Debatavond ‘Alternatieve energie versus kernenergie’

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari a.s. een debatavond over energie. Het onderwerp staat op het moment volop in de schijnwerpers.

Hoe moet het verder met de opwarming van de aarde? Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie? Deze avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

Lees verder »

Bonus na volgen inburgeringstraject

Bewoners van Zwolle die hun inburgeringtraject goed hebben doorlopen ontvangen eenmalig 100 euro.

Het is de bedoeling dat ze daarmee de contributie van een culturele- of sportvereniging betalen. De PvdA deed dat voorstel gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De partij wil daarmee een brug slaan tussen het inburgeringtraject en de integratie in Zwolle. De politiek heeft het voorstel aangenomen en wethouder Pot de opdracht gegeven het uit te werken zodat het ingevoerd kan worden.
Bron: RTV Oost

Motie voor inspraak bouwplan Betje Wolffstraat

De plaatselijke ChristenUnie dient maandagavond tijdens de raadsvergadering, samen met de SP, Swollwacht, D66 en GL/DG, een motie in waarbij voor meer inspraak voor de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolfstraat gepleit wordt. Na 14-11-2005 is er alleen informeel contact geweest met de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolffstraat, waarbij de tekeningen niet uit de tas van de ambtenaar zijn geweest, zegt de CU in een toelichting op de motie.

“Na 19-06-2006 is er alleen een informatieavond geweest waar de bewoners te horen hebben gekregen dat er niet gesproken kon worden over het bouwplan. Alleen over het groen om het plan heen, kon via een klankbordgroep meegedacht worden.” Op 19-06-2006 heeft de wethouder de raad toegezegd, dat de buurt kon meepraten over bouwvolume, hoogte en massa. Dit moet nog steeds gebeuren en kan nu dus alsnog gebeuren, nu het huidige plan is afgekeurd.

Lees verder »

SP wil onafhankelijk onderzoek naar Leger des Heils

De SP in Zwolle is ontevreden over de beantwoording van vragen van de SP over vermeende misstanden bij het Leger des Heils.

Vorig jaar wilde de SP een raadsonderzoek, omdat het Leger des Heils de tarieven voor het begeleid wonen kunstmatig hoog zou houden. Clienten zouden betalen voor investeringen die niet voor hen werden gedaan. Wethouder Knol kwam enkele weken geleden met een antwoord op de door de SP gestelde vragen, maar de SP is daarmee niet tevreden. De partij wil de kwestie opnieuw bespreken.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

Nieuw Rechts doet mee aan Statenverkiezingen

Nieuw Rechts doet in Overijssel mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat heeft landelijk voorzitter Michel Smit bekendgemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst van Nieuw Rechts in Almelo.

De lijsttrekker is Almeloër Tolsma. Vorig jaar was hij lijsttrekker van Nieuw Rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuw Rechts haalde toen geen zetel. Nieuw Rechts zet bij de statenverkiezingen onder meer in op betaalbare woningen, meer politieposten en het weren van moskee-en.
Bron: RTV Oost

SP: “trottoirs versperd met fietsen”

Afgelopen week ontving raadslid Edwin Koster van de plaatselijke SP van de gemeente een lovend persbericht (3 januari 2007) over de AFAC (algemene fietsen afhaalcentrale). Geen zwevende fietsen meer bij het station. De indruk is anders, zegt Koster. “Toen ik gisteren en eergisteren bij het station was, ter hoogte van de parkeergarage aldaar, bleek het trottoirs versperd met fietsen, die niet goed gestald stonden” (zie foto).

 

Donderdagmiddag had Koster ook al eens een kijkje genomen en eigenlijk hetzelfde beeld vastgesteld. De fractie van SP wil tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag graag van de wethouder weten of er niet te vroeg gejuicht wordt, en welke maatregelen er genomen worden om de het trottoirs volgende week wel weer volledig beschikbaar te hebben voor voetgangers. Tevens wil de fractie van de wethouder weten of hij van mening is, dat er voldoende parkeerplaats is voor fietsen in de buurt van het station en welke maatregelen hij gaat nemen om een eventueel tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station op te lossen?

Discussie over integratie op de arbeidsmarkt

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praten bekende en minder bekende Zwollenaren maandag 15 januari in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt en gaan zij samen met belangstellenden op zoek naar oplossingen.

Aan de orde komt o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs. Locatie: Biebcafe van de centrale bibliotheek aan de Diezerstraat. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Toegang: gratis.

Groenlinks/De Groenen naar An Inconvenient Truth

Fractie, steunfractie en wethouder Peter Pot van GroenLinks/De Groenen gaan donderdagavond naar de film.

