Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Zwolle – De provincie Overijssel opent een nieuwe subsidieregeling voor gescheperde schaapskuddes. De subsidieregeling geldt voor eigenaren van schaapkuddes. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een periode van vier jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een van de terrein beherende organisaties, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, voor inzet van de kudde in een Natura2000 gebied. De eigenaar van de schaapskudde moet voor die organisatie ook een (meerjarig) begrazingsplan hebben gemaakt. Het doel van de subsidieregeling die dit voorjaar wordt geopend is om minimaal vijf gescheperde schaapskuddes in Overijssel gedurende vier jaar in stand te houden.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Er is brede steun voor behoud van schaapskuddes in Overijssel. Dat is een goede zaak. Schaapskuddes worden al eeuwenlang ingezet om de natuur en het landschap te beheren. En die belangrijke rol spelen ze nog steeds in onze Natura2000 gebieden. Bovendien zijn de schaapskuddes ook van toeristische waarde, bijvoorbeeld in een gebied als de Sallandse Heuvelrug. Toeristen en bezoekers ervaren de herder met schaapskudde als echt een onderdeel van het landschap. Met de nieuwe regeling zetten we nu een extra stap door de subsidie rechtstreeks te verlenen aan de eigenaar van een schaapskudde.“ 

Lees verder »

Stormloop op democratiespelen en gastlessen

Stormloop op democratiespelen en gastlessen

Zwolle – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is een ware run ontstaan op gastlessen en democratiespelen die de provincie Overijssel, veelal in samenwerking met gemeenten, organiseert. Normaal gesproken worden in een maand tussen de 15 en 20  lessen en spelen gehouden, in maart ligt het aantal nu al op 70.

Andere locatie
De vraag is zo groot dat uitgeweken moet worden naar andere locaties. “Normaal gesproken doen we de democratiespelen in het provinciehuis of in de gemeente waar de school staat. Deze maand wijken we ook uit naar andere gemeenten”, zegt projectleider Letty Wegkamp. Komende maand worden, in samenwerking met Prodemos en de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Zwolle, bijeenkomsten georganiseerd. Bij alle bijeenkomsten is er medewerking van een raadslid of Statenlid.

Lees verder »

CDA Overijssel wil MKB-toets

CDA Overijssel wil MKB-toets

Zwolle – Het CDA Overijssel wil dat de provincie een mkb-toets gaat ontwikkelingen om regeldruk voor lokale ondernemers te verlagen. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over ingediend met een oproep aan het college om dit in te stellen. “Ondernemers willen ondernemen. Dat is hun doel. Met een systeem dat voorgenomen regelgeving standaard toetst op administratieve gevolgen voor kleine en middelgrote bedrijven kan heel veel onnodige administratie rompslomp worden voorkomen”, aldus woordvoerder Economie Susan Faal.

Het CDA ziet de mkb-toets als een geschikt middel om de regeldruk voor het MKB in Overijssel te verlagen. Door voorgenomen regelgeving van de provincie standaard te toetsen op de administratieve gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf moet onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden gaan behoren. Met dit voorstel willen we zorgen dat op alle bestuurslagen naar gevolgen voor het mkb wordt gekeken, ook op landelijk niveau zal namelijk een MKB-toets worden ingevoerd.

Lees verder »

SP eist bouwstop geitenhouderijen Overijssel na uitkomst GGD onderzoek

SP eist bouwstop geitenhouderijen Overijssel na uitkomst GGD onderzoek

Zwolle – Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel een aanzienlijk verhoogt risico lopen op longaandoeningen. De SP in Overijssel wil daarom een onmiddellijke stop op nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande bedrijven om de volksgezondheid te beschermen.

SP-Statenlid Henriëtte Klein Bleumink stelde naar aanleiding van berichtgeving van RTV Oost in november vorig jaar al vragen over de mogelijke risico's en drong aan op een onderzoek door de GGD, wat de gedeputeerde toen toezegde. Klein Bleumink:"De uitkomsten van het GGD onderzoek zijn schokkend, maar niet onverwacht. Het was al bekend dat omwonenden van geitenhouderijen in Brabant en Gelderland verhoogt gezondheidsrisico lopen. Daarom is daar ook een bouwstop voor zulke bedrijven ingesteld. Het college van Overijssel wil ondanks de schokkende cijfers eerst een landelijk onderzoek naar de oorzaken van de gezondheidsrisico's afwachten. Dat kan nog jaren duren en ondertussen komen er steeds meer geitenhouderijen bij. De volksgezondheid moet voorop staan, daarom moet er onmiddellijk een bouwstop in de hele provincie worden ingesteld in afwachting van landelijke onderzoeken."

