Publiekscampagne staten- en waterschapsverkiezingen vóór en dóór jongeren

Zwolle – Hoe ziet de ideale verkiezingscampagne voor jongeren er uit? De provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen geven in aanloop naar de verkiezingen jongeren de kans om hun eigen campagne-events te bedenken en te organiseren. Resultaat is een serie van 16 pop-up-events door de hele provincie, onder de titel DemoCrazy. Doel is om jongeren in hun eigen taal, en op hun eigen manier te laten nadenken over democratie en de verkiezingen.

Op verschillende scholen en universiteiten in de provincie zijn jongeren aan de slag gegaan en dat heeft verschillende soorten events opgeleverd: van debatten tot pubquizen en van speeddates met verkiesbare kandidaten tot een workshop protestborden maken. Ook is er een Dag van het Water waarop de activiteiten van de waterschappen centraal staan. De event worden ondersteund met een social media campagne met filmpjes over en van jongeren.

Lees verder »

GroenLinks wethouder Sloots krijgt WC-eend voor nep interview

GroenLinks wethouder Sloots krijgt WC-eend voor nep interview

Zwolle – Deze week publiceerde de gemeente Zwolle een zelf gefabriceerd interview met wethouder Klaas Sloots in De Swollenaer. De wethouder zou hiermee "het echte verhaal" vertellen over de geplande bezuinigingen op de zorg. De SP hekelt het feit dat de wethouder doet alsof er niks aan de hand is terwijl er miljoenen gaan worden bezuinigd op de Zwolse zorg. Daarom deed de SP de wethouder dinsdag avond een fles WC-eend cadeau.
Fractievoorzitter Brammert Geerling: "Door compleet voorbij te gaan aan de voorgestelde bezuinigingen neemt de wethouder onrust niet weg, maar wakkert deze juist aan. De boodschap is 'gaat u maar rustig slapen' en daar trappen mensen echt niet in. Deze coalitie gaat miljoenen bezuinigen op zorg, dat staat zwart op wit. Mensen in de stad willen geen goednieuwsshow, maar willen weten wat dit concreet gaat betekenen voor hun zorg. Dat is het verhaal dat de wethouder zou moeten vertellen."

Lees verder »

SGP: Waterschappen moeten terug naar hun kerntaken

Zwolle – Waterschappen moeten zich richten op hun primaire taken. Daarvoor zijn ze ruim 750 jaar geleden opgericht. Ze moeten geen natuurbeheerder of recreatieondernemer worden. Dat zijn hun taken niet. En het kost ook nog handen vol geld. Terug naar de basis vindt de SGP. Hoe simpel kan het zijn!
Waterschappen zijn een functionele overheid. Dat wil zeggen, ze moeten hun taken uitvoeren.  Zorgen voor veilige dijken, droge voeten, voldoende schoon water voor mens, dier en plant. Ook zorg voor gemalen, stuwen, watergangen en rioolwaterzuiveringen behoort tot hun taken. Zodat we veilig kunnen wonen en werken. Functionele overheid betekent ook dat het waterschap een eigen belastingsysteem heeft. Het waterschap kan dit geld alleen besteden aan haar watertaken.  Waterveiligheid staat zo los van de politieke waan van de dag of bezuinigingen. Wanneer de waterschappen steeds meer taken naar zich toe trekken, worden ze een soort mini provincie en  verliezen ze hun bestaansrecht. Bovendien lopen de tarieven voor burgers, boeren en bedrijven dan uit de hand. Dat moeten we niet willen.

Lees verder »

Oppositie roept gemeente op om The Young Ones kans te geven op doorstart

Oppositie roept gemeente op om The Young Ones kans te geven op doorstart

Zwolle – Er moet snel duidelijkheid komen over een doorstart van The Young Ones in Zwolle. De fracties van D66 en de SP dienen daarom samen met de PvdA en CDA een motie in waarin zij de wethouder oproepen om de bestaande subsidie voor het theatergezelschap te reserveren voor een doorstart of nieuw initiatief. Bovendien moet er wat deze partijen betreft nog dit voorjaar een helder plan komen.
Het vertrek van The Young Ones uit Zwolle is een groot gemis voor iedereen in de stad. De afgelopen tien jaar heeft het theatergezelschap zijn dienst bewezen als culturele broedplaats voor honderden jongeren met tientallen hoogwaardige producties als resultaat. Dat er nu veel animo onder theatergezelschappen is om in de voetsporen van The Young Ones te treden, is wat D66, SP, PvdA en CDA betreft tekenend voor de grote behoefte die er aan een dergelijke voorziening is.

