Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Wethouder René de Heer was als privépersoon op 29 juni aanwezig bij een illegaal huwelijksfeest in het natuurgebied bij de Noorderkolk in het Westerveldse Bos. Dit heeft in de stad tot veel beroering geleid. Het echtpaar had geen vergunning om hun huwelijksdag in dit kwetsbare natuurgebied te houden, maar heeft willens en wetens zonder toestemming van de gemeente toch doorgezet.

Daarover heeft de gemeenteraad maandagavond tot 2 uur ’s nachts een pittig debat gevoerd met de wethouders Dogger en De Heer. Handhavers van de gemeente en politie hebben dit die dag met eigen ogen waargenomen, maar hebben op dat moment niet ingegrepen. Dit riep veel vragen op in de stad en bij de gemeenteraad. Volgens Sonja Paauw van D66 werd daarmee de schijn gewekt dat ze dat mogelijk niet durfden omdat er een wethouder bij het feest aanwezig was. Volgens Youcef Ben Ali van de PvdA schaadt deze beeldvorming over integriteit het aanzien van het openbaar bestuur.

Lees verder »

Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Maandagavond kwam de Zwolse gemeenteraad bijeen om een debat te voeren over de kwestie van het illegale bruiloftsfeest die op 29 juni 2019 werd gehouden aan de Noorderkolk in Zwolle.

De Noorderkolk is een beschermd natuurgebied en er was geen vergunning aangevraagd voor dit feest. Wethouder René de Heer was spreker op deze bruiloft. Er was veel ophef over deze bruiloft, mede vanwege het feit dat het een ondernemer betreft die in de beveiligingsbranche werkzaam is. Ook was de Heer, locoburgemeester, op persoonlijke titel aanwezig op het feest waarover hij mogelijk kon weten dat het een locatie betrof waar geen vergunning voor aanwezig was. Dit bleek tijdens de raadsvergadering een hoofdvraagstuk. Wethouder de Heer lichtte dit vervolgens toe, met onder andere het verweer dat hij te goed van vertrouwen was en niet op de hoogte zou zijn van het feit dat het gebied een natuurgebied betrof.

Wethouder Dogger liet menig wenkbrauw fronsen nadat hij verklaarde dat er geen vergunning was, en er dus geen “feest” zou zijn: er zou dus alleen een besloten groepje mensen bij elkaar zijn maar geen “echt feest”, waardoor men van hogerhand geen actie zou hebben kunnen ondernemen.

Lees verder »

SDAP 125 jaar geleden in Zwolle opgericht

SDAP 125 jaar geleden in Zwolle opgericht

Zwolle – Op zondagmorgen 26 augustus 1894 gingen de meeste Zwollenaren keurig naar de kerk, behalve een twaalftal mannen en tientallen sympathisanten uit alle delen van Nederland, die bijeenkwamen in een schemerig benedenzaaltje van logement Atlas aan de Ossenmarkt en een nieuwe politieke partij oprichtten: de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Aan de voet van de Peperbus, precies 125 jaar geleden. De twaalf stichters, die ‘de twaalf apostelen’ werden genoemd, werden aangevoerd door Pieter Jelles Troelstra, die zich later de oprichtingsvergadering nog goed kon herinneren.

Willem Vliegen zat die dag de vergadering voor en sloot deze af met de waarschuwing aan de kapitalisten dat ze geen reden hadden zich over deze dag te verheugen. “De donkere zaal van Atlas daverde van gejuich.” Toen gingen”, aldus Troelstra, “die belasterde, bespotte, gesmade mannen overeind en hieven het oude vrijheidslied aan met tranen in het oog en het hart vol wat zij ter bereiking van dit ogenblik hadden doorstaan.” Voortaan zouden ze “in deze woestijn van kapitalisme” weer een “thuis en trouwe vrienden” hebben. Ook twee Zwollenaren namen aan deze vergadering deel; kleinhandelaar Levi Cohen en schoolmeester Helmig Jan van der Vegt. Zij hadden het vergaderzaaltje in Zwolle geregeld. Al snel na de oprichting kreeg de SDAP de bijnaam ‘Schoolmeesters-, Dominees- en Advocaten-Partij’, waarmee het verschil werd aangegeven tussen de intellectuele partijtop en de achterban van ongeschoolde fabrieksarbeiders. Op maandag 26 augustus 2019 vierde de PvdA, de opvolger van de SDAP, in Zwolle het jubileum van 125 jaar sociaaldemocratie. Ook deze keer kwamen ze uit alle delen van Nederland naar Zwolle, precies zoals 125 jaar geleden.  

Lees verder »

Simone Boshove volgt Remko de Paus op als raadslid GroenLinks

Simone Boshove volgt Remko de Paus op als raadslid GroenLinks

Zwolle – Na 10 jaar in de raad, waarvan de eerste zes jaar als burgerraadslid en de afgelopen vier jaar als raadslid, neemt Remko de Paus afscheid van de gemeenteraad van Zwolle. Simone Boshove neemt zijn plaats in de GroenLinks fractie vanaf 2 september in.

