Jan Nabers toegevoegd aan de landelijke kandidatenlijst verkiezingen

Jan Nabers toegevoegd aan de landelijke kandidatenlijst verkiezingen

Zwolle – CDA Overijssel voegt zes provinciale toppers toe aan de landelijke kandidatenlijst. De partij heeft de mogelijkheid om na de landelijke kandidaten, een aantal regionale kandidaten te plaatsen. Voor 2021 zijn Marc Smellink, Lisanne Spanbroek, Yme Drost, Jan Nabers, Mart van Lagen en Margreet Bosma voorgedragen door het Algemeen Bestuur.

Deze ‘lijstduwers’ versterken de regionale herkenbaarheid of kiezersgroep van de lijst en zijn overtuigend in het uitdragen van het CDA-gedachtengoed. Zij zullen actief deelnemen aan de verkiezingsperiode in Overijssel maar hebben (vooralsnog) zelf geen ambities om zitting te nemen in de Kamer. De staartlijst is het onderdeel van de kandidatenlijst dat in iedere kieskring anders mag worden ingevuld.

Lees verder »

Veranderingen in Zwolse PvdA-fractie

Veranderingen in Zwolse PvdA-fractie

Zwolle – Patty Wolthof wordt de nieuwe fractievoorzitter voor de PvdA in de Zwolse gemeenteraad. Ze is door de fractie gekozen om Youcef Ben Ali op te volgen, die zijn raadswerk wegens persoonlijke omstandigheden neerlegt.

Patty Wolthof (40) was de afgelopen jaren al vicevoorzitter van de fractie en zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Ze is woordvoerder op de thema’s volkshuisvesting, onderwijs, cultuur en burgerparticipatie. Daarnaast werkt ze als campagne- en projectmedewerker bij het landelijke partijbureau van de Partij van de Arbeid in Den Haag.

Lees verder »

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Zwolle – Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel. Dit hebben de leden tijdens de ledenvergadering van vrijdag besloten. De vicefractievoorzitter van het CDA in Almelo neemt de taken over van Marc Smellink uit Rossum.

Wind was het afgelopen jaar adviseur van de jonge christendemocraten in Overijssel. ‘’Met mijn ervaring in de politiek hoop ik een bijdrage te mogen leveren. Ik wil verder bouwen aan een actieve en gezellige politieke jongerenvereniging’’, stelt Wind. Naast haar politieke werkzaamheden is ze juridisch adviseur in het gezondheidsrecht.

Lees verder »

SP start onderzoek naar veiligheid Vechtdallijn Zwolle-Emmen

SP start onderzoek naar veiligheid Vechtdallijn Zwolle-Emmen

Zwolle – De SP start een onderzoek onder reizigers en personeel van Arriva naar de sociale veiligheid op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Eerder werd in de media bericht over groeiende overlast op de lijn.

De SP-fracties in Drenthe en Overijssel stelden daar toen al vragen over. Zaterdag gaan SP’ers op station Emmen coronaproof in gesprek met reizigers. Personeel en reizigers worden opgeroepen de enquête digitaal in te vullen. Het onderzoek is een samenwerking van de Statenfracties in Drenthe en Overijssel met de SP-afdelingen Zwolle en Emmen.

Lees verder »

CDA en PvdA: Provincie kan voedselbank helpen met energierekening

CDA en PvdA: Provincie kan voedselbank helpen met energierekening

Zwolle – De provincie moet Overijsselse voedselbanken helpen met energiebesparing. Dat willen de provinciale fracties van CDA en PvdA. “Voor veel voedselbanken is de energierekening één van de grootste kostenposten,” schrijven de partijen. “Dus door hun stroomrekening naar beneden te brengen houden ze meer geld over om goed werk mee te doen.”

“Voedselbanken verbruiken vaak flink wat energie. Bijvoorbeeld omdat ze koelkasten en vrieskisten gebruiken die al wat ouder zijn, en dus meer stroom vreten. Wij willen dat de provincie voedselbanken helpt om eerst hun energieverbruik in kaart te brengen en daarna concrete oplossingen biedt om dat verbruik te verminderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de aanschaf van nieuwe, zuinigere apparatuur. Zo besparen we energie én houden de voedselbanken meer geld over. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Lees verder »

Nog geen goedkope tweedehands fietsen voor studenten

Nog geen goedkope tweedehands fietsen voor studenten

Zwolle – De gemeenteraad besprak maandagavond een motie van de oppositiepartijen D66, CDA, SP en CDA om goedkope tweedehands Afac-fietsen voor de halve prijs te verkopen aan studenten. Het lijkt deze partijen een leuk idee bij de opening van de nieuwe fietsenkelder bij het station gedurende enkele dagen op het Stations- of Lübeckplein uitverkoop te houden van verwijderde en niet opgehaalde fietsen.

De Algemene Fietsen Afhandel Centrale ( AFAC) van de gemeente verwijdert jaarlijks duizenden fout gestalde fietsen. Minder dan de helft van deze fietsen wordt weer opgehaald door de eigenaar. De overgebleven fietsen worden voor een gereduceerde prijs verkocht aan onder meer scholen en sociale instellingen; alles wat dan nog overblijft gaat naar opkopers. Het lijkt burgerraadslid Sander van Dijk van D66 een goed idee vooralsnog eenmalig de niet-opgehaalde Afac-fietsen voor de helft van de prijs te verkopen aan studenten. De stadsbussen naar de onderwijsinstellingen zijn tijdens de spitsmomenten vaak overvol en het fietsgebruik kan zo worden gestimuleerd. Het voorstel van D66-er Van Dijk kon op steun rekenen van de andere oppositiepartijen.

