Extra geld voor digitalisering MKB, cultuur en lokale samenleving in coronatijd

Extra geld voor digitalisering MKB, cultuur en lokale samenleving in coronatijd

Zwolle – De provincie Overijssel wil twee coronamaatregelen verlengen die in het afgelopen jaar succesvol bleken.

Het gaat om de regeling Digitalisering MKB, culturele en maatschappelijke organisaties en om de regeling Vitale en Gezonde samenleving. Beide regelingen hebben tot doel om de economie en de samenleving te laten herstellen uit de coronacrisis, en om noodzakelijke toekomstgerichte verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering. Voor het verlengen van de maatregelen in 2021 wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Provinciale Staten moeten nog instemmen met deze verlenging.

Lees verder »

Overijsselse aanpak laaggeletterdheid ‘versnipperd en vrijblijvend’: PvdA wil snel actie

Overijsselse aanpak laaggeletterdheid ‘versnipperd en vrijblijvend’: PvdA wil snel actie

Zwolle – De Overijsselse aanpak van laaggeletterheid hapert. 1 op de 9 inwoners van de provincie leest of schrijft slecht. De aanpak van laaggeletterdheid is “te versnipperd” en “te vrijblijvend”. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad Overijssel, een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie.

“Het onderwerp basisvaardigheden is bij de provincie Overijssel ‘verstopt’”, schrijft de Raad in een kritisch rapport. “Hiermee krijgt het onderwerp onvoldoende prioriteit en aandacht. Deze onbekendheid zorgt ervoor dat signalen van laaggeletterdheid niet worden herkend en nauwelijks bespreekbaar worden gemaakt.”

Lees verder »

Zwolse actiegroep wil buslijn 2 Holtenbroek terug

Zwolse actiegroep wil buslijn 2 Holtenbroek terug

Zwolle – Bewoners van Holtenbroek houden een kater over aan de nieuwe dienstregeling van de bussen. Daarom zijn ze bezig om de actiegroep ‘Lijn 2 Holtenbroek per direct terug’ op te richten.

Ze hebben contact gehad met wethouder Sloots, wijkmanager Van Hattum en wijkbeheerder mevrouw Wiegers. Die gaven allen hun steun aan de actie. De actiegroep in oprichting benaderde in de wijk ook andere belanghebbenden: Driezorg, de moskee en kerken. Zo proberen ze de krachten te bundelen. Lijn 2 is een maatschappelijke behoefte in de wijk, aldus de actiegroep. “Zelfs voor bewoners die over een auto beschikken.”

Lees verder »

Provinciale subsidie voor laten opstellen thuiswerkplan

Provinciale subsidie voor laten opstellen thuiswerkplan

Zwolle – Bedrijven die hun medewerkers ook na de coronacrisis willen laten thuiswerken, kunnen hiervoor een subsidie krijgen van de provincie Overijssel. Aanvragen kan tot 1 juli, maar op=op.

De provinciale Voucherregeling Thuiswerkplan geldt voor werkgevers met minimaal vijftig werknemers die werken in een vestiging in Overijssel. Met de subsidie kan een extern adviseur betaald worden die een thuiswerkplan opstelt voor na de coronacrisis. Zo wil de provincie ook straks zorgen voor minder verkeersdrukte.

Lees verder »

Gedeputeerde Boerman onthult vrijdag bushalte ‘t Hoge Huis

Gedeputeerde Boerman onthult vrijdag bushalte ‘t Hoge Huis

Zwolle – Gedeputeerde Bert Boerman zal vrijdag 11 december de bushalte voor ‘t Hoge Huis in de Zwolse wijk Stadshagen feestelijk onthullen. Bewoners van ‘t Hoge Huis voerden samen met de SP maandenlang actie om de bushalte voor hun complex weer terug te krijgen.

Met succes. Met het ingaan van de nieuwe dienstregeling wordt de bushalte vanaf 13 december aangedaan door twee stadslijnen. Corrie Kranenburg, bewoonster en initiatiefneemster van de actie, onthult samen met de gedeputeerde de nieuwe halte.

Lees verder »

Rijk en provincie maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

Rijk en provincie maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

Zwolle – De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wil graag in gesprek met grondeigenaren om de plannen concreet vorm te geven. “Overgangsgebieden zijn belangrijk om de stikstofgevoelige natuur robuuster te maken en te werken aan systeemherstel. Kwetsbare natuur en omringende landbouwgronden worden zo ook beter bestand tegen hevige regenval en droge periodes.”

