Huurdersdag Zwolle bij woningcoporatie SWZ

Huurdersdag Zwolle bij woningcoporatie SWZ

Zwolle – Zaterdag 14 september aanstaande is er van 10:00 tot 14:00 uur een huurdersdag voor alle huurders van SWZ. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met De Woonkoepel, de huurdersvereniging van SWZ en staat in het teken van ‘ontmoeting’.

Ze hebben de krachten gebundeld, om voor de huurders een leuke en interessante dag te organiseren. Het is de eerste keer dat de dag op deze manier wordt georganiseerd. Voorheen was er vanuit de 3 Zwolse corporaties en huurdersvereningen een gezamenlijke dag voor huurders.

Lees verder »

Openbaar Belang & Salverda verbeteren 28 woningen Eiken- en Iepenstraat

Openbaar Belang & Salverda verbeteren 28 woningen Eiken- en Iepenstraat

Zwolle – Na een periode van planvorming voor de 28 woningen aan de Eiken- en Iepenstraat is het officiële contract getekend tussen Openbaar Belang en Salverda Bouw. Alle appartementen staan sinds half juli dit jaar leeg. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden opgestart om te komen tot vernieuwbouwde woningen waar bewoners prettig in kunnen wonen.

De woningen krijgen een compleet nieuwe, zeer goed geïsoleerde buitenschil. Daarvoor wordt de vloer, de gevel, het glas en het dak aangepakt. Op het dak komen zonnepanelen t.b.v. het opwekken van elektriciteit. In de woning worden ook verbeteringen doorgevoerd. Alle woningen krijgen een nieuwe keuken en douche/toilet ruimte. Daarnaast voegt de woningbouw aan de woningen op de begane grond een 2de slaapkamer toe. Verder wordt de meterkast vervangen en daarbij verdwijnt de gasaansluiting. De bewoners gaan na de vernieuwbouw dus koken op elektra. Een warmtepomp gaat de woning verwarmen.

Lees verder »

Openbaar Belang selecteert ontwikkelaar met mooiste plan voor Weezenlanden-Noord

Openbaar Belang selecteert ontwikkelaar met mooiste plan voor Weezenlanden-Noord

Zwolle – Stichting Openbaar Belang heeft na een selectieprocedure de ontwikkelingscombinatie bestaande uit Nijhuis Bouw en Explorius Vastgoedontwikkeling als partner geselecteerd om de locatie aan de Schuurmanstraat en de Wiecherlinkstraat te ontwikkelen.

Het gepresenteerde plan bestaat uit ca. 500 woningen. Hiervan zijn 230 sociale huurwoningen ten behoeve van Openbaar Belang. Voor het overige bestaan de woningen uit een mix van koop en (duurdere) huur. Het parkeren door bewoners en bezoekers gebeurt in een (half) verdiepte parkeergarage. Dat betekent dat er geen auto’s meer op het maaiveld geparkeerd worden. Het plan van Nijhuis Bouw en Explorius is ruim en groen opgezet met aandacht voor water. Zo is er ruimte om elkaar actief te ontmoeten. Daarvoor wordt een aantal voorzieningen in de openbare ruimte voor spelen en ontmoeten gecreëerd. Ook worden commerciële voorzieningen zoals mogelijk een koffie corner of kinderopvang aan de wijk toegevoegd.

Lees verder »

Kraanbolwerk Zwolle bereikt hoogste punt

Kraanbolwerk Zwolle bereikt hoogste punt

Zwolle – Op vrijdag 12 juli werd door betrokken partijen bij het ontwerp, ontwikkeling en realisatie van het Kraanbolwerk het glas geheven. De bouw van het Kraanbolwerk bereikt letterlijk haar hoogste punt met de realisatie van de Koningin.

Dé landmark van het Kraanbolwerk telt 9 verdiepingen en heeft 28 verschillende appartementen. Op het hoogste punt zijn de mensen die hard werken aan het project in het zonnetje gezet en bedankt voor de dagelijkse inspanning. Het project Kraanbolwerk, een uitzonderlijke binnenstedelijke opgave op een hoogwaardige locatie, is ontwikkeld door VanWonen. De realisatie is in handen van Nijhuis Bouw.

Lees verder »

Tijdelijke verhuur woningen voor mensen met urgente woonvraag in Zwolle

Tijdelijke verhuur woningen voor mensen met urgente woonvraag in Zwolle

Zwolle – CareX en Openbaar Belang zorgen samen voor een goede woon- en leefomgeving in de transitie Weezenlanden-Noord. Daarvoor hebben beide partijen hun handtekening gezet. De woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat worden de komende jaren gesloopt. Openbaar Belang heeft besloten om samen met CareX de woningen die vrij komen tijdelijk te verhuren.

Sjoerd Quint, directeur-bestuurder Openbaar Belang laat weten: “De goede woonomgeving die we al jaren kennen willen we graag behouden. In CareX zien wij de partij die er samen met ons voor kan zorgen dat er een goede mix aan bewoners komt waarmee de leefbaarheid in stand blijft.”

Lees verder »

Flatbewoners Lassuslaan Zwolle kiezen nieuwe kopgevel

Flatbewoners Lassuslaan Zwolle kiezen nieuwe kopgevel

Zwolle – Vorige week hebben de 105 bewoners van de flat aan de Lasssuslaan mogen stemmen op 3 ontwerpen voor een nieuwe kopgevel. Met een overgrote meerderheid is gekozen voor de gevel waarop de componist Lassus is afgebeeld. Een mooi opvallend ontwerp van Sacon architecten uit Zwolle.

