CDA is duidelijk; Lelystad Airport alleen om ruimte te maken op Schiphol

CDA is duidelijk; Lelystad Airport alleen om ruimte te maken op Schiphol

Zwolle – De fractie van CDA Overijssel is blij met de uitspraak van partijleider Buma dat ook de Tweede Kamerfractie vindt dat Lelystad Airport alleen is bedoeld als overloop vliegveld voor Schiphol. Zelfstandige groei en ruimte voor vrachtverkeer is wat het CDA betreft geen optie. De partij vindt dat het vliegveld alleen open kan als de laagvliegroutes verdwijnen en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat heeft ook de Tweede Kamer onderstreept. De plannen van de minister om van Lelystad Airport een zelfstandig vliegveld te maken passen hier niet bij.

Niet ineens anders
Woordvoerder Bouwien Rutten: “Het kan niet zo zijn dat door een negatief advies vanuit Brussel Lelystad Airport ineens wordt opengesteld met een ander doel zoals afgesproken. Dit druist volledig tegen afspraken en toezeggingen in en draagt niet bij tot een herstel van vertrouwen in een dossier waar al zoveel is geblunderd qua communicatie en planvorming.”

Lees verder »

CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

Zwolle – CDA Lijsttrekker Eddy van Hijum heeft er tijdens een werkbezoek aan drukkerij Zalsman in Zwolle bij staatssecretaris Keijzer nogmaals op aangedrongen in het voorjaar van 2019 de Regiodeal met de regio Zwolle te sluiten.

“Gemeenten in de regio Zwolle, onderwijsinstellingen en de provincie Overijssel willen fors investeren in om- en bijscholing van mensen, zodat vacatures bij MKB-bedrijven vervuld kunnen worden en ook kwetsbare groepen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Ik vind echt dat Zwolle nu aan de beurt is. Deze regiodeal gaat grote positieve impact hebben op de regio Zwolle”, aldus een vastberaden Van Hijum.

Lees verder »

Grote zorgen over welzijn reeën in Zwolle

Grote zorgen over welzijn reeën in Zwolle

Zwolle – GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefomstandigheden van twee groepen reeën in de gemeente Zwolle. Een kleine groep reeën op de Kop van Voorst is inmiddels zo in het nauw gekomen, dat de eerste dieren zijn overleden. Dinsdagmiddag nog rukte de dierenambulance uit om een te water geraakte ree te hulp te schieten. Ook de leefomstandigheden van de reeënpopulatie in het nabijgelegen Westerveldse bos zijn de laatste tijd sterk verslechterd.  GroenLinks vraagt het college om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor beide populaties en de leefsituaties voor de dieren te verbeteren.

Sinds enkele jaren huist een kleine groep reeën op de Kop van Voorst, het eens zo groene schiereiland in het Zwarte Water. Sinds de firma Boverhoff het STIHO-terrein heeft verhuurd aan Scania en deze hier een parkeerterrein heeft gerealiseerd, hebben de reeën het zwaar. Al tijdens de werkzaamheden op het gebied zijn twee reeën verdronken nadat zij door stress in het water zijn gesprongen.

Lees verder »

Statenzaal: een plek voor kunst en cultuur

Statenzaal: een plek voor kunst en cultuur

Zwolle – Maandag 10 december debatteert de gemeenteraad op initiatief van de PvdA, CDA en D66 over de nieuwe bestemming van de Statenzaal. Dit is volgens D66, CDA en de PvdA een uitgelezen kans op meer kunst en cultuur op een unieke historische plek in de binnenstad.

In september lag er een oproep vanuit de gemeente aan partijen uit de stad om te komen met ideeën voor de invulling van het Statenzaalcomplex, inclusief een pakket aan eisen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de cultuurhistorie en het erfgoed zichtbaarder wordt en dat de nieuwe huurder een marktconforme huurprijs gaat betalen. De gemeenteraad heeft echter nog geen mogelijkheid gekregen om mee te denken over een nieuwe bestemming voor dit unieke en bijzondere pand. Reden voor de partijen om de Statenzaal op de agenda te zetten.

Lees verder »

CDA wil snelle actie op woningmarkt

CDA wil snelle actie op woningmarkt

Zwolle – De woningmarkt zit op slot. De nadruk ligt op de Randstad, maar ook in een provinciale groeistad als Zwolle ondervinden woningzoekenden de krapte op de markt. Samen met marktpartijen wil CDA op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau sleutels vinden om deuren te openen voor nieuwbouw en doorstroming te versnellen.

Op vrijdag 7 december kwam een denktank van afgevaardigden van politici, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties in Zwolle bij elkaar om bouwstenen voor de verhitte woningmarkt te bespreken. Daartoe zijn CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes, met onder andere de portefeuille Wonen en Bart van Moorsel als CDA fractielid in de provincie Overijssel aanwezig om te helpen bij een integrale aanpak van de woningnood.

Lees verder »

D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

Zwolle – Recentelijk werden de uitslagen bekend van een grootschalig onderzoek naar seks door de GGD. Hieruit bleek dat jongeren in deze regio op een aantal gebieden minder tolerant staan ten opzichte van homoseksualiteit dan elders in het land.

Ook is er onvrede over seksuele voorlichting op school. De gemeente zet al jaren in op het vergroten van de tolerantie en acceptatie LHBTI. Iedereen moet vrij zijn om zichtbaar zichzelf kunnen zijn en daarom stelt D66 vragen aan het college van burgemeester en wethouders hoe het in Zwolle gesteld is met de tolerantie.

