ChristenUnie Overijssel is content vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

ChristenUnie Overijssel is content vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt.
Fractievoorzitter Jan Westert meldt dat de fractie zich kan vinden in drie voorwaarden, die Bruins aan de minister heeft meegegeven. Dat zijn: een correcte procedure qua milieueffectrapportage, het voorafgaand aan de opening duidelijk moet zijn dat de laagvliegroutes uiterlijk in 2023 verleden tijd zijn en Lelystad uitsluitend functioneert als overloopluchthaven voor vakantievluchten van Schiphol.

Lees verder »

D66 wil met gevelfonds schoonheid van Zwolse historische binnenstad laten zien

D66 wil met gevelfonds schoonheid van Zwolse historische binnenstad laten zien

Zwolle – Na zorgvuldige voorbereiding diende D66 zaterdag het initiatiefvoorstel “Zwols Gevelfonds” in. Met het voorstel wil de D66 fractie de beeldkwaliteit en economische kracht van de binnenstad  versterken. Het voorstel draagt bij aan het beleefbaar maken van de prachtige panden die Zwolle rijk is op straatniveau.
Al eerder stelde Sonja Paauw dat de schoonheid van Zwolse historische binnenstad is wat Zwolle van andere steden onderscheid. “Onze binnenstad heeft veel bijzondere panden. Helaas is dit vaak alleen zichtbaar als je met je hoofd in de nek door de straat loopt. Wat je op ooghoogte ziet is inwisselbaar voor een andere winkelstraat. Veel winkelpuien doen geen recht aan de historische waarde van de panden en de stad.”

Lees verder »

D66 roept college op: breng beelden van Van Der Cappellen naar Zwolle

D66 roept college op: breng beelden van Van Der Cappellen naar Zwolle

Zwolle – Tot en met 6 januari wordt er in Grote Kerk in Zwolle de expositie ‘Uw bestelling heeft vertraging’ gehouden. Deze tentoonstelling schenkt aandacht aan de rol van Joan Derk van der Capellen en zijn bijdrage aan de democratie in Nederland. D66 Zwolle is er trots op dat deze vroege democratische vernieuwer een Zwollenaar was en wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten of zij de gevoelens van trots delen. De partij bevraagt het college waarom de beeldengroep die de patriot Joan Derk van der Capellen herdenkt nog steeds niet in Zwolle is.
“Zwolle heeft een lange traditie op het gebied van democratie, een traditie die gekoesterd dient te worden”, zo verklaart D66-raadslid David Hof. “Er is al jaren terecht aandacht voor de grote Zwollenaar Thorbecke. Maar Zwolle telt nog een belangrijke democratische vernieuwer: Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Met zijn pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’ probeerde hij in 1781 Nederland te moderniseren. Het vormde een voorzet van de Franse Revolutie en de allereerste grondwet van Nederland in 1798; en dat allemaal vanuit Zwolle! Daar mogen we trots op zijn.”

Lees verder »

CDA wil provinciaal actieplan ‘Stop drugsdumpingen, help grondeigenaren’

CDA wil provinciaal actieplan ‘Stop drugsdumpingen, help grondeigenaren’

Zwolle – Recent is gebleken dat het aantal drugsafvaldumpingen in Overijssel in 2018 fors is  toegenomen en dat de verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen. Een zorgelijke situatie wat het CDA betreft. De CDA-Statenfractie wil dat de provincie op korte termijn een coördinerende rol pakt om samen met terreinbeherende organisaties, gemeenten en politie een convenant te sluiten om samen illegale dumpingen tegen te gaan. Daarnaast heeft de CDA-fractie de provincie schriftelijk gevraagd naar de voortgang van de onderhandelingen tussen IPO en het Rijk over de regeling die grondeigenaren schadeloos moet stellen.
Alleen maar groter
“We hebben het afgelopen jaar al een aantal keer vragen gesteld over dit onderwerp. Helaas lijkt het probleem alleen maar groter te worden. Grondeigenaren draaien nu zelf op voor de kosten, die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Wij zijn van mening dat het probleem beter aangepakt moet worden. De provincie heeft daarin wat ons betreft een coördinerende rol. Zij moet voortrekker zijn om te zorgen dat er een provinciaal actieplan komt. En wel op korte termijn”, zegt fractievoorzitter Martin Reesink vastberaden. 

