CDA Zwolle vraagt aandacht voor historische tankgracht in Stadshagen

CDA Zwolle vraagt aandacht voor historische tankgracht in Stadshagen

Zwolle – September 1944, de Tweede Wereldoorlog loopt op zijn eind. De geallieerde troepen komen via Limburg het bezette Nederland binnen en beginnen op 17 september met de operatie Market Garden.

Tijdens deze operatie wordt een gedeelte van Noord-Brabant en Gelderland bevrijd. Helaas wordt de geallieerde opmars bij Arnhem gestopt en moet Overijssel wachten op de langgekoesterde bevrijding. De paniek bij de Duitse bezetter is groot. Als laatste stuiptrekking volgt vanuit Berlijn de opdracht alle kansen te benutten om de geallieerden te stoppen. In de omgeving van Zwolle wordt dan ook begonnen met het graven van diverse tankgrachten. Deze diepe en brede met water gevulde grachten moeten ervoor zorgen dat geallieerde voertuigen niet zomaar naar het Noorden kunnen rijden.

Lees verder »

“Bewoners van Stadshagen voelen zich niet veilig”

“Bewoners van Stadshagen voelen zich niet veilig”

Zwolle – Zondagochtend vroeg zijn de bewoners van Stadshagen uit hun slaap opgeschrikt door het geratel van een machinegeweer. Waarschijnlijk een liquidatiepoging in het criminele circuit van Zwolle.

Omliggende woningen en auto’s werden geraakt door rondvliegende kogels. Maandagavond was dit onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Het was de eerste vergadering die de nieuwe burgemeester Peter Snijders voorzat. Als verantwoordelijk stadsbestuurder voor de openbare orde en veiligheid moest hij gelijk een aantal vragen beantwoorden, die door Arjan Spaans namens het CDA aan het college waren gesteld: “Het is niet het eerste zware geweldsincident in deze wijk.” Wel complimenteerde het CDA de burgemeester dat hij zondag tijdig aanwezig was op de plek van het schietincident.

Lees verder »

D66: “Gun Zwolle een verfrissende fontein tegen hittestress”

D66: “Gun Zwolle een verfrissende fontein tegen hittestress”

Zwolle – Het hoeft volgens D66 geen kopie van de Trevifontein te worden, maar een speels waterelement in de binnenstad van Zwolle zorgt niet alleen voor veel plezier, maar vermindert ook hittestress. De partij roept daarom het college op om te onderzoeken of er bijvoorbeeld een open straatfontein in het centrum kan komen. Wat D66-raadslid David Hof betreft zou ook het zichtbaar maken van een deel van de Aa, het riviertje dat vroeger door de binnenstad liep, een mogelijkheid kunnen zijn.

De binnenstad van Zwolle is een van de fijnste plekken om te zijn, maar bij hoge temperaturen ook één van de heetste. Bezoekers en bewoners kunnen op die momenten wel wat verkoeling gebruiken en wat D66 betreft zou een speels waterelement, zoals een open waterfontein, een toegevoegde waarde kunnen zijn. David Hof: “Door de klimaatverandering komen extremere temperaturen steeds vaker voor. Met name in de zomer kan het soms zeer heet worden, zoals we ook dit jaar hebben ervaren. Als stad is het goed om klimaat adaptieve maatregelen te nemen, kortom: zorg dat je bijvoorbeeld bij extreme hitte plekken hebt die voor verkoeling zorgen. Een waterelement zou wat ons betreft een goed voorbeeld kunnen zijn.”

Lees verder »

Mondelinge vragen aan college naar aanleiding van schietincident Stadshagen

Mondelinge vragen aan college naar aanleiding van schietincident Stadshagen

Zwolle – Het schietincident in de Van Disselstraat in Stadshagen is voor CDA fractielid Arjan Spaans reden om een aantal vragen te stellen aan het college tijdens de aanstaande raadsvergadering op maandag 23 september.

In een begeleidend schrijven noemt hij de terugkerende geweldsincidenten in de wijk en het daarmee groeiend gevoel van onveiligheid bij de bewoners uit de wijk. Eén van de punten van aandacht vindt hij de verdeelsleutel van (wijk)agenten ten opzichte van het aantal inwoners van de diverse Zwolse wijken.

Lees verder »

Tijdelijke wisseling in PvdA-fractie

Tijdelijke wisseling in PvdA-fractie

Zwolle – In de Zwolse PvdA-fractie vindt een tijdelijke wisseling plaats. Fractievoorzitter Youcef Ben Ali gaat vanwege gezondheidsredenen en toenemende mantelzorgtaken tijdelijk met ziekteverlof.

Vice-fractievoorzitter en zittend raadslid Patty Wolthof (39) neem zijn taken tijdens zijn afwezigheid waar. Wolthof is naast raadslid campagne- en projectmedewerker bij het landelijke partijbureau van de Partij van de Arbeid in Den Haag.

Lees verder »

D66 maakt zich zorgen over extreme drukte voor OV-poortjes op NS-station

D66 maakt zich zorgen over extreme drukte voor OV-poortjes op NS-station

Zwolle – De zorgen die D66 Zwolle had bij de invoering van gesloten OV-poortjes op het NS station van Zwolle zijn drie jaar later nog niet verdwenen.

