SP start onderzoek naar busvervoer in Zwolle

SP start onderzoek naar busvervoer in Zwolle

Zwolle – Afgelopen dinsdag waren SP’ers op bezoek in het Zonnehuis in Stadshagen. Zij waren hier door enkele bewoners uitgenodigd op de gemeenschappelijke koffieochtend om te praten over het openbaar vervoer in Zwolle.

Bewoners van het Zonnehuis willen graag met de bus naar het winkelcentrum of de binnenstad, maar sommigen geven aan dat zij aan huis gekluisterd zijn sinds de nieuwe stadsdienstregeling in werking trad op 17 februari 2019. De bushalte voor de deur is verplaatst en er rijdt geen bus meer rechtstreeks terug, zodat een tripje naar de supermarkt te tijdrovend en te vermoeiend is geworden voor veel ouden-van-dagen.

Lees verder »

SGP doet mee aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

SGP doet mee aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

Zwolle – De SGP doet mee aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Overijssel en levert een gedeputeerde in de persoon van ir. Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten bestaat uit zes gedeputeerden en wordt gesteund door CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. Het CDA levert twee gedeputeerden en de andere deelnemende partijen één. Het coalitieakkoord en de beoogde gedeputeerden zijn dinsdag 11 juni in Almelo gepresenteerd.

Gert Harm ten Bolscher (50) stond nummer 2 op de Overijsselse SGP-lijst en maakt al enkele jaren deel uit van de SGP-Statenfractie. Ten Bolscher krijgt de portefeuille Landbouw en Natuur. Daarnaast gaat Ten Bolscher straks ook over Vergunningverlening, Huisvesting en Facilitaire Zaken. Ten Bolscher verruilt zijn baan als directeur bij Geas Energiewacht voor het dagelijks bestuur van de provincie. Eerder voerde hij het bewind over de Twentse vestiging van ingenieursbureau DWA. De andere beoogde gedeputeerden zijn: Eddy van Hijum (CDA), Roy de Witte (CDA), Monique van Haaf (VVD), Tijs de Bree (PvdA) en Bert Boerman (ChristenUnie).

Lees verder »

Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Zwolle – Op maandag 24 juni praat de gemeenteraad over de investeringsplannen van het college van B&W voor de komende jaren. De gemeenteraad wil graag vooraf weten hoe inwoners en belanghebbenden tegen deze plannen aankijken.

In de Perspectiefnota staan concrete voorstellen van het college van B&W voor de grotere opgaven waar Zwolle de komende jaren voor staat. Zwolle groeit door naar 140.000 inwoners. In die tijd groeit de regio Zwolle tot vierde economische topregio van Nederland. Om de stad in balans te houden en de sociale infrastructuur verder te versterken, wordt in het sociaal domein de lijn van hervormen voortgezet. Daarnaast wil het college van B&W blijven investeren in de energietransitie klimaataanpassing, digitale transitie, human capital agenda en de overgang naar een circulaire economie.

Lees verder »

Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Zwolle – Bijna drie maanden na de verkiezingen ligt er een nieuw coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP; “Samen Bouwen aan Overijssel”.

Eddy van Hijum, kandidaat gedeputeerde Economie en Financiën in het nieuwe college, is erg te spreken over het nieuwe akkoord: “We gaan de komende vier jaar aan de slag met zeven inhoudelijke opgaven samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. De provincie zet in op woningbouw voor jong en oud, investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, het versterken van de sociale samenhang met investeringen in sport, gezondheid en leefbare kernen. Daarnaast ligt de focus op een slimme en schone regionale economie met meer oog voor vakmanschap. Ik ben er trots op dat de inzet van het CDA in de Provinciale Statenverkiezingen een duidelijke vertaling heeft gekregen in het akkoord.”

Lees verder »

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders had donderdagmiddag de pers uitgenodigd voor een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar. Zwolle wil na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische topregio van Nederland worden en doorgroeien naar 140.000 inwoners. Het eens zo rustige provinciestadje moet over tien jaar stedelijker, diverser en bruisender zijn geworden. Wel moet de stad sociaal blijven met de huidige menselijke maat.  Zwollenaren waarderen hun stad met rapportcijfer 8.

Burgemeester Henk Jan Meijer lichtte toe dat Zwolle duurzamer wil worden en daarom grote plannen heeft op het gebied van de energietransitie, een klimaatbestendige stad en de transitie naar een circulaire economie. Ambities die gevolgen zullen hebben voor alle Zwollenaren. De krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om meer gekwalificeerd personeel, terwijl er tegelijkertijd inwoners zijn die moeilijk een baan kunnen vinden en van een uitkering afhankelijk zijn. Via de zogenoemde Human Capital Agenda wil de gemeente dit aanpakken. Tegelijkertijd zijn de uitgaven in het sociaal domein onverwacht opgelopen en is al eerder afgesproken hervormingen door te voeren om de kosten beheersbaar te houden. Met name op jeugdhulp en de WMO-voorzieningen en -ondersteuning zal bespaard moeten gaan worden. Op de WMO moet in 2019 al 1,5 mln worden bespaard oplopend tot 4,3 mln in 2024 . Voor de jeugd bedraagt de bezuiniging dit jaar 0,4 mln, maar in 2024 4,7 mln. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen wil dit tekort opvangen door te investeren in meer preventieve jeugdzorg, eerstelijnsopvang door sociaal wijkteams en naar een effectievere en meer ambulante jeugdhulp. Voor een aantal Zwolse instellingen zal de subsidie niet verhoogd worden met het inflatiepercentage van 2,6%.

Lees verder »

ChristenUnie wil duidelijkheid over Overijsselse ‘woeker-exoten’.