Lees verder »

Een tentenkamp Achter de Broeren voor betaalbare woningen

Een tentenkamp Achter de Broeren voor betaalbare woningen

Zwolle – Zaterdag kleuren de straten van de Zwolse binnenstad rood en verrijst er een tentenkamp Achter de Broeren. Jonge Socialisten en PvdA’ers voeren actie voor meer goede, betaalbare woningen in Overijssel. De actievoerders bouwen een tentenkamp ‘achter de Broeren’ om aandacht te vragen voor de woningnood in de provincie. Ze zamelen handtekeningen in voor meer betaalbare woningen.
De actie is gericht aan het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten die volgens de Jonge Socialisten de afgelopen vier jaar te weinig heeft gedaan om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

Lees verder »

CDA Zwolle: graag minder koplampen op de Kop van Voorst

CDA Zwolle: graag minder koplampen op de Kop van Voorst

Zwolle – Na de verbouwing van de groenstrook op de Kop van Voorst naar een parkeerplaats voor Scania vrachtwagens, is de nieuwe parkeerplaats steeds voller komen te staan.
Vrachtwagens rijden niet alleen overdag maar ook ’s nachts heen en weer over het terrein. De verlichting van al deze vrachtwagens zorgen ervoor dat lichtbundels als discolichten over Stadshagen en Holtenbroek dansen en dát levert overlast en vragen op.

Lees verder »

CDA: Handen af van onze paasvuren

CDA: Handen af van onze paasvuren

Zwolle – Het CDA Overijssel vindt dat de provinciale politiek pal achter de traditionele paasvuren in de regio moet blijven staan. CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum heeft met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren om vanwege de milieueffecten paal en perk te stellen aan deze traditie.
Verbondenheid
Volgens Van Hijum moet de provincie de paasvuren juist koesteren, vanwege hun bijdrage aan de identiteit en saamhorigheid. Ook wijst de CDA’er er op dat diverse paasvuren officieel erkend zijn als immaterieel cultureel erfgoed, zoals die in Espelo, Denekamp en Ootmarsum.

Lees verder »

CDA Zwolle gaat de boer op met duurzame voedselproductie

CDA Zwolle gaat de boer op met duurzame voedselproductie

Zwolle – Met drie ‘buitengebied’-bijeenkomsten inventariseert CDA Zwolle bij agrariërs in de gemeente hun kijk op de ‘groene wijk’ en duurzame landbouw. De partij vindt namelijk dat de Zwolse overheid te weinig initiatief neemt om een kans als duurzame lokale voedselproductie op te pakken.
Op donderdag 31 januari om 20.00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats in Golftuin in Zwolle-Zuid. Naast lokale fractieleden is Eddy van Hijum, gedeputeerde van provincie Overijssel, aanwezig om de bovenregionale kaders te duiden. Agrariërs in de groene gebieden rond Zwolle hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. CDA Zwolle wil de agrarische ondernemers een podium bieden om hun wensen en kanttekeningen te duiden richting politiek en te horen wat hen elke dag bezighoudt.

Lees verder »

GroenLinks wil landelijk protocol houtrook lokaal gebruiken

GroenLinks wil landelijk protocol houtrook lokaal gebruiken

Zwolle – De raadsfractie van GroenLinks vraagt het dagelijks bestuur van de gemeente het landelijk protocol houtrook in Zwolle toe te gaan passen. Met dit protocol kan straks objectief gemeten worden welke gezondheidseffecten optreden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet de Tweede Kamer onlangs weten dat ze werkt aan het protocol. De raadsleden van GroenLinks krijgen regelmatig signalen dat inwoners overlast ervaren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de bevolking weleens last heeft van houtrook van kachels of vuurkorven.
Raadslid Eildert Noorda: “Wat voor de één een gezellig fikkie stoken is, zorgt bij anderen voor overlast. Wij willen graag dat het college van burgemeester en wethouders kijkt hoe die overlast beperkt kan worden. Het protocol gaat daar volgens ons bij helpen. Wij roepen het college op deze kans te grijpen. Verder zien we graag dat onze inwoners weten welke overlast hun kachel of vuurkorf oplevert en hoe ze dat kunnen voorkomen, door deze informatie op de gemeentelijke website en in de huis-aan-huis-bladen te zetten.”

