D66 wint Europese Verkiezingen in Zwolle

Zwolle – D66 Zwolle (16,4 %) en de ChristenUnie (16,2 %) zijn in de gemeente Zwolle de grootste partijen geworden bij de Europese Verkiezingen.

zwolle.jpeg

PvdA behaalde met 12,3 % de derde plaaats. Het CDA met 11,7 % de vierde posiie. De SP scoort 9,5 %. De VVD 9,2 %. De PVV kreeg een score van 7,3 %. De opkomst in Zwolle was 41,4 %. Dat is 4 % meer dan de vorige Europese Verkiezingen.

D66 wint Europese Verkiezingen in Zwolle

Zwolle – D66 Zwolle (16,4 %) en de ChristenUnie (16,2 %) zijn in de gemeente Zwolle de grootste partijen geworden bij de Europese Verkiezingen. PvdA behaalde met 12,3 % de derde plaaats. Het CDA met 11,7 % de vierde posiie. De SP scoort 9,5 %. De VVD 9,2 %. De PVV kreeg een score van 7,3 %. De opkomst in Zwolle was 41 %.

zwolle.jpeg 

JOVD Zwolle positief over coalitieakkoord

Zwolle – De JOVD Zwolle e.o. is positief over het gesloten coalitieakkoord tussen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD. Wel vinden de jonge liberalen het jammer dat, met de overwegend liberale coalitie, er geen ruimte is gevonden om het aantal koopzondagen te vermeerderen.

 

De JOVD Zwolle e.o. is blij met het plan om de leegstand in de stad aan te pakken, alleen vindt wel dat er meer aandacht besteed moet worden aan studentenhuisvesting. Het ombouwen van kantoren naar studentenkamers wordt niet genoemd in het nieuwe coalitieakkoord, maar kan wel een impuls geven aan Zwolle als studentenstad. Ook zijn de jonge liberale benieuwd naar de ‘Dragons Den’, een halfjaarlijkse medezeggenschap waarin studenten hun visie geven op bestuurlijke vraagstukken. Voorzitter Neville Nieuwenkamp: ‘‘De coalitie moet wel beseffen dat niet alleen de studentenverenigingen en acht Mbo-/Hbo-instellingen in Zwolle zorgen voor een goede weerspiegeling van studenten. Het is ook belangrijk om jongeren die buiten Zwolle wonen hierbij te betrekken. Zo kan Zwolle een nog betere studentenstad worden.’’ De JOVD Zwolle e.o. wenst de nieuwe coalitie veel succes, maar zal de coalitie blijven sturen wanneer zij dreigen van hun liberale pad te raken.

Portefeuilles nieuw college Zwolle bekend

Zwolle – Direct na de presentatie van het coalitieakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD in Zwolle ook de portefeuille-indeling van de burgemeester en kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_03.jpg 

Burgemeester Henk Jan Meijer blijft verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, dienstverlening, communicatie, lobby en positionering en internationale contacten. Het nieuwe college zet meer dan voorheen in op het beleidsterrein regionale samenwerking, dat eveneens in de portefeuille van de burgemeester blijft. Huidig ChristenUnie-wethouder Filip van As krijgt een deels nieuwe portefeuille met daarin verkeer, vervoer, mobiliteit, duurzaamheid, milieu en groenbeleid. Van As blijft verantwoordelijk voor dierenwelzijn, beheer openbare ruimte en de ontwikkeling van de binnenstad.

Lees verder »

SP Zwolle vindt coalitieprogramma asociaal

Zwolle – De Zwolse SP vindt het coalitieprogramma van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD in de stad met name op sociaal gebied bijzonder teleurstellend. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius stelt dat de afwezigheid van de SP in het stadsbestuur duidelijk blijkt aan het gebrek aan sociale ambities.

De SP vindt het een trieste zaak dat in een tijd dat door de crisis armoede en werkloosheid hand over hand toenemen het armoedebeleid in Zwolle lijkt stil te staan. Er is geen extra budget beschikbaar een geen enkele andere ambitie dan het bekender maken van bepaalde regelingen. Op het gebied van zorg ademt het coalitieakkoord de sfeer uit van de door het kabinet gewenste ‘participatiemaatschappij’, of in de woorden van de SP, de ‘doe-het-zelf-zorg’. Daarbij blijft het niet bij woorden: met 13 miljoen structurele bezuinigingen op het sociaal domein vindt een ongekende kaalslag plaats op het gebied van zorg en sociaal beleid. Extra zorgwekkend is dat de coalitie al wel de bezuiniging heeft vastgesteld, maar niet kan of wil invullen waar of hoe die moet worden uitgevoerd.

