SP winnaar in Zwolle

In het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle werd woensdagavond de totale stemming van de Provinciale Verkiezingen bekend gemaakt. De totale opkomst was dit jaar 48.66 %. Bij de vorige Provinciale Verkiezingen in 2003 bedroeg dit echter nog 51.0 %. De grote winnaar dit jaar is de SP. Ook winnaar is de ChristenUnie. De PvdA is nipt de grootste partij in Zwolle gebleven, met maar 0,1 % voorsprong op het CDA. De PvdA was deze avond ook de grootste verliezer.

De grootste partij in Overijssel werd het CDA met 17 zetels. De PvdA eindigde met 9 zetels. De VVD en de SP haalden beide 6 zetels. De CU scoorde 5, en GL en de SGP beide 2 zetels. D66 komt niet meer in de Provinciale Staten terug.

ZWOLLE:

                                    2007                 2003

CDA                              20.5 %              24.1 %

PVDA                            20.6 %              28.2 %             

VVD                              14.0 %              13.5 %

Groenlinks                      7.4 %               9.2 %            

D66                                2.3 %               4.4 %

SGP                                0.8 %                0.9 %

SP                                14.9 %                6.4 %

CU                                 15.6 %              11.3 %

NR                                   0.3 %               NVT   

Fortuyn                            0.3 %               6.4 %

Leefbaar OV                    0.6 %              NVT    

Partij voor de dieren       2.4 %              NVT


Even schrikken voor de Zwolse lijsttrekker van de SP in Overijssel Düzgün Yildirim toen de SP bij een gemeente verloor… Hij werd met de SP wel de grote winnaar !


Wethouder Janco Cnossen (CU) kan lachen tussen de CDA’ers Tweede Kamerlid Eddy van Hijum en Alida Kastelein


Het was druk in het Provinciehuis…

“De opkomst is niet groot in Zwolle”

Het was niet bijzonder druk bij de verschillende Stembureaus in Zwolle. Anders dan bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen of de Gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst in Zwolle traditioneel laag bij de Provinciale Verkiezingen, zo ook deze verkiezingsdag op 7 maart 2007.

Een commissielid van het Stembureau in de Aa-landen zegt, dat er dit jaar lang niet zoveel personen zijn komen stemmen dan andere jaren dat er Provinciale Verkiezingen waren. Volgens het lid is de opkomst vaak 85 % geweest in de Zwolse wijk, maar zal het nu minder worden. De opkomst in Zwolle was vier jaar geleden 51 %. In heel Overijssel kunnen ongeveer 835.000 burgers hun stem uitbrengen.

Lage opkomst Provinciale verkiezingen verwacht

Landelijk wordt er deze verkiezingsdag voor de Provinciale Staten geen hoge opkomst verwacht. In Zwolle was de opkomst vier jaar geleden, op 11 maart 2003, 51 %. Dat was 5 % boven het landelijk gemiddelde.

De PvdA kreeg in Zwolle destijds de meeste stemmen met het aantal van 12.042. Het CDA scoorde de tweede plaats met 10.308 stemmen. De derde positie werd ingenomen door de VVD met 5.765 stemmen. Nieuwkomer LPF had vier jaar geleden het aantal van 902 stemmen. De nieuwe partijen dit jaar zijn Nieuw Rechts en de Partij voor de Dieren.

Commissaris Jansen met Stem-bus in Zwolle

Commissaris van de Koningin Geert Jansen roept iedere burger in Overijssel op te stemmen. Om zijn woorden kracht bij te zetten maakt de commissaris op 7 maart, de dag van de provinciale verkiezingen, in de Stem-bus een tour door Overijssel. De Commissaris is in goed gezelschap, want de jongeren van de Overijsselse Jongerenraad reizen met hem mee.

De tour begon om 07.30 uur op het NS Station in Zwolle. Hier bracht de Commissaris op het mobiele stembureau zijn stem uit. In een touringcar  doet de Commissaris van de Koningin vervolgens een aantal interessante locaties in Overijssel aan. De tour eindigt bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier geeft de Commissaris een gastcollege aan de derdejaars studenten van de school voor journalistiek.

