D66 Zwolle gaat voor een nieuw perspectief

D66 Zwolle gaat voor een nieuw perspectief

Zwolle – Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 Zwolle presenteert in aanloop daarvan haar verkiezingsprogramma met de titel Voor een nieuw perspectief. Met dit programma zet de partij in op een goede toekomst voor Zwolle waarin thema’s als gezondheid, wonen, kansengelijkheid en democratische vernieuwing belangrijke speerpunten zijn.

“Zwolle groeit en staat voor urgente opgaven zoals klimaatadaptatie en wonen. D66 kiest voor kwalitatieve groei zodat Zwolle ook in de toekomst een fijne stad is om te wonen, te werken en te genieten,” aldus Marco van Driel, lijsttrekker van D66 Zwolle.

Lees verder »

Swollwacht wil inzetten op voorrang voor Zwollenaren die woning nodig hebben

Swollwacht wil inzetten op voorrang voor Zwollenaren die woning nodig hebben


Zwolle – Naast het behouden van de belangrijke eigenheid van onze stad ontvouwt Swollwacht in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 de visie op hoe de groei van Zwolle in de toekomst moet worden opgevangen.

De enige echte stadspartij van en voor Zwolle zet daarbij in op voorrang voor Zwollenaren die een woning nodig hebben. Swollwacht pleit voor invoering van sociale en economische gebondenheid bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Daarnaast wil zij voorrang bij koop voor Zwollenaren en wil zij onderzocht hebben hoe Zwollenaren geholpen kunnen worden bij koop.

Lees verder »

VVD Zwolle presenteert ambities voor een Hanzestad met lef

VVD Zwolle presenteert ambities voor een Hanzestad met lef

Zwolle – ‘Samen aan de slag’ is de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren.

De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is afgelopen zaterdag vastgesteld. “Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt onze stad nog beter,” zegt lijsttrekker Johran Willegers.

Lees verder »

JOVD Zwolle wil strenge handhaving vuurwerkverbod en carbidverbod

JOVD Zwolle wil strenge handhaving vuurwerkverbod en carbidverbod

Zwolle – De JOVD Zwolle e.o. roept de burgemeester van Zwolle op om het landelijk vuurwerkverbod streng te handhaven. De jongerenorganisatie van de VVD wil dit jaar tevens een totaalverbod op carbidschieten.

Mariska Kamminga, voorzitter JOVD Zwolle e.o: “Het aantal slachtoffers rond de jaarwisseling moeten we tot het minimum beperken om zo de druk op de zorg niet zwaarder te maken dan die nu al is.” Vorig jaar werd rond de jaarwisseling nog veelvuldig vuurwerk afgeschoten.

Lees verder »

Dit zijn de kandidaten van GroenLinks Zwolle voor de gemeenteraadsverkiezingen

Dit zijn de kandidaten van GroenLinks Zwolle voor de gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle -Met een mix van ervaring en nieuw talent is GroenLinks Zwolle blij met de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. “Het is super om met zo’n mooie, diverse lijst de verkiezingen in te gaan”, aldus voorzitter Vincent Wever

In september kozen de leden Anja Roelfs al tot lijsttrekker. Patrick Pelman, nu fractievoorzitter, staat op nummer 2. De top-3 wordt compleet gemaakt door docent Marloes Visser uit Stadshagen. De leden kozen de lijst digitaal na een online vergadering van afgelopen week.
Lees hieronder de complete top-15:

Lees verder »

D66 Zwolle presenteert kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

D66 Zwolle presenteert kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle – D66 Zwolle presenteert haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Marco van Driel, die eerder door de D66 leden gekozen werd tot lijsttrekker gaat naar eigen zeggen met een talentvol, veelbelovend en enthousiast team aan de slag voor Zwolle. Voorzitter Walter Stuifzand is trots op de diverse lijst met de meeste kandidaten ooit. “Het is een mooie mix met geboren en getogen Zwollenaren, ervaring en vernieuwing en veel kennis op een breed aantal belangrijke onderwerpen.”

