GroenLinks Zwolle verjongt bestuur

GroenLinks Zwolle verjongt bestuur

Zwolle – Sinds afgelopen week heeft het bestuur van GroenLinks Zwolle twee nieuwe leden: Arnold Bouman (34) en Vincent Wever (37). Het aantreden van de twee dertigers betekent een verjonging van het bestuur.

Bouman woont met zijn vrouw en drie zoons in de binnenstad en is sociaal en duurzaam ondernemer. Hij is onder meer eigenaar van een personeelsbemiddelingsbureau. “Ik ben een verbinder en gek op Zwolle”, aldus Bouman. “Ik wil me graag ook op deze manier inzetten om Zwolle groener en socialer te maken.”

Lees verder »

PvdA wil opheldering over onveiligheid Sinterklaasintocht.

PvdA wil opheldering over onveiligheid Sinterklaasintocht.

Zwolle – Zaterdag 17 november verkleurde de Zwolse binnenstad als gevolg van de grote hoeveelheid politie en ME die er aanwezig was. Politiebusjes, ME-busjes, politie in vol ornaat met geweldsuitrusting: schild, helm, knuppels…. Alsof er sprake was van een voetbalwedstrijd met een enorm hoog risico. Terwijl het ging om een intocht van Sinterklaas.

Op deze zelfde dag blijkt de gemeente om 14.00 uur de demonstratie verboden te hebben. Reden daarvoor was dat de gemeente de veiligheid van de demonstranten niet kon waarborgen. De PvdA wil daarom van de burgemeester weten hoe deze onveilige situatie heeft kunnen ontstaan. Ben Ali: “Dagenlange voorbereiding en dan een kwartier van tevoren alsnog een demonstratieverbod. Hoe kan dat? En hoe lang was al bekend dat er een tegendemonstratie zou komen? We willen weten hoe deze onveilige en dreigende situatie heeft kunnen ontstaan en of je die niet al van mijlenver kon zien aankomen”.

Lees verder »

GroenLinks wil van burgemeester weten waarom anti-Zwarte Piet demonstratie is verboden

GroenLinks wil van burgemeester weten waarom anti-Zwarte Piet demonstratie is verboden

Zwolle – Ongeloof en teleurstelling overheerst bij de fractie van GroenLinks Zwolle over het besluit van de burgemeester om de demonstratie tegen Zwarte Piet te verbieden. Dat het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk blijkt te zijn om in Zwolle zo’n demonstratie vreedzaam te laten verlopen, is voor de fractie onacceptabel.

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert “We zijn echt heel boos over het nieuws en leven mee met de demonstranten van Theater voor iedereen en Kick out Zwarte Piet. Er is veel voorbereiding gestoken in deze demonstratie en dat het op het laatste moment wordt afgeblazen is ontzettend teleurstellend. Wij vinden dat de politiek niet moet gaan over de kleur van de Piet, maar we staan wel pal voor het recht op betoging zoals dat in de Grondwet (artikel 9) is opgenomen. Fysiek geweld, of daarmee dreigen, om zo een demonstratie te voorkomen, veroordelen wij scherp.”

Lees verder »

Regien Courtz uit Zwolle op plek twee voor VVD voor Provinciale Statenverkiezingen

Regien Courtz uit Zwolle op plek twee voor VVD voor Provinciale Statenverkiezingen

Zwolle – Donderdag is de VVD-lijst voor de Statenverkiezingen, die op 20 maart 2019 plaatsvindt vastgesteld. Regien Courtz uit Zwolle staat op plek twee van deze liberale lijst.

De huidig fractievoorzitter van de VVD is bijzonder blij met haar plaats. ‘De afgelopen jaren heb ik mij met heel veel toewijding ingezet voor Overijssel. Een prachtige provincie, met veel kansen, ambitie en potentie’. Courtz' wil deze kansen graag verzilveren en daarom de ruimte geven aan de inwoners en ondernemers voor verdere ontwikkeling van Overijssel.

Lees verder »

SP Zwolle: Ook mensen met schulden een goede zorgpolis

SP Zwolle: Ook mensen met schulden een goede zorgpolis

Zwolle – De Zwolse SP springt in de bres voor mensen met langdurige betalingsachterstanden. Zij kunnen niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Deze groep inwoners met een collectieve zorgpolis van de gemeente Zwolle blijft daardoor vastzitten aan Zilveren Kruis, terwijl zij alle voordelen van de huidige collectieve polis verliezen.