Lees verder »

Nieuw college geeft ruimte aan Zwollenaren

Zwolle – Met vier agenda’s voor een sociaal, ondernemend, toekomstgericht en levendig Zwolle heeft de nieuwe coalitie vanmiddag haar akkoord gepresenteerd. ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD willen veel samen met de inwoners van de stad oppakken. Gerdien Rots, ChristenUnie: “Het past bij deze tijd dat we ruimte geven aan Zwollenaren. Het is daarom een open akkoord, dat we met de stad concreet gaan invullen.”

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_01.jpg

Voor het eerst in de Zwolse historie presenteerden 4 vrouwelijke fractievoorzitters het coalitieakkoord…  

De vier partijen formuleren in het akkoord hun ambities voor de stad en geven een richting aan hoe ze die ambities willen waarmaken. Steeds wordt ook beschreven hoe de stad daarbij betrokken wordt. De ambities zijn samengevat in vier agenda’s: agenda’s voor een sociale stad, ondernemende stad, toekomstbestendige stad en levendige stad. Volgens Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie en leider van de onderhandelingen, worden de geformuleerde ambities binnen die agenda’s gedeeld door alle vier de partijen. “We zien dat er in Zwolle al een stevig fundament ligt. Op sociaal, duurzaam en economisch terrein doet Zwolle het goed. Zwollenaren zijn daarin de belangrijkste factor, vaak georganiseerd in organisaties, verenigingen en geloofsgemeenschappen. Op die basis kan de stad de uitdagingen voor de komende jaren aan.”

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_04.jpg

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_02.jpg 

Lees verder »

Partij voor de Dieren met ‘veewagen’ in Zwolle

Zwolle – Met een omgebouwde veewagen voert de Partij voor de Dieren op zaterdag 17 mei in Zwolle actie tegen diertransporten in het kader van de Europese verkiezingen. De veewagen heeft een metamorfose ondergaan om de kiezers duidelijk te maken dat diertransporten van meer dan twee uur onacceptabel zijn. Naar voorbeeld van de kunstenaar Banksy heeft de partij een veewagen uitgedost met pluche varkens, koeien, schapen, kippen en paarden. De dieren hangen uit de veewagen terwijl hun noodkreten hoorbaar zijn.

PvdD: "In de veewagen zijn beelden te zien van echte diertransporten om mensen bewust te maken van het leed dat we dieren aandoen, omdat het slachten ergens anders een paar dubbeltjes goedkoper kan of omdat wij varkens uit Nederland naar Italië vervoeren om ze daar te slachten omdat we parmaham willen. Gesleep met dieren is één van de grootste problemen in de intensieve veehouderij. Het welzijn en de gezondheid van dieren komen ernstig in het gedrang. De transportsector is zo gericht op wat dieren opleveren dat dierenwelzijn bijzaak is." De ‘veewagen‘ staat op zaterdag 17 mei van 16.00 tot 16.30 uur op het Grote Kerkplein in Zwolle. Na afloop rijdt de wagen een half uur door het centrum van Zwolle. Partijleden zullen daarbij flyers uitdelen aan het publiek.

Lees verder »

Nieuwe coalitie Zwolle presenteert akkoord

Zwolle – De ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD in Zwolle presenteren vrijdag het coalitieakkoord voor de periode 2014 – 2018. De partijen stellen in het akkoord doelen en ambities voor de ontwikkeling van Zwolle. Op maandag 26 mei gaat de gemeenteraad in debat over het akkoord en de daarin geformuleerde agenda’s voor de stad. De betrokken partijen geven in de vier agenda’s ruimte voor inbreng van de stad en zetten in op het verder versterken van de kracht van Zwolle.

 

Het coalitieakkoord wordt vrijdag rond 12.00 uur gepubliceerd op de website van de gemeente Zwolle. Daarna volgt een persbijeenkomst waarin de fractievoorzitters die de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opstellen van de agenda’s hun visie op de stad toelichten. Tijdens diezelfde bijeenkomst worden kandidaat-wethouders Filip van As, Ed Anker (beiden ChristenUnie), Nelleke Vedelaar (PvdA), Jan Brink (D66) en René de Heer (VVD) gepresenteerd.

Stemmentellers GeenStijl op 22 mei actief

Zwolle – De bekende website GeenStijl heeft enige tijd geleden een oproep aan haar bezoekers gedaan om meer openheid rondom de Europese verkiezingsprocedure te bewerkstelligen. Brussel heeft op de dag van de Europese verkiezingen op 22 mei Nederland verboden de uitslag van de stemmingen bekend te maken. De uitslag van Nederland mag pas bekend worden als de laatste Eurolanden hun stembussen sluiten, op zondag 25 mei om 23.00 uur.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk zegt: "Het is niet toegestaan de uitkomsten van de stemming door te sturen aan de pers". GeenStijl organiseerde onder haar bezoekers inmiddels een stemtel-leger van maar liefst 1200 personen. Een aantal daarvan zullen in de meeste wijken bij de verschillende Zwolse stembureaus aanwezig zijn . GeenStijl wil een betrouwbare, doorgemeten, geanalyseerde, statistisch gecorrigeerde, genormaliseerde en regressioneel genominaliseerde Nederlandse verkiezingsuitslag van EU2014 presenteren in een live marathonshow, omdat GeenStijl vindt dat het publicatieverbod indruist tegen alles waar een open democratie voor staat.

