Plan voor gratis openbaar vervoer

De PvdA in Zwolle wil dat kinderen en 65-plussers in de stad gratis met het openbaar vervoer kunnen in de daluren.  Volgens de partij is in Eindhoven een dergelijk proefproject gestart, dat tot eind volgend jaar duurt. De bedoeling is om ouderen mobiel te houden en jongeren te stimuleren om het openbaar vervoer te pakken. Als jongeren er nu aan gewend raken, zullen ze als ze volwassen zijn nog steeds de bus pakken. De PvdA wil weten of het experiment ook in Zwolle gestart kan worden.

(Bron: RTV Oost)

PvdA wil onderzoek naar gratis OV voor ouderen

Op 7 december 2006 schreef het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen in Zwolle (Cosbo Zwolle) een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders én aan alle fracties van de gemeenteraad van Zwolle met het verzoek te komen tot een experiment met gratis openbaar vervoer voor senioren in daluren.

Inmiddels is in de gemeente Eindhoven met een dergelijk experiment gestart. Vanaf 1 maart j.l. mogen kinderen en 65+ers in de gemeente Eindhoven gedurende daluren gratis met de bus. De gemeente Eindhoven wil met de proef, die tot eind 2008 duurt, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van Eindhoven verbeteren. De PvdA in Zwolle zou dit experiment ook in Zwolle gerealiseerd willen zien, en stelt daarover een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

Yildirim toont diploma’s

Lijsttrekker Düzgün Yildirim van de SP in Overijssel moet duidelijker vermelden welke opleidingen hij heeft gevolgd. Dat zegt landelijk partijsecretaris Van Heijningen van de Socialistische Partij. Van Heijningen noemt het niet handig dat Yildirim op de site van de provincie summiere informatie verschaft over zijn opleidingen.


Düzgün Yildirim laat zien dat hij wel diploma’s heeft

Yildirim liet gisteren op TV Oost zien dat hij in Nederland een diploma heeft van een hbo-opleiding. Ook heeft hij een universitaire opleiding gevolgd, maar die niet afgesloten met een diploma. Tegenover Weblog Zwolle kan Yildirim het niet laten grapjes te maken over zijn diploma’s en opleidingen die hij gevolgd heeft. Yildirim: “Ik heb alleen maar een zwemdiploma.” Maar vlak daarna meldt hij uiterst serieus, dat Nieuw Rechts en RTV Oost aan de haal zijn gegaan met een gedeelte van zijn betoog. Dat de lijsttrekker is gebeld door dagblad de Telegraaf klopt. “Nadat ik een grapje maakte over een diploma van de lagere school hing de redactie van die krant gelijk weer de telefoon op”, zegt Yildirim. De SP-lijsttrekker kreeg eerder deze week een cursus Nederlands aangeboden van Nieuw Rechts, omdat hij slecht Nederlands zou spreken. Nieuw Rechts slingerde daarna de discussie aan over Yildirims diploma’s. Met de lijsttrekker van het CDA Theo Rietkerk heeft Yildirim nog een appeltje te schillen. Beiden hebben al wel contact gehad, maar er volgden geen excuses van Rietkerk. Rietkerk bekritiseerde vrijdag de betrouwbaarheid van de SP. Hij was zaterdag, toeval of niet, de grote afwezige van de lijsttrekkers op de Open Dag van de provincie Overijssel.

Bron: RTV Oost / Editted by Weblog Zwolle

“Düzgün Yildirim liegt over opleiding”

De SP-lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Overijssel heeft gelogen over zijn opleidingen. In een radio-uitzending van RTV-Oost zei Yildirim onlangs dat hij twee hbo-diploma’s bezit. Tegenover De Telegraaf heeft hij toegegeven dat hij alleen de basisschool heeft afgerond en verder geen enkel schooldiploma heeft.

Op zijn website had hij vermeld dat hij de hbo-studies opbouwwerk en organisatie en management heeft gevolgd. Ook zou hij een studie politicologie aan de VU in Amsterdam hebben gevolgd. Op de Wikipedia pagina die aan hem gewijd is staat nog steeds dat de in ‘Turks-Koerdistan’ geboren SP-politicus die opleidingen heeft gevolgd. Bij titulatuur staat vermeld: drs.

Lees verder »

Provinciale verkiezingen 2007

Op 7 Maart 2007 is de kiezer weer aan zet om een nieuwe samenstelling te bepalen voor de Provinciale staten. De verkiezingskoorts is bij de verschillende politieke partijen inmiddels flink uitgebarsten en zijn druk bezig met het voeren van campagne. Toch is de opkomst en populariteit van deze verkiezingen altijd bijzonder laag.

In onze nieuwe poll kunt u aangeven of u wel of niet gaat stemmen. In dit bericht kunt u uw stem eventueel toelichten.