De SP fractie heeft hierover spoedvragen gesteld aan het college van B&W. Gemeenteraadslid Bert Sluijer: “We zitten dit jaar in Zwolle met een unieke situatie. Zilveren Kruis heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering voor Zwolse minima opgezegd. De gemeente heeft via Salland Zorgverzekeringen wel een nieuw collectief contract gesloten. Maar mensen die langer dan zes maanden premieachterstand hebben, kunnen niet overstappen. Zij blijven dus vastzitten aan hun oude polis, maar verliezen per 1 januari 2019 alle voordelen, zoals bijvoorbeeld het eigen risico van € 385,00 dat bij die polis volledig afgedekt was.”

Lees verder »

Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Zwolle is een van de Shelter Cities in Nederland en biedt een veilige plek voor mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land in gevaar zijn. Dit najaar is Rose uit Kenia te gast in Zwolle. Zij zet zich in voor meisjes en vrouwen in Kenia en strijdt tegen kindhuwelijken en besnijdenis van meisjes.

Op 22 november vertelt zij over haar werk en kun je met haar in gesprek gaan. De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats bij Theater De Jonge Honden aan de Westerlaan 9.
Rose is een mensenrechtenactivist uit Kenia die zich voornamelijk richt op de rechten van vrouwen en kinderen, en seksueel en gender gerelateerd geweld. Ze leidt het 'Feiyah Action Network CBO' in de Rendille-gemeenschap in Oost-Kenia.

Lees verder »

CDA Overijssel: Meer actie nodig voor behoud weidevogels Overijssel

CDA Overijssel: Meer actie nodig voor behoud weidevogels Overijssel

Zwolle – Het aantal weidevogels neemt dramatisch af.  Bij ongewijzigd beleid neemt het aantal gruttoparen landelijk af van  34.000 naar 1200 Ook in Overijssel wordt het dan stil in de weilanden. Om het tij te keren is er volgens het CDA meer actie nodig dan de provincie nu heeft aangekondigd. Om ervoor te zorgen dat deze actie ook wordt ondernomen heeft het CDA Overijssel het initiatief genomen om tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in te dienen. het amendement kon op steun rekenen in de Staten en werd met grote meerderheid aangenomen.

Samenwerken en verleiden
Woordvoerder Marco van der Vegte heeft niet alleen gepleit voor meer geld, hij stelde daarnaast ook een aangepaste werkwijze voor.  "Om het tij te keren moeten alle betrokken partijen beter gaan samenwerken. Met name in West-Overijssel liggen kansen voor herstel van de populatie en het is dan ook logisch dat we in deze gebieden extra inzet tonen. Beter samenwerken en meer bewustwording is daarbij het credo. Grondgebruikers, jagers, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en overheden zullen intensiever en actiever met elkaar moeten samenwerken. Maar agrariërs verleiden op hun gronden aandacht te hebben voor weidevogels is noodzakelijk als we niet willen dat alle weidevogels helemaal verdwijnen. Het extra geld willen we inzetten om de deelnamebereidheid onder boeren en grondgebruikers drastisch te verhogen. Het project "Land van Waarde" in Salland bewijst dat deze richting de juiste is. Ook aanvullende "weidevogelvriendelijke" voorwaarden bij het pachten van gronden is een optie"  

Lees verder »

SP Zwolle opent partijpand

SP Zwolle opent partijpand

Zwolle – Op donderdag 8 november opende de Socialistische Partij de deuren van haar nieuwe pand aan de Willemsvaart 16A. Dit gebeurde op feestelijke wijze met taart en onder toeziend oog van de media. Afdelingsvoorzitter Simon Zandvliet: “Omdat steeds meer mensen actief worden voor onze SP-afdeling hadden we meer ruimte nodig en we zijn erg blij dat we die vanaf nu hebben.”

De SP Zwolle en de SP-jongerenafdeling ROOD zal het partijpand gebruiken voor vergaderingen, scholingen en andere bijeenkomsten. Ook de SP-Hulpdienst heeft hier haar thuisbasis. Zandvliet: “Onze Hulpdienst is er voor leden en niet-leden. Mensen die problemen hebben met hun baas, hun verhuurder, de gemeente of op andere gebieden kunnen bij ons aankloppen en dan kijken wij hoe we hen kunnen helpen. Elke maandag zijn er vanaf 19.30 uur SP'ers aanwezig om mensen te woord te staan.” Voor informatie of een afspraak kunt u terecht op de site van de lokale SP.