De gevels van de flat aan de Lassuslaan moeten worden vervangen. Deze aanpassingen heeft Openbaar Belang aangegrepen om ook de uitstraling van de flat aan te pakken. En wie kan beter bepalen hoe de flat eruit moet komen te zien dan de bewoners zelf?! Daarom heeft er vorige week een stemming plaatsgevonden.

Lees verder »

DeltaWonen schakelt hulp van Raad van Kinderen in

DeltaWonen schakelt hulp van Raad van Kinderen in

Zwolle – Vanochtend ging Evert Leideman, directeur- bestuurder bij deltaWonen, op bezoek bij de 25 kinderen van groep 8 en hun meester van basisschool De Ark uit Zwolle. Deze groep kinderen wordt de eerste Raad van Kinderen van deltaWonen.
Deze Raad van Kinderen van deltaWonen gaat meedenken over strategische en maatschappelijke vraagstukken die over hun eigen toekomst gaan. ”Want kinderen hebben creativiteit en verbeeldingskracht en durven die vragen te stellen die ons op een ander spoor zetten. Zo leren kinderen over de wereld om hen heen en ontdekken wij  nieuwe mogelijkheden en andere denkrichtingen”, licht Evert Leideman toe.

Lees verder »

Ambitieus plan voor Zwolse woningmarkt

Ambitieus plan voor Zwolse woningmarkt

Zwolle – Op donderdag 29 maart overhandigde het Zwols Concilium met vertegenwoordigers van de Zwolse woningcorporaties en marktpartijen een ambitieus plan voor de woningmarkt aan burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer en gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel. Met de ‘Zwolse Aanpak’ willen de partijen op korte termijn de problemen op de Zwolse woningmarkt aanpakken.
“We willen met een gezamenlijke inzet de slagingskansen van kopers en huurders vergroten en diverse knelpunten op de woningmarkt aanpakken: door onder andere 400 extra woningen te bouwen in alle segmenten bovenop de reeds geplande bouw van 1200 woningen en een extra impuls te geven aan woningbouw in de binnenstad en bestaande wijken. Daarnaast willen we samen investeren in de bestaande woningvoorraad in alle Zwolse wijken,” aldus Evert Leideman, directeur deltaWonen.

Lees verder »

Hoogste punt bouw appartementen Friesewal

Hoogste punt bouw appartementen Friesewal

Zwolle – De vlag is geplaatst aan de Friesewal. Daar bereikte de bouw van het appartementencomplex het hoogste punt deze week. De bouw van de 37 appartementen is onderdeel van de versnellingsactie waarin de gemeente Zwolle en deltaWonen op 14 locaties in de stad voor 2019 versneld circa 350 extra sociale huurwoningen bouwen.De verwachte oplevering van de appartementen aan de Friesewal is medio 2018.
Er worden 27 kleinere appartementen gerealiseerd met 1 slaapkamer en 10 grotere appartementen met 2 slaapkamers. De appartementen zijn bijzonder energiezuinig. Ze worden goed geïsoleerd en er komen zonnepanelen op het platte dak. De appartementen krijgen geen gasaansluiting. Nieuwe huurders kunnen een abonnement afsluiten voor een parkeerplek.

Lees verder »

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Zwolle – In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.
De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op 14 locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, 239 in aanbouw en van 110 woningen start de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis gestart zijn. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens 100 woningen met een lage huurprijs bij.

Lees verder »

61 Nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3

61 Nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3

Zwolle – Woningstichting SWZ en Nijhuis Bouw B.V. hebben op donderdag 25 januari een overeenkomst getekend voor de realisatie van 61 nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3. Nijhuis bouwt 15 sociale huurwoningen voor SWZ en 46 woningen voor verkoop. De sociale huurwoningen worden gas-loos en zijn zeer energiezuinig (A++). De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens voor gezinnen (€635 per maand).
De huidige portieketagewoningen worden vanaf 1 september 2018 gesloopt. De bouw start in het voorjaar van 2019. De eerste woningen van de Binnenhofjes 3 worden naar verwachting in het najaar van 2019 opgeleverd.

Lees verder »

“Welkom thuis” kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

“Welkom thuis” kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

Zwolle – Deze week heeft SWZ haar nieuwe Toekomstvisie 2018+ gepresenteerd. Kern van dit ondernemingsplan is dat SWZ nog meer dan nu actief aandacht heeft voor de huurders en weet wat hun wensen en behoeften zijn. In bijzondere situaties wordt maatwerk geleverd, waar nodig in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners in Zwolle. De kerngedachte van dit plan is samengevat in: ´Welkom thuis´. De Toekomstvisie 2018+ is verdeeld in 5 thema´s.
Fijn wonen en je thuis voelen lukt alleen als er voldoende financiële ruimte is om te leven. SWZ voert een gematigd huurbeleid en zorgt ervoor dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden over de inkomensgroepen. Met huurders met betalingsproblemen proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te voorkomen. En we bedenken (samen met onze partners) oplossingen voor mensen die binnen de geldende regels in de knel komen.

Lees verder »