Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Zwolle

Zwolle – De uitslag van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Zwolle is bekend. In de voorlopige uitslag is de PvdA ruim de grootste geworden. A.s. vrijdag wordt de officiële uitslag bekend gemaakt.

 tkz_copy.jpg

Het aantal stemmen is als volgt verdeeld: PvdA: 16.732, VVD: 11.249, CDA: 8.560, CU: 6.830, SP: 6.582, GL: 6.232, PVV: 6.166, D66: 5.261, PvdD: 813, SGP: 473, TON: 249, Mens en Spirit: 199, Piraten Partij: 114, Lijst 17: 66, Partij een: 18, Nieuw Ned: 15, Heel NL: 9. Ten opzichte van de verkiezingen van 2006 verliest het CDA 10,1 procent. De PvdA – 0,1 %, SP – 7,8 %, VVD + 4,5 %, de PVV + 5,5 % en D66 + 5,6 %. Het CDA is, net zoals het landelijke beeld laat zien, de grote verliezer in Zwolle. D66 de grootste winnaar. Het aantal blanco stemmen was 63. Er zijn 88 ongeldige stemmen uitgebracht. Totaal werd er 69.719 keer gestemd.

tk_zwolle.jpg

tk_zwolle_2.jpg

Stemmen tellen in Zwolle

Zwolle – In Zwolle werd woensdagavond met man en macht de stemmen van de 67 stembureaus in de gemeente Zwolle geteld. Weblog Zwolle nam een kijkje bij het stadskantoor aan het Lübeckplein.

stem_7.jpg

Voorafgaand aan het tellen van de stemmen van het stembureau worden nog even de puntjes op de i gezet. Dan gaat een mix van ervaren mensen en studenten met tweetallen aan de slag om de duizenden stemmen te tellen. Gedisciplineerd gaat men te werk, want alles moet kloppen. Aan lange tafels worden de grote verkiezingslijsten per politieke partij gesorteerd. Daarna worden per partij bundels van 25 lijsten gemaakt, zodat het bij een mogelijke hertelling meer overzichtelijk is. Een derde peroon controleert dan of dit alles klopt en tekent daarvoor. Alle stempassen worden ook gebundeld. Die verdwijnen uiteindelijk in een kluis. Gaandeweg de avond krijgt coördinator Van Veen het goede nieuws dat de nieuwe stemlocatie op het station erg succesvol is geweest. Maar liefst 760 stemgerechtigden stemden op deze locatie.

stem_4.jpg

stem_3.jpg

Lees verder »

Stembussen in gemeente Zwolle lopen over

Zwolle – Vandaag, woensdag, is het de dag om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mede omdat de kandidatenlijst dit jaar met 17 partijen en 664 kandidaten zo groot is liepen aan het begin van de woensdagmiddag enkele stembussen over en moest er een tweede stembus bijgeplaatst worden.

09-06-2010_landelijke_verkiezing_in_zwolle_02.jpg

Het Bureau Verkiezingen van de gemeente Zwolle was zo slim om hier al aan te denken en had voor de zekerheid al extra stembussen ingekocht. De eerste stembus die overstroomde was die van stembureau Het Lumeijn in het Veeralleekwartier. Daarna volgden andere drukke stembureau’s als de Gerenlanden en het stadhuis. Het was verder voor het eerst dat er op het station van Zwolle gestemd kon worden. Burgemeester H.J. Meijer deed dat woensdagmiddag op deze locatie. De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in gemeente Zwolle wordt aan het begin van de nacht verwacht. Vrijdag a.s. volgt de officiële uitslag voor Zwolle.

09-06-2010_landelijke_verkiezing_in_zwolle_10.jpg

09-06-2010_landelijke_verkiezing_in_zwolle_07.jpg

09-06-2010_landelijke_verkiezing_in_zwolle_09.jpg

Lees verder »

SP maakt standbeeld Thorbecke schoon

Zwolle – Een speciale schoonmaakploeg van de Zwolse afdeling van de Socialistische Partij heeft maandag het standbeeld van Thorbecke schoongemaakt. De SP voert campagne onder de slogan "De grote schoonmaak". In dat kader vond de lokale SP het een goed idee om de grondlegger van de democratie een schoonmaakbeurt te geven.

thorbecke.jpg

De SP wil graag dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen en hun democratisch recht serieus te nemen. Daarom wil de partij helpen herinneren hoe belangrijk de ontwerper van de grondwet voor de Nederlandse democratie is geweest. Afdelingsvoorzitter Frank Futselaar: "Met een grote schoonmaak van Thorbecke hopen we de democratie weer ietsje meer glans te geven. Dat is van belang, vlak voor de verkiezingen. We willen alle Zwolse burgers oproepen om te gaan stemmen; het liefst op de SP natuurlijk, maar sowieso telt elke stem." Overigens bleek het standbeeld een schoonmaakbeurt hard te kunnen gebruiken. Met name het voorhoofd van de staatsman zat onder de vogelpoep.

