Minimale opkomst bij congres Lijst Willem Lucht

Dinsdagavond presenteerde de lokale politieke partij Lijst Willem Lucht voor een handjevol geïnteresseerden in Zwolle haar nieuwe partijprogramma op het tweede partijcongres in wijkcentrum Weijenbelt.

Bij het partijcongres was het tv-programma ‘Man bijt hond’ ook aanwezig voor opnames. Willem Lucht was het afgelopen jaar de politiek verslaggever bij het populaire programma van de NCRV. Lucht zei de vorige maand, dat er voor de komende raadsverkiezingen meer stemmen behaald moeten worden dan de 323 stemmen in 2006. “Anders wordt LWL geroyeerd om als partij mee te doen aan volgende verkiezingen en dat mag geen werkelijkheid worden”, zei Willem Lucht. Gekeken naar de opkomst deze avond moet Willem Lucht met zijn partijgenoten flink aan de bak om voldoende stemmen te halen voor een zetel bij de raadsverkiezingen in 2010.


Foto’s: Wouter Steenbergen

Yildirim krijgt taalles aangeboden

Nieuw Rechts Overijssel heeft in de verkiezingscampagne lijsttrekker Yildirim van de SP een cursus Nederlands aangeboden. Volgens Nieuw Rechts spreekt Yildirim slecht Nederlands en moet hij als politicus nieuwkomers het goede voorbeeld geven. Yildirim wil niet op het aanbod reageren. Hij vindt dat Nieuw Rechts zo alleen maar op een slimme manier aandacht krijgt. Het is voor het eerst dat in de verkiezingen in Overijssel op deze manier campagne wordt gevoerd.

Bron: RTV Oost

Theo Rietkerk on Tour in Zwolle

De top van het CDA in Overijssel deed zaterdag Zwolle aan. Het CDA Overijssel heeft zaterdag 24 februari uitgeroepen tot “Dag van de bereikbaarheid”. Theo Rietkerk reed zaterdag samen met het Zwolse CDA-Kamerlid Eddy van Hijum in een vrachtwagen door Overijssel, gevolgd door de Theo-on-tour-auto met daarin Corien Wortmann (CDA’er in het Europese parlement), gedeputeerde Piet Jansen, en de statenleden Laura Antuma en Pier Antuma. “Het CDA Overijssel wil de komende jaren flink investeren in wegen, openbaar vervoer, waterwegen, de stationsomgevingen in de grote steden en verkeersknelpunten op het platteland”, aldus Rietkerk. Zaterdag maakte de CDA-lijsttrekker bekend dat het CDA Overijssel de komende jaren hiervoor minimaal 250 miljoen euro wil inzetten.

Bij het Van der Valk Hotel werd zaterdagmorgen een tussenstop gemaakt om een petitie van CDA Zwolle in ontvangst te nemen. Onder het motto “Geen knelpunt, maar Knooppunt” pleiten afgevaardigden van het CDA Zwolle en het CDA Zwartewaterland er gezamenlijk  voor dat de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten zich inspannen voor een gezamenlijke aanpak van “de strategische ruit” rondom Zwolle en dat de mogelijke aanpassingen van de N331, N340, N35, A28 en N50 in samenhang worden bekeken. Verder pleitte men in Zwolle voor een versnelde ontsluiting van Stadshagen en de Zwartewatersteden richting de A28 door middel van voorfinanciering, een soepele afhandeling van het verkeer van de N35 via de zuidelijke as (IJsselallee) van Zwolle en het ondersteunen van gemeentelijke initiatieven om de doorstroming van het regionale woon-werkverkeer te bevorderen.


Het CDA ging via de Ceintuurbaan verder Overijssel in…

“Sluiten van homohuwelijken in Zwolle gegarandeerd”

Door een passage in het landelijk coalitieakkoord is discussie ontstaan over hoe om te gaan met het homohuwelijk. ‘Wat de PvdA fractie in Zwolle betreft is de lijn helder en die moet maar weer eens gezegd worden’, aldus woordvoerder Johan Weber. ‘

De gemeente Zwolle garandeert dat homohuwelijken op basis van de huidige wetgeving gesloten kunnen en moeten worden In Zwolle!’ ‘En daar past bij dat buitengewone ambtenaren burgelijke stand (BABSén) die vrijwillig kiezen voor deze functie alle echtparen die willen trouwen in het echt willen  en moeten verbinden, dus ook homo-echtparen’. Kiezen voor dit ambt betekent dus niet dat er dan individuele keuzes te maken zijn want dan gaat de ambtenaar in kwestie eigenstandig invulling geven aan landelijk en lokaal beleid daar waar die ruimte er niet is. ‘Die keuze moet van tevoren worden gemaakt door mensen die deze functie ambieren’ aldus Weber. Je wilt alle echtparen in het echt verbinden waarbij discriminatie bijvoorbeeld op sexe uigesloten is. ‘Sta je daar niet achter dan moet je het ambt niet willen vervullen’ zo is de mening van de PvdA fractie in Zwolle.