Lees verder »

CDA: Waardeer vrijwilligers die coronatoegangsbewijzen controleren

CDA: Waardeer vrijwilligers die coronatoegangsbewijzen controleren

Zwolle – Sinds enkele weken moeten sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen coronatoegangsbewijzen van bezoekers controleren. Deze controle wordt op veel plaatsen door vrijwilligers uitgevoerd, terwijl dat niet altijd makkelijk is.

Soms leidt het controleren van het toegangsbewijs tot gedoe bij het hek of bij de deur. Het CDA vindt dat deze vrijwilligers een groot compliment verdienen en roept het Zwolse college op om hen te waarderen.

Lees verder »

CDA: Ondersteun Zwolse verenigingen bij de controle op het coronatoegangsbewijs

CDA: Ondersteun Zwolse verenigingen bij de controle op het coronatoegangsbewijs

Zwolle – Het CDA wil graag dat de gemeente Zwolle verenigingen, culturele instellingen en stichtingen en haar vrijwilligers gaat helpen om de controle op het coronatoegangsbewijs soepel te laten verlopen.

De partij stelt voor om met vrijwilligers in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben en te kijken of het beschikbaar stellen van trainers, beveiligers of boa’s hen kan helpen.

Lees verder »

PvdA, D66 en SP willen de basisbaan in Zwolle

PvdA, D66 en SP willen de basisbaan in Zwolle

Zwolle – Meehelpen langs het sportveld of ondersteuning bieden in het verpleeghuis of het wijkcentrum. Wat de PvdA, D66 en SP betreft is dat waardevol werk. Werk dat gedaan kan worden door mensen die al lange tijd hun plek op de reguliere arbeidsmarkt niet weten te vinden, maar wel graag aan de slag willen.

Volgens deze partijen is het nu tijd om ook in Zwolle te starten met een basisbaan. “Ondanks de aantrekkende economie staan er nog steeds Zwollenaren langs de kant die graag aan het werk willen,” zegt PvdA-fractielid Roberto Kist. “Daarnaast zien we dat de basisbaan in Groningen goed werkt.” In de gemeente Groningen zijn inmiddels vijfentwintig mensen aan passend werk geholpen, zij kwamen er op de reguliere arbeidsmarkt niet tussen. Wat betreft welzijn en inkomen gaan deelnemers erop vooruit. De gemeente Groningen is positief over de resultaten.

Lees verder »

PvdA en D66 willen meer financiële ruimte voor de Nooterhof

PvdA en D66 willen meer financiële ruimte voor de Nooterhof


Zwolle – Dinsdag debatteerde de Zwolse gemeenteraad over de plannen voor natuur- en milieueducatie en de Nooterhof.

Na bijna vier jaar wachten kwam het college met een plan voor de toekomst waarin de Nooterhof de plek wordt voor natuur- en milieueducatie waar jong en oud kunnen genieten en spelen. PvdA en D66 zijn tevreden, maar willen dat de Nooterhof meer financiële ruimte krijgt. Beide partijen dienen hiervoor een amendement in bij de begrotingsbehandeling op vrijdag 12 november.

Lees verder »

Wethouder Dorrit de Jong spreekt waardering uit voor Zwolse mantelzorgers

Wethouder Dorrit de Jong spreekt waardering uit voor Zwolse mantelzorgers

Zwolle – De landelijke Dag van de Mantelzorg. Dat is het woensdag 10 november 2021. In Zwolle wordt er groter uitgepakt, hier is het de Maand van de Mantelzorg. Dinsdagavond bezocht Dorrit de Jong, wethouder Zorg en Welzijn van gemeente Zwolle, een groep Zwolse mantelzorgers tijdens de workshop ‘Bordje vol’ bij Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van ZwolleDoet!

‘Zorgen voor een ander kan zwaar zijn. Zeker de afgelopen jaren, waarin we allemaal te maken kregen met corona of coronamaatregelen, zijn meer mensen belast met zorg. Hulp die altijd in huis kwam kon misschien niet meer komen, of je was nog meer dan voorheen op elkaar aangewezen. Dankzij de zorg die veel Zwollenaren aan anderen geven, is Zwolle zo’n mooie stad. Maar hoe hou je je staande als mantelzorger?’ begint De Jong haar openingswoord.

Lees verder »