CDA vreest “kaalslag” streekvervoer

Zwolle – Het CDA verwijt de VVD "kaalslag" in het regionaal openbaar vervoer te veroorzaken. "De VVD strooit met miljoenen voor nieuwe wegen, maar vertelt er niet bij dat dit geld wordt opgebracht door een forse bezuiniging op het stads- en streekvervoer", stelt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. "De VVD speelt mooi weer met centen van de regio".
De doorrekening van het Centraal Planbureau maakt volgens de CDA’er duidelijk dat de VVD jaarlijks € 350 mln wil bezuinigen op de exploitatiebijdrage voor regionaal en lokaal openbaar vervoer via de brede doeluitkering (CPB 2010, p. 115). Dit is bijna een derde van het totaalbedrag dat de provincies jaarlijks beschikbaar hebben voor het openbaar vervoer, te weten € 1,2 miljard euro. "Ook in Overijssel zal dit leiden tot het opheffen van buslijnen, minder regionale treinen en/of fors hogere tarieven", aldus Van Hijum.

Lees verder »

ROOD Zwolle: “niet morrelen aan studiefinanciering”

Zwolle – De Zwolse afdeling van ROOD jongerenafdeling van de SP protesteerde zondag tegen de plannen van diverse politieke partijen om aan de studiefinanciering te tornen door een spandoek op te hangen bij het Deltion college.

Een berekening van Rood toont aan dat voor de prijs van 1 Joint Strike Fighter 22.222 studenten een jaar lang kunnen studeren. Door middel van een groot spandoek vandaag en een flyeractie maandag bij het Deltion College wil Rood duidelijk maken dat het geld niet naar de JSF maar naar het onderwijs moet gaan. De meeste partijen zijn echter voor aanschaf van de JSF én voor het afschaffen van de basisbeurs. Woordvoerder van ROOD Zwolle Else Geenen: "De rekening van de crisis wordt met de plannen van de VVD, D66, PvdA, en GroenLinks bij de studenten gelegd.1 op de 3 studenten geeft aan niet meer te zullen gaan studeren als deze plannen doorgaan. Dat zou een schandelijke situatie zijn."

Lees verder »

ROOD Zwolle overvalt collegezalen Windesheim

Zwolle – Vandaag heeft ROOD, jong in de SP, samen met de stufidieven Mark R, Alexander P, Job C. en Femke H. meerdere collegezalen overvallen op Hogeschool Windesheim. Veel politieke partijen willen de studiefinanciering afschaffen. ROOD, jong in de SP vindt dit belachelijk en wil niet dat het onderwijs alleen toegankelijk wordt voor mensen met een dikke portemonnee.

 04-06-2010_verklede_boeven_overvallen_hs_windesheim_1_.jpg

Door deze actie willen de jongeren studenten bewust maken van het gevaar dat na de verkiezingen de studiefinanciering wordt afgeschaft. Verschillende partijen pleiten voor de invoering van een leenstelsel in plaats van de basisbeurs, waardoor elke student zonder rijke ouders automatisch met een schuld van tienduizenden euro’s zou worden opgescheept. De SP is een van de weinige partijen die pleit voor het behoud van de studiefinanciering. Zwolse ROOD-woordvoerder en student Else Geenen: “Juist in een studentenstad als Zwolle, waar tienduizenden HBO en MBO-studenten hard werken aan onze toekomst, is het belangrijk hiervoor aandacht te vragen. Studenten moeten weten wat hen boven het hoofd hangt. Het is belachelijk dat de meeste politieke partijen de rekening van de crisis bij de armste bevolkingsgroepen willen leggen. Daar willen we met deze actie tegen protesteren.”

04-06-2010_verklede_boeven_overvallen_hs_windesheim_3_.jpg

04-06-2010_verklede_boeven_overvallen_hs_windesheim_4_.jpg

04-06-2010_verklede_boeven_overvallen_hs_windesheim_2_.jpg

CDA’ers beginnen met verbreding N35 naar 2 x 2 baans

Zwolle – Vrijdag 4 juni maken Overijsselse CDA-Kamerleden alvast een begin met de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthem. Ze willen hiermee symbolisch vieren dat de N35 wordt verbreed naar 2×2 baans.

