Arie Slob fractievoorzitter ChristenUnie

Arie Slob uit Zwolle is gekozen tot fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Slob maakte dat donderdag zelf bekend. Hij was vicefractievoorzitter en mede-onderhandelaar namens zijn partij bij de kabinetsformatie met CDA en PvdA.

De promotie tot fractievoorzitter was verwacht. Slob was de enige kandidaat om ChristenUnie-leider André Rouvoet op te volgen. Die wordt minister voor Jeugd en Gezin in het nieuwe kabinet.

Bescheiden duizendpoot moet ChristenUnie smoel geven: De OV-fiets, jongeren met een arbeidshandicap, onderhoud van vaarwegen en de elektriciteitswet. Het is een tamelijk willekeurige greep in het scala van onderwerpen, waarmee Arie Slob zich als Kamerlid van de ChristenUnie de afgelopen maanden bezighield. De man die André Rouvoet opvolgt als fractieleider is een duizendpoot.

Lees verder »

Lev vindt nota Toeristisch Offensief abstract

De lokale politieke partij Lev-06 heeft het afgelopen weekeinde kritisch gereageerd op de Nota Toeristisch Offensief. In deze nota beschrijft de gemeente hoe Zwolle bij de top 10 van aantrekkelijke grote steden kan komen.

Lev vindt de nota ambtelijk en abstract. De nota bevat te weinig originele ideeën en denkrichtingen. Verder wordt er in het stuk geen antwoord gegeven op de vraag: waarin gaat Zwolle zich onderscheiden van de rest? Tot slot mist Lev-06 de inbreng van Zwollenaren. Ondernemers lijken bijvoorbeeld helemaal niet betrokken te zijn geweest bij het opstellen van de nota.

Lees verder »

7 maart 2007 Statenverkiezingen Overijssel

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie dat zetelt in Zwolle. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur.

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Lees verder »

ROOD in actie tijdens Valentijnsdag

Woensdag 14 februari is het Valentijnsdag, een dag die staat voor liefde voor de medemens. ROOD, jongeren in de SP, vindt dat dit het hele jaar het geval zou moeten zijn. Daarom deelt de partij in Overijssel valentijnskaarten uit met 12 redenen om als jongere 7 maart SP te stemmen.

Van de thema’s openbaar vervoer, zorg, werk en school en sport en cultuur heeft ROOD de voor jongeren belangrijkste punten uit het SP verkiezingsprogramma geplukt. ROOD is woensdag in Zwolle te vinden van 11:00-14:00 achter het station (Lübeckplein).

PvdA wil project IJsbaan Westenholte op agenda

De fractie van de PvdA wil de Projectopdracht Westenholte IJsbaan op de agenda van de commissie Ruimte plaatsen.

Het college van B&W heeft in november 2006 een bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel getekend om te komen tot woningbouw in Westenholte op de locaties IJsbaan en Stins. Hiertoe is inmiddels een projectopdracht opgesteld, welke ter kennisname op de raadsagenda van 12 februari staat. Woordvoerder Ronald Revenberg wil deze projectopdracht agenderen, omdat naar aanleiding van de commissievergadering op 25 september  en de raadsbrief van 4 oktober 2006, waarin de bestuursovereenkomst aan de orde was, een schriftelijke reactie is gestuurd naar het college met daarin een aantal vragen over het aangaan van de bestuursovereenkomst en de bouwplannen.

Lees verder »

SP en GroenLinks/De Groenen: motie voor verbod op circussen met wilde dieren

Vanavond in de openbare gemeenteraadsvergadering zullen SP en GroenLinks/De Groenen het College van B. en W. van Zwolle verzoeken om  in navolging van Amsterdam de landelijke overheid te verzoeken om van de bevoegdheid van de overheid gebruik te maken en het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden en dit in gezondheids- en welzijnswet voor dieren op te nemen.

De olifanten van Circus Arena bij het Provinciehuis…

“Het welzijn van wilde dieren wordt in het circus onherroepelijk aangetast. Bovendien zijn er genoeg alternatieven voor handen om het publiek te vermaken. Vandaar dat de indieners voor een verbod pleiten op circussen met wilde dieren. Zij hopen dat deze motie er mede aanleiding toe mag geven om in navolging van Oostenrijk ook in Nederland circussen met wilde dieren te verbieden. Onlangs is gebleken dat dit mogelijk is binnen de Europese Unie” aldus de fracties.

SP start verkiezingscampagne in Zwolle

De SP startte zaterdagmiddag officieel de campagne voor de verkiezingen in Overijssel. Lijsttrekker Düzgün Yildirim en vele andere kandidaten stonden voorbijgangers in de Diezerstraat te woord en nodigden het winkelend publiek uit om onder het genot van een kop tomatensoep de standpunten van de SP onder de loep te nemen.

