Week van de Verbinding feestelijk afgesloten

Zwolle – Vrijdagavond vond in Samen Zwolle aan de Nieuwe Markt de afsluitende bijeenkomst plaats van de Week van de Verbinding. Een week lang ging het college van Zwolle langs tal van (wijk-)verenigingen, bedrijven en instanties om kennis te maken en verbinding te zoeken. Speciale aandacht was er voor Henk Boshove, de man die de afgelopen dagen tijdens de Week als Zwolsketier heel wat verbindingen tot stand bracht. Hij kreeg uit handen van stadsomroeper Peter Vader een speldje als waardering voor zijn uitzonderlijke inspanningen van voor- en tijdens deze Verbindingsweek.

20-04-2012__week_van_de_verbinding_afsluiting_05.jpg

Tijdens deze feestelijke afsluiting trakteerde het college van B&W op een drankje en een hapje. Er kon worden nagepraat en er waren enkele bijzondere optredens. Aan het begin van de avond was er en interactieve show, a la DWDD, gepresenteerd door Marius Woldberg. De sidekicks waren burgemeester Henk Jan Meijer en Arjan Kok. Ook volgde er een terugblik op de Week van de Verbinding. Er was een bijzonder optreden van het koperquintet, 5 musici van het Nederlands Symfonie Orkest (Orkest van het Oosten). De gedichtenmakelaar droeg een verbindend gedicht voor. Verder waren er gezellige smartlappen van Reinder en de Reinettes, en de handwerkclub Zwolle 2.0 kwam ook nog langs.

20-04-2012__week_van_de_verbinding_afsluiting_02.jpg

20-04-2012__week_van_de_verbinding_afsluiting_10.jpg

20-04-2012__week_van_de_verbinding_afsluiting_07.jpg

Lees verder »

Samenwerking Horeca Zwolle en Hedon

Zwolle – Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle e.r. (KHN), Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) en poppodium Hedon tekenden vrijdagmiddag een principe akkoord waarin werd vastgelegd op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan een groeiend activiteitenniveau in Zwolle. De partijen gaan voor het meer samen optrekken met als doel het vergroten van de levendigheid van de stad, een ruimere keuzevrijheid voor activiteiten in Zwolle en een harmonieuze samenwerking.

20-04-2012_ondertekening_convenant_hedon_01.jpg

Het opgestelde convenant is tot stand gekomen naar aanleiding van constructieve gesprekken die Hedon, KHN en de HESZ met elkaar gevoerd hebben nadat gebleken was dat er onduidelijkheden lagen tussen een deel van de Zwolse horeca en Hedon en de vergunningen en verordeningen. Besloten is om samenwerkingsafspraken te maken over de organisatie van activiteiten en evenementen in Zwolle en over het houden van een frequent structureel onderling overleg. Gezocht wordt naar gezamenlijke initiatieven en onderlinge afstemming hiervan. Belangrijk is de uitgesproken intentie om bij verschil van inzicht, over bijvoorbeeld activiteiten van de partijen of over de samenwerking in het algemeen, met elkaar om de tafel te gaan zitten met als doel er op alle niveaus gezamenlijk uit te komen.

Lees verder »

Week van de verbinding op JenaXL

Zwolle – Donderdagmiddag 19 april zijn de wethouders Dannenberg en Vedelaar met twee genmeenthesecretarissen voor onderwijs op JenaXL geweest. In het kader van de week van de verbinding bezochten zij onze Jenaplanschool voor voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding op dit bezoek is iedere stamgroep tijdens de iedereenkomst het gesprek aangegaan met ‘verbinding’ als thema.

wvdv_jenaxl.jpg
Foto: Martijn de Haan

De vraag was wat verbinding betekent voor de stamgroep. Enkele resultaten van dit gesprek zijn te vinden op de twitter van JenaXL: @JenaXLZwolle Voor de week van de verbinding is ‘de kracht van verbinding’ het thema. Binnen het Jenaplanonderwijs staan relaties, en dus verbinding, centraal: relatie met jezelf, de ander en de wereld. JenaXL vindt het belangrijk dat leerlingen die relaties versterken en ontwikkelen. Dit doen ze middels Xperiences (projecten), maatschappelijke projecten en andere leeractiviteiten. Het bezoek is door twee leerlingen, Ivo en Thirza, door school geleid.

