Project Geert Groote zoekt gangoudsten

Project Geert Groote zoekt gangoudsten

Zwolle – In de Geert Grootestraat in Zwolle worden 65 appartementen gerealiseerd, voornamelijk studio’s. Daar gaan vanaf het voorjaar mensen met en zonder begeleiding samenwonen en samenleven. De nieuwe studio’s zijn speciaal bedoeld voor mensen die nog wat ondersteuning kunnen gebruiken met hun problemen en/of zelfstandig wonen.

Elk appartement heeft een eigen voordeur en heeft de beschikking over 25 vierkante meter woonoppervlak, inclusief een eigen natte cel. Maar het project moet meer te zijn dan een toevallig in één complex samenwonende groep mensen. Door activiteiten, door goede buren te zijn, door elkaar af en toe de helpende hand toe te steken ontstaat de Geert Groote-gemeenschap. Vier van de woningen zijn bedoeld voor ‘gangoudsten’.

Lees verder »

Zelfstandig wonen in Zwolle dankzij inzet Wooncoach

Zelfstandig wonen in Zwolle dankzij inzet Wooncoach

Zwolle – Het door Openbaar Belang geïnitieerde pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ start in januari 2021. Hiermee wordt zelfstandig wonen – en meedoen in de maatschappij – beter mogelijk gemaakt voor mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang zitten. De pilot is een samenwerking tussen woningcorporatie Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers.

Een van de vragen is hoe je als bewoner in de wijk komt en – al dan niet gesteund door buurtbewoners – weer mee kunt doen in de maatschappij. “Hoe pas ik mij aan op mijn omgeving en hoe voorkom ik dat er problemen ontstaan?” Door preventieve begeleiding bij het zelfstandig wonen, speelt Openbaar Belang hierop in.

Lees verder »

Openbaar Belang laat onderhoud over aan Nijhuis en Smaak

Openbaar Belang laat onderhoud over aan Nijhuis en Smaak

Zwolle – De bijna 2800 woningen van woningcorporatie Openbaar Belang krijgen vanaf januari 2021 planmatig onderhoud door Nijhuis Bouw en Smaak. Ook het overgrote deel van de reparatieverzoeken en al het mutatieonderhoud worden door deze twee partijen opgepakt.

Deze samenwerking levert op een slimme manier meer kwaliteit op voor een betere prijs, aldus Openbaar Belang. De bewoner heeft er ook baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de huurder van groot belang is.

Lees verder »

Ook prestatieafspraken met kleinere corporaties in Zwolle

Ook prestatieafspraken met kleinere corporaties in Zwolle

Zwolle – Naast de drie grote corporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) zijn er nog andere corporaties actief in Zwolle. Met die corporaties heeft de gemeente nu ook prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendig wonen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de raad om ook deze corporaties onderdeel van de overleggen te maken tussen gemeente en markt.

Wethouder Ed Anker hierover: “Naast een uitgebreid afsprakenpakket met de grote corporaties hebben we nu ook afspraken gemaakt met de andere partijen in de markt. Goed om zo de kleinere corporaties te kunnen betrekken bij de woonopgave in Zwolle en ook te leren van hun specifieke kennis en ervaring”. De afspraken zijn gemaakt met de corporaties Wetland Wonen, Woonzorg Nederland, Habion en SSH (Studentenhuisvesting). De prestatieafspraken per corporatie kunnen verschillen wat betreft inhoud. De afspraken met de grote corporaties, die samen de grootste bijdrage leveren aan wonen in de gemeente Zwolle, zijn vastgelegd voor 2021.

Lees verder »

Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle

Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle en ontwikkelaars gaan de coalitie Lurelui-West oprichten voor samenwerking bij de toekomstige Spoorzone.

Naast de gemeente nemen hieraan deel de woningcorporaties deltaWonen, SWZ, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), en de ontwikkelaars BEMOG, VGBZ en VanWonen. Woensdag werd deze coalitie formeel bekrachtigd door alle partijen. Lurelui-West is het deelgebied tussen het spoor, de Willemsvaart en de IJsselallee. Door de handen ineen te slaan wordt gezamenlijk vorm gegeven aan dit deel van de Spoorzone.

Lees verder »

Beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ onthuld op appartementencomplex De Samaritaan

Beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ onthuld op appartementencomplex De Samaritaan

Zwolle – Wethouder Ed Anker heeft donderdagochtend het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ op de gevel van het nieuwe appartementencomplex van SWZ aan de Luttenbergstraat onthuld. Dit gebeurde door de coronamaatregelen zonder publiek.

Het beeld werd gemaakt door Auguste Manche en prijkte vroeger op de zusterflat De Weezenlanden. Nu is het weer te bewonderen op de gevel van het appartementencomplex De Samaritaan op nagenoeg dezelfde plek. De wethouder is daar heel blij mee. “Telkens als je langs het ziekenhuis reed, zag je dit kunstwerk. Er zijn veel mensen in de stad die een bijzondere relatie met dit kunstwerk hebben. Fantastisch dat het gelukt is dit kunstwerk voor Zwolle te behouden”.