Remko stopt als raadslid om hij het niet langer kan combineren met zijn eigen bedrijf:”De nieuwe opdrachten die op mijn pad komen, geven mij veel energie en voor mij betekent dit dat ik nu nieuwe keuzes moet maken. De gemeente Zwolle heeft mijn agenda jarenlang beheerst. Dat is, buiten GroenLinks, geen enkele andere organisatie nog gelukt. Op wat ik, samen met velen heb kunnen bereiken, kijk ik nu met grote tevredenheid terug. Simone draait als burgerlid al enige tijd mee met de fractie en kan nu de volgende stap zetten naar het raadslidmaatschap. Samen met de andere collega’s staat er zo een mooi team, dat het GroenLinks gedachtegoed met kracht zal kunnen vertolken”.

Lees verder »

Zwolse oppositie verbijsterd over aanwezigheid gemeente op omstreden trouwlocatie

Zwolse oppositie verbijsterd over aanwezigheid gemeente op omstreden trouwlocatie

Zwolle – Hoe kan het dat de Loco-burgemeester René de Heer sprak op een trouwlocatie in een beschermd natuurgebied waar geen vergunning voor was afgegeven? En hoe kan het dat gemeentelijke handhavers niet hebben ingegrepen toen zij het gebied, de Noorderkolk, na een melding hebben gecontroleerd?

Het is een kleine greep uit een aantal vragen die PvdA, SP, D66 en CDA stellen aan het college van B&W in Zwolle. Aanleiding voor de vragen is de berichtgeving in De Stentor dat loco-burgemeester De Heer op deze omstreden trouwlocatie heeft gesproken. Ook meldt de krant dat er na activiteiten in het gebied klachten zijn binnengekomen maar dat er na controle niet is ingegrepen.

Lees verder »

D66, PvdA en Groenlinks Zwolle willen bescherming Karekiet in het riet zwart op wit

Zwolle – Het maaibeleid van de gemeente Zwolle heeft onlangs in Berkum voor consternatie gezorgd. Een oplettende inwoner trok onder andere in de Stentor aan de bel over de desastreuze gevolgen van een te vroeg gemaaide rietkraag. De Kleine Karekiet en zijn jongen waren het kind van de rekening.

D66 Zwolle roept samen met GroenLinks en PvdA het college op om meer gebruik te maken van de expertise van inwoners en om serieuzer met meldingen om te gaan. Ook willen de fracties dat het vaak goed functionerende Zwolse maaibeleid op papier wordt gezet zodat beter te controleren is wat wel en niet door de beugel kan. De partijen hebben vragen gesteld aan het college.

Lees verder »

PvdA wil thuiskomgarantie voor treinreizigers via Zwolle

PvdA wil thuiskomgarantie voor treinreizigers via Zwolle

Zwolle – Door werkzaamheden aan het spoor ontstaat er onzekerheid bij treinreizigers van, naar en via Zwolle. De laatste aansluitingen op de dag kan de Nederlandse Spoorwegen (NS) namelijk niet garanderen.

De PvdA in de provincies Fryslân en Overijssel vinden dat er sprake moet zijn van een thuiskomgarantie voor reizigers en eisen opheldering. “Met slechts één spoorwegverbinding via Zwolle is de bereikbaarheid van het noorden kwetsbaar”, stellen Edou Hamstra (PvdA Fryslân) en Annemieke Wissink (PvdA Overijssel).

Lees verder »

D66 wil in de open lucht vergaderen

D66 wil in de open lucht vergaderen

Zwolle – De gemeenteraad is een belangrijk orgaan binnen een gemeente waar veel verregaande besluiten worden genomen, maar voor veel mensen is de werking ervan een groot raadsel.

Om de politiek dichter bij de inwoners van de stad te krijgen, bedacht D66 Zwolle de buitenraad. Eens per jaar vergadert de voltallige gemeenteraad op een prominente plek in de Zwolse buitenlucht, bijvoorbeeld op het Grote Kerkplein of de Melkmarkt. En op verzoek van D66 vindt deze bijzondere bijeenkomst ’s middags plaats en niet ‘s avonds zodat kinderen ook aanwezig kunnen zijn.

Lees verder »

Zwollenaar Jesse Koops verkozen tot voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Zwollenaar Jesse Koops verkozen tot voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Zwolle – Zwollenaar Jesse Koops is verkozen tot voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS). Hij gaat leiding geven aan een enthousiast en energiek nieuw bestuur waar tevens Zwollenaar Roberto Kist als secretaris deel van uitmaakt.

Ze gaan zich inzetten om samen met hun leden op te komen voor hun sociaaldemocratische waarden en samen te strijden voor een betere wereld. Een van hun kerntaken is het betrekken van zoveel mogelijk jongeren bij de politiek.

Lees verder »

Mogelijk glyfosaat gespoten op gemeentelijke landbouwgrond, CDA stelt vragen

Mogelijk glyfosaat gespoten op gemeentelijke landbouwgrond, CDA stelt vragen

Zwolle – Een paar weken geleden stond er een bericht op Twitter dat er in Stadshagen honingbijen in nood waren. Uit dit bericht was op te maken dat de agrarische buurman van de imker voor overlast zorgde.

De buurman, die op grond van de gemeente mais verbouwt, gebruikt namelijk een aantal malen per jaar een bestrijdingsmiddel met daarin glyfosaat. Het gebruik van dit middel in de wijk zorgt daarbij voor overlast.

Lees verder »