Jan Rotmans te gast in Warmtecafé 50 tinten groen Assendorp

Jan Rotmans te gast in Warmtecafé 50 tinten groen Assendorp

Zwolle – Jan Rotmans is te gast in het Warmtecafé van 50 tinten groen Assendorp. Op 3 november spreekt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Rotmans over de energietransitie, met als thema: van Parijs naar Assendorp.

Hij legt de verbinding tussen de wereldwijde doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het belang van lokale bewonersinitiatieven om deze doelstellingen te realiseren, zoals in Assendorp gebeurt. Het Warmecafé is digitaal toegankelijk, ook voor Zwollenaren buiten Assendorp.

Lees verder »

GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman

GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman

Zwolle – GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman
Patrick Pelman (42) is door de GroenLinks fractie gekozen als nieuwe voorzitter met ingang van 20 oktober.

De huidige fractievoorzitter Sylvana Rikkert geeft dan het stokje door omdat ze door privéomstandigheden meer focus en energie moet richten op haar persoonlijke leven. Sylvana blijft raadslid namens GroenLinks in de gemeenteraad van Zwolle.

Lees verder »

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Zwolle – De gemeente koopt ontzettend veel in. Van pennen tot energie, van bewaking tot grond. In totaal geeft de Gemeente Zwolle ruim 500 miljoen per jaar uit, waarvan 140 miljoen aan inkoop wordt besteed. D66 vindt dat dit moet gebeuren op een manier die bijdraagt aan een duurzame toekomst en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het gaat over hoeveel waarde je weet te realiseren met je geld. De fractie roept het college op hier zwaarder en concreter op in te zetten.

Voor D66 is het belangrijk dat de ecologische, sociale en economische ambities van deze gemeente duidelijk en op een samenhangende wijze in het inkoopbeleid naar voren komen. Dat zorgt ervoor dat ondernemers en andere organisaties beter in staat worden gebracht om in te spelen op wat we als gemeente willen realiseren. Hoewel het college aangeeft onze ambitie te delen, kan de aanpak wat D66 betreft veel beter. Zo wil het college minimaal één keer het hoogste ambitieniveau halen, D66 vindt dat te weinig. En het maakt daarbij verschil of de gemeente dan kiest voor een project dat schrijfwaren inkoopt of dat over vastgoedonderhoud gaat.

Lees verder »

GroenLinks Zwolle: Waarom geen ontheffing voor meer dan dertig bezoekers in Hedon?

GroenLinks Zwolle: Waarom geen ontheffing voor meer dan dertig bezoekers in Hedon?

Zwolle – Wat maakt nu precies dat De Spiegel coronaproof open mag blijven voor meer dan dertig personen, maar Hedon niet? De fractie van GroenLinks stelt daarover samen met ChristenUnie, Swollwacht, VVD, D66, PvdA, CDA en SP schriftelijke vragen aan het college van B & W.

De politieke partijen hebben kennisgenomen van het besluit van de Veiligheidsregio IJsselland om ontheffing te verlenen aan tien theaters in de regio, waaronder de Zwolse Theaters de Spiegel en Odeon. Ze willen weten hoe en op basis van welke criteria het besluit in de Veiligheidsregio tot stand is gekomen. De partijen vragen tevens of het Zwolse gemeentebestuur achter dit besluit staat.

Lees verder »

Zwolse PvdA wil gratis mondkapjes voor minima

Zwolse PvdA wil gratis mondkapjes voor minima

Zwolle – Het kabinet geeft het dringende advies aan alle Nederlanders om een mondkapje te dragen in winkels en andere publieke ruimtes. De Zwolse PvdA maakt zich ernstig zorgen om Zwollenaren met een laag inkomen. “Waar moeten zij die mondkapjes van betalen? Is het voor deze groep straks bijna onmogelijk om nog de deur uit te gaan?”

“Mensen zeggen vaak dat het virus niet discrimineert, dat klopt deels. Iedereen kan ziek worden maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde,” zegt Roberto Kist, burgerraadslid namens de PvdA Zwolle: “Toen het virus toesloeg stonden mensen met een onzeker arbeidscontract als eerste op straat, terwijl hun vaste lasten wel gewoon doorlopen. Of kijk bijvoorbeeld naar studenten die door het tekort aan huisvesting dicht op elkaar wonen en geen afstand kunnen houden. En nu komt er dus het dringende advies om mondkapjes aan te schaffen. Maar van welk budget, vraag ik mij dan af?”

Lees verder »

Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis

Gemeenteraad Zwolle vergadert in het Provinciehuis

Zwolle – In alle opzichten was de vergadering van de gemeenteraad van Zwolle maandagavond een bijzondere vergadering. Sinds een half jaar was de raad weer fysiek bij elkaar; niet in de Raadzaal van het Stadhuis, maar in de Statenzaal van het Provinciehuis. Sinds midden maart waren de gemeenteraadsleden niet meer voltallig bij elkaar geweest. Bij vergaderingen konden telkens maar enkele raadsleden aanwezig zijn in de Raadzaal en vergaderingen van de voltallige raad vonden digitaal plaats, waarbij gemeenteraadsleden vanaf hun woning op hun iPad of laptop moesten inloggen om samen besluiten te kunnen nemen.

