JOVD kan het beter: coalitieprogramma op één A4

JOVD kan het beter: coalitieprogramma op één A4

Zwolle – Donderdagavond heeft de JOVD Zwolle en omstreken aan alle fracties de knop van de Zwolse tulp uitgedeeld. Het verhaal gaat dat deze tulp alleen in “perfecte omstandigheden” zal bloeien, de JOVD heeft op één A4’tje deze omstandigheden omschreven. Zo wordt er gepleit voor duurzaamheid, veiligheid, vrijheid van vervoer en cultuur.

Voorzitter Niels Tol: “Op deze ludieke manier vragen wij aandacht voor zonnepanelen, lagere lasten en gasloos en energieneutraal bouwen.” De fractieleden reageerden positief en spraken de verwachting uit zowel de Zwolse tulp als het beleid van de gemeente voor jongeren tot bloei te laten komen in de komende jaren.

Lees verder »

Bloemen voor winnaars én verliezers in de nieuwe gemeenteraad

Bloemen voor winnaars én verliezers in de nieuwe gemeenteraad

Zwolle – Donderdagavond is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Burgemeester Henk Jan Meijer was in positieve zin “overdonderd door de overvolle tribune op deze belangrijke dag voor de democratie.” Er moesten zelfs klapstoelen worden bijgezet om familie, vrienden en andere belangstellenden een zitplaats te kunnen geven. De burgemeester feliciteerde de nieuwe volksvertegenwoordigers met hun benoeming tot gemeenteraadslid. “De komende vier jaar bepaalt u de koers van de gemeente.”

Aankomende dinsdag start het inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraadsleden en zal er ook ruimte zijn voor verdere kennismaking. Al even tipte hij enkele onderwerpen aan die de 39 gemeenteraadsleden op hun bordje zullen krijgen, zoals “de financiële situatie in het sociaal domein”, waarmee hij de miljoenenoverschrijdingen in de zorgkosten bedoelde. Ook over duurzaamheid en de nieuwe omgevingswet zullen de gemeenteraadsleden besluiten moeten nemen. “U staat aan het hoofd van de gemeente.”

Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad kan aan de slag

Nieuwe gemeenteraad kan aan de slag

Zwolle – “Zwolle begint het conservatieve wat los te laten” volgens Sylvana Rikkert, de nieuwe fractieleider van GroenLinks en grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze heeft al aangekondigd dat winnaars zich na de verkiezingen niet in achterkamertjes moeten terugtrekken: “Als je voor de verkiezingen met inwoners in gesprek gaat, moet je dat ook tijdens de coalitievorming doen.” Inmiddels zijn onder begeleiding van informateur Janco Cnossen, oud wethouder van de ChristenUnie, de eerste verkennende gesprekken gestart over een nieuw college. Het ligt voor de hand dat er serieus gekeken wordt naar een coalitie, waarin in ieder geval de ChristenUnie als grootste partij en GroenLinks als verkiezingsoverwinnaar gaan samenwerken. Daarnaast zijn nog minimaal twee partijen nodig.

GoenLinks is gegroeid van drie naar zeven zetels. Wel bestaat de nieuwe fractie uit zes nieuwe leden. De “oude rotten” Patrick Rijke en Michiel van Harten hebben maandagavond afscheid genomen van de gemeenteraad. De fractie van de ChristenUnie onder leiding van de bevlogen, maar ook realistische Gerdien Rots telt zeven leden, waarvan er twee nieuw zijn. Als GroenLinks de overstap wil maken van een oppositiepartij naar een coalitiepartij zal dat veel vragen van de relatief onervaren fractie. Op veel punten liggen de standpunten van GroenLinks en de ChristenUnie niet zover uit elkaar, maar wel zijn er grote verschillen in de partijcultuur. De ChristenUnie heeft bestuurservaring en op dit moment twee wethouders in het college: Ed Anker en Michiel van Willigen. Wie zijn de wethouderskandidaten van GroenLinks? Beide partijen zijn idealistisch, maar vanuit een totaal andere achtergrond. De ChristenUnie heeft een christelijke en kerkelijke achtergrond, terwijl GroenLinks een socialistische en milieuactivistische achtergrond heeft. Wellicht hebben de kiezers van GroenLinks ook voor deze partij gekozen omdat ze nu een jonge en frisse uitstraling heeft gekregen onder het motto “verandering begint hier.” Jesse Klaver in Den Haag en Sylvana Rikkert in Zwolle. In het DNA van GroenLinks zitten er vanuit het verdere verleden wel links christelijke sporen: de PPR en Evangelische Volkspartij zijn ooit opgegaan in GroenLinks. Op gebied van duurzaamheid en rentmeesterschap zullen beide partijen elkaar wel kunnen vinden, maar om de inwoners in het buitengebied te overtuigen van de noodzaak van windenergie zal voor beiden nog niet zo eenvoudig zijn

Lees verder »

Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Zwolle – Op donderdag 29 maart om 19.30 uur worden de benoemde raadsleden voor de Zwolse gemeenteraad 2018-2022 tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Raadzaal geïnstalleerd.

