SP: “trottoirs versperd met fietsen”

Afgelopen week ontving raadslid Edwin Koster van de plaatselijke SP van de gemeente een lovend persbericht (3 januari 2007) over de AFAC (algemene fietsen afhaalcentrale). Geen zwevende fietsen meer bij het station. De indruk is anders, zegt Koster. “Toen ik gisteren en eergisteren bij het station was, ter hoogte van de parkeergarage aldaar, bleek het trottoirs versperd met fietsen, die niet goed gestald stonden” (zie foto).

 

Donderdagmiddag had Koster ook al eens een kijkje genomen en eigenlijk hetzelfde beeld vastgesteld. De fractie van SP wil tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag graag van de wethouder weten of er niet te vroeg gejuicht wordt, en welke maatregelen er genomen worden om de het trottoirs volgende week wel weer volledig beschikbaar te hebben voor voetgangers. Tevens wil de fractie van de wethouder weten of hij van mening is, dat er voldoende parkeerplaats is voor fietsen in de buurt van het station en welke maatregelen hij gaat nemen om een eventueel tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station op te lossen?

Discussie over integratie op de arbeidsmarkt

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praten bekende en minder bekende Zwollenaren maandag 15 januari in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt en gaan zij samen met belangstellenden op zoek naar oplossingen.

Aan de orde komt o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs. Locatie: Biebcafe van de centrale bibliotheek aan de Diezerstraat. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Toegang: gratis.

Groenlinks/De Groenen naar An Inconvenient Truth

Fractie, steunfractie en wethouder Peter Pot van GroenLinks/De Groenen gaan donderdagavond naar de film.

An inconvenient truth van Al Gore, voormalig vice-president van de VS, draait in het Filmhuis en de partij was er als de kippen bij om kaartjes te bestellen. Deze zeer spraakmakende film legt mythen en misvattingen bloot over de opwarming van de aarde en laat zien wat we aan de dreigende, door de mens zelf veroorzaakte, wereldramp kunnen doen.

Het bezoek ligt in het verlengde van de inbreng bij de begroting, waar een
motie van GroenLinks/De Groenen met als onderwerp deze film werd aangenomen. Wethouder Van Dooremolen is meegevraagd, maar is helaas verhinderd. Hij werkt wel aan het mogelijk maken van gratis filmbezoek voor alle leerlingen en studenten in Zwolle, in lijn met de aangenomen motie. Met het bezoeken van de film sluiten de politici van GroenLinks/De Groenen hun politieke vergaderjaar af.

Vragen over verwijderen tennishal

De Zwolse partij Swollwacht wil weten wat de financiële gevolgen voor tennisclub TC’91 zijn als hun hal in Stadshagen wordt afgebroken.

 

De gemeente wil de opblaasbare hal afbreken, omdat die in strijd is met het bestemmingsplan. Omwonenden hebben geklaagd over hun uitzicht. Daarop besloot de gemeente dat de tennishal weg moet. Swollwacht vraagt zich af waarom de gemeente van mening veranderd is. In 2003 vond het college de hal een aanwinst. Toen is de gemeenteraad gevraagd om voor 1,5 miljoen euro garant te staan voor de hal van TC’91.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

Verzoek voor sirene in Hessenpoort

Bij de Swollwachtfractie heeft een oplettende werknemer, welke werkzaam is op het bedrijventerrein Hessenpoort, zich gemeld met het feit dat er op het bedrijventerrein geen sirene aanwezig is. Op de eerste van iedere kalendermaand waar de sirenes maandelijks worden getest is de meest dicht bijzijnde sirene (Berkum) van de werkplek niet of onvoldoende verneembaar.

Op 5 juli 2006 heeft Swollwacht kennis kunnen nemen van de beleidswijziging van het plaatsen van sirenes, welke de inwoners van Zwolle dienen te waarschuwen bij incidenten, rampen en crises. Voor deze wijziging heeft de regionale brandweer, middels een quick scan geïnventariseerd waar (nog) eventueel sirenes geplaatst diende te worden. Er is destijds besloten een sirene te plaatsen in de kern van Stadshagen. Via vragen aan het college in Zwolle wil Swollwacht nu ook een sirene in Hessenpoort realiseren.

Lees verder »

D66 heeft vraagtekens bij proces Bankenlocatie

D66 hoopt op een verstandig en weloverwogen B&W-besluit in reactie op het positief advies van de welstands- en monumentencommissie op 13 november 2006 over de monumentale status van het ABN-AMRO-gebouw en Tijlpanden aan de Melkmarkt. In de visie van D66 dient dit besluit te worden genomen ná het horen van alle belanghebben-den en op basis van objectieve feiten.

“De gang van zaken tot nu toe roept echter de vraag op of in Zwolle opnieuw niet het mandaat bij de politiek ligt, maar bij een projectontwikkelaar.  Dit nog afgezien van de vele juridische steken in verschillende kwesties, die B&W de afgelopen jaren heeft laten vallen”, zegt fractievoorzitter Jan Zelle vandaag in een open brief. D66 vraagt zich af wat de politiek geleerd heeft van de sloop van het Gouverneurshuis in 1985. “Moet straks weer achteraf uit één of meer universitaire studies blijken, dat dit gemeentelijk beleid door een zwakke onderhandelingspositie van gemeentezijde op drijfzand is gebaseerd en onder vermeende tijdsdruk of stekker-eruit-stekker-erin-discussie tot stand is gekomen?” Als het aan D66 ligt in ieder geval niet. Zelle hoopt dat dit ook geldt voor de rest van de Zwolse Raad.