Lees verder »

Rel om verkiezingsposter VVD in Zwolle

Binnen VVD Overijssel is een Poster-Rel ontstaan. De 46-jarige Privé Detective Sander van Betten heeft eigen posters laten maken met de tekst: ” Kies voor de Privé Detective in de politiek”. Het bestuur van de VVD Zwolle is hier echter op tegen, en is donderdag begonnen met het weghalen/overplakken in Zwolle van de posters van VVD’er Sander van Betten. Van Betten vindt dat dit tegen alle fatsoensnormen in is, en zal zijn poster blijven plakken.

Na 12 jaar gemeenteraadslid in Hasselt en later Zwartewaterland is Van  Betten nu beschikbaar om zitting te nemen in de Provinciale Staten van Overijssel. Vanaf 15 maart 2006 is de kandidaat uit de gemeenteraad en is erachter gekomen dat hij de politieke arena toch wel erg mist. Door middel van van campagne te voeren probeerde de detective een hogere plaats te veroveren om zodoende op een verkiesbare plaats te komen staan. Dat is de positie 12 geworden. Van Betten: “De VVD heeft blijkbaar alle borden gereserveerd voor de lijsttrekker, iets wat natuurlijk niet werkt. Meerdere kandidaten hebben reeds eigen banners en/of posters geplakt. In Zwolle zijn zelfs al naam banners van een regionale kandidaat verwijderd en overplakt. Dit is tegen alle fatsoensnormen in. Wel ben ik van mening dat je je moet onderscheiden, dus echt iets toevoegen. Dat doe ik dus door mijn beroep op de poster te zetten. Zelf verwacht ik daardoor extra stemmen binnen te halen die natuurlijk uiteindelijk voor de VVD zijn, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor.”

Lees verder »

SP wil snelle oplossing fietsparkeerplaatsen

De fractie van de SP heeft tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2007 mondelinge vragen gesteld aan de wethouder Verkeer. De SP constateerde een tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station en vroeg de wethouder of hij het probleem kon onderschrijven. Het antwoord van de wethouder was dat er inderdaad een tekort aan stallingplaatsen bestaat.

Het oplossen van dit tekort wilde de wethouder meenemen in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Het college heeft de gemeenteraad onlangs via een raadsbrief op de hoogte gebracht van haar besluit te starten met de ontwikkeling van een visie op de Spoorzone. Het tot ontwikkeling brengen van de visie zal nog geruime tijd in beslag nemen. De fractie van de SP is van mening dat het tekort aan fietsparkeerplaatsen en de Zwolse ambitie om fietsstad te blijven, deze wachttijd niet kan verdragen. Het gebrek aan fietsparkeerplaatsen zorgt voor veel overlast en moet op korte termijn worden aangepakt.

Lees verder »

Femke Halsema bezoekt Zwolle

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat betekent dat het weer campagnetijd is en de lijsttrekkers weer het land in trekken om naar de mensen toe te komen. GroenLinks reist met een speciale milieuvriendelijke aardgasbus door Nederland. Vanmiddag arriveerde deze bus met daarin  Femke Halsema samen met de lijsttrekker van GroenLinks Overijssel Mimi van Olphen op de Melkmarkt in Zwolle. Daar werden ze ontvangen door onze wethouder Peter Pot.


Femke Halsema


Femke Halsema tussen het publiek op de Grote Markt in Zwolle

Zowel Mimi van Olphen als Femke Halsema spraken de menigte toe. Daarna was het de beurt aan het publiek om vragen te stellen. De bijeenkomst werd gepresenteerd door het GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent. Na het officiële gedeelte was er nog ruim de tijd om met Femke even een gesprekje aan te gaan.


Wethouder Peter Pot ontving de fractievoorzitter


Geheel soepel was de aankomst in Zwolle niet, de bus had grote moeite om de draai te kunnen maken en.. jawel de Poller ging ook niet gelijk naar beneden.

Mark Rutte op campagne in Zwolle

Lijsttrekker van de VVD Mark Rutte was donderdagmiddag in Zwolle om de collega’s van de VVD in de provincie Overijssel te steunen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart 2007.

