CDA Zwolle blijft pleiten voor verbod op lachgas en 3-MMC

CDA Zwolle blijft pleiten voor verbod op lachgas en 3-MMC

Zwolle – Naar aanleiding van een motie van het CDA – lachgas is een serieuze zaak – en schriftelijke vragen met betrekking tot het gebruik van 3-MMC, zei de wethouder de raad toe om met een actieplan te komen.

In dit actieplan zou staan hoe de gemeente Zwolle het gebruik van lachgas en designerdrugs als 3-MMC zou tegengaan. Dit actieplan is, na enige vertraging, in maart naar de raad gekomen. Het CDA is enorm teleurgesteld na het lezen van het actieplan.

Lees verder »

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

Zwolle – De fractie van de Zwolse VVD heeft Johran Willegers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Thom van Campen op die de fractie zal verlaten na zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer op 31 maart.

Van Campen was sinds 2011 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Gezien de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart waar de VVD 34 zetels haalde, zal Van Campen op 31 maart geïnstalleerd worden als Kamerlid. Vooruitlopend op die benoeming neemt Johran Willegers het fractievoorzitterschap over.

Lees verder »

PvdA en D66: “Steungeld cultuur moet nu ook naar makers in nood”

PvdA en D66: “Steungeld cultuur moet nu ook naar makers in nood”

Zwolle – Veel culturele makers en organisaties in Zwolle hebben vanwege de corona maatregelen het water tot aan de lippen staan. Daarom is er volgens de fracties van PvdA en D66 in Zwolle snel noodsteun nodig om te voorkomen dat er nu al makers wegvallen.

Het Rijk heeft 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Zwolle. Wethouder Monique Schuttenbeld (cultuur) stelt voor om dit geld vooral te besteden aan nieuwe projecten. Patty Wolthof (PvdA) en Mark Oldengarm (D66) luiden de noodklok: geef nu eerst geld aan makers in acute nood zodat ze er straks nog zijn om überhaupt projecten uit te voeren.

Lees verder »

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt signeert boeken in Zwolle

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt signeert boeken in Zwolle

Zwolle – Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt kwam donderdag naar Zwolle. Bij boekhandel Waanders in de Broeren signeerde hij zijn nieuwe boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Vanwege de coronaregels konden alleen mensen die een afspraak hadden gemaakt bij de boekhandel het boek door de christendemocraat laten signeren.

“Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt,” aldus Omtzigt. In zijn boek laat hij zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. “De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken.”

Lees verder »

Drukte in Ter Pelkwijkpark bij ‘Vrijheidskaravaan’ van Thierry Baudet

Drukte in Ter Pelkwijkpark bij ‘Vrijheidskaravaan’ van Thierry Baudet

Zwolle – Thierry Baudet bezocht woensdag Zwolle met zijn ‘Vrijheidskaravaan’. Tijdens de verkiezingscampagne bezoekt de voorman van Forum voor Democratie zestig steden in het land.

De gemeente Zwolle had vooraf laten weten aan FvD dat de bijeenkomst zou worden stilgelegd als men zich niet aan de regels zou houden. Zo moesten de bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar staan, ook mensen uit hetzelfde huishouden. Verder mocht er niet geschreeuwd en gezongen worden.

Lees verder »

PvdA en D66 willen vergroening Zwolse bedrijventerreinen

PvdA en D66 willen vergroening Zwolse bedrijventerreinen

Zwolle – De fracties van D66 en PvdA in Zwolle roepen het college op om te starten met de vergroening van bedrijventerreinen. Dit doen zij tijdens de raadsvergadering van maandagavond.

Directe aanleiding is een ingezonden brief van de Milieuraad/Natuurplatform Zwolle. Ook ligt er een rapport van Bureau Buiten uit 2020 waarin een belangrijke conclusie uit onderzoek is dat op bedrijventerreinen in de regio Zwolle op thema’s als energie, klimaat, circulair en groen, de grootste stappen te zetten zijn.

Lees verder »

GroenLinks en D66: Vervuiler aansprakelijk voor milieuschade door plastic korrels op IJsseloevers

GroenLinks en D66: Vervuiler aansprakelijk voor milieuschade door plastic korrels op IJsseloevers

Zwolle – De Zwolse fracties van D66 en GroenLinks dienen een motie in bij B & W vanwege de grote hoeveelheden aangespoelde plastic korrels langs de oevers van de IJssel. De korrels veroorzaken enorme milieuschade, aldus de twee fracties.