Lees verder »

College bezoekt Dieze Oost en Indische Buurt

Zwolle – Donderdagmiddag was het college van Zwolle, in het kader van de Week van de Verbinding, in Dieze Oost uitgenodigd bij Stichting Woonzorg SWZ. 

19-04-2012__week_van_de_verbinding_dieze_oost_01.jpg

De Stichting wilde het college graag kennis laten nemen van de voortgang van de wijkvernieuwing in Dieze Oost en hierover samen met bewoners en SWZ over van gedachten te wisselen. Tijdens een wandeling door de wijk werd de stand van zaken bekeken en vonden er gesprekken met bewoners plaats die vertelden over hun ervaringen in de wijk en met woningstichting SWZ. Directeur van SWZ Eddy Veenstra gaf een toelichting over de grote renovatie van gebouwen en appartementen die momenteel plaatsvindt in Dieze Oost.

19-04-2012__week_van_de_verbinding_dieze_oost_02.jpg

19-04-2012__week_van_de_verbinding_dieze_oost_03.jpg

19-04-2012__week_van_de_verbinding_dieze_oost_04.jpg

Lees verder »

B&W Zwolle opent Creatieve Werkplaats

Zwolle –  In het kader van de Week van de Verbinding opende het voltallige college van B&W de Creatieve Werkplaats aan de Esdoornstraat in Zwolle, een initiatief van Cibap vakschool voor verbeelding. Hiermee  werd een krachtig begin gemaakt van  de Creatieve Coöperatie: de spil waaromheen tal van creatieve initiatieven in het gebouw draaien. Wethouder van Cultuur, Nelleke Vedelaar, zette als eerste haar handtekening op een groot bord bij één van de waarden waar het bij de Creatieve Coöperatie om draait: observeren, ontwikkelen, ondernemen, faciliteren en innoveren.

19-04-2012__week_van_de_verbinding_cibap_05.jpg

Burgemeester Henk Jan Meijer en Wethouder Nelleke Vedelaar namen vervolgens een machine in de houtwerkplaats in gebruik door een stuk hout te schaven.  In de Creatieve Werkplaats krijgen professionele en studerende vakmensen de mogelijkheid om gebruik te maken van deze houtwerkplaats, een werkplaats afwerking en een vrije werkplaats om hun ontwerpen en producten te realiseren. De accommodatie aan de Esdoornstraat, die voorheen als onderwijslocatie van Cibap vakschool voor verbeelding werd gebruikt, krijgt hiermee een andere, interessante herbestemming. Behalve stadswerkplaatsen biedt de Creatieve Coöperatie onderdak aan horeca, kinderopvang, werk- en ontmoetingsruimten voor ondernemers in de creatieve industrie en voor vele andere ideeën die passen bij het doel om creatieve initiatieven te verbinden.

19-04-2012__week_van_de_verbinding_cibap_01.jpg

19-04-2012__week_van_de_verbinding_cibap_06.jpg

19-04-2012__week_van_de_verbinding_cibap_04.jpg

Lees verder »

Geslaagde Stadspicknick in Park Eekhout

Zwolle – Collega’s, vrienden, verenigingen en familieleden konden woensdagmiddag in Park Eekhout genieten van een gezellige en duurzame stadspicknick. Iedereen was welkom in het stadspark om op het gras een kleedje uit te leggen en van de lunch te genieten. Dat kon ook allemaal, want de weersomstandigheden waren prima! Burgemeester H.J. Meijer schonk voor iedereen de soep in. 

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_07.jpg

Tijdens de tweede dag van de Zwolse Week van de Verbinding kon je tijdens de Stadspicknick met de burgemeester en wethouders in gesprek. Tijdens de picknick werd een start gemaakt voor het grootste en kleurrijkste picknickkleed ooit. Daarvoor werden de kleedjes ingezameld. De stadspicknick werd georganiseerd door de initiatiefnemers van 7 days of inspiration en @038picknick. Er kwamen in totaal ongeveer 250 geïnteresseerden op de Stadspicknick af. Aansluitend konden fietsers in Park Eekhout verzamelen voor de fietstocht door Zwolle met wethouder Van As. Rond die tijd liet ook burgemeester Henk Jan Meijer zijn talent zien door een speciaal voetbalteam met jongeren van BYou te coachen.

