D66 hoopt op gezond verstand college en wil verbod op foute ballon

D66 hoopt op gezond verstand college en wil verbod op foute ballon

Zwolle – Het aantal gemeenten dat het oplaten van milieuvervuilende ballonnen verbiedt, is het afgelopen jaar verdrievoudigd. De gemeente Zwolle blijft echter vasthouden aan een vrijblijvend ontmoedigingsbeleid, zo blijkt uit het antwoord van het college op eerder gestelde vragen. De fractie van D66 in Zwolle begrijpt daar niets van en dient daarom een motie in om een dergelijk verbod alsnog af te dwingen.

Het antwoord van het college op de vragen die GroenLinks stelde, is ronduit teleurstellend. Volgens verantwoordelijk wethouder William Dogger (van onder andere dierenwelzijn) is de handhaafbaarheid van een verbod het probleem. In de Stentor stelt hij dat er “eerst nieuwe keuzes over de inzet van handhaving gemaakt moeten worden voordat je dit neerlegt in regelgeving”.

Lees verder »

Georganiseerde reis naar Auschwitz met financiële steun van de gemeente?

Georganiseerde reis naar Auschwitz met financiële steun van de gemeente?

Zwolle – In 2020 is het 75 jaar geleden dat Zwolle bevrijd is. Dit feit zal op veel manieren herdacht gaan worden. Inmiddels zijn er in Zwolle 210 ‘struikelstenen’ gelegd ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse stadgenoten. De stenen worden bij hun laatste vrijwillige woonplek gelegd.

Het CDA-Zwolle stelt voor, om de huidige bewoners van de huizen met een financieel steuntje van de gemeente in de rug, in de gelegenheid te stellen om een georganiseerde reis naar Auschwitz te laten maken. Daarbij zou de aanwezige deskundigheid van bij voorbeeld het Historisch Centrum Overijssel, de joodse gemeente van Zwolle en de Stichting Zwolse Stolpersteine zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering betrokken kunnen worden.

Lees verder »

ChristenUnie bezorgd over gevolgen failliet WZCO voor cliënten

ChristenUnie bezorgd over gevolgen failliet WZCO voor cliënten

Zwolle – Binnen enkele maanden uit je vertrouwde huis en afscheid nemen van je vaste begeleider. Daarnaast is het onzeker of je je hond, nota bene een hulphond, wel mag houden. En of dat nog niet genoeg is, je wordt agressief aangesproken op onbetaalde rekeningen. Let wel, rekeningen die betaald moesten worden door je zorgverlener, niet door jou.

Dit overkomt een jong volwassen vrouw in Zwolle met autisme. En ook andere Zwollenaren, die begeleid wonen en gedupeerd zijn door de failliete Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO). De ChristenUnie is bezorgd over de gevolgen hiervan voor deze kwetsbare groep mensen. Hun wereld staat op z’n kop. Ouders maken zich grote zorgen of hun jong volwassen kind deze druk wel aankan.

Lees verder »

D66 en PvdA willen snel duidelijkheid over openstelling Nooterhof

D66 en PvdA willen snel duidelijkheid over openstelling Nooterhof

Zwolle – Met grote bewondering hebben de fracties van D66 en de PvdA de afgelopen weken gezien hoe de Milieuraad Zwolle en een grote groep vrijwilligers bezig zijn om Doepark de Nooterhof dit seizoen open te krijgen. Tegelijkertijd krijgen zij te horen dat de opening van het park al weken op zich laat wachten, omdat onderhandelingen tussen de gemeente en Earthship-eigenaar mede-eigenaar Landstede en SWZ langzaam gaan. D66 en PvdA roepen de betrokken partijen op om haast te maken, zodat de poorten van deze belangrijke groene pleisterplaats in Zwolle zo snel mogelijk open kunnen en het enthousiasme van de vele vrijwilligers niet verloren gaat.

Er hebben zich inmiddels meer dan tachtig vrijwilligers gemeld. Allemaal bereidwillige Zwollenaren die het belangrijk vinden dat er in de stad een plek is waar jong en oud kan ontspannen, van de natuur kan genieten en er van kan leren. Deze mensen willen tijd, energie en enthousiasme inzetten om de Nooterhof ook dit jaar te kunnen openen. Er is door deze groep al veel werk verzet. Onder meer tijdens een drukbezochte opruimdag. En ook de leden van het Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle (VLO) hebben bergen met werk verzet om het gehavende park op te knappen. Hun inzet en enthousiasme is goud waard en niet in geld uit te drukken.

Lees verder »

Wordt het deze zomer stil in de stad?

Wordt het deze zomer stil in de stad?