Lees verder »

4D-spreekuur voor lokale initiatieven

4D-spreekuur voor lokale initiatieven

Zwolle – Wie goede ideeën heeft om zijn of haar buurt of omgeving mooier, socialer of groener te maken, maar niet goed weet wat de mogelijkheden zijn, kan contact opnemen met een regionale 4D-makelaar.

De provincie Overijssel heeft hiervoor een subsidiemogelijkheid geopend. Deze regeling staat in het teken van corona en is bedoeld om je leefomgeving gezond te houden. Het eerstvolgende online spreekuur is 10 december van 9.00 tot 14.00 uur.

Lees verder »

Doorbraak: duidelijkheid over opwaardering N35

Doorbraak: duidelijkheid over opwaardering N35

Zwolle – De N35 tussen Wijthmen en Knooppunt Raalte wordt een stroomweg van 100 km/u, kruisingen worden ongelijkvloers en de weg gaat niet meer door Mariënheem maar wordt er omheen geleid.

Ook volgt er onderzoek naar de overige stappen voor de opwaardering van de N35 naar regionale stroomweg. Dat zijn uitkomsten van het overleg dat gedeputeerde Boerman heeft gevoerd met minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over de N35. Deze aanpak zorgt ervoor dat de doorstroming op de N35 sterk verbetert en de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen.

Lees verder »

Provinciale coronasteun voor natuur

Provinciale coronasteun voor natuur

Zwolle – Tijdens de begrotingsbehandeling van de Provincie Overijssel op woensdag is het voorstel van de Partij voor de Dieren voor coronasteun aan natuurgebieden unaniem aangenomen.

Door de aanname van het voorstel wordt een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra kosten die natuurbeheerders maken als gevolg van coronadrukte en -maatregelen.

Lees verder »

Subsidie voor kleinere Overijsselse evenementen in 2021

Subsidie voor kleinere Overijsselse evenementen in 2021

Zwolle – Organisaties van kleinere evenementen kunnen vanaf deze week subsidie aanvragen voor 2021. De provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen.

De provincie doet dat in de wetenschap dat op dit moment uiterst onzeker is of de evenementen door kunnen gaan. In het seizoen 2020 zijn in verband met corona veel evenementen afgelast. Maar evenementenorganisaties zijn met veel creativiteit bezig om hun evenement zo om te vormen dat het past binnen de anderhalve meter samenleving.

Lees verder »

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Dorien Wind is verkozen tot voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Zwolle – Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel. Dit hebben de leden tijdens de ledenvergadering van vrijdag besloten. De vicefractievoorzitter van het CDA in Almelo neemt de taken over van Marc Smellink uit Rossum.

Wind was het afgelopen jaar adviseur van de jonge christendemocraten in Overijssel. ‘’Met mijn ervaring in de politiek hoop ik een bijdrage te mogen leveren. Ik wil verder bouwen aan een actieve en gezellige politieke jongerenvereniging’’, stelt Wind. Naast haar politieke werkzaamheden is ze juridisch adviseur in het gezondheidsrecht.

Lees verder »

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven

Zwolle – De provincie Overijssel heeft twee nieuwe subsidiemogelijkheden geopend. De eerste regeling staat in het teken van corona en is bedoeld om je leefomgeving gezond te houden.

Voorbeelden van initiatieven zijn het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan locatietheater, het bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen.
Maar ook de nieuwe regeling voor dorps-, buurt- en Kulturhuizen staat open.

Samen met het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel organiseren de 4D-makelaren donderdag 8 oktober een spreekuur. Dus heb je goede ideeën? Stimuland daagt je uit: ‘Kom maar op met die mooie plannen en neem contact op met de 4D-makelaar in uw regio.”

Vanwege corona zijn de afspraken telefonisch of online. Wilt u een afspraak plannen? Neem dan contact op met Stimuland, samen wordt er overlegd welke afspraakvorm u het beste past.
Het eerstvolgende spreekuur is 8 oktober van 9:00 tot 14:00 uur.
M: info@stimuland.nl T: 0529 – 47 81 80
Eerst meer informatie? Kijk eens op https://www.stimuland.nl/4d/