An inconvenient truth van Al Gore, voormalig vice-president van de VS, draait in het Filmhuis en de partij was er als de kippen bij om kaartjes te bestellen. Deze zeer spraakmakende film legt mythen en misvattingen bloot over de opwarming van de aarde en laat zien wat we aan de dreigende, door de mens zelf veroorzaakte, wereldramp kunnen doen.

Het bezoek ligt in het verlengde van de inbreng bij de begroting, waar een
motie van GroenLinks/De Groenen met als onderwerp deze film werd aangenomen. Wethouder Van Dooremolen is meegevraagd, maar is helaas verhinderd. Hij werkt wel aan het mogelijk maken van gratis filmbezoek voor alle leerlingen en studenten in Zwolle, in lijn met de aangenomen motie. Met het bezoeken van de film sluiten de politici van GroenLinks/De Groenen hun politieke vergaderjaar af.

Vragen over verwijderen tennishal

De Zwolse partij Swollwacht wil weten wat de financiële gevolgen voor tennisclub TC’91 zijn als hun hal in Stadshagen wordt afgebroken.

 

De gemeente wil de opblaasbare hal afbreken, omdat die in strijd is met het bestemmingsplan. Omwonenden hebben geklaagd over hun uitzicht. Daarop besloot de gemeente dat de tennishal weg moet. Swollwacht vraagt zich af waarom de gemeente van mening veranderd is. In 2003 vond het college de hal een aanwinst. Toen is de gemeenteraad gevraagd om voor 1,5 miljoen euro garant te staan voor de hal van TC’91.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

Verzoek voor sirene in Hessenpoort

Bij de Swollwachtfractie heeft een oplettende werknemer, welke werkzaam is op het bedrijventerrein Hessenpoort, zich gemeld met het feit dat er op het bedrijventerrein geen sirene aanwezig is. Op de eerste van iedere kalendermaand waar de sirenes maandelijks worden getest is de meest dicht bijzijnde sirene (Berkum) van de werkplek niet of onvoldoende verneembaar.

Op 5 juli 2006 heeft Swollwacht kennis kunnen nemen van de beleidswijziging van het plaatsen van sirenes, welke de inwoners van Zwolle dienen te waarschuwen bij incidenten, rampen en crises. Voor deze wijziging heeft de regionale brandweer, middels een quick scan geïnventariseerd waar (nog) eventueel sirenes geplaatst diende te worden. Er is destijds besloten een sirene te plaatsen in de kern van Stadshagen. Via vragen aan het college in Zwolle wil Swollwacht nu ook een sirene in Hessenpoort realiseren.

Lees verder »

D66 heeft vraagtekens bij proces Bankenlocatie

D66 hoopt op een verstandig en weloverwogen B&W-besluit in reactie op het positief advies van de welstands- en monumentencommissie op 13 november 2006 over de monumentale status van het ABN-AMRO-gebouw en Tijlpanden aan de Melkmarkt. In de visie van D66 dient dit besluit te worden genomen ná het horen van alle belanghebben-den en op basis van objectieve feiten.

“De gang van zaken tot nu toe roept echter de vraag op of in Zwolle opnieuw niet het mandaat bij de politiek ligt, maar bij een projectontwikkelaar.  Dit nog afgezien van de vele juridische steken in verschillende kwesties, die B&W de afgelopen jaren heeft laten vallen”, zegt fractievoorzitter Jan Zelle vandaag in een open brief. D66 vraagt zich af wat de politiek geleerd heeft van de sloop van het Gouverneurshuis in 1985. “Moet straks weer achteraf uit één of meer universitaire studies blijken, dat dit gemeentelijk beleid door een zwakke onderhandelingspositie van gemeentezijde op drijfzand is gebaseerd en onder vermeende tijdsdruk of stekker-eruit-stekker-erin-discussie tot stand is gekomen?” Als het aan D66 ligt in ieder geval niet. Zelle hoopt dat dit ook geldt voor de rest van de Zwolse Raad.

Swollwacht met burgers om de eettafel

Dindagavond was het Vorkje Prikken met Swollwacht in dienstencentrum De Terp. Op de activiteit kwamen ongeveer 20 belangstellenden af. Het werd een gezellige avond.

De lokale politieke partij had deze avond Zwollenaren uitgenodigd om aan te schuiven bij een Hollandse maaltijd, en in debat te gaan met de leden van Swollwacht. De partij wil door het organiseren van dergelijke avonden zicht houden op wat er in de maatschappij en onder de burgers leeft. De Swollwachtfractie is tevreden over de avond en vindt het voor herhaling vatbaar.

Foto’s: Trudy Kistemaker