CDA Zwolle: “Waar blijft het respijthuis?”

CDA Zwolle: “Waar blijft het respijthuis?”

Zwolle – Ondanks alle mooie woorden is er nog geen vervolgstap gezet in de totstandkoming van een respijthuis in Zwolle. CDA Zwolle, aanjager van deze voorziening voor mantelzorgers, roept de wethouder dan ook op om snel met een concreet plan te komen.

Een respijthuis biedt mensen die mantelzorger nodig hebben, een rustige locatie waarbij de zorg en aandacht geborgd is. Hierdoor kan de mantelzorger tot rust komen na vaak een intensieve periode van begeleiding. “De behoefte aan een dergelijk initiatief is er”, weet Leo Elfers, raadslid van CDA Zwolle. De recente Informatienota Mantelzorg wijst uit dat dat 19% van de mantelzorgers in Zwolle behoefte heeft aan tijdelijk vervangende zorg.

Lees verder »

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

Zwolle – De ChristenUnie heeft de kandidatenlijsten en programma’s voor de provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Eensgezind, zonder wanklank en in een uitermate enthousiaste sfeer. Renate van der Velde uit Kampen trekt de lijst voor de provinciale staten, Herman Odink, Nieuwleusen gaat weer voor het waterschap Drents-Overijsselse Delta en Ommenaar Hugo Tromp is de kopman op de lijst voor Waterschap Vechtstromen.

Ze pasten nauwelijks in het Perrontheater in Zwolle, de leden en kandidaten van de Overijsselse ChristenUnie. Vanuit de hele provincie waren ze naar de Unievergadering gekomen om de lijst voor de verkiezingen van maart 2019 vast te stellen. Het resultaat mag er zijn: 43 kandidaten voor de Provinciale Staten, 14 voor het Waterschap Drents-Overijsselse Delta en 12 voor het Waterschap Vechtstromen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden zowel de kandidaten aan de leden voorgesteld, maar werden ook de bijbehorende verkiezingsprogramma’s vastgesteld. De sfeer was eensgezind en enthousiast. De ChristenUnie heeft zin in de Overijsselse verkiezingen.

Lees verder »

CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”

CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”

Zwolle – Naar aanleiding van de recente bomenkap en berichten in de media, zijn er diverse vragen bij CDA Zwolle terecht gekomen. Ook CDA-woordvoerder ‘natuur en groen’ Arjan Spaans deelt de zorgen van de Zwollenaren en stelt schriftelijke vragen over massale bomenkap in Zwolle. Met deze vragen wil hij duidelijk te krijgen wat de omvang en gevolgen zijn van de essentaksterfte.

Sinds 2010 rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel waarvoor tot op heden nog geen behandeling mogelijk is. Wanneer een derde van de boom door de ziekte is besmet, levert de boom een gevaar op voor de directe omgeving. Zwolle telt in totaal ongeveer 70.000 bomen. Uit de inventarisatie die in de zomer van 2017 is uitgevoerd, bleek dat tussen de 1500 en 2000 van de 9000 essen in Zwolle moesten worden gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen, deze bomen zaten in een vergevorderd stadium van de essentaksterfte.

Lees verder »

De PvdA Overijssel maakt conceptlijst kandidaten Statenverkiezingen 2019 bekend

De PvdA Overijssel maakt conceptlijst kandidaten Statenverkiezingen 2019 bekend

De PvdA Overijssel heeft vandaag haar lijst van beoogde kandidaten voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt. Beoogd lijsttrekker Annemieke Wissink is “enorm trots” op de lijst van 32 kandidaten, die volgens haar een mix is van “frisse jonge ambitie ondersteund door ervaring”.

Wissink werd vorige week al gelanceerd als kandidaat-lijsttrekker van de sociaaldemocraten. Op de lijst wordt ze gevolgd door Hans Nooter. De Zwollenaar heeft zich de afgelopen periode als Statenlid bewezen met een ijzeren inzet voor het openbaar vervoer. Op nummer drie staat Sander Slots. Hij is de eerste nieuwkomer op de lijst, en momenteel al actief als raadscommissielid voor de PvdA in Dinkelland. “Sander is niet uit het veld te slaan, scherp op de inhoud én op onze idealen,” zegt adviescommissievoorzitter Guus van den Berg. “Een echt talent.”

Lees verder »

D66 roept college op: Zet Zwolle internationaal op de (trein)kaart

Zwolle – Er wordt nu en de komende jaren veel werk verzet om de ambitieuze transformatieplannen in de Spoorzone te realiseren. Het ontwikkelingsniveau ligt hoog. Nu blijkt dat de Duitse regering een snelle trein tussen Amsterdam en Berlijn wil realiseren. D66 Zwolle ziet kansen voor Zwolle, het tweede OV-knooppunt van Nederland, en stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Claudia van Bruggen geeft aan dat Zwolle zeer centraal gelegen is, bezien vanuit zowel vanuit regionaal, nationaal als internationaal perspectief. “De hub functie die bij Zwolle past, moet ook de komende jaren worden versterkt . Een sterke hub in Zwolle is in het belang van juist die regionale en (inter-)nationale bereikbaarheid” zegt het raadslid.  

