Wouter Bos in Zwolle

Wouter Bos heeft vrijdagavond het lijsttrekkersdebat voor RTL gewonnen. Vijftig procent van de kijkers stemde voor de PvdA-lijsttrekker, 46 procent voor zijn CDA-opponent Jan Peter Balkenende. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO onder 1342 kijkers. Zij beloonden het optreden van Bos met een 7,2, terwijl Balkenende een 6,9 kreeg. Volgens TNS/NIPO besloot tijdens het debat 19 procent van de kijkers die SP hadden willen stemmen over te stappen op de PvdA.

 

Wouter Bos luiterend naar de mensen op straat

Vanmorgen bezocht de lijsttrekker van de PVDA Zwolle. Na een ronde door de binnenstad, waarbij Wouter Bos diverse rode rozen uitdeelde en mensen aansprak, ging de lijsttrekker vervolgens de ‘zeepkist’ op.  Voor het stadhuis sprak Bos de toegestroomde menigte toe. Wouter Bos was duidelijk in een goede stemming na de winst gisteren in het lijsttrekkersdebat. 

De ‘Zeepkist op’

André Rouvoet helpt mee met MADD-vrijwilligersdag

Vrijdagmiddag was André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer, in Zwolle. Hij zette zich, in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day), in voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij bood de vrijwilligers een helpende hand in het huishouden.

Het was een gezellige bijeenkomst, waar Rouvoet op enthousiaste wijze door vrijwilligsters, waar het plezier van het mogen werken in dit Ronald MacDonaldhuis vanaf straalde, werd voorgelicht. Directrice, Lianne Booyink, vertelde dat zij het bijzonder waardeerde met deze mensen te mogen werken. De heer Rouvoet werd door de vrijwilligsters uitgebreid ingelicht over het reilen en zeilen van dit huis waarna hij een gezin, die er tot en met vandaag had vertoefd, mocht uitschrijven. Inclusief de controle of alles op een juiste en schone wijze was achtergelaten. Daarnaast kreeg hij een rondleiding door het huis en mocht hij de ramen lappen, hetgeen hij met volle overgave op zich nam. Het huis werkt met 67 vrijwilligers. Zaterdag zijn er in Zwolle nog tal van andere activiteiten in het kader van MADD.

Swollwacht wil groen Betje Wolffstraat behouden

De Swollwacht fractie is de afgelopen weken meerdere malen benaderd door  verontruste burgers over het bouwplan van 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten op de locatie van de voormalige kleuterschool “De Petteflet” aan de Betje Wolffstraat.  Deze burgers spreken de angst uit, dat door op de voornoemde locatie woningbouw te plegen,  zij het laatste stukje groen uit hun directe woonomgeving zien verdwijnen.                                                                  

Het is de fractie bekend, dat het bestemmingsplan voor de Wipstrik is vastgesteld, maar het is voor de lokale partij tevens onaanvaardbaar, dat in dit gedeelte Wipstrik, waar al zo veel gebeurd kwa asfalt en beton ook nog eens dit kleine stukje groen zal moeten verdwijnen. “Waarom juist een bouwplan op dit kleine “groene plekje”, wat dit gebied nog rijk is”, vraagt Swollwacht zich af. Het bouwplan 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten past naar het inzicht van de fractie niet in een kleinschalige bebouwing.

Lees verder »

Rouvoet zeemt ramen in Zwolle

Vrijdag 3 november zal André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede kamer, zich inzetten voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij zal hier de vrijwilligers een helpende hand bieden in het huishouden. Dit alles in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day).

’s Middags steekt Rouvoet deze dag zijn handen uit de mouwen. “Ik waardeer het werk van mensen in de (mantel)zorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Niet alleen betaald werk telt. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving” zegt Rouvoet. Assistent huismanager Petra van de Veer: “De vrijwilligers van het Ronald McDonald zullen morgen in ieder geval zorgen voor voldoende werk. We kunnen hier best wat hulp gebruiken. Wat we doen? Het Ronald McDonald Huis in Zwolle biedt gezinnen met een ziek kind onderdak. Ouders waarvan een kind in het Sophiaziekenhuis ligt kunnen bij ons terecht voor overnachting, maar ook voor een luisterend oor”.

Lees verder »

Zwols derde kamerlid vergadert met minister

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis uit Zwolle (student aardrijkskunde en oud-voorzitter  SOOZ) zal vrijdag 3 november aanstaande voorstellen ter stemming brengen op de plenaire zitting van De Derde Kamer in Den Haag.  Samen met 149 andere Derde Kamerleden uit zowel Nederland als bijvoorbeeld Colombia, Burkina Faso, Uganda, Bangladesh en Bhutan, zal het Derde Kamerlid vergaderen met minister Van Ardenne. Daarnaast zullen onder andere Tweede Kamerleden Diederik Samsom (PvdA), Jozias van Aartsen (VVD),  Henk de Haan (CDA) en Europarlementariër Erik Meijer (SP) in gesprek gaan met Derde Kamerleden.

Klinkvis heeft een jaar in De Derde Kamer zitting genomen en heeft zich met name gericht op het schrijven van een voorstel over drinkwatergebruik. ‘Ik vind het heel belangrijk dat er binnen ontwikkelingssamenwerking meer aandacht komt voor deze thematiek. Zoet drinkwater wordt wereldwijd een steeds schaarser goed is en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater onnodig verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost burgers veel geld. Voor drinkwater zal in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden. Daarom zal ik op vrijdag 3 november naar Den Haag gaan om deze thematiek onder de aandacht van de minister en Tweede-Kamerleden te brengen.’ aldus Derde-Kamerlid Klinkvis.

