Onderzoek naar gevels van hoogbouw in Zwolle

Zwolle moet onderzoek doen naar de gevels van alle hoogbouw in de stad. Dat vindt de VVD in Zwolle.

 

Foto: J. Rabel

Vorige week kwam tijdens de storm de halve gevel van een flat op de hoek van de Betje Wolffstraat en Tesselschadestraat naar beneden. Volgens fractievoorzitter Van Dijk is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Om dat risico voor de toekomst uit te sluiten, wil de partij dat alle constructies van flats worden onderzocht.

Bron: RTV Oost

SP kiest Yildirim als lijsttrekker voor Statenverkiezingen

Na zorgvuldige samenwerking met alle Overijsselse afdelingen, heeft de SP haar programma en kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Overijssel menselijker en socialer’ gekregen. Op de kieslijst zijn kandidaten uit de hele provincie vertegenwoordigd met zeer uiteenlopende achtergronden. Düzgün Yildirim (43) zal net als vier jaar geleden de lijst aanvoeren en ziet zelfs mogelijkheden tot deelname in het nieuwe college.

 

Twee commissies waren de afgelopen maanden ijverig in de weer. De één had de taak om tussen alle aanmeldingen dertig kandidaten te vinden die de SP het beste kunnen vertegenwoordigen. De tweede commissie vertaalde de visie van de SP in het provinciale verkiezingsprogramma; een praktische aanpak voor de komende vier jaar. “Het programma vulde zich eigenlijk vanzelf”, vertelt lijsttrekker Düzgün Yildirim, “de afgelopen jaren hebben we stevig oppositie gevoerd tegen het beleid van CDA, PvdA en VVD, ons programma zit tjokvol socialere alternatieven”.

Lees verder »

Discussie over integratie van allochtonen

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praatten bekende en minder bekende Zwollenaren maandagavond in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

 

Samen met deskundigen en een vijftigtal belangstellenden gingen ze deze avond op zoek naar oplossingen. Aan de orde kwamen o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs.

‘Lees verder’ voor een verslag van www.zwolsnieuws.nl …

Lees verder »

Vragen over status Bankenlocatie Melkmarkt

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt in Zwolle moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. De Zwolse politieke partijen GL/DG, SP, D66 en PBZ gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

In het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht is het volgende beleid opgenomen: “Bij ingrepen van enige schaal zal een goede historische analyse aan planvorming vooraf moeten gaan. Bouwaanvragen zullen daarom vergezeld dienen te gaan van een dergelijke (bouw-) historische analyse.” Bij de bouwaanvraag voor de Bankenlocatie Melkmarkt is hiervan geen sprake, zeggen de partijen. Door de Stichting Bankebouw Van Straaten zijn verzoeken ingediend om de de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. De Zwolse partijen stellen hierover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Debatavond ‘Alternatieve energie versus kernenergie’

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari a.s. een debatavond over energie. Het onderwerp staat op het moment volop in de schijnwerpers.

Hoe moet het verder met de opwarming van de aarde? Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie? Deze avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

Lees verder »

Bonus na volgen inburgeringstraject

Bewoners van Zwolle die hun inburgeringtraject goed hebben doorlopen ontvangen eenmalig 100 euro.

Het is de bedoeling dat ze daarmee de contributie van een culturele- of sportvereniging betalen. De PvdA deed dat voorstel gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De partij wil daarmee een brug slaan tussen het inburgeringtraject en de integratie in Zwolle. De politiek heeft het voorstel aangenomen en wethouder Pot de opdracht gegeven het uit te werken zodat het ingevoerd kan worden.
Bron: RTV Oost

Motie voor inspraak bouwplan Betje Wolffstraat

De plaatselijke ChristenUnie dient maandagavond tijdens de raadsvergadering, samen met de SP, Swollwacht, D66 en GL/DG, een motie in waarbij voor meer inspraak voor de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolfstraat gepleit wordt. Na 14-11-2005 is er alleen informeel contact geweest met de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolffstraat, waarbij de tekeningen niet uit de tas van de ambtenaar zijn geweest, zegt de CU in een toelichting op de motie.

