Twee jaar extra steun Fundatie

De steun van de gemeente Zwolle aan de Fundatie van 33.000 euro moet voorlopig worden beperkt tot twee jaar. Dat stelt de VVD in de Zwolse gemeenteraad. De jaarlijkse steun komt bovenop een eenmalige extra injectie van 150.000 euro, die nodig is om het museum te redden. Het college wil het museum naast het eenmalige bedrag vaste financiele ondersteuning bieden voor onbepaalde tijd.

De gemeenteraad vergadert vandaag over de begroting van 2007, en neemt a.s. maandag een besluit. Provinciale Staten stemden eerder deze week in met een reddingsplan voor het noodlijdende museum.

Bron: RTV Oost

PBZ twijfelt aan keuze zorgaanbieder

TSN is één van de drie geselecteerde zorgaanbieders in Zwolle maar geeft op dit moment voor de PBZ fractie alle redenen om te twijfelen aan de "goede" keuze van het college. PBZ zegt, dat het college bij monde van wethouder Dannenberg, maar ook diens voorganger, altijd staande heeft gehouden dat er geen schoonmaakbedrijven zouden worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de thuiszorg zoals bedoeld en beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens de informatie van PBZ is TSN  recentelijk overgenomen resp. ingelijfd is door Asito schoonmaakbedrijven. De PBZ fractie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de door de nieuwe combinatie te leveren werkzaamheden. "Bovendien is door deze overname er nu een situatie ontstaan welke altijd als ongewenst door de gemeente kenbaar is gemaakt", zegt de lokale partij. PBZ stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Bankenlocatie wordt monument

Donderdagmorgen heeft D66-fractievoorzitter Jan Zelle verzocht als agendapunt van de commissie ruimte van maandag 13 november 2006 af te voeren het raadsvoorstel "Bouwaanvraag bouwplan Bankenlocatie (Voorstraat/Melkmarkt) binnenstad". Donderdagmiddag is dit verzoek gehonoreerd. Het voorstel komt niet op 13 november aan de orde.

De D66-voorman heeft hierom verzocht, omdat de welstandcommissie positief adviseert om het pand van de ABN-AMRO en van Tijl monumentwaardig te verklaren en op de monumentenlijst te zetten.

Lees verder »

D66 wil huidig aantal coffeeshops behouden

D66 in Zwolle vindt dat het gebruik van hennepproducten is in onze samenleving inmiddels zodanig ingeburgerd dat het niet meer weg te denken valt. In verband met internationale verdragen wil de Haagse politiek niet voldoen aan verzoeken tot het vrijgeven van de verkoop zoals beoogd door ervaringsdeskundigen als de Maastrichtse CDA-burgemeester, zegt de politieke partij.

"In Zwolle hebben we een beperkt aantal coffeeshops. Ze voldoen aan de vraag en er is weinig tot geen sprake van overlast. Voor de regulering via het gedoogbeleid had Zwolle in de 80-er jaren nog een eigen door de plaatselijke politiek gedoogd verkooppunt in het gesubsidieerde jongerencentrum." "Via een uitsterfconstructie van het vergunningensysteem voor de coffeeshops kan het aantal verkooppunten in de toekomst beneden een aanvaardbare norm komen. Misschien zelfs onaanvaardbaar voor een goede beheersbaarheid. Maar het gebruik zal niet afnemen door sluiting. De illegaliteit en de criminaliteit zullen daardoor wel toenemen. Terug naar af!" Dat zegt D66 donderdag. D66 Zwolle stelt over bovenstaande een aantal vragen aan het college.

Lees verder…

Lees verder »

Wouter Bos in Zwolle

Wouter Bos heeft vrijdagavond het lijsttrekkersdebat voor RTL gewonnen. Vijftig procent van de kijkers stemde voor de PvdA-lijsttrekker, 46 procent voor zijn CDA-opponent Jan Peter Balkenende. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO onder 1342 kijkers. Zij beloonden het optreden van Bos met een 7,2, terwijl Balkenende een 6,9 kreeg. Volgens TNS/NIPO besloot tijdens het debat 19 procent van de kijkers die SP hadden willen stemmen over te stappen op de PvdA.

 

Wouter Bos luiterend naar de mensen op straat

Vanmorgen bezocht de lijsttrekker van de PVDA Zwolle. Na een ronde door de binnenstad, waarbij Wouter Bos diverse rode rozen uitdeelde en mensen aansprak, ging de lijsttrekker vervolgens de 'zeepkist' op.  Voor het stadhuis sprak Bos de toegestroomde menigte toe. Wouter Bos was duidelijk in een goede stemming na de winst gisteren in het lijsttrekkersdebat. 

De 'Zeepkist op'

André Rouvoet helpt mee met MADD-vrijwilligersdag

Vrijdagmiddag was André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer, in Zwolle. Hij zette zich, in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day), in voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij bood de vrijwilligers een helpende hand in het huishouden.

Het was een gezellige bijeenkomst, waar Rouvoet op enthousiaste wijze door vrijwilligsters, waar het plezier van het mogen werken in dit Ronald MacDonaldhuis vanaf straalde, werd voorgelicht. Directrice, Lianne Booyink, vertelde dat zij het bijzonder waardeerde met deze mensen te mogen werken. De heer Rouvoet werd door de vrijwilligsters uitgebreid ingelicht over het reilen en zeilen van dit huis waarna hij een gezin, die er tot en met vandaag had vertoefd, mocht uitschrijven. Inclusief de controle of alles op een juiste en schone wijze was achtergelaten. Daarnaast kreeg hij een rondleiding door het huis en mocht hij de ramen lappen, hetgeen hij met volle overgave op zich nam. Het huis werkt met 67 vrijwilligers. Zaterdag zijn er in Zwolle nog tal van andere activiteiten in het kader van MADD.