Echte SP-fanaten konden zelfs een t-shirt met de beeltenis van lijsttrekker Yildirim aanschaffen. De SP gaat ook in Overijssel uit van een historische verkiezingsoverwinning. Wanneer Overijssel 7 maart net zo stemt als op 22 november, krijgt de partij zeven zetels in de nieuwe Statenzaal en wordt daarmee de derde partij in de provincie.

Foto’s: Han Dijkslag HDZ Fotografie

Gerdien Rots vult plek raadslid Wiegman op

De plek van vertrekkend ChristenUnie raadslid Wiegman in de Zwolse gemeenteraad wordt opgevuld door Gerdien Rots.

Wiegman vertrekt naar de Tweede Kamer. Rots richtte zich tot nu met name op de landelijke politiek, ze stond op de lijst voor de Tweede Kamer. Rots zal plaatsnemen in de commissies Werk en Ruimte. Ze wordt waarschijnlijk begin volgende maand in de gemeenteraad geinstalleerd.
Bron: RTV Oost

Jongeren filmen voor Statenverkiezingen

Jongeren in heel Overijssel worden opgeroepen om in de vorm van een filmpje hun eigen kijk op de provincie, het politieke speelveld en het nut van verkiezingen in te sturen.

In samenwerking met de opleiding Mediaproductie van de School of Media van de Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft de provincie Overijssel een webcast-project opgezet. Het gaat om grappige en informatieve filmjes, zogenaamde ‘viral movies’ waarin jongeren elkaar oproepen om hun stem op 7 maart vooral niet verloren te laten gaan. De eerste drie webfilmpjes zijn klaar en zijn vandaag op het wereldwijde web geplaatst.

Lees verder »

Verkeersituatie Werkerlaan ter discussie

De Swollwachtfractie is de afgelopen periode meerdere malen benaderd door Zwolse burgers, welke zich hebben beklaagd over de slechte verlichting aan de Werkerlaan in Zwolle, die op dit moment onvoldoende is. Bij eigen waarneming kan Swollwacht niets anders dan ook concluderen dat de klacht omtrent de verlichting meer dan legitiem is. 

Naar de mening van de fractie is de oorzaak hiervan de aanwezige oude bomenrij dat een goede verlichting in de weg staat. Daarnaast heeft Swollwacht mogen constateren dat het hier aangelegde schelpen c.q. voetpad, welke een halve meter beneden het wegdek ligt, mede de oorzaak ervan is, dat de voetgangers vervolgens op de rijbaan gaan lopen. De partij vindt dat dit kan leiden tot zeer onveilige en daarmee levensgevaarlijke situaties. Ook heeft de fractie geconstateert dat de aanwezige bruggetjes op deze laan onvoldoende zijn aangegeven c.q. uitgelicht. Ook dit kan zorgen voor een extra gevaar. Temeer, omdat automobilisten plotseling moeten afremmen of zelfs achteruit rijden als ze de afslag te laat hebben gesignaleerd.

Lees verder »

SP start verkiezingscampagne in Zwolle

Met nog een maandje te gaan tot de verkiezingen, zal de campagne van de SP zaterdagmiddag 10 februari in Zwolle officieel van start gaan. Lijsttrekker Düzgün Yildirim en vele andere kandidaten zullen voorbijgangers in de Diezerstraat vanaf 12.00 tot 16.00 uur te woord staan en uitnodigen om onder het genot van een kop tomatensoep de standpunten van de SP onder de loep te nemen. Echte SP-fanaten kunnen zelfs een t-shirt met de beeltenis van Yildirim aanschaffen!

De SP gaat ook in Overijssel uit van een historische verkiezingsoverwinning. Wanneer Overijssel 7 maart net zo stemt als op 22 november, krijgt de partij zeven zetels in de nieuwe Statenzaal en wordt daarmee de derde partij in de provincie. Vandaar dat de SP het belangrijk vindt om de kiezer zo goed mogelijk te informeren over haar standpunten en ideeën. Voor de SP is in de komende vier jaar vooral het stoppen met de privatisering van de publieke sector een belangrijk punt.

Lees verder »

Zwols raadslid Wiegman in Tweede Kamer

Voor de ChristenUnie komen waarschijnlijk twee Zwollenaren in de Tweede Kamer.

Huidig Kamerlid Slob uit Zwolle wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij en het Zwolse raadslid Wiegman komt er ook in. Zij schuift een plek op de lijst omhoog, omdat huidig fractievoorzitter Rouvoet minister en vice-premier wordt in het nieuwe kabinet. Slob heeft zich als enige kandidaat gesteld om hem op te volgen. Hij heeft partijleider Rouvoet bijgestaan in de onderhandelingen over een regeerakkoord.
Bron: RTV Oost