Lees verder »

CDA Zwolle vraagt opnieuw om verbod op lachgas

CDA Zwolle vraagt opnieuw om verbod op lachgas

Zwolle – Begin dit jaar heeft het CDA al gepleit voor een verbod op lachgas. De motie die opriep tot dit verbod werd op dat moment aangehouden. Er wordt een wetsvoorstel gemaakt voor de Tweede Kamer waarin gepleit wordt om een landelijk verbod.

Dit wetsvoorstel is echter nog niet in een eerste versie aangeboden aan de Tweede Kamer. De kans is groot dat het definitieve voorstel pas door de nieuwe regering wordt behandeld, aldus het CDA. De huidige situatie heeft het CDA doen besluiten om de motie opnieuw in te dienen.

Lees verder »

Jan Rotmans te gast in Warmtecafé 50 tinten groen Assendorp

Jan Rotmans te gast in Warmtecafé 50 tinten groen Assendorp

Zwolle – Jan Rotmans is te gast in het Warmtecafé van 50 tinten groen Assendorp. Op 3 november spreekt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Rotmans over de energietransitie, met als thema: van Parijs naar Assendorp.

Hij legt de verbinding tussen de wereldwijde doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het belang van lokale bewonersinitiatieven om deze doelstellingen te realiseren, zoals in Assendorp gebeurt. Het Warmecafé is digitaal toegankelijk, ook voor Zwollenaren buiten Assendorp.

Lees verder »

GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman

GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman

Zwolle – GroenLinks-fractievoorzitter Sylvana Rikkert draagt stokje over aan Patrick Pelman
Patrick Pelman (42) is door de GroenLinks fractie gekozen als nieuwe voorzitter met ingang van 20 oktober.

De huidige fractievoorzitter Sylvana Rikkert geeft dan het stokje door omdat ze door privéomstandigheden meer focus en energie moet richten op haar persoonlijke leven. Sylvana blijft raadslid namens GroenLinks in de gemeenteraad van Zwolle.

Lees verder »

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Zwolle – De gemeente koopt ontzettend veel in. Van pennen tot energie, van bewaking tot grond. In totaal geeft de Gemeente Zwolle ruim 500 miljoen per jaar uit, waarvan 140 miljoen aan inkoop wordt besteed. D66 vindt dat dit moet gebeuren op een manier die bijdraagt aan een duurzame toekomst en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het gaat over hoeveel waarde je weet te realiseren met je geld. De fractie roept het college op hier zwaarder en concreter op in te zetten.

Voor D66 is het belangrijk dat de ecologische, sociale en economische ambities van deze gemeente duidelijk en op een samenhangende wijze in het inkoopbeleid naar voren komen. Dat zorgt ervoor dat ondernemers en andere organisaties beter in staat worden gebracht om in te spelen op wat we als gemeente willen realiseren. Hoewel het college aangeeft onze ambitie te delen, kan de aanpak wat D66 betreft veel beter. Zo wil het college minimaal één keer het hoogste ambitieniveau halen, D66 vindt dat te weinig. En het maakt daarbij verschil of de gemeente dan kiest voor een project dat schrijfwaren inkoopt of dat over vastgoedonderhoud gaat.

Lees verder »

GroenLinks Zwolle: Waarom geen ontheffing voor meer dan dertig bezoekers in Hedon?

GroenLinks Zwolle: Waarom geen ontheffing voor meer dan dertig bezoekers in Hedon?

Zwolle – Wat maakt nu precies dat De Spiegel coronaproof open mag blijven voor meer dan dertig personen, maar Hedon niet? De fractie van GroenLinks stelt daarover samen met ChristenUnie, Swollwacht, VVD, D66, PvdA, CDA en SP schriftelijke vragen aan het college van B & W.

De politieke partijen hebben kennisgenomen van het besluit van de Veiligheidsregio IJsselland om ontheffing te verlenen aan tien theaters in de regio, waaronder de Zwolse Theaters de Spiegel en Odeon. Ze willen weten hoe en op basis van welke criteria het besluit in de Veiligheidsregio tot stand is gekomen. De partijen vragen tevens of het Zwolse gemeentebestuur achter dit besluit staat.

Lees verder »

Zwolse PvdA wil gratis mondkapjes voor minima

Zwolse PvdA wil gratis mondkapjes voor minima

Zwolle – Het kabinet geeft het dringende advies aan alle Nederlanders om een mondkapje te dragen in winkels en andere publieke ruimtes. De Zwolse PvdA maakt zich ernstig zorgen om Zwollenaren met een laag inkomen. “Waar moeten zij die mondkapjes van betalen? Is het voor deze groep straks bijna onmogelijk om nog de deur uit te gaan?”

“Mensen zeggen vaak dat het virus niet discrimineert, dat klopt deels. Iedereen kan ziek worden maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde,” zegt Roberto Kist, burgerraadslid namens de PvdA Zwolle: “Toen het virus toesloeg stonden mensen met een onzeker arbeidscontract als eerste op straat, terwijl hun vaste lasten wel gewoon doorlopen. Of kijk bijvoorbeeld naar studenten die door het tekort aan huisvesting dicht op elkaar wonen en geen afstand kunnen houden. En nu komt er dus het dringende advies om mondkapjes aan te schaffen. Maar van welk budget, vraag ik mij dan af?”

Lees verder »