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, maar de Provinciale Staten van Overijssel telt 47 statenleden en hebben daarom een grotere vergaderzaal met meer zitplaatsen dan de gemeente. Daarom stelt de provincie Overijssel haar Statenzaal vanaf nu ter beschikking aan de gemeenteraad van Zwolle als er een besluitvormende vergadering plaatsvindt, waarin de raad moet stemmen over voorstellen van het college van burgemeester & wethouders of moet stemmen over ingediende moties. In de Statenzaal zijn alle zitplaatsen van elkaar afgeschermd met een plastic scherm en wordt er tussen de fracties een stoel vrijgehouden. Zo kan de raad vergaderen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Lees verder »

PvdA dringt aan op betaalbare woningen in Zwolle

PvdA dringt aan op betaalbare woningen in Zwolle

Zwolle – Zoek je een koopwoning in Zwolle onder de 260.000 euro? Of een huurwoning onder de 850 euro? Dan is de kans groot dat je die de komende jaren nauwelijks vindt, zegt de PvdA Zwolle.

Dat ligt aan een heleboel dingen: er willen gewoon veel mensen in Zwolle wonen, beleggers kunnen vaak makkelijk overbieden en de bouwkosten zijn hoog. Het ligt helaas ook aan de politiek. Het Zwolse college van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD laat Zwolse woningzoekers die minder dan 60.000 euro per jaar verdienen steeds maar weer in de kou staan, zo stelt de PvdA.

Lees verder »

JOVD Zwolle: Burgemeester Snijders, bescherm het recht van baas in eigen buik!

JOVD Zwolle: Burgemeester Snijders, bescherm het recht van baas in eigen buik!

De JOVD Zwolle, de onafhankelijk jongerenorganisatie van de VVD, is teleurgesteld in het demonstratiebeleid rondom de abortuskliniek in Zwolle. Ze stelt namelijk dat de burgemeester hierin te terughoudend optreedt.

“Waar de burgemeester van mening is dat er nog geen sprake zou zijn van wanordelijkheden rondom de abortuskliniek in Zwolle, vinden wij weldegelijk dat er schrijnende toestanden gaande zijn”, zo stelt Dirk Oostra, voorzitter van de JOVD Zwolle e.o.. “Er komen gevallen voor dat vrouwen op een vervelende en dwingende manier worden lastiggevallen door demonstranten die tegen het abortusrecht zijn. Elk geval is er één te veel en voor de JOVD onacceptabel.

Lees verder »

Zwollenaar Roberto Kist herkozen in Landelijk Bestuur Jonge Socialisten in de PvdA

Zwollenaar Roberto Kist herkozen in Landelijk Bestuur Jonge Socialisten in de PvdA

Zwolle – Zwollenaar Roberto Kist (24) is opnieuw verkozen als landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS). Hier mag hij de taken van secretaris en vicevoorzitter op zich nemen.

Hij gaat deel uitmaken van een enthousiast en energiek nieuw bestuur dat zich gaat inzetten om samen met haar leden op te komen voor sociaaldemocratische waarden en samen te strijden voor een betere wereld. Een van hun kerntaken is het betrekken van zoveel mogelijk jongeren bij de politiek.

Lees verder »

PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie

PvdA wil meer tijd voor goede Omgevingsvisie

Zwolle – “In wat voor stad willen wij als Zwollenaren wonen? Die vraag had het college, samen met inwoners, eerst moeten beantwoorden”, stelt PvdA-raadslid Jan Slijkhuis. “Nu ligt er een ontwerp-Omgevingsvisie die van alles opmerkt, zonder keuzes te maken over wat we nu echt willen voor Zwolle.”

De Omgevingsvisie heeft het onder meer over Zwolle als groeistad. Slijkhuis: “Nergens wordt de vraag gesteld welke fysieke kwaliteiten bij die groeistad horen of hoe we het groene karakter van onze stad beschermen. Ook het groeien an sich overkomt ons, als we het college moeten geloven, want we moeten vooral ruimte bieden aan ‘initiatieven’ uit de markt. Waar is de visie van het gemeentebestuur, vraagt ik me dan af.” Kijkend naar het onderdeel over de hoogbouwvisie zegt Slijkhuis: “Waarom is hoogbouw nodig? En waarom zou dat goed zijn voor de stad? Die vragen worden niet beantwoord. Het kan ook anders: kijk naar Barcelona en Parijs daar bouwen ze bijvoorbeeld woonblokken van maximaal zes lagen om het karakter van de stad te beschermen.”

Lees verder »

Jeffrey Satoor de Rootas verlaat fractie Swollwacht

Jeffrey Satoor de Rootas verlaat fractie Swollwacht

Zwolle – Jeffrey Satoor de Rootas stapt uit de fractie van Swollwacht.

Satoor de Rootas liet dinsdagmorgen doormiddel van een verklaring aan Weblog Zwolle weten dat hij per direct stopt als lid van de fractie van Swollwacht en neemt per direct ontslag als raadslid van de gemeente Zwolle. Zijn hele verklaring en een reactie van Swollwacht lees je hieronder:

Lees verder »

CDA Zwolle wil betaalbare woningen ook buiten de gemeentegrenzen bouwen

CDA Zwolle wil betaalbare woningen ook buiten de gemeentegrenzen bouwen

Zwolle – Het CDA wil dat jongeren en ouderen een passende betaalbare woning kunnen vinden in Zwolle. De komende jaren zullen minimaal duizend woningen per jaar bijgebouwd worden, maar dit is volgens de Omgevingseffectrapportage bij de ontwerp-omgevingsvisie onvoldoende om de huidige krapte te verminderen.

Het CDA wil een dubbelslag maken: door meer woningen per jaar te bouwen en de focus te verleggen op relatief meer goedkope woningen. In de huidige plannen worden woningen enerzijds binnen de bestaande bebouwing in de stad gebouwd en anderzijds daarbuiten, nu nog in Stadshagen. Maar rond 2025 is ook Stadshagen volgebouwd, aldus het CDA.

Lees verder »