D66-lijsttrekker Pechtold doet Zwolle aan

Vandaag tussen 13.15 en 14.15 was op het NS-station in Zwolle landelijk D66-lijsttrekker Alexander Pechtold aanwezig.

Pechtold flyerde met onder meer de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle in de omgeving van het station. Hij kwam vanuit Groningen, deed Zwolle aan, en ging daarna naar Amersfoort.

Raadsvragen over wet Identificatieplicht

De SP doet onderzoek naar de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht die op 1 januari 2005 in werking is getreden. In juni dit jaar vernam de partij dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar betrekkelijk weinig mensen klagen. De SP stelt over de uitvoering van de nieuwe wet raadsvragen.

Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen, maar uiteindelijk is het moeilijk deze verhalen van mensen te verzamelen. Om meer zicht op de uitvoering te krijgen wil de SP nu proberen meer cijfers boven tafel te krijgen via vragen in zo veel mogelijk gemeenteraden aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van de Wet. De partij hoopt dat de burgemeester als korpschef enig inzicht kan geven in de getallen die bij zowel politie als Openbaar Ministerie voor handen zijn.

Lees verder »

SP wil fietspad op nieuwe brug

De nieuwe IJsselbrug die bij Zwolle wordt gebouwd voor de Hanzelijn, moet ook een fietspad krijgen.

Dat wil de SP in Zwolle. Volgens de socialisten kan op die manier de fietstijd tussen Zwolle en Hattem worden verkort. In de voorlopige plannen staat geen fietspad, om ruimte te laten voor extra geluidwerende maatregelen. Ook zou het uitzicht vanuit de trein beter zijn zonder fietspad. Het voorstel van de SP komt maandagavond in de gemeenteraad aan de orde door middel van een amendement.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

SP wil luchtkwaliteit AA-landen waarborgen

In het bestemmingsplan AA-landen, dat vanavond in een raadsvergadering behandeld gaat worden, is door de SP vastgesteld dat er op diverse locaties in de wijk overschrijdingen plaatsvinden van het NO2-gehalte. Tevens constateert de partij dat grote overschrijdingen plaatsvinden van PM10 (fijnstof) ter plaatse van het kruispunt Zwartewaterallee-Rijnlaan.

De SP is van mening dat gezondheid van groot belang is voor de rest van je leven en dat daarom deze overschrijdingen ontoelaatbaar zijn. De partij vindt dat preventieve acties de gevolgen kunnen beperken. De SP roept het college op zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen voor terugdringing van deze waarden om de luchtkwaliteit in de AA-landen te waarborgen en dient daarvoor een motie in.

Lees verder »

Co Verdaas op plaats 41 bij PvdA

Tijdens het PvdA-congres in Rotterdam is zondag 1 oktober de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Zwols Tweede Kamerlid Co Verdaas staat op de 41e plaats.

De kandidatencommissie zette Co op plaats 39, maar enkele kleine verschuiven leidden tot een 41e plaats op de kandidatenlijst.

Yilderim kandidaat voor Tweede Kamer

Op zaterdag 7 oktober stelt het SP-congres de definitieve kandidatenlijst vast voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Oud-raadslid en huidig steunfractielid voor de SP Yilderim is daarvoor kandidaat.

Op 1 september stemde het partijbestuur in met de concept-kandidatenlijst zoals samengesteld door een speciale commissie. Er hebben zich inmiddels twee tegenkandidaten gemeld voor de plaatsen 10 en 11. Eén van hen is de Zwolse SP-er Düzgün Yilderim.

{moscomment}