Kandidaat-kamerlid VVD komt met truck naar Zwolle

Maandag 20 november zal Han ten Broeke, kandidaatkamerlid voor de VVD met zijn Campagnetruck naar Zwolle komen om in gesprek te gaan met de Hogeschool Windesheim.

Investeren in onderwijs is een belangrijke pijler voor de VVD. Goed opgeleide mensen en een leven lang leren staan bij de VVD voorop. Han ten Broeke zal daarom met o.a. opleidingsdirecteuren praten over het onderwijsaanbod in Zwolle en de rol die een hogeschool kan vervullen in de kenniseconomie. Vervolgens zal hij in gesprek gaan met verschillende (studenten)verenigingen over opleidingskeuzes van studenten en huisvesting. Onderwerpen die voor studenten van belang zijn en vaak een grote rol spelen bij het opbouwen van een carrière.

Lees verder »

Locatie stembureau Wythmen gewijzigd

Kiezers in en direct rondom Wijthmen kunnen 22 november niet terecht in het stembureau dorpscentrum De Elhof, Erfgenamenweg 14. Dit omdat het gebouw verbouwd wordt. Het Bureau Verkiezingen heeft daarom een andere locatie als stembureau aangewezen: Parochiehuis van de Rooms Katholieke Kerk, Valkenbergweg 24.

Uiteraard blijft gelden dat iedereen vrij is om met de stempas in een willekeurig stembureau binnen de gemeente Zwolle zijn of haar stem uit te brengen.

Campagnebus CU doet Zwolle aan

Op donderdagmorgen startte de ChristenUnie met haar campagnebus een dagtour door Overijssel. Rond 9.00 uur was de bus op het station van Zwolle. Daar vond een folderactie plaats en werd er promotiemateriaal
uitgedeeld door o.a. de Zwolse (kandidaat) Tweede-Kamerleden Arie Slob en Esmé Wiegman.

Rond 09.45 uur vertrok de campagnebus naar Wythmen, waar een bezoek gebracht werd aan de biologische boerderij ’t Ecoloar. Tijdens de busrit werd wethouder Janco Cnossen door de deelnemers bijgepraat over de knelpunten van de Zwolse infrastructuur. Op ’t Ecoloar gaven veehouders André en Tonny Mulder een rondleiding op hun bedrijf waar dierwelzijn, milieubescherming, economische en ecologische duurzaamheid  prima hand in hand gaan. ‘s Middags gingen de CU ‘ers naar andere plaatsen in Overijssel.

SPeeddaten met SP-kamerlid Van Bommel

SP Tweede-Kamerlid  Harry van Bommel ging donderdagmiddag in het kader van de verkiezingen speeddaten met de Zwollenaren SPeeddaten. Van Bommel, bekend van de succesvolle nee-campagne tegen de Europese grondwet en oud- Windesheimstudent, kon aan de tand gevoeld worden over de standpunten van de SP.

 

Speeddaten is een populaire vorm van daten waarin je in een korte tijd veel te weten komt, een ideale vorm om in een paar minuten de belangrijkste punten van de SP mee te krijgen. De Zwollenaar kon zo in een mum van tijd een beeld krijgen of de SP de ware is. Beleidsterreinen van Van Bommel zijn buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.  Op de kieslijst staat Van Bommel op de derde plaats.

 

Debat tussen Zwolse kandidaat-kamerleden

Woensdagmiddag organiseerden VU podium en het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) in samenwerking met Windesheim een verkiezingsdebat tussen de Zwolse (kandidaat) Kamerleden. De aanhang van de plaatselijke SP, het CDA en de CU waren opvallend ruim vertegenwoordigd. De CU was het meest populair op de Christelijke Hogeschool. De partij was als enigste met twee (kandidaat-)kamerleden vertegenwoordigd deze middag. De belangstelling van de studenten viel enigszins tegen.

Aan het debat namen de huidige Tweede Kamerleden Arie Slob (Christenunie) en Eddy van Hijum (CDA) deel. Daarnaast kwamen maar liefst vijf Zwolse kandidaat Kamerleden aan het woord. Dat waren: René de Heer (VVD), Adri Wever (Groenlinks), Esmé Wiegman (CU), Düzgün Yildirim (SP) en Jan Zelle (D66). Het debat bestond uit een drietal rondes van elk een half uur. Tijdens elke ronde stond een ander thema centraal. Vertegenwoordigers van Windesheim, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) leidden de thema’s in prima banen. De onderwerpen hadden betrekking op de kenniseconomie, onderwijskwaliteit, huurtoeslag en studentenhuisvesting. Daarna volgde een debat onder leiding van Jelmer Krom. De laatste tien minuten zijn aan het publiek om vragen te stellen en mee te debatteren.

Aanwezig publiek luistert aandachtig toe…

Kamerlid voor de CU: Arie Slob

In debat…

SPeeddaten met Harry van Bommel

SP Tweede-Kamerlid  Harry van Bommel gaat in het kader van de verkiezingen op 16 november speeddaten tussen 12:00 en 13:00 uur in de Diezerstraat met de Zwollenaar. Van Bommel, bekend van de succesvolle nee-campagne tegen de Europese grondwet en oud- Windesheimstudent, kan aan de tand gevoeld worden over de standpunten van de SP. Verder kunnen geïnteresseerden een verkiezingsprogramma krijgen en de nu al befaamde SPons.

