Onderzoek naar effect zwarte wiek bij windturbines

Onderzoek naar effect zwarte wiek bij windturbines

Zwolle – De provincie Groningen en energieleverancier RWE laten in samenwerking met andere overheden, waaronder de provincie Overijssel, onderzoeken of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen.

In eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, is aangetoond dat het zwart verven van één wiek van een windturbine zeventig procent minder aanvaringsslachtoffers oplevert. Er wordt nu onderzocht of dit ook voor de situatie in Nederland geldt. Als de zwarte wiek ook in Nederland werkt, is dit een aantrekkelijke optie: minder slachtoffers tegen lage, eenmalige kosten, zonder rendementsverlies.

Lees verder »

Provinciale partijen presenteren gezamenlijk actieplan van vijf miljoen

Provinciale partijen presenteren gezamenlijk actieplan van vijf miljoen

Zwolle – Dertien partijen uit de provinciale politiek presenteren een gezamenlijk actieplan voor het komende jaar.

De oppositie- en coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over tien doelen waarvoor ze in totaal ruim vijf miljoen euro willen uittrekken. Hun plan wordt vandaag ingediend door Frederik Tattersall (OCL, oppositie) en Annemieke Wissink (PvdA, coalitie), mede namens CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, SP, D66, SGP, FMO, Partij voor de Dieren en de Groep Schönbaum.

Lees verder »

Provincie Overijssel biedt actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

Provincie Overijssel biedt actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

Zwolle – De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor energiebesparing en verduurzaming. De energieprijzen stijgen hard met veel hogere energiekosten als gevolg.

Provincie Overijssel biedt een actiepakket energieweerbaarheid om bewoners, bedrijven en instellingen nog deze winter steun te geven. Het actiepakket bestaat uit een verlenging en uitbreiding van bestaande regelingen. Met het totale actiepakket is een bedrag gemoeid van €1,75 miljoen.

Lees verder »

Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Zwolle – Voor zowel particuliere als zakelijk eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Met deze subsidieregeling wil de provincie eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Vervanging van asbestdaken draagt bij aan een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners. En als die asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen, slaan we twee vliegen in één klap. Veiligheid en duurzaamheid. Ik ben bovendien trots op de koplopersrol die de provincie Overijssel heeft.”

Lees verder »

Historisch Centrum Overijssel digitaliseert onder nieuwe naam: Collectie Overijssel

Historisch Centrum Overijssel digitaliseert onder nieuwe naam: Collectie Overijssel

Zwolle – Historisch Centrum Overijssel gaat zich nog nadrukkelijker toeleggen op het behoud en het verbeteren van de (digitale) Overijsselse erfgoedcollecties. Het doel is de geschiedenis van Overijssel voor iedereen beschikbaar te maken. Deze nieuwe koers wordt benadrukt door een nieuwe naam: Collectie Overijssel.

Historisch Centrum Overijssel is ontstaan door een fusie van het gemeentearchief Zwolle en Rijksarchief Overijssel in 2001. In 2016 trad de gemeente Deventer toe tot de Gemeenschappelijke Regeling. In de afgelopen 20 jaar is de wereld enorm veel veranderd, net zoals de erfgoedsector. Als organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd, is het belangrijk om mee te bewegen en de vraag te stellen op welke manier je maatschappelijk van betekenis bent en blijft.

Lees verder »

Hoofdrijbaan N340 Zwolle – Ommen in augustus afgesloten

Hoofdrijbaan N340 Zwolle – Ommen in augustus afgesloten

Zwolle – De provinciale weg N340 tussen Zwolle en Ommen wordt tijdelijk afgesloten. De afsluiting geldt van 6 tot en met 30 augustus en de overlast zal kort en hevig zijn, aldus de Provincie Overijssel. Op verschillende locaties op en rond de weg worden werkzaamheden uitgevoerd.

Voor al het gemotoriseerde verkeer gelden omleidingsroutes via de A28, N377, N48, N348 en N35. Ook zijn lokale omleidingsroutes ingesteld om het gebied bereikbaar te houden. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de parallelwegen van de N340. Na de drieweekse afsluiting gaat de nieuwe N340 volledig open. De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer of hinder in de grond kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data.

