Regio Zwolle lanceert ambassadeursnetwerk

Regio Zwolle lanceert ambassadeursnetwerk

Zwolle – Op feestelijke wijze is woensdag het ambassadeursnetwerk Regio Zwolle online gelanceerd met in totaal zestien ambassadeurs uit de regio. Het ambassadeursnetwerk is opgericht om Regio Zwolle nadrukkelijk op de kaart te zetten en de toegevoegde waarde van de regio landelijk te onderstrepen.

Daarnaast is het doel van het ambassadeursnetwerk het aantrekken van imagoversterkende congressen op het gebied van logistiek, e-commerce, health, agri & food en kunststoffen. Op deze wijze levert het ambassadeursnetwerk een bijdrage aan de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Regio Zwolle vormt dan samen met Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven de economische hoofdstructuur van ons land.

Lees verder »

Populatie muskusratten historisch laag

Populatie muskusratten historisch laag

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt.

Daarmee zet de landelijk dalende trend zich ook binnen deze regio voort. De cijfers liegen niet: van 10.105 gevangen muskusratten in 2016 naar 2691 vorig jaar is een daling van bijna 74 procent. In vergelijking met voorgaande jaren steeg het aantal gevangen beverratten tot achttien stuks Muskusratten worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers.

Lees verder »

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Het waterschap laat ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen.

Dit is 500 miljoen liter water. Ook test WDODelta de zogeheten inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Dit om te controleren of ze bestand zijn tegen de sterke stroming. Met de test controleert het waterschap of de berging nog goed werkt.

Lees verder »

SATL: Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

SATL: Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

Zwolle / Lelystad – Woensdag publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de plannen voor luchtruimherindeling. De Minister zegt in het Algemeen Dagblad dat er nu aan een belangrijke voorwaarde kan worden voldaan: geen laagvliegroutes meer vanaf Lelystad Airport.

SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, vindt deze uitspraak van de minister net als de eerdere uitspraken hierover onjuist en misleidend: “De plannen bieden nog steeds geen enkele concrete oplossing en gezien de vrijblijvendheid wordt Schiphol juist alle ruimte gegeven voor het schadelijke laagvliegen over lange afstanden boven Nederland.”

Lees verder »