Swollwacht met burgers om de eettafel

Dindagavond was het Vorkje Prikken met Swollwacht in dienstencentrum De Terp. Op de activiteit kwamen ongeveer 20 belangstellenden af. Het werd een gezellige avond.

De lokale politieke partij had deze avond Zwollenaren uitgenodigd om aan te schuiven bij een Hollandse maaltijd, en in debat te gaan met de leden van Swollwacht. De partij wil door het organiseren van dergelijke avonden zicht houden op wat er in de maatschappij en onder de burgers leeft. De Swollwachtfractie is tevreden over de avond en vindt het voor herhaling vatbaar.

Foto’s: Trudy Kistemaker

GL/DG wil snelle opening fietskelder De Spiegel

GroenLinks/de Groenen in Zwolle wil dat de fietsenkelder van theater De Spiegel in Zwolle binnen een week open gaat. GroenLinks/de Groenen vindt dat de gemeente dat van het theater moet eisen.

Het theater is al een paar maanden open, maar de fietsenkelder is dat nog niet. Het theater heeft eerder aangegeven dat de trap glad is bij regen. Er waren nog een paar dagen zonder regen nodig om een coating op de trap naar de fietsenkelder aan te brengen. Volgens GroenLinks/De Groenen zijn er genoeg regenloze dagen geweest.
Bron: RTV Oost

Politiek vraagt om Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP en D66 uit Zwolle willen dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden.

Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan. De twee Zwolse partijen dienen maandagavond een motie in, en een amendement om een programma voor jongeren in het Actieplan Schuldhulpverlening op te nemen.

Lees verder »

VVD wil WMO-alternatief voor nieuwe aanbesteding

De aanbesteding voor de WMO moet in Zwolle opnieuw gedaan worden vanwege kleine juridische “foutjes” in het aanbestedingsstuk. Opnieuw aanbesteden lijkt de VVD-Zwolle niet zinvol. Prijzen – maar ook andere inhoudelijke zaken – van de aanbieders zijn inmiddels nagenoeg bekend in de markt.

De VVD is voor marktwerking. Van marktwerking op financieel gebied kan met een nieuwe WMO aanbesteding nauwelijks nog sprake zijn. De VVD is om die reden groot voorstander van het verleggen van het uitgangspunt in de marktwerking mbt de WMO namelijk naar die van kwaliteit van zorg. Een belangrijke rol speelt hierbij ook dat de VVD de onrust die er toch heerst onder de zorgvragers – velen willen hun huidige hulp kunnen houden – serieus neemt.

Lees verder »

Onduidelijkheid over plaatsing beeld Joan Cele

Er loopt al geruime tijd discussie over de locatie die het beeld van
Joan Cele moet krijgen. Service club Lions Zwollekerspel heeft dit
beeld aan Zwolle aangeboden. Kunstenaar en maker van het beeld is
Eric Claus, onder meer bekend van het beeld van Drees bij de 2e kamer
in Den Haag.

Kort gezegd komt het erop neer, dat de aanbieder van het beeld een
prominente plaats in gedachten heeft binnen de Zwolse grachtengordel.
Joan Cele is immers een wereldberoemd Zwollenaar, die moet door veel
mensen en ook zeker toeristen gezien worden. De toenmalige wethouder van cultuur, de heer Berends heeft destijds enthousiast op de plannen
gereageerd. Echter de commissie beeldende kunst stelt dat er in de
binnenstad geen plaats meer is voor Joan Cele en ziet het beeld,
vanwege de naamgeving, liever bij het Gymnasium Celeanum in de
AA-Landen. Dat is wel erg ver weggestopt vonden de Lions en zo werd
er besloten om toch nog een keer de locaties de bekijken. Hierbij
spreken de Lions duidelijk hun voorkeur uit voor een plek bij het
stadhuis, wat aanvankelijk de bedoeling was of, ook heel mooi, een
locatie bij de Librije.

Lees verder »

GL/DG wil uitzetting asielzoekers voorkomen

Afgelopen donderdag heeft de nieuwe Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt uitzettingen van asielzoekers die voor 1 april 2001 in het land kwamen te stoppen tot hierover een nieuw regeringsbeleid is. Onze huidige demissionaire minister lijkt niet van plan te zijn om deze motie uit te voeren. Wat de regering definitief gaat doen, zal de komende week blijken. In de geest van de motie van de Tweede Kamer heeft de politie van Twente besloten voorlopig geen asielzoekers uit te zetten die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Dit besluit is genomen op verzoek van elf Twentse burgemeesters.

Ook GroenLinks/De Groenen in Zwolle zou graag zien dat er in de komende maanden geen onomkeerbare beslissingen worden genomen als het asielzoekers betreft die hier voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland. Naar aanleiding van het standpunt van de politie Twente om voorlopig geen vreemdelingen uit te zetten, vraagt GL/DG het  college van Zwolle om in overleg te treden met de politie en ook hier te bespreken niet tot uitzetting van de bedoelde groep te komen.

Lees verder »