Lees verder »

SP dringt aan op ondersteuning creatieve broedplaatsen na stoppen The Young Ones

SP dringt aan op ondersteuning creatieve broedplaatsen na stoppen The Young Ones

Zwolle – Naar aanleiding van het bericht dat theatergroep The Young Ones uit Zwolle na 10 jaar moet stoppen stelt de SP-Statenfractie vragen aan Gedeputeerde Staten. De SP in Overijssel roept op creatieve broedplaatsen te ondersteunen en het huidige onderkomen van The Young Ones te redden.
Theatergroep The Young Ones uit Zwolle heeft bekend gemaakt na 10 jaar te moeten stoppen. De groep is al jaren verantwoordelijk voor grote producties met jongeren die breed worden gewaardeerd. Als belangrijkste redenen worden genoemd de altijd krappe financiën en de moeilijkheid een goed theater te maken van het huidige onderkomen in een loods op industrieterrein Voorst.

Lees verder »

CDA zet bij waterschapsverkiezingen in op klimaatbestendig wonen en werken

CDA zet bij waterschapsverkiezingen in op klimaatbestendig wonen en werken

Zwolle – Het CDA Overijssel heeft de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Ook het verkiezingsprogramma staat nu vast. Lijsttrekker Henk Oegema is tevreden met de lijst en het programma: “We hebben een mooie lijst met betrokken volksvertegenwoordigers die veel affiniteit hebben met water en de uitdagingen waar het waterschap op dit moment mee te maken heeft. Ons programma is eigentijds met veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering.”
Tien kandidaten
Lijsttrekker is Henk Oegema. Hij is melkveehouder en op dit moment lid van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Dirk Bruins melkveehouder en huidig fractievoorzitter uit Dwingeloo staat op de tweede plek. Op drie staat  Bas Wonink uit Kampen. Hij is in het dagelijks leven werkzaam bij de programmadirectie voor Hoogwaterbescherming. Op de vierde plaats staat Miranda Wesselink. Ze werkt bij Achmea en als ZZP-er. Miranda komt uit Zwolle. Oud-wethouder en melkveehouder Bert Otten uit Hoogeveen staat op plek vijf. Nicole Hofman uit Okkenbroek staat zesde en is voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt  en werkt bij waterschap Vechtstromen. Op zeven staat Clazinus Netjes uit Steenwijk. Hij heeft vele jaren ervaring als bestuurder van het waterschap.  Gerrit Tuten uit Heeten staat achtste. Als melkveehouder is hij een bekende in Salland. Hij is onder andere voorzitter geweest bij LTO Salland en heeft verschillende ruilverkavelingsprojecten gedaan. Op de negende positie staat Bouke Meijer uit  Witteveen. Hij is eveneens melkveehouder en heeft veel ervaring bij verschillende organisaties. Op plek tien is Tjeerd Kingma uit Zwolle te vinden. Hij is al jaren bestuurslid bij de waterschappen en heeft veel ervaring met waterschapsprojecten in binnen en buitenland.

Lees verder »

SP Overijssel steunt demonstratie voor sluiting atoominstallaties Lingen

SP Overijssel steunt demonstratie voor sluiting atoominstallaties Lingen

Zwolle – Zaterdag 19 januari wordt er in het Duitse Lingen gedemonstreerd voor sluiting van de fabriek waar radioactieve splijtstoffen worden geproduceerd. Eind vorig jaar was er nog sprake van brand bij deze fabriek waarbij er lange tijd geen informatie naar buiten werd gebracht over mogelijke risico's. De Commissaris van de Koning gaf toen in antwoord op vragen van de SP aan dat de communicatie rond incidenten wordt geëvalueerd.
De SP steund de Duitse anti-kernbeweging al langer in haar strijd de verouderde kerncentrale in Lingen en de nabijgelegen splijtstofelementenfabriek zo snel mogelijk te sluiten. In juni 2018 was er nog een grote demonstratie bij de kerncentrale waar veel SP'ers uit Overijssel en de overige grensprovincies bij aanwezig waren.

Lees verder »