Vakbond adviseert aanbesteding WMO te herroepen

De SP-fractie ontving woensdag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.

Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland. De SP is van mening dat Zwolle een voorbeeld moet nemen aan deze Friese gemeenten en de omstreden aanbesteding moet herroepen. “Het is ontoelaatbaar dat honderden thuiszorgmedewerkers van de ene op de andere dag op straat worden gezet of moeten vrezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er grote onrust ontstaan onder cliënten die hun vaste hulp dreigen te verliezen”, zegt de SP De partij stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Groene partij kijkt met kamerlid vooruit naar 2020

Twee dagen voor de landelijke verkiezingen kijkt GroenLinks afdeling Zwolle samen met tweede kamerlid Ineke van Gent vooruit naar 2020. Op 20 november organiseert GroenLinks om 17 uur een discussie-bijeenkomst over ruimtelijk beleid in café De Belgische Keijzer aan de Melkmarkt.

 

In de avond van 20 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over de inspraakreacties op het voorontwerp Structuurplan. Dit is een belangrijke stap op weg naar een nieuw structuurplan dat begin 2007 vastgesteld zal worden. Er zijn meer dan 300 inspraakreacties, vooral over de mogelijke woningbouwlocaties Stadsbroek, Dijklanden en twee locaties bij Westenholte. GroenLinks/de Groenen is niet alleen maar tegen bebouwing van deze gebieden maar heeft in de afgelopen jaren ook een duidelijke visie ontwikkeld op hoe de ontwikkeling van Zwolle tot 2020 dan wel moet. Voorafgaand aan het raadsdebat over het structuurplan en de tweede kamerverkiezingen wil GroenLinks graag de discussie aangaan over de toekomst van Zwolle en Nederland.

Lees verder »

Lev-06 stelt zichzelf ter discussie

Het is niet zeker of Lev-06 de komende jaren actief blijft. De lokale partij is op 1 december 2005 opgericht als nieuwe politiek vereniging voor Zwolle. Ze gingen voor een levendige stad en streefden naar meer betrokkenheid bij Zwolle & de politiek, en hadden oog voor nieuwe ideeën en jonge mensen. De partij wilde creativiteit en originaliteit stimuleren. Op 7 maart haalde Lev-06  – net – geen zetel.

“Het is best moeilijk om nieuwe doelen te vinden en enthousiast te blijven, nu we niet in de raad zitten. Op de ledenvergadering van dinsdag 28 november stellen we onszelf daarom ook de vraag: hoe actief blijft Lev de komende tijd?”, zegt Lev op hun website. Lev hoopt op ideeën en inzet van leden en betrokken mensen, en ziet daarom uit naar een spannende bijeenkomst op dinsdag in het Vliegende Paard. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Extra subsidie voor Fundatie en peuterspeelzalen

De gemeenteraad van Zwolle is maandag akkoord gegaan met extra subsidies voor museum De Fundatie in Zwolle en Heino. De Fundatie krijgt eenmalig bijna 155.000 euro en jaarlijks 33.000 euro. Op die manier moet De Fundatie uit de financiële problemen komen. De gemeenteraad volgt het besluit van het gemeentebestuur van Zwolle en de provincie Overijssel. Die hebben eerder al gezegd dat het museum het verdient om nog een kans te krijgen.

De drie peuterspeelzalen van Welzijnsinstelling Travers in Zwolle kunnen tot eind volgend jaar openblijven. De Zwolse gemeenteraad heeft besloten om de subsidie te verlengen tot eind 2007. Travers heeft dan ruim een jaar de tijd om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Het gemeente-bestuur wilde de peuterspeelzalen tot het eind van dit schooljaar subsidie geven, maar de gemeenteraad vindt dat te kort. Ouders en personeel hebben een handtekeningenactie gevoerd voor het openhouden van de peuterspeelzalen en vrijdag 1100 handtekeningen aangeboden.

Bron: RTV Oost

Twee jaar extra steun Fundatie

De steun van de gemeente Zwolle aan de Fundatie van 33.000 euro moet voorlopig worden beperkt tot twee jaar. Dat stelt de VVD in de Zwolse gemeenteraad. De jaarlijkse steun komt bovenop een eenmalige extra injectie van 150.000 euro, die nodig is om het museum te redden. Het college wil het museum naast het eenmalige bedrag vaste financiele ondersteuning bieden voor onbepaalde tijd.

De gemeenteraad vergadert vandaag over de begroting van 2007, en neemt a.s. maandag een besluit. Provinciale Staten stemden eerder deze week in met een reddingsplan voor het noodlijdende museum.

Bron: RTV Oost

PBZ twijfelt aan keuze zorgaanbieder

TSN is één van de drie geselecteerde zorgaanbieders in Zwolle maar geeft op dit moment voor de PBZ fractie alle redenen om te twijfelen aan de “goede” keuze van het college. PBZ zegt, dat het college bij monde van wethouder Dannenberg, maar ook diens voorganger, altijd staande heeft gehouden dat er geen schoonmaakbedrijven zouden worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de thuiszorg zoals bedoeld en beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens de informatie van PBZ is TSN  recentelijk overgenomen resp. ingelijfd is door Asito schoonmaakbedrijven. De PBZ fractie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de door de nieuwe combinatie te leveren werkzaamheden. “Bovendien is door deze overname er nu een situatie ontstaan welke altijd als ongewenst door de gemeente kenbaar is gemaakt”, zegt de lokale partij. PBZ stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Bankenlocatie wordt monument

Donderdagmorgen heeft D66-fractievoorzitter Jan Zelle verzocht als agendapunt van de commissie ruimte van maandag 13 november 2006 af te voeren het raadsvoorstel “Bouwaanvraag bouwplan Bankenlocatie (Voorstraat/Melkmarkt) binnenstad”. Donderdagmiddag is dit verzoek gehonoreerd. Het voorstel komt niet op 13 november aan de orde.