Lees verder »

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Zwolle – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren heeft een brief geschreven aan haar verre voorganger Johan Rudolph Thorbecke, “waarvan zijn wieg stond aan de Dijk te Zwolle.” De minister zou woensdagavond in Odeon deze brief voorlezen tijdens de Thorbeckelezing. De Dommerholtzaal was uitverkocht en iedereen zat te wachten op de bewindsvrouw, maar zij kwam niet. Kasja Ollongren lag met griep op bed. Ze had haar hoogste ambtenaar Maarten Schurink gestuurd. Hij is secretaris-generaal op het ministerie van BZK en las de brief van de minister voor.

Thorbecke was in het midden van de negentiende eeuw ook minister van Binnenlandse Zaken en tevens voorzitter van de ministerraad. Toen kende men nog geen minister-president. Thorbecke is vooral bekend om zijn ontwerp van de Grondwet en staatkundige vernieuwing om burgers meer bij het bestuur te betrekken, soms tegen de belangen van de zittende elite in. Ollongren vraagt zich af of dit staatkundig bestel nu nog bij de tijd is, omdat juist Thorbecke al bijna tweehonderd jaar geleden van mening was dat het openbaar bestuur met zijn tijd mee moet bewegen. “Er is veel welvaart en voorspoed in een vrij land, waarin je kunt zijn wie je bent,” maar toch constateert ze een onbehagen over de manier waarop het land bestuurd wordt. Er zijn grote verschillen in het land: hoog opgeleiden ten opzichte van lager opgeleiden, de grote stad tegenover het platteland, de randstad tegenover de krimpgebieden, oud tegenover jong, mensen die zich onderdeel voelen van de wereldgemeenschap tegenover Nederlanders die veel waarde hechten aan de plek waar ze geboren en getogen zijn, mensen die nauwelijks rond kunnen komen tegenover het luxe leven dat anderen zich kunnen veroorloven, autochtonen tegenover allochtonen enz. “De scheidslijnen nemen toe, terwijl de landsgrenzen vervagen.” De vraag is wat dit betekent voor het openbaar bestuur. In haar brief heeft ze het vooral over de rol van de gemeenten.

Lees verder »

PvdA vernieuwt pleidooi voor stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord

PvdA vernieuwt pleidooi voor stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord

Zwolle – De PvdA-fracties Zwolle, Deventer en Overijssel pleiten opnieuw voor de bouw van treinstations in Deventer Noord en Zwolle Zuid. Nu de Tweede Kamer heeft besloten om het traject Zwolle-Arnhem aan te pakken is de tijd rijp om ook de twee lang gewenste stations te realiseren, denken de sociaaldemocraten. “Er wordt al jaren gesproken over Zwolle Zuid en Deventer Noord,” zegt Hans Nooter van de PvdA Overijssel. “Dit is een uitgelezen kans. Als we het traject Zwolle-Deventer aanpakken, dan moeten we het meteen goed doen.”

“Telkens als ik in Zuid ben hoor ik van mensen dat ze de trein voorbij zien schieten terwijl ze in de auto stappen om naar Deventer te gaan. Dat is toch raar?” zegt Mart oude Egbrink van de PvdA Zwolle. “De trein is een serieus en aantrekkelijk alternatief voor de auto, maar alleen als reizigers geen ommelandse reis hoeven te maken om in een coupé te kunnen stappen.” Hij is blij met de extra investering door het rijk, die onder meer moeten leiden tot verdubbeling van het enkele spoor tussen Olst en Deventer.

Lees verder »

PvdA wil aanpak leegstand Weeshuispassage

PvdA wil aanpak leegstand Weeshuispassage

Zwolle – Er is de afgelopen jaren veel aandacht, tijd en geld gestoken in de Weeshuispassage. Deze winkelstraat lijdt al jaren een zieltogend bestaand en ondanks de enorm aantrekkende economie – en alle verrichte inspanningen – verbetert de situatie hier niet en dat is zorgelijk.
Er zijn al jaren plannen om van de Weeshuispassage een aantrekkelijk woon- en winkelgebied te maken, maar tot op heden ligt de Weeshuispassage er nog leeg en verlaten bij.

Ben Ali: “Wie vanuit de Hudsons Bay naar de C&A en Waanders wil lopen, waant zich in een scène van Dante's voorgeborchte, waar verloren zielen doelloos ronddwalen en naarstig en gekweld op zoek zijn naar de uitgang. Op winkelend publiek (zeker van buiten de stad) maakt deze versteende treurigheid een indruk die niet uitnodigt tot een tweede bezoek. We willen daarom van het College weten wat er gedaan wordt om de langdurige winkelleegstand in de Weeshuispassage aan te pakken. We willen ook weten of het mogelijk is om de leegstaande winkels tijdelijk als expositieruimte te gebruiken voor jonge en aanstormde kunstenaars".

