D66 Zwolle wil onafhankelijk onderzoek naar gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

D66 Zwolle wil onafhankelijk onderzoek naar gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

Zwolle – De voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport met meer vakantievluchten en groot luchtvrachtverkeer heeft mogelijk grote gevolgen voor onder meer woningbouw en leefbaarheid in de regio Zwolle.

Daarom dienen D66 Zwolle en PvdA Zwolle – in navolging van verschillende andere gemeenten in de regio – een motie in waarin het college wordt opgeroepen een onafhankelijk onderzoek te doen naar de effecten van de opening van Lelystad Airport.

Lees verder »

Speciale status voor Regio Zwolle in de Nationale omgevingsvisie

Speciale status voor Regio Zwolle in de Nationale omgevingsvisie

Zwolle – Regio Zwolle heeft een bijzondere status in de Nationale omgevingsvisie (NOVI). Minister Kajsa Ollongren heeft de status van zogeheten NOVI-gebied aan de regio toegekend.

In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Met de erkenning van NOVI-gebied gaat Regio Zwolle – na de Regio Deal voor de periode van 2020 tot 2023 – opnieuw een langdurige samenwerking aan met het Rijk met accenten op het verder ontwikkelen van Regio Zwolle tot een klimaatrobuuste en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Lees verder »

Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

Zwolle – De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming.

In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

Lees verder »

Inschrijving bij Ondernemerspunt geopend voor nieuwe bedrijfsopdrachten

Inschrijving bij Ondernemerspunt geopend voor nieuwe bedrijfsopdrachten

Zwolle – Het Ondernemerspunt, één aanspreekpunt speciaal voor bedrijven en organisaties in de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel.

Het is dé plek waar bedrijven hun ideeën, opdrachten en onderzoeksvraagstukken kunnen indienen, die vervolgens door studenten wo, hbo, mbo en voortgezet onderwijs worden uitgevoerd. Voor aankomend schooljaar is dit hét moment om weer nieuwe opdrachten in te dienen bij het Ondernemerspunt.

Lees verder »

Jaarverslag Regio Zwolle 2020: Ondanks coronacrisis vooruitgang geboekt

Jaarverslag Regio Zwolle 2020: Ondanks coronacrisis vooruitgang geboekt

Zwolle – Regio Zwolle presenteert het jaarverslag over 2020. Het jaarverslag laat zien dat de 22 regiogemeenten en vier provincies goed op weg zijn om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn.

Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle licht toe: “Het jaar 2020 was historisch en memorabel. We vierden de toekenning van het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle en kort daarna viel alles stil door corona. Ook in Regio Zwolle. Dat onze regio wendbaar en veerkrachtig is, hebben we direct laten zien. We pakken economische maatregelen en mogelijkheden grootschalig op om samen uit de crisis te komen.”

Lees verder »

WDODelta presenteert waterbeheerprogramma 2022 – 2027

WDODelta presenteert waterbeheerprogramma 2022 – 2027

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het waterbeheerprogramma voor de jaren 2022 – 2027 opengesteld voor reacties.

De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien. In deze periode is reageren op de plannen mogelijk. De inzet van het waterbeheerprogramma (WBP) is veilig wonen met water, voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven in de stad en de natuur. Daarnaast wil het waterschap bijdragen aan de energietransitie en de circulaire economie.

Lees verder »

Natuurbewust vissen zonder lood maar met steen, beton en staal

Natuurbewust vissen zonder lood maar met steen, beton en staal

Zwolle – Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Zij werkten op het gebied van waterkwaliteit nauw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

De Bijkersplas en het Brouwersgat, gelegen in de Vinkenbuurt tussen Nieuwleusen en Balkbrug, waren het eerste loodvrije proefgebied van Sportvisserij Oost-Nederland. Vissers die hun hengel uitwierpen in deze plassen leverden in totaal 346 loodgewichten in. Dat komt neer op een gewicht van 45 kilo dat niet meer in de natuur terechtkwam.

Lees verder »

Regio Zwolle haalt fors bedrag binnen aan Europese subsidies

Regio Zwolle haalt fors bedrag binnen aan Europese subsidies

Zwolle – Recent heeft Regio Zwolle een onderzoek uit laten voeren naar Europese middelen die in Regio Zwolle landen. Het onderzoek wijst uit dat bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties de weg naar Brussel goed weten te vinden met kansen tot verbetering.

In de periode 2014 – 2020 heeft Regio Zwolle voor ruim €154 miljoen subsidies weten te verwerven uit Europa. Het onderzoek laat verder zien dat iedere Europese ‘subsidieeuro’ leidt tot een investeringsimpuls van €1,73. De totale investeringsimpuls in de regio komt hiermee op ruim € 267 miljoen.

Lees verder »

Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

Zwolle – Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet.

Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. Dit stellen de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en Steenwijkerland in een gezamenlijke zienswijze. Zij vinden dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

Lees verder »

Regionale Kamerleden ‘met rugzak van Regio Zwolle op stap’

Regionale Kamerleden ‘met rugzak van Regio Zwolle op stap’

Zwolle – Vijf regionale Kamerleden legden vorige week de eed of belofte af tijdens de installatie van de Tweede Kamer.

Hilde Palland (CDA), Daniel Koerhuis (VVD), Chris Stoffer (SGP), Edgar Mulder (PVV) en Thom van Campen (VVD) kregen daarom daags na de beëdiging een rugzak cadeau van Regio Zwolle onder het motto ‘met een rugzak van Regio Zwolle op stap’. De inhoud van de tas bestaat uit een brief van regiovoorzitter Peter Snijders over de ambitie van de regio, aangevuld met regionale producten om van te genieten tijdens de paasdagen.

Lees verder »

WDODelta renoveert gemalen en stuwen duurzaam

WDODelta renoveert gemalen en stuwen duurzaam

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt aan duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie van zestig gemalen en stuwen.

Gemaal Coehoorn aan het Oranjekanaal in gemeente Midden-Drenthe had onlangs de primeur met het storten van de eerste prefab cementloze delen. Hier koppelde het waterschap samen met aannemersbedrijf Van Heteren het modulaire concept aan het toepassen van cementloos beton (geopolymeerbeton). De toepassing van dit beton, dus zonder cement, zorgt voor een CO2-besparing van ruim vijftig procent in vergelijking met traditioneel beton. Van Heteren: ”We zijn erg trots op deze primeur. Dit laat maar weer eens zien dat je samen verder komt.”

Lees verder »

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

Zwolle – West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken.

In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

Lees verder »