Swollwacht wil groen Betje Wolffstraat behouden

De Swollwacht fractie is de afgelopen weken meerdere malen benaderd door  verontruste burgers over het bouwplan van 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten op de locatie van de voormalige kleuterschool "De Petteflet" aan de Betje Wolffstraat.  Deze burgers spreken de angst uit, dat door op de voornoemde locatie woningbouw te plegen,  zij het laatste stukje groen uit hun directe woonomgeving zien verdwijnen.                                                                  

Het is de fractie bekend, dat het bestemmingsplan voor de Wipstrik is vastgesteld, maar het is voor de lokale partij tevens onaanvaardbaar, dat in dit gedeelte Wipstrik, waar al zo veel gebeurd kwa asfalt en beton ook nog eens dit kleine stukje groen zal moeten verdwijnen. "Waarom juist een bouwplan op dit kleine "groene plekje", wat dit gebied nog rijk is", vraagt Swollwacht zich af. Het bouwplan 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten past naar het inzicht van de fractie niet in een kleinschalige bebouwing.

Lees verder »

Rouvoet zeemt ramen in Zwolle

Vrijdag 3 november zal André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede kamer, zich inzetten voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij zal hier de vrijwilligers een helpende hand bieden in het huishouden. Dit alles in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day).

's Middags steekt Rouvoet deze dag zijn handen uit de mouwen. "Ik waardeer het werk van mensen in de (mantel)zorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Niet alleen betaald werk telt. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving" zegt Rouvoet. Assistent huismanager Petra van de Veer: "De vrijwilligers van het Ronald McDonald zullen morgen in ieder geval zorgen voor voldoende werk. We kunnen hier best wat hulp gebruiken. Wat we doen? Het Ronald McDonald Huis in Zwolle biedt gezinnen met een ziek kind onderdak. Ouders waarvan een kind in het Sophiaziekenhuis ligt kunnen bij ons terecht voor overnachting, maar ook voor een luisterend oor".

Lees verder »

Zwols derde kamerlid vergadert met minister

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis uit Zwolle (student aardrijkskunde en oud-voorzitter  SOOZ) zal vrijdag 3 november aanstaande voorstellen ter stemming brengen op de plenaire zitting van De Derde Kamer in Den Haag.  Samen met 149 andere Derde Kamerleden uit zowel Nederland als bijvoorbeeld Colombia, Burkina Faso, Uganda, Bangladesh en Bhutan, zal het Derde Kamerlid vergaderen met minister Van Ardenne. Daarnaast zullen onder andere Tweede Kamerleden Diederik Samsom (PvdA), Jozias van Aartsen (VVD),  Henk de Haan (CDA) en Europarlementariër Erik Meijer (SP) in gesprek gaan met Derde Kamerleden.

Klinkvis heeft een jaar in De Derde Kamer zitting genomen en heeft zich met name gericht op het schrijven van een voorstel over drinkwatergebruik. 'Ik vind het heel belangrijk dat er binnen ontwikkelingssamenwerking meer aandacht komt voor deze thematiek. Zoet drinkwater wordt wereldwijd een steeds schaarser goed is en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater onnodig verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost burgers veel geld. Voor drinkwater zal in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden. Daarom zal ik op vrijdag 3 november naar Den Haag gaan om deze thematiek onder de aandacht van de minister en Tweede-Kamerleden te brengen.' aldus Derde-Kamerlid Klinkvis.

Lees verder »

'Isala brandveilig medio 2008'

De Zwolse Isalaklinieken moeten binnen twee jaar brandveilig zijn. Dat heeft de Zwolse burgemeester Meijer de raad laten weten na vragen van D66.

D66 maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid van het ziekenhuis na het zien van een reportage van het tvprogramma Netwerk. Zo zijn er bijvoor-beeld problemen met de tussenwanden die moeten voorkomen dat een brand zich snel verspreidt. De brandveiligheid had al in 2003 op orde moeten zijn. Meijer benadrukt dat er geen acuut gevaar is voor patienten, maar vindt wel dat het ziekenhuis traag heeft gehandeld.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

VVD inventariseert verkeerschaos Stadshagen

De bewoners van Stadshagen en diegenen die de wijk willen bezoeken klagen meer en meer over de chaotische- en onveilige verkeersstituaties in deze wijk. Er is al langer sprake van buitengewoon slechte- en onlogische (om)rijroutes en gevaarlijke situaties. In het bijzonder tijdens de momenten waarop kinderen van en naar de scholen gebracht worden is er sprake van verhoogd risico op ongelukken.

Tijdens de wijkplatforms worden daarover opmerkingen gemaakt en vragen gesteld maar in plaats van een goede aanpak wordt de problematiek steeds nijpender. En dat terwijl de komende jaren met de afronding van Stadshagen 1 en de ontwikkeling van Stadshagen 2 nog de nodige bouwactiviteiten in Stadshagen zullen plaatsvinden. De VVD wil daarom de klachten over de onveilige en onlogische vekeerssituaties in Stadshagen inventariseren en met de bewoners en college kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Lees verder »