Zwolle – D66 wil dat de binnenstad een fijne plek is voor bezoekers én bewoners. Dat er in het geval van de Living Room iets mis is gegaan, mag duidelijk zijn. Om te voorkomen dat er ook op andere plekken problemen ontstaan, pleit D66 er voor om op korte termijn een bredere discussie te voeren over wat er nu wel en niet in de Zwolse horeca mag. Zeker nu de zomer voor de deur staat en Zwolle staat te popelen om van de binnenstad te genieten.

Het is goed dat er vanuit de stad actie wordt genomen om livemuziek voor de Living Room te behouden – D66 sluit zich daar dan ook volledig bij aan – maar tegelijkertijd constateert de partij dat er een dieper probleem achter dit specifieke incident schuilgaat, namelijk regelgeving die niet aansluit op wat we als gemeente willen bereiken: een bruisende, leefbare stad zijn. D66-raadslid Claudia van Bruggen: “Zwolle zou een plek moeten zijn waar mensen met plezier uitgaan en naar livemuziek kunnen komen luisteren. Maar ook een stad waar het fijn wonen is. Ook in de binnenstad. Die twee moeten eigenlijk naast elkaar bestaan. We willen dan ook dat de gemeenteraad op korte termijn opnieuw kritisch gaat kijken naar zijn horecabeleid. Zodat we kunnen voorkomen dat er opnieuw een hardwerkende horecaondernemer de dupe wordt van te strenge regels en de leefbaarheid van de stad verder onder druk komt te staan. De balans moet beter.”

Lees verder »

Groenlinks dringt aan op diervriendelijke oplossing overstekende ganzen

Groenlinks dringt aan op diervriendelijke oplossing overstekende ganzen

Zwolle – De raadsfractie van GroenLinks is geschrokken van de berichtgeving door de Stentor over de vele aanrijdingen met ganzen aan de Blaloweg. Raadslid Eildert Noorda en burgerlid Simone Boshove stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. “Wij hebben vernomen dat in de afgelopen drie maanden zeker acht ganzen zijn doodgereden aan de Blaloweg. De voorzitter van de Dierenambulance Zwolle geeft aan al eerder aan de bel te hebben getrokken bij de gemeente, maar tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden” aldus Noorda.

GroenLinks vind het belangrijk dat er een diervriendelijke oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld door de groep ganzen te verplaatsen naar een andere locatie. Noorda en Boshove vragen het college dan ook deze manier in overweging te nemen. Daarnaast vragen zij op welke termijn er actie ondernomen gaat worden. “Wij maken ons zorgen over het dierenwelzijn en de verkeersveiligheid. Naast dat er nu regelmatig ganzen verongelukken, is de huidige situatie ook erg gevaarlijk voor automobilisten en ander verkeer. Het is wat ons betreft noodzaak dat er zo snel mogelijk een diervriendelijke oplossing komt” aldus Boshove.

D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

Zwolle – Het is goed dat de gemeente Zwolle op een nieuwe manier naar zorg en welzijn gaat kijken, maar D66 Zwolle denkt dat de plannen die het college voor het sociaal domein in petto heeft, beter kunnen. De partij gaat daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering maandag drie moties indienen.

Het uitgangspunt van de hervorming van het sociaal domein is wat D66 betreft het uitbreiden van alle goede initiatieven die er in de stad al zijn. Zwolle kent vele organisaties, verenigingen, buurthuizen, sportclubs, kerken en andere informele netwerken. D66-burgerraadslid Marco van Driel: “Al deze organisaties dragen al veel bij aan het welzijn van de inwoners of bezitten nog potentieel. Dit moeten we benutten“.D66 wil de voorzieningen in de wijk direct versterken en daar niet mee wachten totdat er bezuinigingen gerealiseerd zijn en dient daarom een motie in.

Lees verder »

GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

Zwolle – Nu zelfs de RAI-vereniging zich sterk maakt om van 30 het nieuwe 50 te maken, is het tijd voor een herbezinning als het gaat om maximumsnelheden in Zwolle. Met stip bovenaan, wat GroenLinks betreft: de Singels rond het centrum van Zwolle.

Op de Singels (tegen de klok in: Burgemeester Drijbersingel, Schuttevaerkade, Pannenkoekendijk, Harm Smeengekade, Emmakade, Burgemeester van Roijensingel, Groot Wezenland) geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die snelheid komt de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid niet ten goede.

Lees verder »

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Zwolle – Wethouder Klaas Sloots moet de komende jaren steeds meer bezuinigen op de zorg voor inwoners van Zwolle. Volgend jaar al een half miljoen en in 2023 oplopend naar 2 miljoen euro.