PvdA Zwolle tegen Lelystad Airport

PvdA  Zwolle tegen Lelystad Airport

Zwolle – De PvdA Zwolle is tegen de komst van Lelystad Airport. De partij verscherpt daarmee haar standpunt ten aanzien van de luchthaven. In een eerder stadium wilde de partij eerst een herindeling van het luchtruim voordat de luchthaven open ging. Na een avondvullende informatiesessie met deskundigen en diverse discussies met inwoners van Zwolle is de partij van mening dat een nieuw vliegveld in deze tijd niet meer kan.

De PvdA wil met dit standpunt een signaal afgeven. Raadslid Mart oude Egbrink: “’De klimaatveranderingen liegen er niet om. Het wordt steeds duidelijker dat we de klimaatdoelen van Parijs niet halen. De Europese vliegtaks laat nog lang op zich wachten. We roepen allemaal dat we duurzaamheid zo belangrijk vinden en dus vinden wij dat we daar ook naar moeten handelen. Daarom kunnen we niet anders dan tegen Lelystad Airport zijn. De ongebreidelde groei van Schiphol moeten we stoppen.”

Lees verder »

CDA Zwolle: Verzoekt om voorstel voor “75 jaar bevrijding”

CDA Zwolle: Verzoekt om voorstel voor “75 jaar bevrijding”

Zwolle – Het CDA Zwolle vindt dat de gemeente Zwolle als provinciehoofdstad een belangrijk aandeel dient te hebben in de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel. Zij dient dan ook op vrijdag 9 november een motie in om Zwolle in beweging te brengen.

Woordvoerder Arjan Spaans zegt hierover: “vrijheid is iets vanzelfsprekends voor onze generatie. Het is in 2020 alweer 75 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog voorbij is. Als veteraan met 4 missies in 3 continenten heb ik van dichtbij mogen ervaren dat de vrijheid, zoals wij deze in Nederland kennen, een groot goed is. Laten we daarbij stilstaan en het 75-jarig lustrum aangrijpen om nog wat extra aandacht te schenken aan dit onderwerp.”

Lees verder »

D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

Zwolle – Vrijdag vindt de begrotingsbehandeling plaats, een moment waar ook veel nieuwe ideeën voor de stad gelanceerd worden. D66 Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners op allerlei manieren inspraak over hun stad. Om inwoners meer zeggenschap te geven over de plek waar zij wonen dient D66 een motie in om burger te betrekken bij straatnaamgeving.

Momenteel komen de ideeën voor straatnamen van de commissie straatnaamgeving. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en Wethouders. In het huidige proces is er voor inwoners geen mogelijkheid om suggesties te doen voor de straatnamen. In andere steden is dit volgens raadslid Jan Brink wel al mogelijk. 'We zien op andere plekken dat dit kan. In Utrecht en Groningen kunnen er al straatnamen door inwoners aan gedragen worden'. D66 Zwolle vraagt daarom aan het college om voor de zomer te komen met een plan om ook de inwoners van Zwolle een stem te geven in dit proces.

Lees verder »

PvdA kraakt ‘uitholling’ busvervoer bij aanbesteding IJssel-Vecht

PvdA kraakt ‘uitholling’ busvervoer bij aanbesteding IJssel-Vecht

Zwolle – De PvdA Overijssel is uiterst kritisch over de manier waarop de provincie het openbaar busvervoer wil aanbesteden. Volgens PvdA-Statenlid Hans Nooter dreigt busvervoer in grote delen van Overijssel een ‘sluitpost’ te worden die overdag nauwelijks en ’s avonds of in de weekenden helemaal niet rijdt. “Dit is gewoon uitholling. De bodem wordt weggeslagen onder een groot aantal buslijnen.”

Samen met Gelderland en Flevoland werkt de provincie aan de nieuwe aanbesteding van openbaar vervoer in de concessie IJssel-Vecht. Die ov-concessie bestrijkt een gebied van Lelystad tot aan Hardenberg en van de Noordoostpolder tot Apeldoorn. Als onderdeel van het aanbestedingstraject hebben de provincies een document vrijgegeven waarin ze aangeven welke minimumeisen ze stellen aan de vervoersmaatschappij die de buslijnen gaat exploiteren.

Lees verder »