Lees verder »

CDA Overijssel: “zorgen laagvliegroutes worden ook in Tweede Kamer serieus genomen”

CDA Overijssel: “zorgen laagvliegroutes worden ook in Tweede Kamer serieus genomen”

Zwolle – De Statenfractie van het CDA in Overijssel is te spreken over de aangenomen motie die de minister oproept Lelystad Airport pas te openen als de herindeling in uiterlijk 2023 is afgerond en de laagvliegroutes dan ook verdwenen zijn.

De motie werd ingediend door partijgenoot Mustafa Amhaouch en Remco Dijkstra van de VVD . Woordvoerder Bouwien Rutten: “Vanuit de provincie en gemeenten hebben we wel degelijk invloed. Dat de samenwerking met onze coalitie partijgenoten tot deze uitkomst heeft geleid is een mooi resultaat. We zijn weer een stap verder. Met de uitspraak uit Brussel over de herverdeling van de vluchten is dit wel een betekenisvolle stap.”

Breed evenementenbeleid biedt ruimte aan vrijwilligersorganisaties

Breed evenementenbeleid biedt ruimte aan vrijwilligersorganisaties

Zwolle – Zwolle is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. In al hun verscheidenheid werken Zwollenaren graag samen. Bijvoorbeeld in het organiseren van evenementen. Daardoor kent Zwolle een breed pallet van evenementen door het jaar heen. Dat biedt voor elke Zwollenaar wat wils. De ChristenUnie vindt zo’n breed scala aan evenementen belangrijk, omdat het de stad kleurrijk maakt en omdat Zwollenaren zich erdoor verbonden voelen met hun stad. De gemeente biedt ruimte waar nodig, faciliteert waar gewenst en subsidieert waar mogelijk binnen de gestelde kaders.

Zo’n initiatief is bijvoorbeeld het in 2016 geïntroduceerde Kerst Event Zwolle. Zwollenaren vanuit verschillende kerken startten dit evenement om iets sfeervols te organiseren in de binnenstad in het kader van het kerstverhaal. Het evenement werd door veel vrijwilligers gedragen en door veel bezoekers gewaardeerd. Ook menig ondernemer was blij met de extra reuring in de binnenstad.

Lees verder »

CDA wil wildgroei zonneparken tegengaan

CDA wil wildgroei zonneparken tegengaan

Zwolle – De Statenfractie van het CDA in Overijssel heeft vragen gesteld over de wildgroei aan zonneparken in de provincie Overijssel. Op 25 november berichtte De Stentor over meer dan 50 concrete plannen voor grote zonneparken in de buitengebieden van Overijssel.

Woordvoerder Bouwien Rutten vindt deze ontwikkeling niet gewenst: “Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel nog meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. We moeten zuinig omgaan met onze groene ruimte. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen.

Lees verder »

GroenLinks stelt samen met ChristenUnie en D66 vragen over vuurwerktraditie

GroenLinks stelt samen met ChristenUnie en D66 vragen over vuurwerktraditie

Zwolle – De fractie van GroenLinks voelt zich gesterkt door de uitkomsten van het Stentor onderzoek over Vuurwerk waaruit blijkt dat 45% van de Zwolse ondervraagden een modernere Nieuwjaarsviering wenst zonder consumentenvuurwerk. Dit zou een grote verbetering zijn voor de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn.

GroenLinks stelt daarom samen met Christenunie en D66 vragen, waarin we van het college willen weten of zij mogelijkheden ziet om schade en overlast van vuurwerk te verminderen bijvoorbeeld door vuurwerkvrije zones te realiseren en andere maatregelen te nemen.

Lees verder »

Menistenbrug voor langzaam verkeer maakt Zwolle nog meer fietsstad

Menistenbrug voor langzaam verkeer maakt Zwolle nog meer fietsstad

Zwolle – GroenLinks Zwolle is blij dat het college heeft doorgepakt met het veiliger maken van de Menistenbrug. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste omwonenden voor het handhaven van de autoafsluiting zijn. Bovendien komt het de verkeersveiligheid te goede.

In juli verzocht GroenLinks-raadslid Norman Finies een onderzoek om de brug bij de Turfmarkt gesloten te houden voor autoverkeer. Dat was al een jaar lang het geval in verband met de verbouwingswerkzaamheden aan de watertoren. Uit het onderzoek dat nu naar voren kwam, blijkt dat het aantal ongevallen scherp is gedaald. Zestig procent van de omwonenden vindt de afsluiting ook een goed idee.

Lees verder »

ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘sHeerenbroek

ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘sHeerenbroek

Zwolle – “Er moet vaart komen in het ondergronds brengen van hoogspanningskabel.” Dat stelt het ChristenUnie Statenlid Stelpstra die ook in juli het onderwerp al had geagendeerd. De hoogspanningsmasten in ’s Heerenbroek en de IJsseldelta staan centraal”, vervolgt Stelpstra tijdens de commissievergadering bij de provincie Overijssel. Hij wil dat de provincie met een oplossing komt die aansluit bij eerdere signalen rond ’s Heerenbroek. Betrouwbaarheid en gezondheid zijn de kernwoorden voor Stelpstra

De mensen kijken en wachten af. ”In 2009 schrijft de provincie al (PS 2009/88): “De Kamperlijn doorsnijdt de polder Mastenbroek, welke onderdeel is van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Een kernkwaliteit van het gebied is de weidsheid en die willen wij zo goed mogelijk beschermen. Om die reden willen wij bijvoorbeeld de aanwezige hoogspanningsleidingen ondergronds aanleggen.”  Ik wil weten of er nog iets staat te gebeuren, zo is de mening van het ChristenUnie Statenlid.

Lees verder »