PvdA Zwolle wil zelf participatie regelen bij regionale energiestrategie

PvdA Zwolle wil zelf participatie regelen bij regionale energiestrategie

Zwolle – “Teleurgesteld en verbaasd dat het college het onnodig vindt om Zwollenaren te betrekken bij regionale energiestrategie.” Dat zegt PvdA’er Mart oude Egbrink. Hij noemt het een onbegrijpelijke keuze.

Afgelopen mei diende bijna de voltallige raad een motie in met het verzoek om de regionale energiestrategie (RES) samen met Zwollenaren vorm te geven. Die motie legt het college nu naast zich neer.

Lees verder »

Duidelijkheid over hoe de gemeente Zwolle algoritmes gebruikt

Duidelijkheid over hoe de gemeente Zwolle algoritmes gebruikt

Zwolle – Alle Zwollenaren moeten toegang krijgen tot begrijpelijke informatie over hoe de gemeente algoritmes gebruikt. Dat staat in de motie van GroenLinks-raadslid Lennart Hartman. De gemeenteraad nam deze week de motie unaniem aan.

De gemeente Zwolle werkt steeds meer met digitale systemen. Ambtenaren maken gebruik van ingewikkelde software en verzamelen steeds meer data. De systemen kunnen soms zelf leren en patronen herkennen. En daar aanbevelingen, besluiten of acties aan koppelen. Dit scheelt veel werk voor de gemeente en verbetert de dienstverlening.

Lees verder »

PvdA Zwolle: Zwollenaren moeten meer invloed krijgen op stadsplannen

PvdA Zwolle: Zwollenaren moeten meer invloed krijgen op stadsplannen

Zwolle – Denk aan de omgevingsvisie, denk aan de hoogbouwvisie en de Zwartewaterzone. De PvdA Zwolle vindt dat Zwollenaren vaak te laat, te weinig of helemaal niet worden betrokken bij plannen die gaan over hun stad.

En als ze al betrokken zijn, hebben ze niet het idee dat ze invloed op die plannen hebben gehad. De PvdA ziet dé oplossing in een onderzoeksbudget. “Als je inwoners echt meer invloed wilt geven en een gelijk speelveld wilt creëren, moet je ze toegang geven tot dezelfde kennis en expertise als die van projectontwikkelaars en de gemeente”, zegt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof.

Lees verder »

PvdA Zwolle wil dat iedereen aan de slag kan met verduurzaming

PvdA Zwolle wil dat iedereen aan de slag kan met verduurzaming

Zwolle – Veel Zwollenaren zouden graag stappen zetten in de energietransitie. Ze willen bijvoorbeeld hun huis isoleren, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen.

“Nu we de begroting voor 2021 bespreken, zie ik kans om geld te reserveren voor deze groep Zwollenaren”, zegt PvdA-raadslid Mart oude Egbrink. Omdat nu in de begroting een voorstel wordt gedaan voor een strategische investeringsagenda met een bijbehorend investeringsfonds, wil de PvdA zicht hebben hoe het college subsidies gaat vrijmaken voor de isolatie van woningen.

Lees verder »

PvdA noemt bufferzone rond abortuskliniek Zwolle stap in goede richting

PvdA noemt bufferzone rond abortuskliniek Zwolle stap in goede richting

Zwolle – Betogingen rond de abortuskliniek zijn alleen toegestaan aan de overzijde van de kliniek, op zo’n dertig meter afstand, en moeten tenminste 96 uur van te voren aangemeld worden. De PvdA noemt deze bufferzone een stap in de goede richting. Burgemeester Peter Snijders creëerde de bufferzone naar aanleiding van de vragen die de PvdA stelde om vrouwen te beschermen tegen anti-abortus-activisten.

“Het college was eerder van mening dat er geen sprake was van wanordelijkheden en dat zij dus niet hoefde in te grijpen met een bufferzone”, legt woordvoerder Selma Hoekstra de situatie uit. “Een rechter in Haarlem was het daarmee oneens. Het aanspreken van vrouwen die een abortuskliniek willen binnengaan is dermate intimiderend dat dit verboden mag worden. De maatregelen die de burgemeester nu neemt, sluiten aan bij onze wens om vrouwen in Zwolle beter te beschermen met een bufferzone.”

Lees verder »

Jan Nabers toegevoegd aan de landelijke kandidatenlijst verkiezingen

Jan Nabers toegevoegd aan de landelijke kandidatenlijst verkiezingen

Zwolle – CDA Overijssel voegt zes provinciale toppers toe aan de landelijke kandidatenlijst. De partij heeft de mogelijkheid om na de landelijke kandidaten, een aantal regionale kandidaten te plaatsen. Voor 2021 zijn Marc Smellink, Lisanne Spanbroek, Yme Drost, Jan Nabers, Mart van Lagen en Margreet Bosma voorgedragen door het Algemeen Bestuur.

Deze ‘lijstduwers’ versterken de regionale herkenbaarheid of kiezersgroep van de lijst en zijn overtuigend in het uitdragen van het CDA-gedachtengoed. Zij zullen actief deelnemen aan de verkiezingsperiode in Overijssel maar hebben (vooralsnog) zelf geen ambities om zitting te nemen in de Kamer. De staartlijst is het onderdeel van de kandidatenlijst dat in iedere kieskring anders mag worden ingevuld.

