aankomend staatssecretarissen en ministers werden kort voor de stemming gepresenteerd aan het congres. Allemaal hielden ze een kort praatje. Het congres nam ook een aantal moties aan, onder meer een motie van verdriet over Irak. Veel PvdA-leden zijn voor een onderzoek naar het besluit om de inval van de Amerikanen in Irak te steunen. Ze vinden het verdrietig dat een onderzoek niet in het regeerakkoord staat.


Ronald Plasterk nu nog met de portefeuille homo-emancipatie


Drukte tijdens het Pvda Congres in Zwolle

 

SP-kamerlid Agnes Kant op campagne in Zwolle

Aanstaande dinsdag, 20 februari, haalt de SP alles uit de kast voor een knallende actie in de hoofdstad van Overijssel. In de Diezerstraat te Zwolle komt Tweede-Kamerlid Agnes Kant de provinciale campagne van lijsttrekker Düzgün Yildirim ondersteunen. Maar ook de fameuze ‘SoeP Express’ is van de partij om voorbijgangers een kopje echte SP-tomatensoep te serveren. Om het feestje compleet te maken zullen ‘The Amazing Stroopwafels’ het geheel van muziek voorzien.

Vanaf 14:00 tot 16:00 zijn deze prominente gasten te bewonderen in de Diezerstraat. Verder zullen er veel vrijwilligers op de been zijn om folders en natuurlijk de beruchte SP-sponzen uit te delen. De sponzen zijn helemaal in de stijl van de Statenverkiezingen en er wordt al gesproken over een waar collectoritem. Ook speciaal gedrukte T-shirts met SP-lijsttrekker Yildirim zullen tegen een steunprijs van vijf euro verkrijgbaar zijn. Behalve Yildirim en andere kandidaten uit Overijssel, is ook Tweede-Kamerlid Agnes Kant (40) aanwezig. De nummer twee van de SP haalde bij de verkiezingen van 22 november 169.664 voorkeurstemmen en wordt vooral gewaardeerd voor haar inzet in de zorg.

Lees verder »

“Begraafplaats Windesheim is vol”

In het dagblad de Stentor van donderdag 15 februari 2007 las de fractie van Swollwacht een artikel met als kop “Begraafplaats Windesheim is vol”. Gelijk daaronder het citaat: “Gemeente Zwolle blundert als het gaat om communicatie.” Swollwacht is verbaast over het artikel en stelt aan het college een aantal vragen.

Swollwacht: “Wethouder Pot vertelde op woensdagavond 14 februari 2007 in het Dorpshuis in Windesheim – aan ongeveer 150 Windesheimers en nabestaanden van mensen die in dit Zwolse dorp zijn begraven – dat de 319 graven tellende begraafplaats vol is en hoorden grafeigenaren op een bijzonder confronterende manier, dat het hebben van een familiegraf op de begraafplaats in Windesheim niet automatisch meer betekent dat je ook in dat graf begraven wordt. De begraafplaats telt op dit moment nog ongeveer honderd ‘gereserveerde’ bovenlaagjes, waar nog iemand begraven kan worden.” Een andere heel ingrijpende mededeling was volgens Swollwacht, dat wanneer de 66 graven die nu nog uit te geven zijn op de nieuwe begraafplaats op zijn, niemand meer in Windesheim begraven kan worden, omdat Kranenburg dé algemene begraafplaats wordt. Veel Windesheimers hebben ooit een graf voor onbepaalde tijd gekocht. Ze zijn er geboren en willen er ook begraven worden.

Lees verder »

Arie Slob fractievoorzitter ChristenUnie

Arie Slob uit Zwolle is gekozen tot fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Slob maakte dat donderdag zelf bekend. Hij was vicefractievoorzitter en mede-onderhandelaar namens zijn partij bij de kabinetsformatie met CDA en PvdA.

De promotie tot fractievoorzitter was verwacht. Slob was de enige kandidaat om ChristenUnie-leider André Rouvoet op te volgen. Die wordt minister voor Jeugd en Gezin in het nieuwe kabinet.

Bescheiden duizendpoot moet ChristenUnie smoel geven: De OV-fiets, jongeren met een arbeidshandicap, onderhoud van vaarwegen en de elektriciteitswet. Het is een tamelijk willekeurige greep in het scala van onderwerpen, waarmee Arie Slob zich als Kamerlid van de ChristenUnie de afgelopen maanden bezighield. De man die André Rouvoet opvolgt als fractieleider is een duizendpoot.

Lees verder »

Lev vindt nota Toeristisch Offensief abstract

De lokale politieke partij Lev-06 heeft het afgelopen weekeinde kritisch gereageerd op de Nota Toeristisch Offensief. In deze nota beschrijft de gemeente hoe Zwolle bij de top 10 van aantrekkelijke grote steden kan komen.

Lev vindt de nota ambtelijk en abstract. De nota bevat te weinig originele ideeën en denkrichtingen. Verder wordt er in het stuk geen antwoord gegeven op de vraag: waarin gaat Zwolle zich onderscheiden van de rest? Tot slot mist Lev-06 de inbreng van Zwollenaren. Ondernemers lijken bijvoorbeeld helemaal niet betrokken te zijn geweest bij het opstellen van de nota.

Lees verder »

7 maart 2007 Statenverkiezingen Overijssel

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie dat zetelt in Zwolle. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur.

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Lees verder »

ROOD in actie tijdens Valentijnsdag

Woensdag 14 februari is het Valentijnsdag, een dag die staat voor liefde voor de medemens. ROOD, jongeren in de SP, vindt dat dit het hele jaar het geval zou moeten zijn. Daarom deelt de partij in Overijssel valentijnskaarten uit met 12 redenen om als jongere 7 maart SP te stemmen.

Van de thema’s openbaar vervoer, zorg, werk en school en sport en cultuur heeft ROOD de voor jongeren belangrijkste punten uit het SP verkiezingsprogramma geplukt. ROOD is woensdag in Zwolle te vinden van 11:00-14:00 achter het station (Lübeckplein).