Waterschap begonnen met maaien oevers en waterbodems

Waterschap begonnen met maaien oevers en waterbodems

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Dit om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien.

“De oevers en bodems van watergangen worden gemaaid voor een goede aan- en afvoer van water en om wateroverlast of watertekort te voorkomen,” zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. “We willen niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met functies en leveren daar waar mogelijk maatwerk.”

Lees verder »

Waterschap voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

Waterschap voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien.

Belangrijke oorzaken waren de vertraging van werkzaamheden tijdens de coronapandemie in combinatie met toenemende schaarste aan grondstoffen en personeel en hoger uitgevallen belastingopbrengsten dan werd verwacht. De jaarstukken worden op dinsdag 28 juni door het algemeen bestuur van WDODelta behandeld.

Lees verder »

Popmuzikant Hendrik Jan Bökkers en musicus Nathalie Schaap winnaars cultuurprijzen Overijssel

Popmuzikant Hendrik Jan Bökkers en musicus Nathalie Schaap winnaars cultuurprijzen Overijssel

Zwolle – Hendrik Jan Bökkers (1977), popmuzikant en ambassadeur van het Nedersaksisch, krijgt de Cultuurprijs Overijssel 2022. De prijs wordt hem toegekend omdat hij al ruim 20 jaar een popmuzikant van buitengewone en inspirerende kwaliteit is. Sinds 2007 is hij de frontman van zijn eigen band, Bökkers. Daarnaast is Hendrik Jan hét boegbeeld van de streektaal in Overijssel, hij zet zich met hart en ziel in voor de cultuur van de taal van het Nedersaksisch.

Hendrik Jan Bökkers is al meer dan 20 jaar actief als rockmuzikant, arrangeur, bandleider en tekstschrijver. Op onvermoeibare wijze speelt hij met zijn band rock met blues op tal van podia in de regio, als ver daarbuiten. In de TOP2000 van 2021 staat Bökkers met twee nummers.
Hendrik Jan Bökkers profileert zich bij uitstek als een ware Overijsselse kunstenaar. Het DNA van Overijssel is in al zijn muziek te horen. Hendrik Jan Bökkers promoot en stimuleert de Nedersaksische taal en cultuur ook buiten zijn muziek. Hij werkt samen met de IJsselacademie, het kenniscentrum voor streektaal en streekcultuur in Overijssel en maakt hiervoor onder andere de podcast ‘De Nedersaksen’.

Lees verder »

WDODelta: “Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken”

WDODelta: “Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken”

Zwolle – Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur hand in hand gaan en van elkaar profiteren?

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) startte daarom twee projecten: het innovatieproject Dijken en Natuur en een kennisproject met de Universiteit Twente. Doel is om tot natuurlijke oplossingen te komen, waarbij natuurbehoud en natuurontwikkeling deel uitmaken van dijkversterkingen. Het vereist samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen en natuurorganisaties, aldus WDODelta.

Lees verder »

Regio Zwolle lanceert imagocampagne voor de vrijetijdssector

Regio Zwolle lanceert imagocampagne voor de vrijetijdssector

Zwolle – De vrijetijdssector staat in de startblokken voor een nieuw seizoen. De voortekenen zijn gunstig. Corona lijkt onder controle en Nederlanders willen er weer op uit. Ook de bezoekers uit omringende buurlanden komen massaal terug voor een dagje uit of om vakantie te vieren.

Binnen Regio Zwolle staan veel seinen op groen, maar er is één grote uitdaging: de beschikbaarheid van medewerkers. Het aantal vacatures is met name in de horeca tot recordhoogte gestegen en dat zet een rem op de groei van een sector die eindelijk weer vooruit kan kijken na twee loodzware jaren. In Regio Zwolle hebben ondernemers, opleiders en brancheorganisaties middels een imagocampagne de handen ineengeslagen om het werken in de vrijetijdssector gezamenlijk te promoten.

Lees verder »

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet na het succes van vorig jaar de controle op de ‘gele percelen’ voort. Dit zijn percelen die worden bespoten met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Na bespuiting met glyfosaat, dat onder de merknaam Roundup wordt verkocht, kleuren deze percelen geel of oranje. Tot en met mei voert het waterschap de controles gericht uit. In 2021 controleerde het waterschap 305 percelen. “De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden. Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn vijftig waarschuwingen en drie boeterapporten afgegeven. In die gevallen was het sloottalud bespoten en geel verkleurd,” laat toezichthouder René Gerritsen weten.

Lees verder »

Regio IJsselland zoekt hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Regio IJsselland zoekt hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Zwolle – Sinds 11 maart is het de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gelukt om duizend opvangplekken beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit maakte de veiligheidsregio woensdagavond bekend.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste opdracht van het kabinet om opvang te regelen in de regio’s. Circa zeshonderd vluchtelingen uit Oekraïne maken hier nu gebruik van. De volgende stap is om in deze regio nog eens duizend plekken te realiseren,” aldus de Veiligheidsregio IJsselland. Hiermee draagt de veiligheidsregio bij aan het totaal van vijftigduizend plekken dat momenteel in Nederland beschikbaar wordt gesteld.

Lees verder »

WDODelta begonnen met voorjaarsinspectie dijken

WDODelta begonnen met voorjaarsinspectie dijken

Zwolle – Dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn begonnen met het controleren van de dijken na de winter. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar.

Naast de conditie van de dijken wordt ook gekeken naar onderhoud van delen van dijken dat door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen wordt uitgevoerd. Het controleren van de dijken duurt vijf à zes weken. Het waterschap inspecteert de dijken vroeg in het voorjaar als het gras en overige begroeiing nog kort is. Schades zijn dan goed te zien, wat het controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades minder goed zichtbaar, aldus het waterschap.

Lees verder »

Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor het waterschap

Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor het waterschap

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op zoek naar mensen die actief willen worden in het algemeen bestuur. Dit met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

“Dit is zeg maar de Tweede Kamer van ons waterschap,” legt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman uit. Daarom start op woensdag 13 april in Zwolle de cursus ‘Actief voor het waterschap’. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van WDODelta. Met deze cursus hoopt het waterschap mensen enthousiast te maken om actief te worden in het bestuur.

Lees verder »

Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

Zwolle – De schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht zijn vanaf donderdag 14 april weer open voor de recreatievaart. Daarmee gaat het zogeheten ‘schutseizoen’ voor de recreatievaart op de Overijsselse Vecht weer van start. Dit deelt WDODelta mee.

Vanwege werkzaamheden aan de Spoorbrug over de Vecht zijn er verder in het vaarseizoen enkele stremmingen voor vaarwegverkeer. De donderdag voor het paasweekend, 14 april, markeert de start van het schutseizoen. Tijdens het vaarseizoen voert ProRail spoorvernieuwingswerkzaamheden uit aan de Spoorbrug over de Vecht. Dit gebeurt gedurende enkele dagen in juli en september.

Lees verder »

Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren

Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet van donderdagochtend tot en met vrijdagavond vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.

Aanleiding hiervoor is de overvloedige regenval en de hoge waterstand op de Vecht, zo deelt WDODelta woensdag mee in een persbericht. “Dijkwachters inspecteren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap al dagen in touw zijn met de intensievere dijkencontrole, wordt nu hulp ingeroepen van de vrijwilligers. De Vecht zal nog enkele centimeters stijgen.”

Lees verder »