Lees verder »

‘Isala brandveilig medio 2008’

De Zwolse Isalaklinieken moeten binnen twee jaar brandveilig zijn. Dat heeft de Zwolse burgemeester Meijer de raad laten weten na vragen van D66.

D66 maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid van het ziekenhuis na het zien van een reportage van het tvprogramma Netwerk. Zo zijn er bijvoor-beeld problemen met de tussenwanden die moeten voorkomen dat een brand zich snel verspreidt. De brandveiligheid had al in 2003 op orde moeten zijn. Meijer benadrukt dat er geen acuut gevaar is voor patienten, maar vindt wel dat het ziekenhuis traag heeft gehandeld.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

VVD inventariseert verkeerschaos Stadshagen

De bewoners van Stadshagen en diegenen die de wijk willen bezoeken klagen meer en meer over de chaotische- en onveilige verkeersstituaties in deze wijk. Er is al langer sprake van buitengewoon slechte- en onlogische (om)rijroutes en gevaarlijke situaties. In het bijzonder tijdens de momenten waarop kinderen van en naar de scholen gebracht worden is er sprake van verhoogd risico op ongelukken.

Tijdens de wijkplatforms worden daarover opmerkingen gemaakt en vragen gesteld maar in plaats van een goede aanpak wordt de problematiek steeds nijpender. En dat terwijl de komende jaren met de afronding van Stadshagen 1 en de ontwikkeling van Stadshagen 2 nog de nodige bouwactiviteiten in Stadshagen zullen plaatsvinden. De VVD wil daarom de klachten over de onveilige en onlogische vekeerssituaties in Stadshagen inventariseren en met de bewoners en college kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Lees verder »

Vragen over uitbreiding Hedon

De SP is altijd enthousiast geweest over Hedon. Dit poppodium is naar onze mening één van de  promotors als het gaat om bekendheid van Zwolle. Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best bezochte B-podium van Nederland en inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 werd Hedon zelfs door de Vereniging Nederlandse Poppodia uitgeroepen tot ‘Beste Poppodium’. Popbands die in het verleden in Hedon hebben gespeeld en nu gearriveerd zijn komen graag terug naar Zwolle.

De SP heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen dat een tweede zaal voor Hedon hoge prioriteit heeft. Nu heeft de SP vernomen dat bijna het gehele management van Hedon is vertrokken en dit baart ze zorgen. Door het vertrekken van bijna het gehele management bij Hedon kan de interne bedrijfsvoering in gevaar komen. Zo loopt de programmering bijvoorbeeld  nog maar tot januari. Maar ook kunnen de toekomstplannen van Hedon, waaronder het realiseren van een tweede zaal, onder druk komen te staan. In het collegeprogramma is beschreven dat ook het college in deze collegeperiode een tweede zaal wil realiseren. De SP heeft daarover een aantal vragen voor het college.

Lees verder »

GL/DG bereid zich voor op Structuurplan 2020

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen bereidde de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voor. Zaterdag  fietste de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg sprak de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ (zie foto) en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht startte zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die werd bezocht was IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone ging de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voerde de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezocht de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden. Bij Corien Bruins Slot van het comité ‘Handen af van de Dijklanden’ kreeg de fractie een lunch aangeboden.

Lees verder »

Groene partij op de fiets voor Structuurplan 2020

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen gaat de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voorbereiden. Zaterdag 28 oktober fietst de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg spreekt de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht start zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die wordt bezocht is IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone gaat de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voert de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezoekt de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden.

Lees verder »

CDA wil afspraak zorgaanbieders continueren

Bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen vormen een overwegend kwetsbare groep. Zij zijn gemiddeld 80 jaar en ouder en ontberen veelal mantelzorg. Zij zijn zodoende grotendeels afhankelijk van professionele zorg. In Zwolle is er in de afgelopen jaren veel gedaan aan het ontwikkelen van ketenzorg; zorg waarbij diverse zorgaanbieders samenwerken rond cliënten.

Om de ketenzorg gestalte te geven is in september 2004 een samenwerkingsovereenkomst woonzorgzones gesloten tussen de gemeente Zwolle, de Stichting Welzijn Ouderen, Driezorg Zwolle, De Kievitsbloem, Icare, WoonZorg Nederland, Woningstichting SWZ, Deta Wonen, COSBO-Zwolle en Openbaar Belang. Afgesproken is toen dat de zorgaanbieders (Icare, Driezorg en De Kievitsbloem) de geplande, ongeplande en acute zorgvragen zouden invullen. Hieronder viel ook het reguliere thuiszorg aanbod. Dit heeft ertoe geleid dat in aanleunwoningen en woonzorgcomplexen zowel de persoonlijke zorg als de huishoudelijke zorg wordt geleverd door het personeel van het verzorginghuis. Dit gebeurt in de constructie van hoofd-aannemerschap (Icare) en onderaannemerschap (het verzorgingshuis). Dit aanbod bleek goed aan te sluiten bij de verwachting van ouderen die woonachtig zijn in deze complexen. Het CDA stelt hierover vragen aan het college van Zwolle.

Lees verder »