SP wil sluitende aanpak voor WAJONG’ers

De SP in Zwolle is blij met de extra 180.000 euro die voor de gemeente Zwolle is vrijgemaakt om de wachtlijsten bij de sociale werkvoorziening op te lossen. De SP: “Aangezien de wachttijd voor een Zwolse WSW geïndiceerde ongeveer drie jaar bedraagt, is het fijn dat er met dit extra geld op de sociale werkvoorziening kan worden ingezet. Het is immers niet de bedoeling dat mensen thuis zitten, omdat er onvoldoende plek is. De oplossing die de gemeente aandraagt door het financieren van voortrajecten juicht de SP van harte toe. Gezien de lengte van de wachtlijsten en de gemiddelde wachttijd van drie jaar is het belangrijk dat mensen niet nutteloos thuis komen te zitten.”

Toch maakt de SP zich zorgen om de geïndiceerde voor de sociale werkvoorziening (WSW geïndiceerde) met een WAJONG uitkering. Het college antwoordde op schriftelijke vragen van de SP, dat indien er middelen overblijven deze kunnen worden ingezet voor de WSW geïndiceerde met een WAJONG uitkering. “Het is heel onwaarschijnlijk dat u van deze 180.000 euro geld overhoudt. Immers de gemiddelde kosten (loon, incl. belgeleiding) per traject van twee jaar bedragen 31.793 euro (excl. BTW). Wanneer je deze 180.000 deelt door dit bedrag kunnen er 5,6 trajecten worden ingezet. Aangezien er 150 mensen op de wachtlijsten staan, is het zeer onwaarschijnlijk dat u aan de doelgroep van de WSW geïndiceerde WAJONG’ers toe komt”, zegt de SP.

Lees verder »

Extra stations- in/uitgang Van Karnebeektunnel

GroenLinks/De Groenen vindt dat er een extra voetgangers in-/uitgang moet komen van/naar het station, ter hoogte van de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Dit zal een aanzienlijke verbetering betekenen voor bereikbaarheid NS-­stati­on, Spoorzone,  Van Karnebeekstraat en de Sassenstraat. En zo kan ook de bestaande, regelmatig te drukke, NS- voetgangerstunnel worden ontlast. Het gaat om eenvoudige aanpassingen, die al gerealiseerd kunnen worden vooruitlopend op de Hanzelijn.

Verder is de Van Karne­beek­straat op dit mo­ment geen logi­sche link tussen station en bin­nen­stad. Door een extra stations-in/uitgang te construeren bij de Van Karnebeekstraat wordt de verkeersdruk op het Stationsplein een stuk minder. Want zodoende kan er naast de Stati­ons­weg (‘links­om’) een andere logische route ontstaan van het Station naar het cen­trum, nl. via de Van Karne­beek­straat (‘rechts­om’). Daar­mee zou niet alleen het winkelen in de Van Karnebeekstraat, maar ook in de Sassen­straat een extra impuls krijgen. In de detailhandelsvisie bleek al dat deze straten een impuls kunnen gebruiken.

Lees verder »

Minimale opkomst bij congres Lijst Willem Lucht

Dinsdagavond presenteerde de lokale politieke partij Lijst Willem Lucht voor een handjevol geïnteresseerden in Zwolle haar nieuwe partijprogramma op het tweede partijcongres in wijkcentrum Weijenbelt.

Bij het partijcongres was het tv-programma ‘Man bijt hond’ ook aanwezig voor opnames. Willem Lucht was het afgelopen jaar de politiek verslaggever bij het populaire programma van de NCRV. Lucht zei de vorige maand, dat er voor de komende raadsverkiezingen meer stemmen behaald moeten worden dan de 323 stemmen in 2006. “Anders wordt LWL geroyeerd om als partij mee te doen aan volgende verkiezingen en dat mag geen werkelijkheid worden”, zei Willem Lucht. Gekeken naar de opkomst deze avond moet Willem Lucht met zijn partijgenoten flink aan de bak om voldoende stemmen te halen voor een zetel bij de raadsverkiezingen in 2010.


Foto’s: Wouter Steenbergen

Yildirim krijgt taalles aangeboden

Nieuw Rechts Overijssel heeft in de verkiezingscampagne lijsttrekker Yildirim van de SP een cursus Nederlands aangeboden. Volgens Nieuw Rechts spreekt Yildirim slecht Nederlands en moet hij als politicus nieuwkomers het goede voorbeeld geven. Yildirim wil niet op het aanbod reageren. Hij vindt dat Nieuw Rechts zo alleen maar op een slimme manier aandacht krijgt. Het is voor het eerst dat in de verkiezingen in Overijssel op deze manier campagne wordt gevoerd.

