WDODelta: “Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken”

WDODelta: “Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken”

Zwolle – Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur hand in hand gaan en van elkaar profiteren?

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) startte daarom twee projecten: het innovatieproject Dijken en Natuur en een kennisproject met de Universiteit Twente. Doel is om tot natuurlijke oplossingen te komen, waarbij natuurbehoud en natuurontwikkeling deel uitmaken van dijkversterkingen. Het vereist samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen en natuurorganisaties, aldus WDODelta.

Lees verder »

Regio Zwolle lanceert imagocampagne voor de vrijetijdssector

Regio Zwolle lanceert imagocampagne voor de vrijetijdssector

Zwolle – De vrijetijdssector staat in de startblokken voor een nieuw seizoen. De voortekenen zijn gunstig. Corona lijkt onder controle en Nederlanders willen er weer op uit. Ook de bezoekers uit omringende buurlanden komen massaal terug voor een dagje uit of om vakantie te vieren.

Binnen Regio Zwolle staan veel seinen op groen, maar er is één grote uitdaging: de beschikbaarheid van medewerkers. Het aantal vacatures is met name in de horeca tot recordhoogte gestegen en dat zet een rem op de groei van een sector die eindelijk weer vooruit kan kijken na twee loodzware jaren. In Regio Zwolle hebben ondernemers, opleiders en brancheorganisaties middels een imagocampagne de handen ineengeslagen om het werken in de vrijetijdssector gezamenlijk te promoten.

Lees verder »

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet na het succes van vorig jaar de controle op de ‘gele percelen’ voort. Dit zijn percelen die worden bespoten met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Na bespuiting met glyfosaat, dat onder de merknaam Roundup wordt verkocht, kleuren deze percelen geel of oranje. Tot en met mei voert het waterschap de controles gericht uit. In 2021 controleerde het waterschap 305 percelen. “De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden. Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn vijftig waarschuwingen en drie boeterapporten afgegeven. In die gevallen was het sloottalud bespoten en geel verkleurd,” laat toezichthouder René Gerritsen weten.

Lees verder »

Regio IJsselland zoekt hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Regio IJsselland zoekt hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Zwolle – Sinds 11 maart is het de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gelukt om duizend opvangplekken beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit maakte de veiligheidsregio woensdagavond bekend.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste opdracht van het kabinet om opvang te regelen in de regio’s. Circa zeshonderd vluchtelingen uit Oekraïne maken hier nu gebruik van. De volgende stap is om in deze regio nog eens duizend plekken te realiseren,” aldus de Veiligheidsregio IJsselland. Hiermee draagt de veiligheidsregio bij aan het totaal van vijftigduizend plekken dat momenteel in Nederland beschikbaar wordt gesteld.

Lees verder »

WDODelta begonnen met voorjaarsinspectie dijken

WDODelta begonnen met voorjaarsinspectie dijken

Zwolle – Dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn begonnen met het controleren van de dijken na de winter. Er is extra aandacht voor mogelijke schade vanwege het hoogwater eerder dit jaar.

Naast de conditie van de dijken wordt ook gekeken naar onderhoud van delen van dijken dat door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen wordt uitgevoerd. Het controleren van de dijken duurt vijf à zes weken. Het waterschap inspecteert de dijken vroeg in het voorjaar als het gras en overige begroeiing nog kort is. Schades zijn dan goed te zien, wat het controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades minder goed zichtbaar, aldus het waterschap.

Lees verder »

Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor het waterschap

Dijkgraaf zoekt nieuwe bestuursleden voor het waterschap

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op zoek naar mensen die actief willen worden in het algemeen bestuur. Dit met het oog op de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

“Dit is zeg maar de Tweede Kamer van ons waterschap,” legt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman uit. Daarom start op woensdag 13 april in Zwolle de cursus ‘Actief voor het waterschap’. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van WDODelta. Met deze cursus hoopt het waterschap mensen enthousiast te maken om actief te worden in het bestuur.

Lees verder »

Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

Zwolle – De schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht zijn vanaf donderdag 14 april weer open voor de recreatievaart. Daarmee gaat het zogeheten ‘schutseizoen’ voor de recreatievaart op de Overijsselse Vecht weer van start. Dit deelt WDODelta mee.

Vanwege werkzaamheden aan de Spoorbrug over de Vecht zijn er verder in het vaarseizoen enkele stremmingen voor vaarwegverkeer. De donderdag voor het paasweekend, 14 april, markeert de start van het schutseizoen. Tijdens het vaarseizoen voert ProRail spoorvernieuwingswerkzaamheden uit aan de Spoorbrug over de Vecht. Dit gebeurt gedurende enkele dagen in juli en september.

Lees verder »

Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren

Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet van donderdagochtend tot en met vrijdagavond vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.

Aanleiding hiervoor is de overvloedige regenval en de hoge waterstand op de Vecht, zo deelt WDODelta woensdag mee in een persbericht. “Dijkwachters inspecteren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap al dagen in touw zijn met de intensievere dijkencontrole, wordt nu hulp ingeroepen van de vrijwilligers. De Vecht zal nog enkele centimeters stijgen.”

Lees verder »

Waterschap vol aan de bak door storm en regen

Waterschap vol aan de bak door storm en regen

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is door de regen en de opeenvolgende stormen al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water. Dit om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe, meldt WDODelta maandagmiddag in een persbericht. “Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor de regen niet de bodem in kan trekken.”

Lees verder »

Resultaten Gras op zand-onderzoek Vechtdijk bekend

Resultaten Gras op zand-onderzoek Vechtdijk bekend

Zwolle – De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is sterker dan gedacht. Dit maakte WDODelta maandag bekend.

Komende jaren is mogelijk op minder plekken versterking van de grasmat nodig, blijkt uit het onderzoek ‘Gras op zand’, dat het waterschap met Deltares, Infram-Hydren en Radboud Universiteit Nijmegen heeft uitgevoerd. Dit innovatieproject is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Lees verder »

Veiligheidsregio IJsselland: relatief rustige nacht en meer kleine branden

Veiligheidsregio IJsselland: relatief rustige nacht en meer kleine branden

Zwolle – De Veiligheidsregio IJsselland kijkt terug op een relatief rustige jaarwisseling zonder grote incidenten. Ook in Zwolle bleef het rustig. In de gehele Veiligheidsregio rukte de brandweer, tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends, slechts 66 keer uit voor incidenten. De brandweer van Zwolle moest negen keer in actie komen, inclusief een spoedmelding in de gemeente Hattem.

De jaarwisseling in de regio IJsselland was voor de brandweer relatief rustig. Er waren geen grote incidenten. Volgens de Veiligheidsregio is het opvallend dat er een stijging zichtbaar is ten opzichte van vorig jaar in het aantal kleinere branden. Het betrof vooral vreugdevuren. Dat vreugde overheerste blijk wel uit de cijfers. De Veiligheidsregio ontving geen meldingen over agressie of geweld tegen brandweermedewerkers.

Lees verder »