Lees verder »

“Daag jij ons uit? Provincie zoekt inwoners die het zelf beter kunnen”

“Daag jij ons uit? Provincie zoekt inwoners die het zelf beter kunnen”

Zwolle – De provincie heeft uitdaagrecht, oftewel het Right to Challenge ingevoerd. Inwoners kunnen hierbij uitvoerende taken van de provincie overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid ‘uitgedaagd’. Initiatieven die worden goedgekeurd kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

“Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur dan voorheen”, constateert Commissaris van de Koning Andries Heidema. “Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Graag zou ik die betrokkenheid en vaardigheden vaker inzetten voor allerlei opgaven waar we als maatschappij voor staan.”

Lees verder »

Cultuurprijs Overijssel terug onder leiding van Henk Jan Meijer

Cultuurprijs Overijssel terug onder leiding van Henk Jan Meijer

Zwolle – De Cultuurprijs Overijssel wordt op 20 september uitgereikt, na een afwezigheid van twee jaar. Het nieuwe bestuur, onder leiding van oud-burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer, werkt achter de schermen aan de nieuwe opzet van de prijs en de uitreiking.

Henk Jan Meijer: “Niet alleen het bedrag is verhoogd, ook de aanloop en uitreiking van de prijzen zijn geheel vernieuwd.” Het nieuwe stichtingsbestuur heeft besloten om de twee prijzen aanzienlijk te vergroten met een fors geldbedrag, wat de prijzen inspirerend en stimulerend maakt voor kunst en cultuur in Overijssel.

Lees verder »

Basisschool de Vlieger 3 ontvangt Overijsselse subsidie voor groen schoolplein

Basisschool de Vlieger 3 ontvangt Overijsselse subsidie voor groen schoolplein

Zwolle – Katholieke Basisschool de Vlieger 3 uit Zwolle heeft als honderdste school de provinciale subsidie ontvangen voor de aanleg van een groen schoolplein.

Deze week startten zij, samen met ontwerper en hovenier Donkergroen, hun werkzaamheden. Dit werd feestelijk gevierd door de leerlingen en gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher. Dat de honderdste school in Overijssel nu met een subsidie van de provincie aan de slag gaat met een groen schoolplein, is een mooie mijlpaal.

Lees verder »

Provincie Overijssel en gemeenten vragen in Zienswijze Luchtruimherziening duidelijkheid over vliegroutes Lelystad Airport

Provincie Overijssel en gemeenten vragen in Zienswijze Luchtruimherziening duidelijkheid over vliegroutes Lelystad Airport

Zwolle – De nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim zorgen voor onduidelijkheid over het verdwijnen van langdurig lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De routes zorgen voor hinder en milieuschade. Dit stellen de provincie en elf Overijsselse gemeenten, waaronder Zwolle, in hun Zienswijze Luchtruimherziening.

Over de langdurig lage vliegroutes zijn afgelopen jaren door de minister van Infrastructuur en Waterstaat toezeggingen gedaan. Laagvliegen zou verdwijnen na de luchtruimherziening in 2023. Maar de ontwerp-voorkeursbeslissing luchtruimherziening die de rijksoverheid onlangs publiceerde geeft hier geen enkele duidelijkheid over. Dit is voor de provincie en de elf gemeenten onacceptabel. Bovendien laat de participatie van de regio in de besluitvorming nog altijd te wensen over.

Lees verder »

Magazine Jij & Overijssel valt deze week op de deurmat

Magazine Jij & Overijssel valt deze week op de deurmat

Zwolle – Deze en volgende week valt de tweede editie van het vernieuwde magazine Jij & Overijssel op de mat bij iedereen in Zwolle en de rest van de provincie. Deze keer gaat het over het actuele thema circulariteit.

“We willen dat onze economie in 2050 helemaal circulair is,” aldus gasthoofdredacteur Eddy van Hijum in deze editie. “In Overijssel zijn er al mooie voorbeelden van bedrijven die deze uitdaging aangaan. Wist je dat van jouw lege boterbakjes nieuwe verfemmers worden gemaakt?”

Lees verder »