Lees verder »

Veranderingen in Zwolse PvdA-fractie

Veranderingen in Zwolse PvdA-fractie

Zwolle – Patty Wolthof wordt de nieuwe fractievoorzitter voor de PvdA in de Zwolse gemeenteraad. Ze is door de fractie gekozen om Youcef Ben Ali op te volgen, die zijn raadswerk wegens persoonlijke omstandigheden neerlegt.

Patty Wolthof (40) was de afgelopen jaren al vicevoorzitter van de fractie en zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Ze is woordvoerder op de thema’s volkshuisvesting, onderwijs, cultuur en burgerparticipatie. Daarnaast werkt ze als campagne- en projectmedewerker bij het landelijke partijbureau van de Partij van de Arbeid in Den Haag.

Lees verder »

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Zwolle – Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel. Dit hebben de leden tijdens de ledenvergadering van vrijdag besloten. De vicefractievoorzitter van het CDA in Almelo neemt de taken over van Marc Smellink uit Rossum.

Wind was het afgelopen jaar adviseur van de jonge christendemocraten in Overijssel. ‘’Met mijn ervaring in de politiek hoop ik een bijdrage te mogen leveren. Ik wil verder bouwen aan een actieve en gezellige politieke jongerenvereniging’’, stelt Wind. Naast haar politieke werkzaamheden is ze juridisch adviseur in het gezondheidsrecht.

Lees verder »

SP start onderzoek naar veiligheid Vechtdallijn Zwolle-Emmen

SP start onderzoek naar veiligheid Vechtdallijn Zwolle-Emmen

Zwolle – De SP start een onderzoek onder reizigers en personeel van Arriva naar de sociale veiligheid op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Eerder werd in de media bericht over groeiende overlast op de lijn.

De SP-fracties in Drenthe en Overijssel stelden daar toen al vragen over. Zaterdag gaan SP’ers op station Emmen coronaproof in gesprek met reizigers. Personeel en reizigers worden opgeroepen de enquête digitaal in te vullen. Het onderzoek is een samenwerking van de Statenfracties in Drenthe en Overijssel met de SP-afdelingen Zwolle en Emmen.

Lees verder »

CDA en PvdA: Provincie kan voedselbank helpen met energierekening

CDA en PvdA: Provincie kan voedselbank helpen met energierekening

Zwolle – De provincie moet Overijsselse voedselbanken helpen met energiebesparing. Dat willen de provinciale fracties van CDA en PvdA. “Voor veel voedselbanken is de energierekening één van de grootste kostenposten,” schrijven de partijen. “Dus door hun stroomrekening naar beneden te brengen houden ze meer geld over om goed werk mee te doen.”

“Voedselbanken verbruiken vaak flink wat energie. Bijvoorbeeld omdat ze koelkasten en vrieskisten gebruiken die al wat ouder zijn, en dus meer stroom vreten. Wij willen dat de provincie voedselbanken helpt om eerst hun energieverbruik in kaart te brengen en daarna concrete oplossingen biedt om dat verbruik te verminderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de aanschaf van nieuwe, zuinigere apparatuur. Zo besparen we energie én houden de voedselbanken meer geld over. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Lees verder »

Nog geen goedkope tweedehands fietsen voor studenten

Nog geen goedkope tweedehands fietsen voor studenten

Zwolle – De gemeenteraad besprak maandagavond een motie van de oppositiepartijen D66, CDA, SP en CDA om goedkope tweedehands Afac-fietsen voor de halve prijs te verkopen aan studenten. Het lijkt deze partijen een leuk idee bij de opening van de nieuwe fietsenkelder bij het station gedurende enkele dagen op het Stations- of Lübeckplein uitverkoop te houden van verwijderde en niet opgehaalde fietsen.

De Algemene Fietsen Afhandel Centrale ( AFAC) van de gemeente verwijdert jaarlijks duizenden fout gestalde fietsen. Minder dan de helft van deze fietsen wordt weer opgehaald door de eigenaar. De overgebleven fietsen worden voor een gereduceerde prijs verkocht aan onder meer scholen en sociale instellingen; alles wat dan nog overblijft gaat naar opkopers. Het lijkt burgerraadslid Sander van Dijk van D66 een goed idee vooralsnog eenmalig de niet-opgehaalde Afac-fietsen voor de helft van de prijs te verkopen aan studenten. De stadsbussen naar de onderwijsinstellingen zijn tijdens de spitsmomenten vaak overvol en het fietsgebruik kan zo worden gestimuleerd. Het voorstel van D66-er Van Dijk kon op steun rekenen van de andere oppositiepartijen.

Lees verder »

CDA Zwolle vraagt opnieuw om verbod op lachgas

CDA Zwolle vraagt opnieuw om verbod op lachgas

Zwolle – Begin dit jaar heeft het CDA al gepleit voor een verbod op lachgas. De motie die opriep tot dit verbod werd op dat moment aangehouden. Er wordt een wetsvoorstel gemaakt voor de Tweede Kamer waarin gepleit wordt om een landelijk verbod.

Dit wetsvoorstel is echter nog niet in een eerste versie aangeboden aan de Tweede Kamer. De kans is groot dat het definitieve voorstel pas door de nieuwe regering wordt behandeld, aldus het CDA. De huidige situatie heeft het CDA doen besluiten om de motie opnieuw in te dienen.

Lees verder »