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_08.jpg

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_05.jpg

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_09.jpg

Lees verder »

Wethouder Vedelaar krijgt iedereen aan het zingen

Zwolle – Wethouder van Cultuur Nelleke Vedelaar riep, in het kader van de Week van de Verbinding en het Zwolse project Zwolsketiers, iedereen op met haar te komen zingen in Park Eekhout. Op de zangworkshop kwamen ongeveer 80 personen af, waaronder zangers van het Zwols Mannenkoor Ook een schoolklas van Matenburch / De Bron haakte bij de ‘Bluesingers’ aan.

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_02.jpg

Woensdagmorgen werd er met het koor in het stadspark gerepeteerd en zorgde een bezielende wethouder Vedelaar ervoor dat iedereen het nummer ‘Everybody Needs Somebody’ van de Blues Brothers onder de knie kreeg. Na een goed uur oefenen bracht ze het resultaat  ten gehore.Tijdens een zangworkshop toonde wethouder Vedelaar haar talent aan de stad. Meer dan enthousiast stond de wethouder voor zangroep, dirigeerde, danste en zong met de zangers mee. Het werkte aanstekelijk. Burgemeester Meijer en wethouder Van As schoven ook aan, en zongen al snel uit volle borst mee. Het beoogde grootste koor van Zwolle werd het niet, maar het reslutaat was zeker de moeite waard.

 18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_04.jpg

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_03.jpg

18-04-2012__week_van_de_verbinding_park_eekhout_01.jpg

Lees verder »

College op bezoek bij RIBW Jongeren

Zwolle – Dinsdag is met de Verbindingsspelen de Zwolse Week van de Verbinding van start gegaan. Onderdeel van het programma op dinsdag was een bezoek aan de woonvorm Jongeren van de RIBW IJssel-Vecht aan de Volterbeek in Zwolle. Een deel van het college was er om kennis te maken met de woonvorm voor jongvolwassenen.

17-04-2012__week_van_de_verbinding_ribw_volterbeek_04.jpg

De RIBW IJssel-Vecht biedt op de locatie aan de Volterbeek begeleiding aan 25 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar. De begeleiding werkt met deze jongeren toe naar zelfstandigheid en doen dat methodisch in een traject van gemiddeld 3 jaar. De RIBW wilde laten zien dat de meerwaarde van de mehodische aanpak er voor zorgt dat jongeren zich kunnen ontplooien om zo door middel van eigen kracht en netwerk in de (nabije) toekomst zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en werken. De instelling liet een informatiefilm zien, waarin de jongeren de hoofdrol spelen, en ging aansluitend met het college in gesprek over de meerwaarde die de woonvorm in de wijk de Aa-landen kan bieden.

17-04-2012__week_van_de_verbinding_ribw_volterbeek_03.jpg

17-04-2012__week_van_de_verbinding_ribw_volterbeek_02.jpg

17-04-2012__week_van_de_verbinding_ribw_volterbeek_05.jpg 

Lees verder »

Sportieve start Week van de Verbinding

Zwolle – Dinsdagmorgen werd op Sportpark De Verbinding, bij vv CSV ’28, in Stadshagen het startschot gegeven voor de Week van de Verbinding met de zogenaamde Verbindingsspelen. Helaas waren er geen toeschouwers of andere geïnteresseerden dan de sporters zelf op het sportpark te bekennen. Dat viel enigszins tegen. Na de officiële opening door burgemeester H.J. Meijer volgde een 10 minuten durende warming-up voor alle deelnemers, waarna verschillende teams om de felbegeerde Verbindingsbeker streden. De winnaars waren de leden van het team grijs, van wethouder Gerrit Piek.

17-04-2012__week_van_de_verbinding_csv_terrein_03.jpg

Deelnemers aan de Verbindingsspelen waren de Sportgroep Senioren van WijZ, leerlingen van openbare brede basisschool Het Festival, spelers van het Dutch Street Cup team van het Leger des Heils, leerlingen van Onderwijscentrum De Twijn, vertegenwoordigers van Zwolse sportorganisaties, leerlingen van de sportklas van het Thomas a Kempis College en ondernemers en het college van burgemeester en wethouders. De sporten die beoefent werden waren: voetbal, knotshockey, tennis, korfbal en  estafettehardlopen. Het bestuur van CSV ’28 bracht het college van burgemeester en wethouders op de hoogte van de maatschappelijke betrokkenheid van de sportvereniging in de wijk Stadshagen.