Lees verder »

Bewoners Kop van Hoog krijgen welkomstpakket

Bewoners Kop van Hoog krijgen welkomstpakket

Zwolle – Met de oplevering van de Kop van Hoog is het centrum van Zwolle sinds kort een markant appartementencomplex rijker. Dit project, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kamperpoort/Katwolderplein, bestaat uit een grote diversiteit aan woningen. Om een vliegende start te maken voor de bewoners is maandag door de initiatiefnemers van deze ontwikkeling een welkomstpakket uitgereikt.

De Kop van Hoog omvat 37 koopwoningen, 45 (sociale) huurwoningen, één kangoeroewoning, drie commerciële ruimtes, een parkeergarage met 60 plaatsen en een uitnodigende binnenplaats. Het nabij de stadsgracht gelegen gebouw kenmerkt zich door een grote diversiteit. Qua architectuur, maar ook als het gaat om de woningen zelf en de doelgroepen die er al in groten getale hun thuis hebben gevonden.

Lees verder »

Wiepke van Erp Taalman Kip nieuwe bestuurder Woningstichting SWZ

Wiepke van Erp Taalman Kip nieuwe bestuurder Woningstichting SWZ

Zwolle – Wiepke van Erp Taalman Kip is per 1 februari 2021 de nieuwe directeur-bestuurder van SWZ. Zij volgt Monique Boeijen op die 1 juli 2020 vertrok en Freerk Wind die nu de functie als directeur-bestuurder a.i. vervult.

Wiepke heeft brede ervaring met volkshuisvestelijke vraagstukken en is op dit moment bestuurder bij woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Ook brengt zij ondernemerservaring mee. Zij kijkt ernaar uit om zich als directeur-bestuurder in te zetten bij SWZ. “Ik ben blij en dankbaar dat ik mij in zo’n dynamische stad als Zwolle kan inzetten voor huurders”.

Lees verder »

Woningbouw op locatie voormalige brandweerkazerne gestart

Woningbouw op locatie voormalige brandweerkazerne gestart

Zwolle – De bouw op de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade in Zwolle is officieel gestart door wethouder Ed Anker. De ‘Brandweerkazerne’ is een project van deltaWonen en is een van de laatste projecten van de versnellingsactie vanuit de gemeente Zwolle.

De versnellingsactie van de gemeente Zwolle is bedoeld om op korte termijn meer betaalbare (huur)woningen te creëren in de binnenstad van Zwolle. De locatie van de voormalige Brandweerkazerne is een van de laatste projecten van deze versnellingsactie.

Lees verder »

Plannen woningbouw Zwartewaterallee weer een stap verder

Plannen woningbouw Zwartewaterallee weer een stap verder

Zwolle – Ga je naar de wijken Holtenbroek en Aa-landen, het Deltion College of een winkel op Voorsterpoort? Dan ga je mogelijk via de Zwartewaterallee. Omdat deze weg zo veel plekken met elkaar verbindt, is het een belangrijk gebied voor Zwolle.

Rondom deze weg is ruimte voor meer dan 1000 nieuwe duurzame woningen. Helemaal nieuw gebouwd of in verbouwde kantoren. Er komen woningen in verschillende prijsklassen. In de gebiedsvisie is nu beschreven hoe het gebied tussen de wijken Holtenbroek en Aa-landen er in de toekomst uit kan zien.

Lees verder »

SWZ zet duurzaamheid centraal tijdens Week van het Huren

SWZ zet duurzaamheid centraal tijdens Week van het Huren

Zwolle – Woningcorporaties houden van 5 t/m 10 oktober de Week van het Huren. SWZ brengt tijdens deze week het thema duurzaamheid onder de aandacht van huurders.

Een belangrijk thema vindt Freerk Wind, directeur-bestuurder a.i: “Als SWZ willen wij ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Dit doen wij onder andere door bestaande bouw en nieuwbouw te verduurzamen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om mensen bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Daar is deze week een mooi moment voor.”

Lees verder »

PvdA dringt aan op betaalbare woningen in Zwolle

PvdA dringt aan op betaalbare woningen in Zwolle

Zwolle – Zoek je een koopwoning in Zwolle onder de 260.000 euro? Of een huurwoning onder de 850 euro? Dan is de kans groot dat je die de komende jaren nauwelijks vindt, zegt de PvdA Zwolle.

Dat ligt aan een heleboel dingen: er willen gewoon veel mensen in Zwolle wonen, beleggers kunnen vaak makkelijk overbieden en de bouwkosten zijn hoog. Het ligt helaas ook aan de politiek. Het Zwolse college van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD laat Zwolse woningzoekers die minder dan 60.000 euro per jaar verdienen steeds maar weer in de kou staan, zo stelt de PvdA.

Lees verder »