Met gedeputeerde Job Klaasen van de provincie wandelde Rutte door de Diezerstraat en deelde flyers van de VVD uit. In restaurant La Meridiana aan de Grote Markt volgde een lunch met VVD-leden en ondernemers uit de regio Zwolle.

Yildirim: pers richt zich op de grote partijen

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen ondernemen verschillende partijen activiteiten om kiezers aan te spreken. De lijstrekker voor de SP in Overijssel, de in Zwolle woonachtige Düzgün Yildirim, hekelt de rol van de pers in deze. Hij vindt dat die zich teveel op de grote partijen richten.

Yildirim: “De SP is zoals gewoonlijk jaar in jaar uit actief op diverse manieren. De afgelopen tijd hebben we met een stand gestaan in verschillende steden, hebben we onze leden bezocht in Staphorst, waren er vijf kamerleden bij een grote actie maandag in Zwolle waarbij kamerlid Agnes Kant aanwezig was en straks zullen we actie voeren voor beter en gratis openbare vervoer. Wat mij het meest opvalt van deze activiteiten is de belangstelling van de pers. Ze zijn er wanneer het gaat om de CDA, PvdA en VVD. Wanneer een gedeputeerde huisje gaat verven of in een treintje stapt dan komt dat niet alleen in de schriftelijke pers maar zelfs in het journaal. Die enorme media-aandacht voor de traditioneel grootste partijen is niet rechtvaardig richting de kleine parijen die veel meer inzet vertonen en activiteiten ondernemen. Misschien is het dan ook logisch dat deze partijen, niet op basis van hun programma en daadkracht, maar puur op basis van de hulp van de journalisten in afgelopen 30 jaar de grootste waren in Overijssel.” Hoezo onafhankelijke pers in Nederland, zegt Yildirim.

Woningeigenaren mogelijk de dupe door kettingbeding

De CDA fractie Zwolle is geattendeerd op een bijzondere vorm van een derdenbeding welke naar onze mening zeer onwenselijk gevolgen heeft voor de Zwolse inwoners, de kopers van woningen in de wijk Stadshagen.

Het zijn de bepalingen opgenomen onder “kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en erfdienstbaarheden met betrekking tot koopwoningen (type Verdi)  in Stadshagen. Het CDA stelt het college vragen over een bestaand derdenbeding waarbij kopers van nieuwbouwwoningen in Stadshagen de kans lopen met een grote persoonlijke schuld te blijven zitten indien zij door gewijzigde persoonlijke omstandigheden de aangekochte woning op korte termijn weer moeten verkopen. Het CDA denkt dat dit een onbedoeld effect van het beding is en vraagt het college of het mogelijk is de inhoud van dit beding te wijzigen.

Lees verder »

Nieuwe zwembaden kost gemeente jaarlijks 2,2 miljoen

Als Zwolle twee nieuwe zwembaden in de stad wil, gaat dat de gemeente jaarlijks 2,2 miljoen euro kosten.

Dat hebben huidige exploitanten van het Hanzebad en het Aa-bad begroot. Zwolle wil maximaal 1,5 miljoen euro aan de bouw en exploitatie van de zwembaden kwijt. Dus kan er mogelijk maar 1 nieuw bad komen. Marktpartijen hebben geen interesse in het bouwen en exploiteren van zwembaden. Daarom had de Zwolse raad de huidige exploitanten van de zwembaden gevraagd om met een plan te komen. Veel raadsfracties reageerden maandagavond terughoudend op het plan.
Bron: RTV Oost

D66 wil stemmachine voor visueel gehandicapten

In de gemeente Renkum kunnen op dinsdag 7 maart 2007 visueel gehandicapten voor het eerst hun stem zelfstandig uitbrengen. Deze gemeente gebruikt hiervoor een machine die de kandidatenlijsten voorleest. Visueel gehandicapte kiezers kunnen daarna zelf op een knop drukken om hun keuze te maken. De fractie van D66 vindt het een goede zaak dat ook in de gemeente Zwolle visueel gehandicapten op deze wijze hun stem kunnen uitbrengen op 7 maart a.s.

Van de fabrikant Nedap Groenendaal mag bovengenoemde gemeente gratis de machine voor visueel gehandicapten gebruiken. Naast deze gemeente lenen dertien andere gemeenten het apparaat van Nedap. D66 verzoekt het college in Zwolle op zeer korte termijn in contact te treden met fabrikant Nedap Groendaal om te bezien of de gemeente Zwolle op 7 maart a.s. een betreffende machine te leen zou kunnen krijgen. Daarnaast verzoekt D66 het college de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst tot aankoop van een dergelijke machine over te gaan.