De CDA’ers zijn verheugd over het pas genomen besluit van minister Eurlings die vorige maand zijn handtekening zette voor verbreding van het ‘karrenspoor’. De CDA’ers hebben de N35 meerdere malen bij de minister onder de aandacht gebracht. Toen bekend werd dat de weg op de bezuinigingsvoorstellen stond van de ambtenaren, zorgden de CDA’ers ervoor dat de weg expliciet in het CDA-verkiezingsprogramma kwam te staan. Het CDA wil niet dat de weg wordt wegbezuinigd, maar wil juist investeren in de regionale infrastructuur om de bereikbaarheid van Overijssel te verbeteren. “Dat betekent dus ook doorpakken tot de rest van het karrenspoor is opgewaardeerd”, aldus CDA-kamerlid Van Hijum.

Lees verder »

Rode Taxi voor stemmers

Zwolle – Woensdag 9 juni zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De PvdA wil zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om te gaan stemmen. Daarom biedt de PvdA een Rode Taxi aan voor iedereen die slecht ter been, chronisch ziek of gehandicapt is. Iedereen telt mee!

PvdA.jpg

Mail naar doemee@pvda.nl of bel naar 020-5512277. U kunt de Rode Taxi op verkiezingsdag bestellen tussen 9:00 uur en 19:00 uur.

Jette Klijnsma bezoekt Stadshagen

Zwolle – Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma gaat aanstaande zaterdag 5 juni, samen met lokale PvdA-vrijwilligers, in gesprek met de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen. 

Vanaf half vier ’s middags zal Klijnsma, ondersteund door lokale PvdA-ers Stadshagen intrekken om te luisteren naar wat burgers van hun wijk en van de Nederlandse politiek vinden. "Dit canvassen is een manier om in gesprek te raken met mensen en vergroot de kennis over de politiek en de maatschappij voor zowel burger als partij". 

Lees verder »

Gerdi Verbeet verrast Zwolle met bezoek

Zwolle – Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, bracht dinsdag een bezoek aan het Gymnasium Celeanum en onaangekondigd het winkelcentrum de Dobbe in de wijk Aa-landen.

verbeet_1.jpg 

Gerdi Verbeet deelde op het gymnasium aan de Zoom de eerste stempas uit aan een leerling in aanloop naar de scholierenverkiezing op 8 juni 2010 en zij gaf een klein college over democratie en verkiezingen. Na haar bezoek aan de school verraste ze het winkelcentrum de Dobbe in de Aa-landen met een bezoek. Ze liet zich door het bestuur van de lokale PvdA Zwolle informeren over de nauwe samenhang van het winkelcentrum met omringende zorgcentra, wijkcentrum en ouderenwoningen en werd op de hoogte gebracht van nieuwe verkeersplannen om het drukke verkeer rond de Dobbe te ontlasten. In het winkelcentrum nam Verbeet ruim de tijd om wijkbewoners te enthousiastmeren om te stemmen voor de komende verkiezingen en in het bijzonder te kiezen voor haar PvdA.

verbeet_2.jpg

verbeet_5.jpg

verbeet_6.jpg

Lees verder »

Rode Rekenmeester in discussie met Zwolse studenten

Zwolle – PvdA-kandidaten Ronald Plasterk, Ed Groot en Henk Nijboer gaven afgelopen vrijdag op de Hogeschool Windesheim een college over economie. ‘De economische crisis stelt ons voor grote keuzes en grote vragen. Het is tijd voor Nederland om keuzes te maken.’

Die keuzes zijn niet makkelijk en er is moed voor nodig ze uit te voeren, betoogden de ‘Rode Rekenmeesters’ op de zonnige vrijdagochtend in Zwolle. ‘Iedereen moet begrijpen wat er te kiezen valt op 9 juni. En op basis van welk ideaal we deze keuzes maken’, aldus Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs en voormalig lid van de sociaal-economische zeshoek van de regering. Samen met Ed Groot, oud-columnist van Het Financieele Dagblad, en Henk Nijboer, als econoom werkzaam op het Ministerie van Financiën, trekt Plasterk in een tour door het land om met studenten in debat te gaan. Over de economie. En over de toekomst van Nederland.

Lees verder »