Inschrijving Week van de Verbinding 2010 van start

Zwolle – Onder de noemer Week van de Verbinding gaan burgemeester en wethouders van 6 tot en met 9 september 2010 ook dit jaar weer de stad in. Tijdens de vijfde editie van de Week bezoekt het college vier dagen lang Zwolse bedrijven, organisaties, verenigingen, instellingen en scholen. Zij gaat op zoek naar bijzondere ideeën, nieuwe initiatieven en succesvolle samenwerkingsverbanden. Tot en met 21 juni 2010 kan het college uitgenodigd worden voor een bezoek.  

Tijdens de Week worden de gebruikelijke collegeagenda’s vrijgemaakt en legt het college, in zijn geheel of opgesplitst in twee- of drietallen, een groot aantal bezoeken af in de stad. Hierdoor kan het college een goede binding met de stad en haar inwoners en ondernemers houden. Verbinding is ook een belangrijke pijler in het nieuwe collegeakkoord: de kwaliteiten van de stad, de talenten van de mensen in de stad en de verbindingen daartussen staan voorop bij de ontwikkeling van Zwolle. Burgemeester en wethouders hopen dat zij net als voorgaande jaren worden uitgenodigd voor inspirerende bijeenkomsten en activiteiten.

Lees verder »