Speeddaten is een populaire vorm van daten waarin je in een korte tijd veel te weten komt, een ideale vorm om in een paar minuten de belangrijkste punten van de SP mee te krijgen. De Zwollenaar kan zo in een mum van tijd een beeld krijgen of de SP de ware is. De SP roept daarom alle Zwollenaren op om met hun vragen naar de Diezerstraat te komen. Beleidsterreinen van Van Bommel zijn buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.  Op de kieslijst staat Van Bommel op de derde plaats.

Verkiezingsrondje van Co Verdaas

Zwols Tweede Kamerlid Co Verdaas (PvdA) gaat donderdag 16 november 2006 naar café De Singel aan het Groot Wezenland 4. Iedereen is van harte welkom, om te praten over de verkiezingscampagne, over PvdA-standpunten en alle mogelijke andere onderwerpen. Onder het motto ´Rondje van Co/PvdA ´ wil Co op een gemakkelijke en ontspannen manier in gesprek komen met mensen over (landelijke en lokale) politieke onderwerpen.

 

Vanaf ongeveer 21.00 uur zit hij in het café. Co staat op plaats 41 van de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen van 22 november. Met het Rondje van Co wordt geprobeerd om Zwollenaren een gemakkelijke manier te geven om in contact te komen met politici. Geen vergaderzaaltje, lezing of discussiebijeenkomst, maar gewoon een kroeg waar iedereen binnen kan lopen. Iedereen is welkom voor een vraag, een opmerking, suggesties of een discussieonderwerp. Bij een gesprek wordt met alle plezier een glaasje fris, bier of wijn geboden.

Lees verder »

Zwolle biedt mobiel stembureau

Op woensdag 22 november 2006 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle kiesgerechtelijke inwoners van Zwolle hebben hiervoor onlangs een stempas in de bus gekregen. Met deze pas kan in elk willekeurig stembureau in Zwolle gestemd worden. Dit jaar is het ook mogelijk om te stemmen in één van de mobiele stembureaus. Deze zijn te vinden in de hal van het NS station en in de centrale hal van hogeschool Windesheim. Door het aanvragen van een kiezerspas kan ook in een andere gemeente gestemd worden.

Inwoners van Zwolle die in een andere gemeente willen stemmen, kunnen de stempas laten omzetten naar een kiezerspas. De kiezerspas kan persoonlijk worden aangevraagd tot en met 17 november 2006 bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Hiervoor moet de stempas en een identiteitsbewijs meegenomen worden. De kiezerspas wordt slechts éénmaal uitgereikt, bij verlies kan men niet deelnemen aan de stemming.

Lees verder »

Minister Kamp debatteert over veiligheid in Zwolle

Op zaterdag 18 november 2006 zal VVD Minister Kamp in Zwolle in debat gaan over onorthodoxe methodes om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in steden te verbeteren. Tijdens dit debat presenteren initiatiefnemers van het Zwolse VOS project de werkwijze aan Henk Kamp. Tegelijkertijd zullen ze vragen naar de mogelijkheden om nieuwe onorthodoxe methoden toe te passen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten.

Het debat zal plaats vinden in Café Binnen om 16.00 uur. Iedereen is welkom om mee te praten over de manieren van het verbeteren van het veiligheidsbeleid. Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens het debat zijn het VOS-project (Veiligheid op Straat) wat door zijn werkwijze opvalt en is voorgedragen voor een Europese prijs. Daarnaast staan cameratoezicht en preventieve fouillering op de agenda.

Lees verder »

ChristenUnie tour start in Zwolle

Op donderdag 16 november tourt de ChristenUnie met haar campagnebus een dag door Overijssel. Om 9.00 uur vindt op het station van Zwolle de start plaats met een folderactie, o.a. door (kandidaat)Tweede-Kamerleden Arie Slob en Esmé Wiegman.

Om 9.30 uur zal de campagnebus vertrekken naar Wythmen, waar een bezoek gebracht zal worden aan de biologische boerderij ’t Ecoloar. Tijdens de busrit zal wethouder Janco Cnossen de deelnemers bijpraten over de knelpunten van de Zwolse infrastructuur. Op ’t Ecoloar zullen veehouders André en Tonny Mulder een rondleiding geven op hun bedrijf waar dierwelzijn, milieubescherming, economische en ecologische duurzaamheid  prima hand in hand gaan.

Lees verder »

Verkiezingsdebat in Statenzaal Bibliotheek

Welke gevolgen hebben landelijk genomen politieke besluiten voor Zwolle? Om daar achter te komen organiseren studenten van de opleiding journalistiek Windesheim woensdag 15 november een groot politiek debat. De avond wordt in samenwerking met de Bibliotheek Zwolle georganiseerd, in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen.

Voorop staat een levendige discussie. Daarom hebben de studenten naast Zwolse politici ook mensen uitgenodigd die allerlei politieke besluiten direct aan den lijve ervaren. Het debat wordt gehouden in de Statenzaal van de bibliotheek.

Lees verder »

SP-actie in de ochtendspits

De SP is altijd op zoek hoe zij op een ludieke manier aandacht kan trekken bij de kiezers. Vrijdag vindt dit in de ochtenduren plaats langs de kant van de weg.

Foto: Roaltenet

Vrijdagochtend wordt de forensen middels een verlichte boodschap vanaf 06.30 uur bij het verkiezingsbord aan de N35 (route Wythmen – Zwolle) te kennen gegeven dat het NU tijd is voor de SP.