Rechtmatig verlopen verkiezingen
De vertrekkende raadsleden hebben maandag 26 maart onderzocht of de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en of de nieuwe raadsleden aan de vereisten voldoen die in de gemeentewet aan het raadslidmaatschap zijn verbonden.Conclusie is dat niks de benoeming van de nieuwe raadsleden in de weg staat.

Lees verder »

Janco Cnossen wordt informateur voor nieuw college Zwolle

Janco Cnossen wordt informateur voor nieuw college Zwolle

Zwolle – Tijdens het duidingsgesprek hebben de raadsfracties de ChristenUnie gevraagd het voortouw te nemen in de vorming van de nieuwe coalitie. De ChristenUnie heeft oud-wethouder Janco Cnossen gevraagd dit proces te begeleiden. Als oud-wethouder is hij bekend met de Zwolse politieke issues en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele en verbindende coalitie.

De ChristenUnie Zwolle is na de gemeenteraadsverkiezingen met zeven zetels de grootste partij gebleven in Zwolle. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college. Een goede manier om de eerste fase van dat proces vorm te geven is door het aanstellen van een informateur.

Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad Zwolle is bekend

Nieuwe gemeenteraad Zwolle is bekend

Zwolle – De 39 gemeenteraadsleden die gekozen zijn voor de nieuwe gemeenteraad van Zwolle, zijn bekend gemaakt. Vrijdagmiddag 23 maart moeten de gekozen gemeenteraadsleden hebben aangegeven of zij een benoeming aanvaarden. Twee van de bekend gemaakte leden hebben inmiddels aangegeven dat zij hun positie niet accepteren. Het gaat om René de Heer van de VVD en Harold van Vilsteren van het CDA.

Op maandag 26 maart zullen de geloofsbrieven door de oude raad worden onderzocht. Hier zal worden bekeken of de raadsleden voldoen aan de vereisten die in de gemeentewet aan het raadslidmaatschap zijn verbonden. Pas dan is de zetel ook daadwerkelijk voor de gekozen gemeenteraadslid. Wanneer dit alles heeft plaatsgevonden, zal de raad op donderdag 29 maart worden geïnstalleerd.

Lees verder »

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwolle 2018 bekend

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwolle 2018 bekend

Zwolle – De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Zwolle zijn bekend gemaakt. Maar liefst 98082 Zwollenaren zijn afgelopen woensdag 21 maart opgeroepen om te stemmen. 60214 Zwollenaren hebben hier gehoor aan gegeven door een stembiljet in te vullen en weer in te leveren.

De totaalopkomst was 60223 mensen; 9 stembiljetten zijn onverklaarbaar nooit ingeleverd. Dit maakt dat de opkomst in Zwolle 61,4% is. Dit is ruim boven de opkomst in 2014 van 58,2%, waarmee er toen 55328 Zwollenaren naar de stembus gingen en hun stem uitbrachten. Uit de cijfers is tevens naar voren gekomen dat in 2018 303 mensen blanco gestemd hebben en dat daarnaast 181 stembiljetten ongeldig zijn verklaard.

Lees verder »

GroenLinks en Swollwacht grote winnaars gemeenteraadsverkiezingen

GroenLinks en Swollwacht grote winnaars gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle – Rond middernacht maakte burgemeester Henk Jan Meijer in het Stadskantoor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Hij is erg tevreden over het opkomstpercentage: van 58,2% in 2014 naar 61,5% nu. Er stak pas een storm van gejuich op toen hij voorlas dat GroenLinks van 3 naar 7 zetels gaat. Ook William Dogger van Swollwacht kon een juichkreet niet onderdrukken toen hij hoorde dat zijn partij het zetelaantal verdubbelde: van 3 naar 6: “Hier hebben we dertig jaar keihard voor geknokt.” De ChristenUnie moet 1 zetel inleveren en gaat van 8 naar 7, maar haalde wel 17,9% van de stemmen en dat is net iets meer dan GroenLinks met 16,7%. Dit betekent dat de ChristenUnie het voortouw zal gaan nemen bij de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester & wethouders.

Lijstrekker Gerdien Rots van de ChristenUnie en de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Sylvana Rikkert hadden al snel hun eerste analyse klaar: “Zwolle heeft duidelijk gekozen voor duurzaamheid.” Ook op andere punten lijken deze partijen elkaar wel te kunnen vinden, hoewel de ChristenUnie tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen is en GroenLinks daar minder moeite mee heeft. Samen hebben ze 14 zetels en om een college te vormen met een meerderheid in de raad hebben ze daarbij andere partijen nodig. Voor een meerderheid zijn minimaal 20 zetels nodig. Gelet op de verkiezingsuitslag zou Swollwacht als derde partij zich hierbij kunnen aansluiten, maar dat lijkt niet voor de hand te liggen omdat Swollwacht zich duidelijk tegen windmolens heeft uitgesproken en de ChristenUnie en GroenLinks daar radicaal anders over denken: zij zijn van mening dat we niet zonder windenergie kunnen als we energieneutraal willen worden. De vraag is dan welke partijen zich wel zouden willen of kunnen aansluiten.