Lees verder »

CDA is duidelijk; Lelystad Airport alleen om ruimte te maken op Schiphol

CDA is duidelijk; Lelystad Airport alleen om ruimte te maken op Schiphol

Zwolle – De fractie van CDA Overijssel is blij met de uitspraak van partijleider Buma dat ook de Tweede Kamerfractie vindt dat Lelystad Airport alleen is bedoeld als overloop vliegveld voor Schiphol. Zelfstandige groei en ruimte voor vrachtverkeer is wat het CDA betreft geen optie. De partij vindt dat het vliegveld alleen open kan als de laagvliegroutes verdwijnen en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat heeft ook de Tweede Kamer onderstreept. De plannen van de minister om van Lelystad Airport een zelfstandig vliegveld te maken passen hier niet bij.
Niet ineens anders
Woordvoerder Bouwien Rutten: “Het kan niet zo zijn dat door een negatief advies vanuit Brussel Lelystad Airport ineens wordt opengesteld met een ander doel zoals afgesproken. Dit druist volledig tegen afspraken en toezeggingen in en draagt niet bij tot een herstel van vertrouwen in een dossier waar al zoveel is geblunderd qua communicatie en planvorming.”

Lees verder »

CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

Zwolle – CDA Lijsttrekker Eddy van Hijum heeft er tijdens een werkbezoek aan drukkerij Zalsman in Zwolle bij staatssecretaris Keijzer nogmaals op aangedrongen in het voorjaar van 2019 de Regiodeal met de regio Zwolle te sluiten.
“Gemeenten in de regio Zwolle, onderwijsinstellingen en de provincie Overijssel willen fors investeren in om- en bijscholing van mensen, zodat vacatures bij MKB-bedrijven vervuld kunnen worden en ook kwetsbare groepen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Ik vind echt dat Zwolle nu aan de beurt is. Deze regiodeal gaat grote positieve impact hebben op de regio Zwolle”, aldus een vastberaden Van Hijum.

Lees verder »

Grote zorgen over welzijn reeën in Zwolle

Grote zorgen over welzijn reeën in Zwolle

Zwolle – GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefomstandigheden van twee groepen reeën in de gemeente Zwolle. Een kleine groep reeën op de Kop van Voorst is inmiddels zo in het nauw gekomen, dat de eerste dieren zijn overleden. Dinsdagmiddag nog rukte de dierenambulance uit om een te water geraakte ree te hulp te schieten. Ook de leefomstandigheden van de reeënpopulatie in het nabijgelegen Westerveldse bos zijn de laatste tijd sterk verslechterd.  GroenLinks vraagt het college om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor beide populaties en de leefsituaties voor de dieren te verbeteren.
Sinds enkele jaren huist een kleine groep reeën op de Kop van Voorst, het eens zo groene schiereiland in het Zwarte Water. Sinds de firma Boverhoff het STIHO-terrein heeft verhuurd aan Scania en deze hier een parkeerterrein heeft gerealiseerd, hebben de reeën het zwaar. Al tijdens de werkzaamheden op het gebied zijn twee reeën verdronken nadat zij door stress in het water zijn gesprongen.

Lees verder »

Statenzaal: een plek voor kunst en cultuur

Statenzaal: een plek voor kunst en cultuur

Zwolle – Maandag 10 december debatteert de gemeenteraad op initiatief van de PvdA, CDA en D66 over de nieuwe bestemming van de Statenzaal. Dit is volgens D66, CDA en de PvdA een uitgelezen kans op meer kunst en cultuur op een unieke historische plek in de binnenstad.
In september lag er een oproep vanuit de gemeente aan partijen uit de stad om te komen met ideeën voor de invulling van het Statenzaalcomplex, inclusief een pakket aan eisen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de cultuurhistorie en het erfgoed zichtbaarder wordt en dat de nieuwe huurder een marktconforme huurprijs gaat betalen. De gemeenteraad heeft echter nog geen mogelijkheid gekregen om mee te denken over een nieuwe bestemming voor dit unieke en bijzondere pand. Reden voor de partijen om de Statenzaal op de agenda te zetten.