Toch belooft hij, samen met de coalitiepartijen ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks en VVD dat elke Zwollenaar de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. De wethouder wil de “besparingen” bereiken door het ombuigen van dure, individualistische en specialistische zorg naar goedkopere voorzieningen door het vroegtijdig inschakelen van welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen en een meer groepsgewijs aanbod. De gemeenteraad heeft hierover maandagavond urenlang gedebatteerd.

Lees verder »

Snel duidelijkheid voor eigenaren asbestdaken

Snel duidelijkheid voor eigenaren asbestdaken

Zwolle – Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten omdat zij snel duidelijkheid wil voor eigenaren van asbestdaken en asbestsaneerders. Uit een rapport van TNO zou blijken dat de gezondheidsrisico’s van het saneren van asbest kleiner zijn dan gedacht en dat boeren ook zelf aan de slag kunnen met asbestsanering.

“Dat klinkt mooi en kan een versnelling van de sanering van asbestdaken betekenen, maar we moeten niet te vroeg juichen”, geeft woordvoerder Bouwien Rutten aan. “Ik wil wel heel zeker weten dat de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer echt op harde feiten gebaseerd is en dat de volksgezondheid echt gegarandeerd wordt. En dat moet wat mij betreft snel. Het is onwenselijk dat de sanering van asbestdaken een half jaar stil komt te liggen. Daarnaast moeten ook de saneerders goed betrokken worden in deze nieuwe ontwikkeling”

Lees verder »

GroenLinks wil ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen

GroenLinks wil ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen

Zwolle – Steeds meer gemeenten staan het oplaten van ballonnen niet langer toe. Eind 2019 zal dit in geen van de 4 grootste gemeenten nog mogelijk zijn. Ook kleinere gemeenten zetten massaal deze stap. De GroenLinks fractie wil ook in Zwolle nog dit jaar stoppen met het oplaten van ballonnen.
Ballonnen die opgelaten worden, komen op een gegeven moment ook weer op de grond terecht. Daar veroorzaken zij grote problemen. Maandag berichtte de NOS dat “ballonnen gevaarlijk zijn voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die zien ze aan voor voedsel en raken verstrikt in ballonlinten. Australische onderzoekers stelden onlangs dat ballonnen waarschijnlijk een belangrijke oorzaak zijn van opvallend hoge sterftecijfers onder zeevogels. Bij strandinspecties worden gemiddeld twaalf ballonresten per 100 meter strand gevonden.” Ook de plastic soep in de oceanen wordt met ballonnen gevoed. Voor wensballonnen geldt verder dat ze ook nog brandgevaar kunnen veroorzaken.
In 2014 gaf het Zwolse stadsbestuur aan het gebruik van ballonnen bij feestelijkheden te willen ontmoedigen. GroenLinks is benieuwd naar het effect van dit beleid. In de praktijk komt het helaas nog steeds voor, dat in Zwolle ballonnen worden opgelaten. Om die reden wil de partij dat het college een verbod gaat voorbereiden. Raadslid Remko de Paus: “feestjes moeten in Zwolle vooral gevierd blijven worden. Maar door ballonnen op te laten, komt er overal plastic in het milieu. En de lol is er snel af, als je jezelf realiseert dat er vogels en vissen door zullen sterven. Er zijn genoeg leuke alternatieven te bedenken, die staan allemaal op dieballongaatnietop.nl. Laten we nu ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen. Wat mij betreft wordt ballonnenschaamte hét woord van 2019!”

Mark Rutte zet Zwolse doener in het zonnetje

Mark Rutte zet Zwolse doener in het zonnetje

Zwolle – Aanstaande zondag bezoekt Mark Rutte Zwolle waar hij in gesprek gaat met bezoekers van de Zwolse binnenstad. Vanaf 14.30 uur loopt Rutte vanaf het Rodetorenplein via de Grote Markt naar de Nieuwe Markt. Hier kunnen bezoekers van de stad met hem in gesprek gaan. Ook de Overijsselse lijsttrekker van de Provinciale Staten Monique van Haaf en de Zwolse kandidaat Regien Courtz zijn aanwezig.
Speciaal onderdeel van het bezoek van Mark Rutte is het bezoek aan Brasserie Jansen aan de Nieuwe Markt. Andrea de Lange, eigenaresse van de brasserie, heeft in zeven jaar tijd haar zaak opgebouwd tot een onmisbaar gezicht in de Zwolse binnenstad. Om haar te bedanken voor haar harde werk reikt Rutte haar een vaasje uit. Dit vaasje staat symbool voor Nederland en wordt door 17 miljoen gewone en bijzondere Nederlanders vastgehouden.

Lees verder »