“Na 19-06-2006 is er alleen een informatieavond geweest waar de bewoners te horen hebben gekregen dat er niet gesproken kon worden over het bouwplan. Alleen over het groen om het plan heen, kon via een klankbordgroep meegedacht worden.” Op 19-06-2006 heeft de wethouder de raad toegezegd, dat de buurt kon meepraten over bouwvolume, hoogte en massa. Dit moet nog steeds gebeuren en kan nu dus alsnog gebeuren, nu het huidige plan is afgekeurd.

Lees verder »

SP wil onafhankelijk onderzoek naar Leger des Heils

De SP in Zwolle is ontevreden over de beantwoording van vragen van de SP over vermeende misstanden bij het Leger des Heils.

Vorig jaar wilde de SP een raadsonderzoek, omdat het Leger des Heils de tarieven voor het begeleid wonen kunstmatig hoog zou houden. Clienten zouden betalen voor investeringen die niet voor hen werden gedaan. Wethouder Knol kwam enkele weken geleden met een antwoord op de door de SP gestelde vragen, maar de SP is daarmee niet tevreden. De partij wil de kwestie opnieuw bespreken.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

Nieuw Rechts doet mee aan Statenverkiezingen

Nieuw Rechts doet in Overijssel mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat heeft landelijk voorzitter Michel Smit bekendgemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst van Nieuw Rechts in Almelo.

De lijsttrekker is Almeloër Tolsma. Vorig jaar was hij lijsttrekker van Nieuw Rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuw Rechts haalde toen geen zetel. Nieuw Rechts zet bij de statenverkiezingen onder meer in op betaalbare woningen, meer politieposten en het weren van moskee-en.
Bron: RTV Oost

SP: “trottoirs versperd met fietsen”

Afgelopen week ontving raadslid Edwin Koster van de plaatselijke SP van de gemeente een lovend persbericht (3 januari 2007) over de AFAC (algemene fietsen afhaalcentrale). Geen zwevende fietsen meer bij het station. De indruk is anders, zegt Koster. “Toen ik gisteren en eergisteren bij het station was, ter hoogte van de parkeergarage aldaar, bleek het trottoirs versperd met fietsen, die niet goed gestald stonden” (zie foto).

 

Donderdagmiddag had Koster ook al eens een kijkje genomen en eigenlijk hetzelfde beeld vastgesteld. De fractie van SP wil tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag graag van de wethouder weten of er niet te vroeg gejuicht wordt, en welke maatregelen er genomen worden om de het trottoirs volgende week wel weer volledig beschikbaar te hebben voor voetgangers. Tevens wil de fractie van de wethouder weten of hij van mening is, dat er voldoende parkeerplaats is voor fietsen in de buurt van het station en welke maatregelen hij gaat nemen om een eventueel tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station op te lossen?

Discussie over integratie op de arbeidsmarkt

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praten bekende en minder bekende Zwollenaren maandag 15 januari in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt en gaan zij samen met belangstellenden op zoek naar oplossingen.

Aan de orde komt o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs. Locatie: Biebcafe van de centrale bibliotheek aan de Diezerstraat. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Toegang: gratis.

Groenlinks/De Groenen naar An Inconvenient Truth

Fractie, steunfractie en wethouder Peter Pot van GroenLinks/De Groenen gaan donderdagavond naar de film.

An inconvenient truth van Al Gore, voormalig vice-president van de VS, draait in het Filmhuis en de partij was er als de kippen bij om kaartjes te bestellen. Deze zeer spraakmakende film legt mythen en misvattingen bloot over de opwarming van de aarde en laat zien wat we aan de dreigende, door de mens zelf veroorzaakte, wereldramp kunnen doen.

Het bezoek ligt in het verlengde van de inbreng bij de begroting, waar een
motie van GroenLinks/De Groenen met als onderwerp deze film werd aangenomen. Wethouder Van Dooremolen is meegevraagd, maar is helaas verhinderd. Hij werkt wel aan het mogelijk maken van gratis filmbezoek voor alle leerlingen en studenten in Zwolle, in lijn met de aangenomen motie. Met het bezoeken van de film sluiten de politici van GroenLinks/De Groenen hun politieke vergaderjaar af.