De vervuiling is volgens het waterschap Rijn en IJssel afkomstig van het bedrijf Daly Plastics BV, een verwerker van kunststof afval in Zutphen. De plastic korrels zorgen al sinds september 2020 voor grote problemen op verschillende plekken langs de rivier. Een half jaar later worden er nog steeds grote hoeveelheden van deze nurdles gevonden op de oevers van de IJssel bij Zwolle. D66 en GroenLinks vinden dat het bedrijf aansprakelijk gesteld moet worden voor de milieuschade. Zij dienen daarom samen met de PvdA tijdens de raadsvergadering op maandagavond een motie in.

Lees verder »

Marieke van Duijn bezoekt Meanderhof Zwolle tijdens 1000 kilometer lange fietstocht

Marieke van Duijn bezoekt Meanderhof Zwolle tijdens 1000 kilometer lange fietstocht

Zwolle – Om in tijden van Corona toch mensen te ontmoeten, is de nummer 38 op de lijst van de PvdA op de fiets gesprongen en elke provincie doorgereden. Van Duijn ging langs bij vrijwilligersinitiatieven en mensen die zich inzetten voor een duurzame, gezonde en sociale leefomgeving om verhalen uit de streek te horen. Zo was ze ook in de Meanderhof in de Zwolse wijk Stadshagen waar ze werd ontvangen door bewoners.

Marieke van Duijn was op maandag 1 maart in het kader van deze groene tour in Zwolle. Na een overnachting bij familie in Assendorp, liet ze zich bijpraten over de ontwikkelingen in de Meanderhof, de woonbuurt voor mens- en milieuvriendelijk wonen in Stadshagen. Ze liet zich door bewoners Erik de Kruif en Theo Brand informeren over hoe de bewoners van de Meanderhof zelf invulling geven aan groenbeheer in hun buurt, het vergroten van de biodiversiteit en ook over de sociale aspecten van het wonen in de Meanderhof.

Lees verder »

“Zorg dat coronagelden voor cultuur terechtkomen bij makers”

“Zorg dat coronagelden voor cultuur terechtkomen bij makers”

Zwolle – De kunst- en cultuursector in Nederland is hard getroffen door de maatregelen rond Covid-19. Gelukkig heeft het Rijk een bedrag als compensatie ter beschikking gesteld, waarvan ook een deel naar Zwolle komt.

De steun aan Zwolse culturele sector bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro, maar er is nog onduidelijk hoe dit bedrag besteed gaat worden. D66 vraagt het college nu om de makers duidelijkheid te geven.

Lees verder »

Volt staat overal op 1 zetel

Volt staat overal op 1 zetel

Zwolle – Europese partij Volt staat sinds afgelopen dinsdag bij alle grote landelijke peilingen op 1 zetel. Nadat Peil.nl, I&O Research en Kantar Volt al op 1 zetel peilden, brak Volt op dinsdag voor het eerst door bij Ipsos/EenVandaag.

Volt is de eerste Europese partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezingen en volgend jaar ook meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volt wil op lokaal niveau vooral inzetten op de thema’s volkshuisvesting, burgerparticipatie en zorg. In de grensregio’s wil Volt investeren in het grensoverschrijdende openbaar vervoer, MKB over de grens mogelijk maken en de samenwerking van politie aan weerszijden van de grens verbeteren.

Lees verder »

D66 Zwolle wil wachtlijsten in het onderwijs vanwege groei stad voorkomen

D66 Zwolle wil wachtlijsten in het onderwijs vanwege groei stad voorkomen

Zwolle – D66 Zwolle krijgt regelmatig signalen van ouders die hun kind op een school willen laten inschrijven, maar daar te maken krijgen met een wachtlijst.

Omdat het inschrijven van kinderen onder de 3 jaar niet is toegestaan en wachtlijsten de kansengelijkheid en diversiteit in het basisonderwijs in de weg kunnen staan, willen fractievoorzitter Sonja Paauw en burgerraadslid Sander van Dijk van het college weten hoe de actuele situatie in Zwolle is. Zij hebben schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder »

JOVD Zwolle en JS Overijssel: Stop de anti-abortusdemonstranten

JOVD Zwolle en JS Overijssel: Stop de anti-abortusdemonstranten

Zwolle – “Dit is écht onbestaanbaar! We worden teruggeworpen naar de jaren ’70,” waren de eerste reacties van JOVD Zwolle-voorzitter Dirk Oostra en Jonge Socialisten Overijssel-voorzitter Nicolien Boekhoudt.

Beiden reageren verontwaardigd op de berichten dat er afgelopen woensdag opnieuw werd gedemonstreerd bij de abortuskliniek aan de Oosterlaan in Zwolle. Sinds enkele maanden is er een bufferzone ingesteld rondom deze kliniek, maar volgens de JS en de JOVD begint het er steeds meer op te lijken dat deze maatregel zijn doel niet dient. De twee politieke jongerenorganisaties vinden dat de bufferzone in zijn huidige vorm niet werkt waarvoor hij bedoeld is: het beschermen van vrouwen.

Lees verder »