Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Zwolle – De gemeenteraadsfracties Swollwacht en VVD zeggen dat zij signalen ontvangen van Zwollenaren die onprettig bejegend worden rondom opvanglocaties en/of zorgwoningen. Er zou regelmatig sprake zijn van overlast.

Hierover hebben de fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De meldingen gaan over diverse zorginstellingen in de stad. Omwonenden zouden onprettig bejegend worden rondom de opvanglocaties en/of zorgwoningen. Ook voelen mensen die in de buurt wonen zich niet erg serieus genomen door de organisaties die de opvang aanbieden.

Lees verder »

D66 Zwolle goed opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte

D66 Zwolle goed opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft in 2019 twee opdrachten gegeven die tot een kunstwerk in de openbare ruimte moeten leiden. In beide gevallen bleek de beschikbare tijd én de bekendmaking aan de krappe kant. D66 Zwolle vindt goed opdrachtgeverschap van de gemeente belangrijk en stelt daarom vragen over hoe de gemeente invulling geeft aan deze rol.

Van de twee opdrachten die de gemeente in 2019 gaf, was één het zichtbaar maken van artikel 1 van de grondwet. Dit werk is inmiddels in het Stadskantoor geplaatst. De tweede vraag was om een beeld van De Wilde Deerne te ontwerpen. Bij deze opdracht is de gemeente partner van de Zwolse Stadsproductie. “In het coalitieakkoord staat dat kunst in de openbare ruimte wordt bevorderd. Om dit goed te kunnen doen, moet de procedure tijd en ruimte bieden. Zo kunnen professionele kunstenaars hun inschrijving zorgvuldig voorbereiden.” aldus raadslid Mark Oldengarm.

Lees verder »

VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

Zwolle – De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het onderzoek naar geothermie en warmtenetten in Holtenbroek en AA landen. Daarnaast spelen veel lokale initiatieven waaronder Berkum Energie Neutraal. Deze initiatieven gelden voornamelijk voor bestaande woningen. Op dit moment is nog onduidelijk wat op termijn de meest gerede warmtebron is om woningen te verwarmen.

De gemeente staat nog voor een andere grote opgave, namelijk de realisatie van voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze twee gemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen.
De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten.

Lees verder »

Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle

Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle

Zwolle – Op dit moment heeft Zwolle ruim 19.000 65-plussers en dat zal over tien jaar gegroeid zijn naar bijna 27.000. Het gemeentebestuur wil daarom de komende jaren speciale aandacht geven aan deze groep inwoners.

“Zwolle wil nu en in de toekomst een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. Er is voor senioren ruimte en mogelijkheid om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij.” Wethouder William Dogger had daarom een nota naar de gemeenteraad gestuurd, waarover afgelopen maandag werd gedebatteerd.

Lees verder »

FvD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg Zwolle

FvD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg Zwolle

Zwolle – Hoe effectief zijn de voorgenomen maatregelen tegen klimaatverandering? Wat gebeurt er als we niets doen? En is er bij opwarming van de aarde nog steeds voldoende welvaart, voedsel en natuur voor iedereen?

Voor liefhebbers van een kritische discussie over deze vragen organiseert Forum voor Democratie Overijssel op 28 februari een informatieavond in De Agnietenberg in Zwolle. Prominente sprekers zijn klimaatjournalist Marcel Crok, gedeputeerde Tijs de Bree, oud VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat en oud SGP-wethouder Sytse de Jong uit Staphorst.

Lees verder »

Jolanda Kok uit gemeenteraad Zwolle

Jolanda Kok uit gemeenteraad Zwolle

Zwolle – VVD-raadslid Jolanda Kok neemt afscheid van de Zwolse gemeenteraad. Zij was sinds 2018 raadslid en heeft zich onder andere bezig gehouden met jeugdzorg, onderwijs, beheer openbare ruimte, cultuur en emancipatie.

“Het moederschap heeft meer met mij gedaan dan verwacht en hierdoor is mijn prioritering veranderd. Dit kwam samen met het feit dat ik altijd heb gezegd, dat als mijn ouders zorg en hulp nodig hebben, ik deze rol op mij zal nemen met mijn gezin,” schrijft Kok 23 januari in haar ontslagbrief aan de burgemeester.

Lees verder »

Politieke partijen in Overijssel willen vuurwerkverbod

Politieke partijen in Overijssel willen vuurwerkverbod

Zwolle – Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren vandaag in Provinciale Staten, samen met de SGP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA. De overlast en schade voor mens, dier, natuur en milieu zijn te groot om de verkoop en het afsteken van vuurwerk nog langer toe te staan.