GL/DG wil aantal orgaandonoren in Zwolle verhogen

Maandag heeft minister Klink het materiaal van de NIGZ-campagne om meer mensen te bewegen om zich als orgaandonor te laten registreren afgekeurd. De fractie van GroenLinks De Groenen vindt dit jammer en wacht de antwoorden op de vragen van de GroenLinks-fractie in de Tweede kamer af welk beweegredenen de minister hiervoor heeft en welke alternatieven hij ziet.

De situatie heeft de plaatselijke fractie GL.DG weer eens aan het denken gezet hoe we in Zwolle tot meer geregistreerde orgaandonoren kunnen komen. “We weten, het is geen gemakkelijk onderwerp, voor niemand. Toch willen wij in het belang van de hele bevolking hier zakelijk naar kijken. Wij constateren dat er nog steeds een groot tekort aan orgaandonoren is in ons land”, zegt de fractie. Van de mensen die bereikt zijn via campagnes wil ongeveer de helft zich laten registreren als donor. Naar schatting wordt echter slechts de helft van de potentiële donoren op dit moment bereikt. Het aantal potentiële donoren zou in theorie dus kunnen verdubbelen. In België is iedereen in principe orgaandonor, tenzij hij daar bezwaar tegen heeft gemaakt. In Nederland is deze stap nog niet gezet. “Het is dus van belang om zoveel mogelijk mensen te benaderen. De gemeente speelt hier een belangrijke rol in”, aldus de groene fractie.

Lees verder »

SP Zwolle wil beter monumenten beleid

  

De SP fractie in Zwolle komt in de raadsvergadering van maandag 12 maart met een initiatiefvoorstel om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming rondom monumenten.Nu gebeurd dat alleen door de gemeente  volgens de SP is er in het verleden te veel gesloopt zonder dat de burger er wat tegen doen kon ,als voorbeeld noemen zij het Gouverneurshuis dat ooit bij het kerkbrugje stond

De indieners van dit initiatiefvoorstel stellen daarom voor, om een nieuwe methode toe te passen als het gaat om een vernieuwd Monumenten Inventarisatie Project.”Uiteraard is het van belang om deskundigen een oordeel te laten vellen over de panden in onze mooie stad. Maar waarom zouden wij niet ook onze burgers de kans geven om mee te denken en mee te beslissen? Wij denken daarbij niet alleen aan de normen die worden gesteld voor monumenten, maar om ALLE panden in de stad. Dus ook nieuwere panden, waarvan wij gezamenlijk vinden dat zij behouden dienen te blijven of niet zomaar mogen worden gesloopt.  ” aldus de SP.

CDA steunt daklozenopvang Zwolle

De provinciale gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Theo Rietkerk is onder de indruk van de aanpak van het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle. Rietkerk kreeg vandaag samen met CDA-Kamerlid Eddy van Hijum een toelichting op de problematiek en de aanpak in Zwolle door het Leger des Heils en de CDA-raadsfractie. De gemeenteraad van Zwolle heeft maandag ingestemd met een ambitieus plan om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren en de overlast terug te dringen (‘Stedelijk Kompas Zwolle’).

Rietkerk is bereid om namens de provincie Overijssel een stimuleringssubsidie te verstrekken, zodat Zwolle de plannen versneld concreet kan uitwerken. De gemeente wil samen met woningcorporaties en zorginstellingen een sluitend aanbod van woon- en zorgvoorzieningen creëren, gericht op een terugkeer naar zelfstandig wonen. Zowel laagdrempelige dag- en nachtopvang als begeleid wonen zijn daarvoor van belang. Rietkerk wil de aanpak in Zwolle samen met PvdA’er Attiya Tunc ook onder de aandacht brengen van minister Vogelaar (Wonen) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisting (SEV).

