“Daag jij ons uit? Provincie zoekt inwoners die het zelf beter kunnen”

“Daag jij ons uit? Provincie zoekt inwoners die het zelf beter kunnen”

Zwolle – De provincie heeft uitdaagrecht, oftewel het Right to Challenge ingevoerd. Inwoners kunnen hierbij uitvoerende taken van de provincie overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid ‘uitgedaagd’. Initiatieven die worden goedgekeurd kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

“Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur dan voorheen”, constateert Commissaris van de Koning Andries Heidema. “Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Graag zou ik die betrokkenheid en vaardigheden vaker inzetten voor allerlei opgaven waar we als maatschappij voor staan.”

Lees verder »

Cultuurprijs Overijssel terug onder leiding van Henk Jan Meijer

Cultuurprijs Overijssel terug onder leiding van Henk Jan Meijer

Zwolle – De Cultuurprijs Overijssel wordt op 20 september uitgereikt, na een afwezigheid van twee jaar. Het nieuwe bestuur, onder leiding van oud-burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer, werkt achter de schermen aan de nieuwe opzet van de prijs en de uitreiking.

Henk Jan Meijer: “Niet alleen het bedrag is verhoogd, ook de aanloop en uitreiking van de prijzen zijn geheel vernieuwd.” Het nieuwe stichtingsbestuur heeft besloten om de twee prijzen aanzienlijk te vergroten met een fors geldbedrag, wat de prijzen inspirerend en stimulerend maakt voor kunst en cultuur in Overijssel.

Lees verder »

Basisschool de Vlieger 3 ontvangt Overijsselse subsidie voor groen schoolplein

Basisschool de Vlieger 3 ontvangt Overijsselse subsidie voor groen schoolplein

Zwolle – Katholieke Basisschool de Vlieger 3 uit Zwolle heeft als honderdste school de provinciale subsidie ontvangen voor de aanleg van een groen schoolplein.

Deze week startten zij, samen met ontwerper en hovenier Donkergroen, hun werkzaamheden. Dit werd feestelijk gevierd door de leerlingen en gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher. Dat de honderdste school in Overijssel nu met een subsidie van de provincie aan de slag gaat met een groen schoolplein, is een mooie mijlpaal.

Lees verder »

Provincie Overijssel en gemeenten vragen in Zienswijze Luchtruimherziening duidelijkheid over vliegroutes Lelystad Airport

Provincie Overijssel en gemeenten vragen in Zienswijze Luchtruimherziening duidelijkheid over vliegroutes Lelystad Airport

Zwolle – De nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim zorgen voor onduidelijkheid over het verdwijnen van langdurig lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De routes zorgen voor hinder en milieuschade. Dit stellen de provincie en elf Overijsselse gemeenten, waaronder Zwolle, in hun Zienswijze Luchtruimherziening.

Over de langdurig lage vliegroutes zijn afgelopen jaren door de minister van Infrastructuur en Waterstaat toezeggingen gedaan. Laagvliegen zou verdwijnen na de luchtruimherziening in 2023. Maar de ontwerp-voorkeursbeslissing luchtruimherziening die de rijksoverheid onlangs publiceerde geeft hier geen enkele duidelijkheid over. Dit is voor de provincie en de elf gemeenten onacceptabel. Bovendien laat de participatie van de regio in de besluitvorming nog altijd te wensen over.

Lees verder »

Magazine Jij & Overijssel valt deze week op de deurmat

Magazine Jij & Overijssel valt deze week op de deurmat

Zwolle – Deze en volgende week valt de tweede editie van het vernieuwde magazine Jij & Overijssel op de mat bij iedereen in Zwolle en de rest van de provincie. Deze keer gaat het over het actuele thema circulariteit.

“We willen dat onze economie in 2050 helemaal circulair is,” aldus gasthoofdredacteur Eddy van Hijum in deze editie. “In Overijssel zijn er al mooie voorbeelden van bedrijven die deze uitdaging aangaan. Wist je dat van jouw lege boterbakjes nieuwe verfemmers worden gemaakt?”

Lees verder »

Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Zwolle – Een ‘hypotheek’ die wordt afgelost met maatschappelijke activiteiten in plaats van geld. Dat kan vanaf deze week opnieuw bij de provincie Overijssel met de subsidieregeling ‘Sociale Hypotheek’.

De deuren van multifunctionele accommodaties in Overijssel zijn momenteel gesloten. Kulturhusen, dorpshuizen, wijkcentra zijn meer dicht dan open geweest het afgelopen jaar. Het zijn vaak plekken die staan voor het hart van de samenleving. Het voortbestaan van deze accommodaties wordt beïnvloedt door de financiële gevolgen van de tijdelijke sluiting. Daarom biedt de provincie Overijssel een subsidie aan die kan worden afgelost met de inzet van vrijwilligerswerk.

Lees verder »

Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Zwolle – Een ‘hypotheek’ die wordt afgelost met maatschappelijke activiteiten in plaats van geld. Dat kan vanaf deze week opnieuw bij de provincie Overijssel met de subsidieregeling Sociale Hypotheek.

De deuren van multifunctionele accommodaties in Overijssel zijn momenteel gesloten. Kulturhusen, dorpshuizen, wijkcentra zijn meer dicht dan open geweest het afgelopen jaar. Het zijn vaak plekken die staan voor het hart van de samenleving. Het voortbestaan van deze accommodaties kan in het geding komen door de financiële gevolgen van de tijdelijke sluiting. Daarom biedt de provincie Overijssel een subsidie aan die kan worden afgelost met de inzet van vrijwilligerswerk.

Lees verder »

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Zwolle – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen.

Zij kunnen vanaf januari een beroep doen op de corona investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven, die daar speciaal voor in het leven is geroepen. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar. Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit Zwolle behoort tot de eersten die zich hebben aangemeld voor deze regeling.

Lees verder »

MKB-voucher van de provincie: één regeling voor alle ondernemers

MKB-voucher van de provincie: één regeling voor alle ondernemers

Zwolle – Om ondernemers en instellingen nog beter tot dienst te zijn, voegt de provincie Overijssel een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-voucher. De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing.

Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen komen in aanmerking.

Lees verder »

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Zwolle – Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand.

Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in Overijssel én voldoen aan de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, kunnen €500 tot tot €2.500 aanvragen voor investeringskosten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Lees verder »

Extra geld voor digitalisering MKB, cultuur en lokale samenleving in coronatijd

Extra geld voor digitalisering MKB, cultuur en lokale samenleving in coronatijd

Zwolle – De provincie Overijssel wil twee coronamaatregelen verlengen die in het afgelopen jaar succesvol bleken.

Het gaat om de regeling Digitalisering MKB, culturele en maatschappelijke organisaties en om de regeling Vitale en Gezonde samenleving. Beide regelingen hebben tot doel om de economie en de samenleving te laten herstellen uit de coronacrisis, en om noodzakelijke toekomstgerichte verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering. Voor het verlengen van de maatregelen in 2021 wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Provinciale Staten moeten nog instemmen met deze verlenging.

Lees verder »