Een recent artikel in een dagblad over grote drukte in de stationshal tijdens de spits laat zien dat aanvankelijke kinderziektes nog altijd niet zijn verholpen. D66-raadslid Claudia van Bruggen wil van het college onder meer weten of het mogelijk is om de poortjes tijdens de spits alsnog open te zetten, zodat de doorstroom van reizigers beter en veiliger verloopt.

Lees verder »

CDA en D66 stellen vragen over dementievriendelijke gemeente

CDA en D66 stellen vragen over dementievriendelijke gemeente

Zwolle – Zaterdag 21 september 2019 is het wereld Alzheimerdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan de gevolgen van Alzheimer en dementie. De sterftecijfers van deze ziekte zijn schrikbarend hoog (1e oorzaak bij vrouwen en 2e bij mannen) en de ziekteverschijnselen hebben grote impact. Meedoen wordt steeds moeilijker. Dit geldt niet alleen voor ouderen, ook jonge mensen worden hier steeds vaker door getroffen.

Gemiddeld één op de vijf mensen krijgt op termijn dementie, nog meer mensen krijgen er dus mee te maken. In 2018 hadden in Zwolle ongeveer 1.700 inwoners dementie, de prognose is dat dit zal oplopend naar 2.000 in 2025 tot 4.100 in 2050. Het aantal mantelzorgers is een veelvoud hiervan èn de belasting op hen is groot. Van alle mantelzorgers geeft 52% aan zwaar belast te zijn, 3% van hen zelfs overbelast2.

Lees verder »

CDA: Haags geld voor Zwolse woningen

CDA: Haags geld voor Zwolse woningen

Zwolle – Volgens de CDA-raadsfractie biedt een nieuw bouwfonds van het Rijk voor Zwolle kansen versneld woningbouwplannen te realiseren.

De CDA-fractievoorzitter Jan Nabers wil van burgemeester en wethouders weten of er al gesprekken met de provincie en het ministerie zijn om ‘voor te sorteren op dit fonds’. Dat biedt volgens hem de mogelijkheid tijdig plannen in te dienen en een beroep op dit fonds te doen.

Lees verder »

Zorgt elektriciteitsnet voor vertraging van Zwolse ambitie?

Zorgt elektriciteitsnet voor vertraging van Zwolse ambitie?

Zwolle – Veel inwoners en bedrijven in de regio stappen over van fossiele naar duurzame energie. Daarbij wordt er niet alleen energie voor eigen gebruik opgewekt maar wordt er ook energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In delen van het netwerk van Enexis Netbeheer is er sprake van een toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk dit niet kan absorberen. De oplossing daarvoor is een uitbreiding van het netwerk maar dit gaat meerdere jaren duren.

CDA Zwolle heeft hier eerder dit jaar vragen over gesteld aan het college van B&W. Daaruit bleek dat voor Zwolle geldt dat met name potentiële toekomstige ontwikkelingen aan de Noordzijde van de stad (Hessenpoort / Tolhuislanden) hier last van hebben. Uit gegevens van Enexis zien we echter ook dat andere delen van Zwolle Zuid beperkte capaciteit hebben en hier last van kunnen krijgen.

Lees verder »

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

Zwolle – De gemeente heft onlangs besloten om de looproute vanaf de parkeerplaats van het Provinciehuis naar Parkpaviljoen de Wezenlanden te verlichten. D66 wil van het college weten in hoeverre er rekening gehouden wordt met lichtverstoring voor vleermuizen. Volgens burgerraadslid Sander van Dijk zou de inzet van een zogeheten Batlamp uitkomst kunnen bieden.

Recentelijk werden de resultaten van het faunaonderzoek van de gemeente Zwolle bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende bijzondere en beschermde plant- en diersoorten voorkomen, zoals vleermuizen.Van Dijk geeft aan dat de gemeente zich bewust is van de dieren. “Ze hebben een beschermde status volgens de Wet natuurbescherming en daarom wordt er al gewerkt om Zwolle een goede leefomgeving te laten zijn voor de vleermuis”. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door in te zetten op natuurinclusief bouwen.

Lees verder »

Swollwacht stelt vragen over mogelijk ongeoorloofde woningsplitsing in Kamperpoort

Swollwacht stelt vragen over mogelijk ongeoorloofde woningsplitsing in Kamperpoort

Zwolle – De partij wil weten of de vermoedens van de bewoners over splitsing en illegale bewoning op verschillende plekken in de Kamperpoort juist zijn.  Swollwacht heeft een aantal vragen aan het college gesteld om opheldering over deze kwestie te krijgen. Het is buitengewoon vervelend als de leefbaarheid in je wijk onder druk komt te staan. En wanneer er gesuggereerd wordt dat “twee eengezinswoningen tegen de regels in gesplitst worden in appartementen”, roept dat wel enige vraagtekens op aldus de fractie.

Volgens bewoners van de Kleine Baan zouden minstens twee woningen in die straat tegen de regels in gesplitst zijn in appartementen. Ook bij enkele woningen aan de Hoogstraat zou dit het geval kunnen zijn. Een van de twee adressen aan de Kleine Baan is in gebruik bij zorginstelling Meesterwerk. Er zouden meerdere cliënten van Meesterwerk aan de Hoogstraat wonen. De bewoners zijn van mening dat de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan. Er zou overlast in de buurt zijn. Er wordt regelmatig afval in de buurt gedumpt, er wordt veel rondgehangen en er is geluidsoverlast. Niet duidelijk is, of de cliënten van Meesterwerk hier de veroorzakers van zijn.

Lees verder »