Lees verder »

CDA wil snelle actie op woningmarkt

CDA wil snelle actie op woningmarkt

Zwolle – De woningmarkt zit op slot. De nadruk ligt op de Randstad, maar ook in een provinciale groeistad als Zwolle ondervinden woningzoekenden de krapte op de markt. Samen met marktpartijen wil CDA op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau sleutels vinden om deuren te openen voor nieuwbouw en doorstroming te versnellen.
Op vrijdag 7 december kwam een denktank van afgevaardigden van politici, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties in Zwolle bij elkaar om bouwstenen voor de verhitte woningmarkt te bespreken. Daartoe zijn CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes, met onder andere de portefeuille Wonen en Bart van Moorsel als CDA fractielid in de provincie Overijssel aanwezig om te helpen bij een integrale aanpak van de woningnood.

Lees verder »

D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

Zwolle – Recentelijk werden de uitslagen bekend van een grootschalig onderzoek naar seks door de GGD. Hieruit bleek dat jongeren in deze regio op een aantal gebieden minder tolerant staan ten opzichte van homoseksualiteit dan elders in het land.
Ook is er onvrede over seksuele voorlichting op school. De gemeente zet al jaren in op het vergroten van de tolerantie en acceptatie LHBTI. Iedereen moet vrij zijn om zichtbaar zichzelf kunnen zijn en daarom stelt D66 vragen aan het college van burgemeester en wethouders hoe het in Zwolle gesteld is met de tolerantie.

Lees verder »

CDA Overijssel: “zorgen laagvliegroutes worden ook in Tweede Kamer serieus genomen”

CDA Overijssel: “zorgen laagvliegroutes worden ook in Tweede Kamer serieus genomen”

Zwolle – De Statenfractie van het CDA in Overijssel is te spreken over de aangenomen motie die de minister oproept Lelystad Airport pas te openen als de herindeling in uiterlijk 2023 is afgerond en de laagvliegroutes dan ook verdwenen zijn.
De motie werd ingediend door partijgenoot Mustafa Amhaouch en Remco Dijkstra van de VVD . Woordvoerder Bouwien Rutten: “Vanuit de provincie en gemeenten hebben we wel degelijk invloed. Dat de samenwerking met onze coalitie partijgenoten tot deze uitkomst heeft geleid is een mooi resultaat. We zijn weer een stap verder. Met de uitspraak uit Brussel over de herverdeling van de vluchten is dit wel een betekenisvolle stap.”

Breed evenementenbeleid biedt ruimte aan vrijwilligersorganisaties

Breed evenementenbeleid biedt ruimte aan vrijwilligersorganisaties

Zwolle – Zwolle is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. In al hun verscheidenheid werken Zwollenaren graag samen. Bijvoorbeeld in het organiseren van evenementen. Daardoor kent Zwolle een breed pallet van evenementen door het jaar heen. Dat biedt voor elke Zwollenaar wat wils. De ChristenUnie vindt zo’n breed scala aan evenementen belangrijk, omdat het de stad kleurrijk maakt en omdat Zwollenaren zich erdoor verbonden voelen met hun stad. De gemeente biedt ruimte waar nodig, faciliteert waar gewenst en subsidieert waar mogelijk binnen de gestelde kaders.

Zo’n initiatief is bijvoorbeeld het in 2016 geïntroduceerde Kerst Event Zwolle. Zwollenaren vanuit verschillende kerken startten dit evenement om iets sfeervols te organiseren in de binnenstad in het kader van het kerstverhaal. Het evenement werd door veel vrijwilligers gedragen en door veel bezoekers gewaardeerd. Ook menig ondernemer was blij met de extra reuring in de binnenstad.

Lees verder »