SP Overijssel pleit voor behoud staptrein Zwolle-Kampen

SP Overijssel pleit voor behoud staptrein Zwolle-Kampen

Zwolle – Per 10 december 2017 verdwijnt de late weekendtrein tussen Zwolle en Kampen uit de dienstregeling. Die trein rijdt nu op vrijdag en zaterdag weg uit Zwolle om 01:02. De Overijsselse SP dringt er op aan dat Overijssel als opdrachtgever deze rit in stand houdt en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Reizigersorganisaties Rover en Rocov luidden vorige maand de noodklok. Volgens hen voorziet de late rit al jaren in een duidelijke behoefte wat onder meer blijkt uit het feit dat dat er in de jaren ‘90 al melding van werd gemaakt in de Kamper Almanak. In een reactie in dagblad De Stentor gaf de nieuwe vervoerder Keolis aan dat de reden voor het schrappen is dat deze rit “geen noodzaak is”.

Lees verder »

Steun oproep over vliegroutes Lelystad Airport

Zwolle – De Tweede Kamer ondersteunt de provincie Overijssel en betrokken gemeenten in hun oproep om snel een plan van aanpak te maken voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De herindeling moet leiden tot hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport, waardoor overlast en milieuschade in Overijssel kan worden verminderd. De Overijsselse overheden hebben vorige week in een brief gevraagd om snel met een plan van aanpak te komen. De brief leidde tot moties van onder meer ChristenUnie, D66, CDA en VVD die gisteren konden rekenen op brede steun in de kamer.

Kruisend verkeer
Ook ondersteunt de kamer de oproep uit de regio om kruisend vliegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer startende en landende vliegtuigen elkaar moeten kruisen, zal rond Zwolle lager dan 6000 voet worden gevlogen. In april 2017 hebben de lokale en regionale overheden met staatsecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) afgesproken dat dit slechts bij hoge uitzondering gebeurt. Tijdens de informatiebijeenkomsten in september presenteerde de LVNL (vereniging luchtverkeersleiders) het kruisend verkeer als een reguliere situatie. Dit leidt tot veel meer overlast. De gemeenten en provincie dringen er in de brief op aan om kruisend verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. De kamer ondersteunt dit nu.

Lees verder »

Ministerie op bezoek bij Vogellanden

Zwolle – Woensdag was een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel op werkbezoek in Vogellanden. Vogellanden voert een actief beleid om de zorg meer met de natuur te verbinden. Dat sloot goed aan bij het thema ‘natuur en vermaatschappelijking' dat voor die dag op de agenda stond.

ministerie_vogellanden.jpg

Fenna Eefting, bestuurder van Vogellanden, gaf buiten in de Beleeftuin een presentatie over de ‘healing environement'. ‘Er is in toenemende mate bewijs dat natuur een positieve invloed heeft op gezondheid. Wij laten daarom ‘groen' een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het revalidatieaanbod. En naast dat de natuur een positief effect heeft op het herstelproces van de revalidanten, brengt het mensen ook bij elkaar. In onze Beleeftuin komen bijvoorbeeld verschillende groepen mensen samen; om te helpen in de tuin, voor therapie, om deel te nemen aan activiteiten of om gewoon te ontspannen'. De bestuurder deelde in haar speech recente ervaringen van cliënten en andere betrokkenen. Rob Messelink, projectleider van Natuurvisie, gaf een in zijn presentatie toelichting op het onderwerp vermaatschappelijking. Een boeiend onderwerp Daarna kreeg de delegatie een uitgebreide rondleiding door de tuin. Geïnspireerd door de verhalen en de tuin werd er druk van gedachte gewisseld. Een mooie ochtend!

Meer geld voor schaapskuddes in Overijssel

Zwolle – De provincie moet onmiddellijk geld vrijmaken om het handjevol schaapskuddes dat Overijssel nog heeft te redden. Dat vinden de Statenfracties van ChristenUnie en de PvdA.

img_20170630_103919.jpg 

'Gescheperde' schaapskuddes met herder zitten al jaren in financieel zwaar weer. Dat bleek ook bij een bezoek dat Arjan Hof (ChristenUnie) en Annemieke Wissink (PvdA) vrijdag brachten aan de schaapskudde Hof van Twente. De herder denkt nog één jaar te kunnen overleven. Daarna dreigt bankroet en het definitief verdwijnen van de kudde, die op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed staat. En de paar andere kuddes die Overijssel nog telt staan er niet veel beter voor.