17-04-2012__week_van_de_verbinding_csv_terrein_02.jpg
Onze burgemeester kan een balletje hoog houden…

17-04-2012__week_van_de_verbinding_csv_terrein_06.jpg

17-04-2012__week_van_de_verbinding_csv_terrein_07.jpg

17-04-2012__week_van_de_verbinding_csv_terrein_08.jpg

Lees verder »

18 april gratis workshops in Park Eekhout

Zwolle – Wethouder van Cultuur, Nelleke Vedelaar roept iedereen op met haar te komen zingen op woensdag 18 april in Park Eekhout. Tijdens een zangworkshop toont zij haar talent aan de stad. Zing ook mee en help het grootste koor van Zwolle te vormen. Wethouder Filip van As nodigt iedereen uit die dag met hem te komen fietsen. Ga met hem mee langs de mooiste plekjes van Zwolle.
Met de workshops wil de gemeente De Zwolsketiers op de kaart zetten. Deze organisatie heeft als motto "Een voor allen, Allen voor één, Samen voor Zwolle". Hun gedachte is dat iedereen een talent heeft dat ingezet kan worden voor een ander door een gratis workshop te geven. Iedereen die meedoet, heeft ook zelf weer een talent dat ze ter beschikking van anderen kunnen stellen. Zo verspreidt het initiatief zich als een olievlek door de stad.

Lees verder »

Meidendag Zwolle

Zwolle – Nog een paar nachtjes slapen en dan kleurt Zwolle op donderdag 19 april weer roze! Alle dames met interesse in techniek verzamelen zich dan bij de Meidendag, georganiseeerd door Stichting Meidendag, om vervolgens op leuke, luchtige en hilarische wijzes kennis te maken met de techniek!

Dit jaar wordt het een wel heel spetterend programma. Na een rustige start gaat de groep meteen al los met een improvisatieworkshop: Hoe leer je improviseren op de werkvloer en hoe blijf je al die mannen de baas? Daarna gaat de hele club meiden bouwbedrijf BAM Utiliteitsbouw op stelten zetten. Door middel van een Vossenjacht annex speurtocht maken de meiden kennis met alle werkzaamheden binnen een bouwbedrijf. Na een lekkere lunch stappen alle meiden op de bus richting Wezep, waar ze een bezoek brengen aan de Prinses Margriet Kazerne van de Landmacht. Uiteraard zorgt Stichting Meidendag weer voor hilarische momenten: de meiden op de knieen hun eigen weg straten, behendigheidsproeven uitvoeren met de shovel en met gigantische graafmachines een poging doen om bulten zand te verzetten. Helemaal leuk: de wethouders van Zwolle komen tijdens de Meidendag op bezoek in het kader van de week van de verbinding.

Lees verder »

Opening Creatieve Werkplaats aan de Esdoornstraat

Zwolle – De Creatieve Werkplaats aan de Esdoornstraat in Zwolle wordt tijdens de week van de Verbinding op 19 april feestelijk geopend door Burgemeester en Wethouders. Na ongeveer een jaar van voorbereiden en ontwikkelen heeft een fantastisch plan vorm gekregen. Met de opening van de Creatieve Werkplaats  wordt een krachtig  begin gemaakt van  de Creatieve Coöperatie: de spil waaromheen tal van creatieve initiatieven in het gebouw draaien.

De Creatieve Coöperatie is een plek van waarde en verbinding voor professionals, waaronder zzp’ers, starters en studenten. Zij krijgen vanuit het werkveld van de Creatieve Industrie en het Creatieve Vakmanschap de gelegenheid om zich te ontwikkelen vanuit een broedplaats concept. Dit kan door ruimte te huren of door in een abonnementsvorm gebruik te maken van diensten, zoals facilitaire diensten, communicatiediensten etc. De Creatieve Werkplaats is een onderdeel van de Creatieve Coöperatie.

Lees verder »