Zware CDA-delegatie bezoekt dagopvang Bonjour

Dinsdagmorgen brachten de Overijsselse CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk en het Zwolse Tweede Kamerlid Eddy van Hijum een bezoek aan de dagopvang Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle. Zij werden ontvangen door directeur Elzo Edens. De Zwolse CDA-raadsleden Alida Kastelein (fractievoorzitter) en Jan Korteweg waren ook bij het werkbezoek aanwezig. 

Rietkerk en Van Hijum lieten zich informeren over het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle, en over de aanpak door de gemeente. Na de vier grote steden is Zwolle de eerste stad die een plan van aanpak voor deze doelgroep gereed heeft (‘Stedelijk Kompas Zwolle’). De gemeenteraad van Zwolle heeft dit plan maandagavond besproken. De komende maanden wordt dit plan nader uitgewerkt en worden er maatregelen getroffen op het gebied van huisvesting, zorg en vermindering van de overlast. De CDA’ers willen bezien of en hoe de provincie en het rijk de gemeente bij de uitwerking en de aanpak kunnen ondersteunen. Na het bezoek aan Bonjour ging de delegatie van het CDA naar de Gebruiksruimte en Nachtopvang aan de Pannenkoekendijk. Aan deze straat moet de beoogde Zorgboulevard gerealiseerd worden.

Verkiezingen Provinciale Staten van Overijssel

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. De stemwijzer voor Overijssel is inmiddels online.


Commissaris van de Koningin Mr. Geert Jansen

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Lees verder »

Zwolle verwacht snelle verkiezingsuitslag

Zwolle verwacht woensdag de verkiezingsuitslag sneller binnen te hebben dan normaal.

De gemeenten Zwolle en Enschede doen mee aan een proef van het bedrijf Nedap dat de stemmachines maakt. Via GPRS worden de uitslagen vanuit alle stemlokalen in de beide gemeenten doorgestuurd naar de gemeenten. Zo komen de uitslagen sneller binnen. Het systeem dat het mogelijk maakt heet ERTU en moet uiteindelijk het doorbellen van de uitslagen vervangen.
Bron: RTV Oost

CDA Zwolle wil drugsvrije omgeving bij scholen

Scholen moeten drugsvrij zijn. Altijd en overal. Dat zegt het CDA in Zwolle. “Dat is namelijk veilig en in veel opzichten beter voor de leerling. Beter voor de gezondheid en beter voor de schoolprestaties.” Het CDA-Zwolle wil een minimale afstand van 500 meter tussen school en coffeeshop. De partij gaat daarover vragen stellen aan het college van Zwolle.

CDA: “Scholieren zijn een belangrijke groep voor onze samenleving. School moet voor hen een ontspannen en veilige plek zijn, waar ze niet direct in de verleiding komen om softdrugs te gebruiken. Gebruik van softdrugs brengt zonder twijfel gezondheidsrisico’s met zich mee. Er is zelfs al toenemend wetenschappelijk bewijs dat cannabisgebruik het risico op een latere psychische stoornis vergroot. Softdruggebruik beïnvloedt het toekomstperspectief van jongeren. Het gebruik van cannabis onder scholieren staat vaak niet op zich. Het is vaak onderdeel van een patroon van verminderde leerprestaties, verminderd initiatief en ondernemingszin, verzuim en zelfs schooluitval.”

Lees verder »

Plan voor gratis openbaar vervoer

De PvdA in Zwolle wil dat kinderen en 65-plussers in de stad gratis met het openbaar vervoer kunnen in de daluren.  Volgens de partij is in Eindhoven een dergelijk proefproject gestart, dat tot eind volgend jaar duurt. De bedoeling is om ouderen mobiel te houden en jongeren te stimuleren om het openbaar vervoer te pakken. Als jongeren er nu aan gewend raken, zullen ze als ze volwassen zijn nog steeds de bus pakken. De PvdA wil weten of het experiment ook in Zwolle gestart kan worden.

(Bron: RTV Oost)