De D66-voorman heeft hierom verzocht, omdat de welstandcommissie positief adviseert om het pand van de ABN-AMRO en van Tijl monumentwaardig te verklaren en op de monumentenlijst te zetten.

Lees verder »

D66 wil huidig aantal coffeeshops behouden

D66 in Zwolle vindt dat het gebruik van hennepproducten is in onze samenleving inmiddels zodanig ingeburgerd dat het niet meer weg te denken valt. In verband met internationale verdragen wil de Haagse politiek niet voldoen aan verzoeken tot het vrijgeven van de verkoop zoals beoogd door ervaringsdeskundigen als de Maastrichtse CDA-burgemeester, zegt de politieke partij.

“In Zwolle hebben we een beperkt aantal coffeeshops. Ze voldoen aan de vraag en er is weinig tot geen sprake van overlast. Voor de regulering via het gedoogbeleid had Zwolle in de 80-er jaren nog een eigen door de plaatselijke politiek gedoogd verkooppunt in het gesubsidieerde jongerencentrum.” “Via een uitsterfconstructie van het vergunningensysteem voor de coffeeshops kan het aantal verkooppunten in de toekomst beneden een aanvaardbare norm komen. Misschien zelfs onaanvaardbaar voor een goede beheersbaarheid. Maar het gebruik zal niet afnemen door sluiting. De illegaliteit en de criminaliteit zullen daardoor wel toenemen. Terug naar af!” Dat zegt D66 donderdag. D66 Zwolle stelt over bovenstaande een aantal vragen aan het college.

Lees verder…

Lees verder »

Wouter Bos in Zwolle

Wouter Bos heeft vrijdagavond het lijsttrekkersdebat voor RTL gewonnen. Vijftig procent van de kijkers stemde voor de PvdA-lijsttrekker, 46 procent voor zijn CDA-opponent Jan Peter Balkenende. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO onder 1342 kijkers. Zij beloonden het optreden van Bos met een 7,2, terwijl Balkenende een 6,9 kreeg. Volgens TNS/NIPO besloot tijdens het debat 19 procent van de kijkers die SP hadden willen stemmen over te stappen op de PvdA.

 

Wouter Bos luiterend naar de mensen op straat

Vanmorgen bezocht de lijsttrekker van de PVDA Zwolle. Na een ronde door de binnenstad, waarbij Wouter Bos diverse rode rozen uitdeelde en mensen aansprak, ging de lijsttrekker vervolgens de ‘zeepkist’ op.  Voor het stadhuis sprak Bos de toegestroomde menigte toe. Wouter Bos was duidelijk in een goede stemming na de winst gisteren in het lijsttrekkersdebat. 

De ‘Zeepkist op’

André Rouvoet helpt mee met MADD-vrijwilligersdag

Vrijdagmiddag was André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer, in Zwolle. Hij zette zich, in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day), in voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij bood de vrijwilligers een helpende hand in het huishouden.

Het was een gezellige bijeenkomst, waar Rouvoet op enthousiaste wijze door vrijwilligsters, waar het plezier van het mogen werken in dit Ronald MacDonaldhuis vanaf straalde, werd voorgelicht. Directrice, Lianne Booyink, vertelde dat zij het bijzonder waardeerde met deze mensen te mogen werken. De heer Rouvoet werd door de vrijwilligsters uitgebreid ingelicht over het reilen en zeilen van dit huis waarna hij een gezin, die er tot en met vandaag had vertoefd, mocht uitschrijven. Inclusief de controle of alles op een juiste en schone wijze was achtergelaten. Daarnaast kreeg hij een rondleiding door het huis en mocht hij de ramen lappen, hetgeen hij met volle overgave op zich nam. Het huis werkt met 67 vrijwilligers. Zaterdag zijn er in Zwolle nog tal van andere activiteiten in het kader van MADD.

Swollwacht wil groen Betje Wolffstraat behouden

De Swollwacht fractie is de afgelopen weken meerdere malen benaderd door  verontruste burgers over het bouwplan van 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten op de locatie van de voormalige kleuterschool “De Petteflet” aan de Betje Wolffstraat.  Deze burgers spreken de angst uit, dat door op de voornoemde locatie woningbouw te plegen,  zij het laatste stukje groen uit hun directe woonomgeving zien verdwijnen.                                                                  

Het is de fractie bekend, dat het bestemmingsplan voor de Wipstrik is vastgesteld, maar het is voor de lokale partij tevens onaanvaardbaar, dat in dit gedeelte Wipstrik, waar al zo veel gebeurd kwa asfalt en beton ook nog eens dit kleine stukje groen zal moeten verdwijnen. “Waarom juist een bouwplan op dit kleine “groene plekje”, wat dit gebied nog rijk is”, vraagt Swollwacht zich af. Het bouwplan 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten past naar het inzicht van de fractie niet in een kleinschalige bebouwing.

Lees verder »