In 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de viering van oud en nieuw op veel plaatsen in Nederland het meest onveilige moment van het jaar is. In de praktijk is vervolgens weinig gedaan met de aanbevelingen van de onderzoeksraad, maar inmiddels is de discussie over een landelijk vuurwerkverbod volop gaande. Ook Overijsselse burgemeesters en hulpdiensten hebben zich voor een verbod uitgesproken.

Lees verder »

D66: Betere bescherming voor historische panden in Zwolle

D66: Betere bescherming voor historische panden in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle moet zuiniger omgaan met de historische gebouwen in de stad. Met de aangekondigde sloop van een historisch waardevol pand in de Terborchstraat nog vers in het achterhoofd, heeft D66 samen met ChristenUnie, CDA, PvdA en de SP een motie ingediend waarin we de wethouder oproepen om onze historische panden in de toekomst beter beschermen.

Zwolle is rijk aan historisch erfgoed en dat is ook zeker terug te zien in de gebouwen die er staan. Voor slechts een klein deel van die panden die we als historisch waardevol beschouwen is er echter een beschermde status afgegeven door ze aan te wijzen als gemeentelijk- of Rijksmonumenten. D66 wil dat er ook voor de gebouwen waarvan vast staat dat ze geschiedkundige waarde hebben, maar die geen monumentale status hebben, meer bescherming komt.

Lees verder »

Gerdien Rots genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019

Gerdien Rots genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019

Zwolle – Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle is door journalisten genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019. De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die in Overijssel goed zichtbaar is geweest in de media.

Rots is genomineerd omdat zij vanuit haar politieke rol vaak met constructieve voorstellen komt. Zo toonde zij visie en lef met haar voorstel om de A28 bij Zwolle te ondertunnelen. Dat bleef niet onopgemerkt in de media. Ook als voorzitter van de vertrouwenscommissie die de nieuwe Zwolse burgemeester aanstelde, kwam Rots in 2019 regelmatig in het nieuws.

Lees verder »

PvdA Zwolle wil bouw betaalbare woningen afdwingen

PvdA Zwolle wil bouw betaalbare woningen afdwingen

Zwolle – Veel starters in Zwolle kunnen geen huur- of koopwoning vinden. Er is een wachtlijst voor een sociale huurwoning, er is weinig betaalbaar aanbod in de vrije sectorhuur, meer inkomensgroepen worden uitgesloten van sociale huur.

Dit stelt de PvdA Zwolle. Ze hebben hierover schriftelijke gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Als mensen al in staat zijn om iets te kopen, dan is er geen betaalbaar aanbod of vergt het huis een flinke investering die starters vaak niet voorhanden hebben, aldus de PvdA.

Lees verder »

D66 Zwolle roept op tot een discussie over gedrag jongeren

D66 Zwolle roept op tot een discussie over gedrag jongeren

Zwolle – Wanneer is gedrag van een jongere reden om professionele hulp in te schakelen en wanneer is hij gewoon ‘lastig’? Maandagavond 13 januari bespreekt de gemeenteraad de zogeheten Hervormingsagenda waar ook richting wordt gegeven aan hoe Jeugdzorg in de toekomst in Zwolle er uit komt te zien. D66-burgerraadslid Marco van Driel roept tijdens het debat op tot een maatschappelijke discussie over wat normaal is.

Het college is van plan om stevig in te zetten op preventie als het om Jeugdzorg gaat. In de Hervormingsagenda die maandag voor ligt staat onder meer dat de ambitie is om zo vroeg mogelijk te signaleren en handelen en waar mogelijk ‘het normale leven’ van een kind te versterken. Het college verwacht door de Jeugdzorg te ‘normaliseren’ er een minder langdurig en minder zwaar beroep op de zorg zal worden gedaan.

Lees verder »

CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

Zwolle – Oudejaarsavond werd Zwolle opgeschrikt door een dodelijk schietincident. Hiermee werd een jaar waarin veel geweldsincidenten plaatsvonden, op een treurige manier afgesloten.

Omdat deze incidenten veel onrust oproepen en het gevoel van veiligheid onder druk staat, is de burgemeester en politie hier intensief mee bezig. Ook de gemeenteraad zal zeer binnenkort om tafel gaan met de burgemeester en diverse instanties.

Lees verder »