Lees verder »

Voorlopige einduitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwolle 2018

Zwolle – De stemmen van alle 68 stembureaus zijn geteld van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Zwolle. Hieruit is een voorlopige einduitslag gevormd. De definitieve uitslag zal vrijdag worden gepresenteerd. Wel is er al geconcludeerd dat de opkomst dit jaar hoger is dan vier jaar geleden. Dit jaar heeft maar liefst 61,5% van de Zwollenaren hun stem uitgebracht tegenover 58,2% in 2014.

De voorlopige einduitslag:
ChristenUnie van 18,9 naar 17,9%
PvdA van 14,7 naar 9,8%
D66 van 14,1 naar 10,8%
VVD van 12 naar 13,7%
SP van 12 naar 5,6%
CDA van 8,7 naar 11,3%
GroenLinks van 8,5 naar 16,7%
Swollwacht van 7,2 naar 14,3%

Lees verder »

Tussenstand gemeenteraadsverkiezingen Zwolle 2018

Zwolle – Zwolle kijkt uit naar de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het is nog niet bekend of de opkomst groter was dan in 2014. De opkomst was toen 58,2%. Op dit moment zijn de tellingen van 62 van de 68 bureaus voltooid. Hier is de volgende tussenstand van de percentageverdeling van de gemeenteraadszetels uit naar voren gekomen:

ChristenUnie van 18,9 naar 17,8%
PvdA van 14,7 naar 9,9%
D66 van 14,1 naar 10,8%
VVD van 12 naar 13,4%
SP van 12 naar 5,8%
CDA van 8,7 naar 11,3%
GroenLinks van 8,5 naar 16,5%
Swollwacht van 7,2 naar 14,6%

Lees verder »

Geen enkele partij verwacht zetelverlies bij gemeenteraadsverkiezingen

Geen enkele partij verwacht zetelverlies bij gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle – Aan het eind van het lijsttrekkersdebat maandagavond op Hogeschool Windesheim kreeg burgemeester Henk Jan Meijer het laatste woord. Tijdens het debat hadden alle partijen hun verwachtingen uitgesproken over de verkiezingsuitslag. De burgemeester met zijn typische humor hierover: “We zijn het stadhuis aan het verbouwen, maar als de verwachtingen van de partijen uitkomen moeten we de raadszaal uitbreiden.” Zwolle heeft gelet op de bevolkingsomvang recht op 39 gemeenteraadsleden, maar de politieke partijen rekenen zich gezamenlijk 50 zetels rijk. Swollwacht verwacht 5 zetels (nu 3), de ChristenUnie denkt gelijk te blijven op 8 en ook de PvdA denkt de huidige 6 te kunnen behouden. Het CDA rekent op een verdubbeling van 3 naar 6 en GroenLinks van 3 naar 5. De SP denkt er een zetel bij te krijgen en komt dan op 6 en de VVD verwacht een groei van 5 naar 7 evenals D66, die ook op 7 zetels denkt uit te komen (nu 5).

Het verkiezingsdebat “Zwolle Zweeft” onder leiding van Boudewijn Koop was strak geregisseerd en de meeste antwoorden en stellingen zijn inmiddels bekend, maar de acht lijsttrekkers wisten zich stevig te profileren. Natuurlijk ging het over de koopzondagen en Gerdien Rots van de ChristenUnie gaf ook deze keer geen krimp. Voor haar geen uitbreiding van de koopzondagen, maar alleen Brammert  Geerling van de SP steunt haar daarin. De vraag naar meer windmolens werd door William Dogger van Swollwacht met ‘nee’ beantwoord en ook Jan Nabers van het CDA en Thom van Campen van de VVD zijn tegen meer windmolens op Zwols grondgebied. Door Gerdien Rots werden de partijen ‘laf’ genoemd die wel de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle onderschrijven, maar tegen windmolens zijn: “We moeten het eerlijke verhaal vertellen als we binnen één generatie willen overstappen op duurzame energie.”

Lees verder »

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen in het Stadskantoor

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen in het Stadskantoor

Zwolle – In verband met de herinrichting van het Stadhuis vindt de traditionele uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart in het Stadskantoor plaats.

De stembureaus sluiten 21 maart om 21.00 uur. Iedereen is vanaf 21.30 uur van harte welkom in het restaurant van het Stadskantoor. De presentator van de avond Boudewijn Koops zal samen met burgemeester Henk Jan Meijer terugkijken op het mobiel stembureau in het Vliegend Paard waar deze ’s nachts als eerste zijn stem uitbracht.

Lees verder »