Schrijfmarathon Zwolse Bijbel op Hogeschool Viaa

Schrijfmarathon Zwolse Bijbel op Hogeschool Viaa

Zwolle – De Zwollenaren nemen nu al twee maanden lang de Bijbel opnieuw onder handen: Alle inwoners van Zwolle kunnen in de Grote Kerk 2,5 maand lang meeschrijven aan de Zwolse bijbel. Stadspastor Mariska van Beusichem is de initiatiefneemster, zij wordt bijgestaan door Viaa-student en stagiair Peter de Graaf.

Op woensdag 12 juni van 10.30-15.00 uur komt het Bijbelboek Handelingen op tafel te liggen in de aula van de Hogeschool. Deze is klaar om overgeschreven te worden. Een volledig gedeelte overschrijven, ongeveer 300 woorden, kost ongeveer 20 minuten. Een klein stukje overschrijven kan ook, een ander schrijft dan verder waar de voorganger gebleven is.

Lees verder »

Zwolse ‘Passion’ op Goede Vrijdag

Zwolse ‘Passion’ op Goede Vrijdag

Zwolle – Zwolle heeft een eigen Passion op Goede Vrijdag 30 maart in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel. Zanggroep Koorbizniz Oosterwind heeft delen uit het lijdensverhaal gekozen en verbindt die met Nederlandstalige popliederen en teksten. Iedereen is welkom om 19.30 uur in deze bijzondere viering. De toegang is gratis. 
Koorbizniz Oosterwind is geïnspireerd door de jaarlijkse Passion op televisie. Ook in de Oosterkerk wordt verbinding gelegd tussen het lijdensverhaal van Jezus en Nederlandstalige popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse liederen van onder meer Marco Borsato en Guus Meeuwis brengt de zanggroep het lijdensverhaal dichtbij de actualiteit.

Lees verder »

Manifest Onderwijsstad Zwolle

Zwolle – De Actuele Moderne Devotie Beweging komt met een Manifest Onderwijsstad Zwolle. Ze heeft daarbij de succesfactoren gebruikt die in de 15e en 16e eeuw Zwolle tot een onderwijsstad maakten, met Europese bekendheid. Uit heel Noord West Europa kwamen er studenten in Zwolle wonen, leven, leren en werken, om het onderwijs te volgen o.l.v. rector Johan Cele en zijn opvolgers. De hele stad profiteerde mee in welvaart, welzijn en groei.

onderwijsmanifest.jpg 

De Moderne Devotie Beweging komt in het Manifest met verschillende voorstellen ; een Zwolse School gevormd door de Zwolse Acht en andere partijen, studenten die leren, leven, werken en wonen in een gemeenschap, de strategische onderwijsnota’s inhoudelijk koppelen aan andere sectoren met strategische nota’s en agenda’s, waardoor een meer integraal plan voor de hele stad en omgeving ontstaat, de talentontwikkeling en vakmanschap meer deel laten uitmaken van totale persoonlijkheidsvorming, de vorming van Kopklassen binnen de Zwolse School, met de beste docenten die er te vinden zijn, en tenslotte studenten die naast leren ook werken, en daarmee weer goedkoper kunnen wonen en leven.

johan_cele.jpg 

Lees verder »

‘Weg van leven’ bewustwording van spiritualiteit

Zwolle – Stadspastor Mariska van Beusichem helpt anderen oor en oog te krijgen voor het goddelijk geheim in hun eigen leven. Met de nadrukt op ‘helpt’. Want misschien zonder het te weten heeft ieder van ons al veel in zijn of haar leven ervaren als het gaat om spiritualiteit.
 

mariska_van_beusichem.jpg

Dat ontdekken is waar het om draait tijdens ‘Weg van Leven’, een vierdelige serie bijeenkomsten die Van Beusichem aanbiedt in de Grote Kerk Zwolle rondom Pasen en Pinksteren. Die periode is niet zomaar gekozen. De vroege kerk gebruikte de tijd tussen deze twee belangrijke christelijke feestdagen om mensen in te wijden in het goddelijk geheim.

Lees verder »

Lokale kerken organiseren Week van Gebed

Zwolle – Van 15-22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat volledig in het teken van verzoening en zal terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wordt het thema concreet. Jaarlijks komen wereldwijd christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Zwolle zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom.
De centrale bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt. 

Lees verder »

Go and Tell organiseert ‘Simply Jesus’

Zwolle -‘Vorig jaar organiseerde Stichting Go and Tell Paasevenement ‘Simply Jesus’ in de IJsselhallen in Zwolle. Met ruim 2000 bezoekers bleek het een gewild en goed bezocht evenement. Dit jaar staat daarom opnieuw ‘Simply Jesus’ op de planning en wel op 17 april 2017 (Tweede Paasdag); opnieuw in de IJsselhallen in Zwolle. Het programma is laagdrempelig en zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijden zich thuis zullen voelen. Evangelist David de Vos doet niets liever dan het brengen van een boodschap die van blijvende impact is op gezinnen. ‘De kracht van het geloofsleven wordt zichtbaar in het omarmen van de eenvoud van wie Jezus is én wat Hij voor de mens deed’, zegt David de Vos. ‘Het is tijd dat Nederland de kracht van Jezus gaat ervaren.’ Go and Tell heeft als missie om de wereld in te gaan en overal de liefde van Jezus bekend te maken. Naast de focus op Afrika, organiseert Go and Tell ook activiteiten in Nederland (www.goandtell.nl ).

simplyjesus.jpg 

Naast David zullen ook andere sprekers de eenvoud van de boodschap van Jezus laten klinken. Het programma wordt ondersteund door een band met Nederlands beste christelijke artiesten. Voor kinderen van 4 – 12 jaar is een speciale ruimte ingericht waar ze hun eigen programma kunnen volgen. Een betrouwbaar team van vrijwilligers staat klaar om ook hen een geweldige dag te bezorgen.