Bron: RTV Oost

Theo Rietkerk on Tour in Zwolle

De top van het CDA in Overijssel deed zaterdag Zwolle aan. Het CDA Overijssel heeft zaterdag 24 februari uitgeroepen tot “Dag van de bereikbaarheid”. Theo Rietkerk reed zaterdag samen met het Zwolse CDA-Kamerlid Eddy van Hijum in een vrachtwagen door Overijssel, gevolgd door de Theo-on-tour-auto met daarin Corien Wortmann (CDA’er in het Europese parlement), gedeputeerde Piet Jansen, en de statenleden Laura Antuma en Pier Antuma. “Het CDA Overijssel wil de komende jaren flink investeren in wegen, openbaar vervoer, waterwegen, de stationsomgevingen in de grote steden en verkeersknelpunten op het platteland”, aldus Rietkerk. Zaterdag maakte de CDA-lijsttrekker bekend dat het CDA Overijssel de komende jaren hiervoor minimaal 250 miljoen euro wil inzetten.

Bij het Van der Valk Hotel werd zaterdagmorgen een tussenstop gemaakt om een petitie van CDA Zwolle in ontvangst te nemen. Onder het motto “Geen knelpunt, maar Knooppunt” pleiten afgevaardigden van het CDA Zwolle en het CDA Zwartewaterland er gezamenlijk  voor dat de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten zich inspannen voor een gezamenlijke aanpak van “de strategische ruit” rondom Zwolle en dat de mogelijke aanpassingen van de N331, N340, N35, A28 en N50 in samenhang worden bekeken. Verder pleitte men in Zwolle voor een versnelde ontsluiting van Stadshagen en de Zwartewatersteden richting de A28 door middel van voorfinanciering, een soepele afhandeling van het verkeer van de N35 via de zuidelijke as (IJsselallee) van Zwolle en het ondersteunen van gemeentelijke initiatieven om de doorstroming van het regionale woon-werkverkeer te bevorderen.


Het CDA ging via de Ceintuurbaan verder Overijssel in…

“Sluiten van homohuwelijken in Zwolle gegarandeerd”

Door een passage in het landelijk coalitieakkoord is discussie ontstaan over hoe om te gaan met het homohuwelijk. ‘Wat de PvdA fractie in Zwolle betreft is de lijn helder en die moet maar weer eens gezegd worden’, aldus woordvoerder Johan Weber. ‘

De gemeente Zwolle garandeert dat homohuwelijken op basis van de huidige wetgeving gesloten kunnen en moeten worden In Zwolle!’ ‘En daar past bij dat buitengewone ambtenaren burgelijke stand (BABSén) die vrijwillig kiezen voor deze functie alle echtparen die willen trouwen in het echt willen  en moeten verbinden, dus ook homo-echtparen’. Kiezen voor dit ambt betekent dus niet dat er dan individuele keuzes te maken zijn want dan gaat de ambtenaar in kwestie eigenstandig invulling geven aan landelijk en lokaal beleid daar waar die ruimte er niet is. ‘Die keuze moet van tevoren worden gemaakt door mensen die deze functie ambieren’ aldus Weber. Je wilt alle echtparen in het echt verbinden waarbij discriminatie bijvoorbeeld op sexe uigesloten is. ‘Sta je daar niet achter dan moet je het ambt niet willen vervullen’ zo is de mening van de PvdA fractie in Zwolle.

Lees verder »

Rel om verkiezingsposter VVD in Zwolle

Binnen VVD Overijssel is een Poster-Rel ontstaan. De 46-jarige Privé Detective Sander van Betten heeft eigen posters laten maken met de tekst: ” Kies voor de Privé Detective in de politiek”. Het bestuur van de VVD Zwolle is hier echter op tegen, en is donderdag begonnen met het weghalen/overplakken in Zwolle van de posters van VVD’er Sander van Betten. Van Betten vindt dat dit tegen alle fatsoensnormen in is, en zal zijn poster blijven plakken.

Na 12 jaar gemeenteraadslid in Hasselt en later Zwartewaterland is Van  Betten nu beschikbaar om zitting te nemen in de Provinciale Staten van Overijssel. Vanaf 15 maart 2006 is de kandidaat uit de gemeenteraad en is erachter gekomen dat hij de politieke arena toch wel erg mist. Door middel van van campagne te voeren probeerde de detective een hogere plaats te veroveren om zodoende op een verkiesbare plaats te komen staan. Dat is de positie 12 geworden. Van Betten: “De VVD heeft blijkbaar alle borden gereserveerd voor de lijsttrekker, iets wat natuurlijk niet werkt. Meerdere kandidaten hebben reeds eigen banners en/of posters geplakt. In Zwolle zijn zelfs al naam banners van een regionale kandidaat verwijderd en overplakt. Dit is tegen alle fatsoensnormen in. Wel ben ik van mening dat je je moet onderscheiden, dus echt iets toevoegen. Dat doe ik dus door mijn beroep op de poster te zetten. Zelf verwacht ik daardoor extra stemmen binnen te halen die natuurlijk uiteindelijk voor de VVD zijn, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor.”

Lees verder »