Lees verder »

Swollwacht: “nog geen inzage in collegeakkoord”

Zwolle – Namens de Swollwachtfractie geeft fractievoorzitter William Dogger zaterdag een reactie op het bericht dat oppositie en bewoners betrokken worden bij het coalitieakkoord. Om te beginnen wil Dogger aangegeven zich prima te kunnen vinden in het bericht. Dit laatste als resultante van het gesprek op vrijdagmorgen jl. tussen een afvaardiging namens het aanstaande college (mw. Rots en dhr. Brink) en de fractieleiders van de aanstaande oppositiepartijen GroenLinks (dhr. de Rijke), CDA (mw. Compagner) en Swollwacht (ondergetekende), maar dat een aanvulling gewenst is! 
Het in de ogen van Dogger weinig transparant en geen goede start van een beoogde samenwerking gebleken, na vele weken van voorbereiding door de aanstaande college partijen, dat tijdens het gesprek van afgelopen vrijdagmorgen de oppositie partijen nog steeds geen enkele inzage is gegeven in het aanstaande collegeakkoord document! Verder is er uitgesproken om als coalitie en oppositie te streven naar gezamenlijkheid op proces en inhoud aangaande de complexe en weerbarstige transitie dossiers WMO en Jeugdzorg. Bij deze juiste en gewenste aanname wil Dogger nog wel benadrukken dat Swollwacht graag en constructief aan voornoemd streven zal meewerken. Dit wil doen op basis van gelijkwaardigheid in bijvoorbeeld informatieverstrekking en/of informatieverkrijging. En als oppositiepartij haar eigen keuzes zal blijven maken vanuit haar eigen- en inhoudelijke zienswijzen op betreffende dossiers!

GroenLinks Zwolle: “Geen woorden maar daden van nieuwe coalitie”

Zwolle – De fractie van GroenLinks Zwolle is blij dat de nieuwe coalitie de héle gemeenteraad en de inwoners van de stad wil betrekken bij het maken van ‘concreet beleid voor de komende jaren’. Dat voornemen zou echter aan overtuigingskracht hebben gewonnen als de ‘agenda voor Zwolle 2014-2018’ van meet af aan in de openbaarheid en met inbreng vanuit de stad tot stand was gekomen.

 

GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Rijke: "Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat de vier partijen die de nieuwe coalitie willen vormen nu al een maand achter gesloten deuren onderhandelen over een coalitieakkoord, terwijl het een ‘agendasettend visiedocument op hoofdlijnen’ zou moeten worden." "Dat neemt niet weg dat GroenLinks in het belang van de stad graag constructief mee blijft werken aan een goed bestuur van de stad" aldus Rijke. "In dat kader willen we bijvoorbeeld meedenken over nieuwe vormen van democratische betrokkenheid van inwoners en organisaties van Zwolle bij het nemen van beslissingen. Ook vinden we het belangrijk dat het sociaal beleid, dat voor heel veel inwoners enorme invloed op hun leven en welbevinden heeft, op een breed draagvlak in de raad en de stad kan rekenen."

Lees verder »

GL blij met betrekken inwoners bij beleid

Zwolle – De fractie van GroenLinks Zwolle is blij dat de nieuwe coalitie de héle gemeenteraad en de inwoners van de stad wil betrekken bij het maken van ‘concreet beleid voor de komende jaren’. Dat voornemen zou echter aan overtuigingskracht hebben gewonnen als de ‘agenda voor Zwolle 2014-2018’ van meet af aan in de openbaarheid en met inbreng vanuit de stad tot stand was gekomen.

GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Rijke: "Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat de vier partijen die de nieuwe coalitie willen vormen nu al een maand achter gesloten deuren onderhandelen over een coalitieakkoord, terwijl het een ‘agendasettend visiedocument op hoofdlijnen’ zou moeten worden." "Dat neemt niet weg dat GroenLinks in het belang van de stad graag constructief mee blijft werken aan een goed bestuur van de stad" aldus Rijke. "In dat kader willen we bijvoorbeeld meedenken over nieuwe vormen van democratische betrokkenheid van inwoners en organisaties van Zwolle bij het nemen van beslissingen. 

Lees verder »