Lees verder »

Geert Groote Prijs voor Zwollenaar

Zwolle – Er zijn prijzen die Zwolle en Deventer verder van elkaar brengen, er zijn ook prijzen die Zwolle en Deventer dichter bij elkaar brengen. De Geert Groote Prijs 2016 is daar een voorbeeld van.

geert_groote_prijs_2016.jpg 

Voor het eerst krijgt een Zwollenaar deze prijs in Deventer, voor zijn inzet voor Geert Groote en Thomas a Kempis is het Mink D. de Vries die strijdt voor het tot leven wekken van de erfenis van Geert Groote en Thomas a Kempis. De Vries: "Het stemt mij tot dankbaarheid dat zowel Geert Groote als Thomas a Kempis worden genoemd. Beide steden vormen samen de bakermat en beide steden (inclusief burgemeesters) doen er alles aan om de Moderne Devotie weer op de kaart te krijgen. Regionaal, nationaal en internationaal".

Workshop ‘autobiografisch schrijven’

Zwolle – Op 16 en 30 oktober verzorgt de Zwolse stadspastor Mariska van Beusichem de workshop ‘autobiografisch schrijven’. Dit is een spirituele oefening om oor te krijgen voor het verhaal dat binnen in ons levensverhaal verteld wordt.
Ieders levensverhaal zit vol feitjes, mooie en verdrietige gebeurtenissen, verwachte en onverwachte wendingen. Door dit verhaal op te schrijven kan er een ander verhaal gaan klinken dat als een rode draad door ons levensverhaal heen loopt. Het gaat over verlangen, bezieling, hoop. Door daar aandachtig naar te luisteren kan duidelijk worden wie wij werkelijk zijn, wat ons van binnen beweegt en wat er echt bij ons past. Deze inzichten kunnen zin en richting aan onze levensweg geven. Wie meedoet wordt gevraagd de eerste bijeenkomst een tekst of afbeelding mee te nemen die ‘heilig’ voor hem of haar is. Het mag van alles zijn: een gedicht, een lied, een stukje uit een boek, een foto, een schilderij etc.

Lees verder »

Doorstart buurt-inloophuis Bij Bosshardt

Zwolle – Op vrijdag 23 september is het drie jaar geleden dat het buurt-inloophuis Bij Bosshardt werd geopend, als een gezamenlijk project van kerkgenootschap en maatschappelijke zorg van het Leger des Heils in Zwolle.
Bij de start is afgesproken dat de maatschappelijke ‘poot’ van het Leger des Heils, Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G), voor drie jaar garant zou staan voor de financiering van het project. Die drie jaar zijn nu dus om en W&G heeft laten weten bereid te zijn de financiering door te zetten. Bij Bosshardt kan dus blijven voortbestaan! In die drie jaar tijd is er veel gebeurd, hebben de dagelijkse activiteiten zich ontwikkeld en is het buurthuis een niet meer weg te denken ontmoetingspunt in de wijk Dieze en zelfs daar buiten. Bij Bosshardt participeert in een netwerk van zorg en aandacht in de wijk.

Kerkorganisatie verkoopt kantoorpand

Zwolle – Kantoorpand ’t Gbouw in Zwolle, een verzamelpand voor gereformeerd vrijgemaakte organisaties, is verkocht. Dat meldt de eigenaar van het gebouw Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties (SHGO).
Aanleiding voor de verkoop vormde de toenemende leegstand en het hoge energieverbruik. Het oude pand krijgt een nieuwe bestemming. 

SHGO heeft voor haar huurders inmiddels een nieuw energiezuinig pand gevonden aan de Dokter Spanjaardweg in Zwolle. De zes huurders (Verre Naasten, F&B, Luisterpost | Bralectah, het Diaconaal Steunpunt, BBK en Steunpunt KerkenWerk) nemen intrek op de eerste verdieping. Het streven is om het nieuwe pand rond kerst 2016 te betrekken.

Michaelszondag Zwolle

Zwolle – Zondag 25 september is het wereldwijd Michaelszondag. Zwolle is een stad waar Michael de beschermheer is, om de stad tegen het kwaad te beschermen. In het kader van Michaelszondag vinden er allerlei activiteiten plaats in de binnenstad.
Zo is er de afsluiting van de Michaels ikonententoonstelling in het Langhuis, is er een hardloopwedstrijd tussen groene Michaels in de Goudsteeg, waar iedereeen aan mee kan doen. Om 15.00 uur wordt er het verhaal van Michael verteld op het Celepleintje om 15.45 uur, en is er om 16.30 uur een Michaelsviering in de Grote Kerk. Tijdens deze viering wordt ook de Stadspastor ingewijd.

Nieuwe stadspastor in Zwolle

Zwolle – Mariska van Beusichem doet op zondag 25 september in de Grote Kerk haar intrede als stadspastor. Daarmee heeft Zwolle voor het eerst in de geschiedenis een pastor die niet aan een kerkgemeente is verbonden en er is voor alle Zwollenaren.

Middenin de samenleving biedt ze graag een luisterend oor voor ieder die behoefte heeft aan een goed gesprek over het leven en zingeving. Gelovig of ongelovig. Van Beusichem zal onder andere beschikbaar zijn voor het inzegenen van een huwelijk en begeleiden van een rouwdienst. "Maar", zo benadrukt ze, "dan in principe wel voor wie niet is aangesloten bij een kerk. Ik wil geen andere dominees of pastors voor de voeten lopen."

Lees verder »