Lees verder »

Prikkeldraad vrij Overijssel

Zwolle – Beleidsmakers en praktische doeners zijn belangrijk om van Overijssel een mooie en duurzame provincie te maken. Maar veel prachtige natuur-, milieu- of duurzaamheidsprojecten komen voort uit een droom of visioen. Natuur en Milieu Overijssel is daarom elk jaar op zoek naar dromers en visionairs. Dit jaar wint Theo van Piekartz de prestigieuze titel en een geldbedrag.

prikkeldraad.jpg 

"We ontvingen mooie dromen en lazen veel leuke en interessante ideeën. Toch sprong er voor ons er 1 duidelijk bovenuit: de droom van Theo van Piekartz uit Oldenzaal voor een prikkeldraad vrij Overijssel. Op het Veldsymposium van Natuur en Milieu Overijssel, aanstaande vrijdag om 15.30 uur, maken we de winnaar van het Groene Visioen bekend en overhandigen wij hem de geldprijs van €250. Waar gewenst, bieden wij de winnaar aan om een beeldmerk of logo voor het project te maken en is het mogelijk om Natuur en Milieu Overijssel in te schakelen voor organisatorische ondersteuning."

Lees verder »

Wat is jouw groene visioen voor Overijssel?

Zwolle – Beleidsmakers en praktische doeners zijn belangrijk om van Overijssel een mooie en duurzame provincie te maken. Maar veel prachtige natuur-, milieu- of duurzaamheidsprojecten kwamen voort uit een droom of visioen. Natuur en Milieu Overijssel is daarom op zoek naar dromers en visionairs. Ben jij een groene visionair of ken je er een, laat het ons weten. De mooiste droom zetten wij in de spotlights, ontvangt € 250,- en krijgt passende ondersteuning voor de realisatie van het visioen.

 

het_groene_visioen.jpg 

Iedere vrijwilliger die een droom heeft voor het behouden of bevorderen van natuur en milieu in Overijssel, of deze al (deels) heeft verwezenlijkt komt in aanmerking. De initiatieven moeten ambitieus, creatief en inspirerend zijn, maar ook uitvoerbaar. De winnaar ontvangt € 250,- en een mooie grafische uitwerking van de droom door onze vormgever. Daarnaast krijgt de winnaar, waar gewenst, ondersteuning van Natuur en Milieu Overijssel bij de realisatie van het visioen. We nodigen alle visionairs van harte uit om initiatieven, van jezelf of van anderen, aan te melden. Je kan dus ook iemand uit je eigen organisatie voordragen. Bekijk hier de precieze voorwaarden of mail Anne-Floor Zuurbier, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl en ontvang de voorwaarden.

Lees verder »

Overijsselse gemeenten presteren steeds beter

Zwolle – Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Er zijn dit jaar slechts drie gemeenten die intensiever gevolgd zullen worden. Dat zijn Almelo, Borne en Losser. Vorig jaar waren dat nog 6 gemeenten.

De provincie is toezichthouder voor de uitvoering door gemeenten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, oa omgevingsvergunningen), Wet ruimtelijke ordening (Wro, oa bestemmingsplannen), Archiefwet en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de financiën van de gemeente. Het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Interbestuurlijk toezicht van de provincie. Er zijn dit jaar slechts drie gemeenten die intensiever gevolgd zullen worden. Dat zijn Almelo, Borne en Losser. Vorig jaar waren dat nog 6 gemeenten. 

Lees verder »

ELENA-subsidie voor investeren in nieuwe energie

Zwolle – De provincie Overijssel en de vijf grote steden hebben een Europese duurzaamheidssubsidie binnen gehaald van 2,6 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor de voorbereiding en opstart van een groot investeringsprogramma voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, woningen, kantoren en de aanleg van drie warmtenetten. Het totale investeringsprogramma heeft een waarde van 72,2 miljoen euro, en wordt door de gemeenten, provincie en andere projectpartners gefinancierd.

fullsizerender.jpg 

Vandaag werd in het provinciehuis in Zwolle het subsidiecontract ondertekend door gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel en vice-president Pim van Ballekom van de Europese Investeringsbank, in aanwezigheid van de wethouders van de deelnemende gemeenten. 

Lees verder »