ChristenUnie wil duidelijkheid over Overijsselse ‘woeker-exoten’.

Zwolle – Namens de Statenfractie van de ChristenUnie wil Hof van Gedeputeerde Staten weten hoe het is gesteld met de bestrijding van exotische planten in Overijssel.

Hij kreeg signalen van bestuurders uit Overijssel. Bovendien hebben in een uitzending van NPO’s 1-Vadaag (28 mei) gemeenten en natuurbeheerders de noodklok geluiden over snelgroeiende exoten zoals bijvoorbeeld Japanse duizendknoop.

Lees verder »

VVD stelt vragen over toekomstvisie gasloze Tippe

VVD stelt vragen over toekomstvisie gasloze Tippe

Zwolle – Nieuwsuur toonde zaterdagavond 2 juni een opzienbarende reportage over de aanleg van een warmtenet in de wijk Nijmegen-Noord . De gemeente ging al ruim voor het Klimaatakkoord aan de slag en opende in ‘15 het warmtenet.

Nu, vier jaar later uiten bewoners hun zorgen over torenhoge energierekeningen en de monopolypositie van energieleverancier Nuon. De Rekenkamer Nijmegen schreef een rapport over de totstandkoming van het warmtenet in Nijmegen-Noord, met vernietigende conclusies: ‘inconsistent, niet transparant, en daardoor onnavolgbaar en niet controleerbaar’ .

Lees verder »

Zo stemde Overijssel voor de Eerste Kamer

Zo stemde Overijssel voor de Eerste Kamer

Zwolle – De 47 Overijsselse Statenleden brachten maandagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen zijn geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

Officiële bekendmaking 31 mei
Na het tellen van de stemmen, zijn de uitslagen per bode naar Den Haag gestuurd. De Kiesraad maakt de uitslagen van alle provincies officieel bekend op vrijdag 31 mei. Dan is de samenstelling van de Eerste Kamer voor de komende vier jaar bekend.

Lees verder »

Eerste Europese stem vindt plaats Het Vliegende Paard Zwolle

Eerste Europese stem vindt plaats Het Vliegende Paard Zwolle

Zwolle – Donderdag 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Met als doel om meer jongeren naar de stembus te trekken slaan Buro Ruis, de gemeente Zwolle, het Windesheim Honours College, SOOZ en Het Vliegende Paard de handen ineen door een mobiel stembureau op te zetten in het Zwolse studentencafé. Hierdoor kunnen studenten klokslag 00:00 als eerste kiezer in Europa hun stem uitbrengen. Het is niet de eerste keer dat Het Vliegende Paard een primeur heeft. Vorig jaar maart werd de eerste stem voor de gemeenteraadsverkiezingen ook al uitgebracht in het studentencafé.

Voorafgaand aan het stemmen zullen er woensdagavond vanaf 22:00 diverse activiteiten plaatsvinden in Het Vliegende Paard in het kader van de Europese verkiezingen. Zo kan de zwevende kiezer een stemwijzer invullen, wordt er een verkiezingsfeest in de JOY georganiseerd en draait er een documentaire in het theatercafé over de Brexit .

Lees verder »

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Zwolle – Op vrijdag juni 2019 wordt de winnaar van de vierde editie van de verkiezing ‘De Zwolse Conciërge van het Jaar’ bekendgemaakt. Met deze verkiezing laat D66 zien dat zij het onderwijsondersteunend personeel ziet als een belangrijke basis voor scholen.

“Kinderen en jongeren horen naar school te gaan in een veilige, inspirerende, stimulerende en schone omgeving. Conciërges zijn daarbij onmisbaar!” Deze week ontvangen de Zwolse basis- en voortgezet onderwijsscholen een bericht waarin iedereen (scholieren, docenten, ouders, begeleiders en onderwijsbestuurders) hun conciërge kunnen nomineren. De prijs van “Zwolse conciërge van het Jaar” zal door Michiel van Willigen, wethouder onderwijs worden uitgereikt.

Lees verder »

VVD-Raadslid Hans Wijnen vertrekt naar Waterschap

VVD-Raadslid Hans Wijnen vertrekt naar Waterschap

Zwolle – VVD-Raadslid en vicevoorzitter van de gemeenteraad Hans Wijnen vertrekt uit de Zwolse gemeenteraad.

Fractie en VVD-bestuur feliciteren hem met zijn voordracht voor het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij willen Hans ontzettend bedanken voor zijn harde werk, jarenlange inzet voor de Zwolse VVD en wensen hem succes in zijn nieuwe functie. Burgerraadslid Jeroen Doornbos (39) volgt hem op.

Lees verder »

1 mei viering in Zwolle: 100 jaar vrouwenkiesrecht – vrijheid om te kiezen

1 mei viering in Zwolle: 100 jaar vrouwenkiesrecht – vrijheid om te kiezen

Zwolle – Op woensdag 1 mei om 10.00 uur is de jaarlijkse 1 mei viering op begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Dit jaar is het centrale thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen met onder meer statenleden Anneke Beukers en Hans Nooter. De viering begint op begraafplaats Kranenburg en eindigt bij uitspanning De Agnietenberg.  Vier 1 mei en neem je collega’s, familie en vrienden mee!!

100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen
Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement  Pas in 1917 werd in Nederland het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen konden toen voor politieke functies gekozen worden, maar mochten zelf niet stemmen. Op 9 mei 1919 stemde de Tweede Kamer in grote meerderheid voor actief vrouwenkiesrecht, een jarenlang proces waarvoor hard is gestreden. Die verworvenheid dat mannen én vrouwen in vrijheid mogen stemmen, is iets om te vieren.

Lees verder »