GroenLinks Zwolle organiseert informeel duurzaamheidscafé

GroenLinks Zwolle organiseert informeel duurzaamheidscafé

Zwolle – De fractie van GroenLinks nodigt iedereen op 12 oktober van harte uit: laat je inspireren door Zwollenaren die op verschillende manieren bezig zijn met duurzaamheid. Of doe mee aan een workshop door Zwolse Zwammen en kweek voortaan thuis je eigen paddestoelen!

De avond begint om 18:00 uur en voor de liefhebber staan er lekkere soepjes klaar. Om 19:00 uur krijgt vakdicacticus aardrijkskunde Theo Peenstra het woord. Hij gaat in op de kansen en risico’s van klimaatverandering en het leven in een waterrijke stad. Nadat er ruimte voor vragen en gesprek is geweest is de beurt aan Vincent Wever. Deze adviseur en publicist op het gebied van duurzame mobiliteit gaat in op de vraag: ‘Hoe krijgen we onze straten terug?’ Een van zijn inspiratiebronnen: zijn eigen autoluwe buurt. De derde spreker is Joep Lauret: hij weet meer van waterstof dan de meeste mensen en die schone en heldere kennis deelt hij graag met je. 

Lees verder »

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Zwolle – Sandra Drost neemt afscheid als gemeenteraadslid. De reden voor haar vertrek is een werkgerelateerde studie. Sandra is raadslid sinds 2014 en hield zich in de raad onder andere bezig met de WMO, (jeugd)zorg en de aanpak van overlast van hangjongeren in Westenholte. Ze blijft actief voor de SP.

Drost: 'Toen ik me vorig jaar opnieuw kandidaat stelde, had ik dit niet zien aankomen. Ik had me graag nog vier jaar voor Zwolle ingezet in de raad, maar alleen als ik dat met volle inzet kan doen. Mijn werk, de studie die ik ga volgen en mijn gezin zorgen er samen voor dat ik mijn raadswerk niet kan doen zoals ik vind dat dat hoort. Ik vind dit een moeilijke beslissing, juist ook door alle mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven, maar ik weet dat de SP-fractie zich ook zonder mij keihard voor deze mensen zal inzetten. Ik blijf ook gewoon actief voor de SP.'

Lees verder »

Provincie moet inzetten op stimuleren nieuwbouw woningen

Provincie moet inzetten op stimuleren nieuwbouw woningen

Zwolle – Het aanbod van nieuwe woningen blijft achter bij de vraag. De koning constateerde dit in zijn troonrede en ook Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakt zich ernstig zorgen over de woningmarkt. Om de Overijsselse situatie duidelijk in beeld te krijgen, stelt woordvoerder Bart van Moorsel van het CDA tijdens de Statenvergadering van 26 september mondelinge vragen. Zo wil hij weten of er in 2018 meer wordt gebouwd dan in 2017 en welke belemmeringen bouwers en gemeenten ervaren waardoor het bouwen van woningen niet van de grond komt.

Versnellen
De provincie heeft woonafspraken gemaakt met gemeenten om te voorkomen dat de Raad van State een streep zet door woningbouwplannen. Nu deze afspraken gemaakt zijn met alle gemeenten, staan de seinen op groen voor het bouwen van nieuwe woningen.

Lees verder »

Geen olie-afvalwater in Overijsselse bodem

Geen olie-afvalwater in Overijsselse bodem

Zwolle- “GroenLinks en CDA willen dat het injecteren van olie-afvalwater in Overijsselse bodem wordt toegevoegd aan het rijtje uitgesloten activiteiten in de Overijsselse omgevingsvisie. Daarvoor dienen we tijdens de Statenvergadering van 26 september een amendement in bij de actualisatie van de omgevingsvisie. Dit doen we vooral om in de toekomst misverstanden te voorkomen. We hopen op een meerderheid in de Staten”, vertelt CDA woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten.  “Met dit amendement wordt de omgevingsvisie zo aangepast, dat het helder is dat Overijssel de injectie van olie-afvalwater afwijst en voor een schone bodem is” vult fractievoorzitter van GroenLinks Robert Jansen aan.

“Het voornaamste is dat we als Overijssel een helder signaal afgeven aan het Kabinet door duidelijk te maken dat wat Overijssel betreft afvalwaterinjectie hoort bij uit te sluiten activiteiten in Overijsselse bodem. Het Rijk beslist uiteindelijk, maar door het amendement is  volstrekt helder dat Overijssel inzet op een schone bodem”, aldus de initiatiefnemers.