Openbaar Belang Zwolle blij met uitkomsten visitatie

Openbaar Belang Zwolle blij met uitkomsten visitatie

Zwolle – Woningcorporatie Openbaar Belang is trots op de uitkomsten en resultaten uit het visitatierapport 2015 – 2018, dat in november vorig jaar verscheen. Ook onderschrijven ze de verbeterpunten.

In het rapport is te lezen dat de visitatiecommissie Pentascope onder de indruk is geraakt van Openbaar Belang. Een corporatie die het een kracht weet te maken van het feit dat ze klein is. Ze maken keuzes die je bij zo’n corporatie niet zo snel verwacht.

Lees verder »

VanWonen Zwolle verkozen tot Great Place to Work

VanWonen Zwolle verkozen tot Great Place to Work

Zwolle – VanWonen is begin deze week door Great Place to Work Nederland uitgeroepen tot Great Place to Work organisatie. Dit betekent dat VanWonen door haar eigen medewerkers en op basis van goed werkgeversbeleid erkend is als aantrekkelijke werkgever.

Daarmee is VanWonen de eerste met deze certificering in haar branche. Door de Great Place to Work erkenning komt VanWonen tevens in aanmerking voor een plek in de Top-10 Best Small Workplaces van Nederland.

Lees verder »

Contract getekend bouwproject Breezicht-Duinen aan de Milligerplas

Contract getekend bouwproject Breezicht-Duinen aan de Milligerplas

Zwolle – Aan de Milligerplas in Stadshagen gaat SWZ bezig met het project Breezicht-Duinen. Er worden 32 duurzame sociale huurwoningen gebouwd. Nikkels gaat dit project uitvoeren naar een ontwerp van I’m Architecten.

Het samenwerkingscontract is getekend op de plek waar straks gebouwd gaat worden. Naar verwachting start de bouw in de zomer van 2020 en worden de woningen opgeleverd in 2021.

Lees verder »

Corporaties, huurders en gemeente werken samen aan een sterke, inclusieve stad

Corporaties, huurders en gemeente werken samen aan een sterke, inclusieve stad

Zwolle – De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ), vertegenwoordigers van de huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang en de Woonkoepel van SWZ) en de gemeente Zwolle ondertekenden donderdag de prestatieafspraken.

De prestatieafspraken gelden voor de periode 2020 – 2023. De afspraken zijn op hoofdlijnen, de nadere uitwerking daarvan voor het komende jaar staan in de jaarschijf 2020. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat. De Zwolse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: De groei van de stad, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid, energie en klimaat.

Lees verder »

DeltaWonen presenteert scores Aedes Benchmark 2019

DeltaWonen presenteert scores Aedes Benchmark 2019

Zwolle – De beoordeling van deltaWonen door de Aedes Benchmark 2019 is vrijdag 21 november bekendgemaakt. In deze Benchmark worden prestaties van woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken.

Op het gebied van duurzaamheid en de bedrijfslasten behaalde de Zwolse woningcorporatie deltaWonen een A-score. Dit jaar was er een B-score op de onderdelen oordeel van huurders, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Lees verder »

Cijfers visitatie kers op de taart voor SWZ

Cijfers visitatie kers op de taart voor SWZ

Zwolle – Mooie cijfers voor SWZ bij de beoordeling van haar maatschappelijke prestaties door haar interne en externe stakeholders.

“Een 8, tweemaal een 7,8 en een 7,4. Cijfers die laten zien dat we op de goede weg zijn, maar dat betekent niet dat we achterover gaan hangen. Het zit immers in ons systeem om continue aandacht voor verbetering te hebben. Dat blijven we ook doen. We willen altijd van goed naar beter. De cijfers zijn voor ons de kers op de taart,” aldus Monique Boeijen, directeur-bestuurder SWZ.

Lees verder »

Duurzaamheidspakket voor 200 studenten in Zwolle

Duurzaamheidspakket voor 200 studenten in Zwolle

Zwolle – Energie besparen is niet moeilijk en het helpt opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar hoewel veel studenten duurzaamheid een belangrijk thema vinden, denken ze er vaak niet aan om daadwerkelijk te besparen. Daarom ontvangen zo’n 200 bewoners van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) in Zwolle deze week een duurzaamheidspakket met daarin tools die ze hier extra alert op maken.

In dit pakket zitten verschillende items om bewoners op weg te helpen met duurzamer leven. Zo ontvangen ze onder andere de ludieke Bespaarkalender van SSH Duurzaam. Dit helpt bewoners herinneren aan de verjaardag van hun tante, maar ook aan het uitschakelen van de verlichting als ze het toilet weer verlaten.

Lees verder »

DeltaWonen start proeftuin circulariteit

DeltaWonen start proeftuin circulariteit

Zwolle – DeltaWonen start met een proeftuin om circulair te bouwen, waarbij herbruikbaarheid centraal staat. Een plek waar ideeën om een bouwwerk circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties. De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo wil DeltaWonen in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten. Iedereen met een idee, plan of product, kan dit insturen.

De overheid wil 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030 en wil 100% circulair zijn in 2050. DeltaWonen wil dit zo snel mogelijk bereiken, hoe eerder hoe beter! “Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 al ver voorlopen op deze doelstellingen,” vertelt kwartiermaker Martijn van Dijk, “dan moeten we nu circulair gaan bouwen en renoveren!” Er ligt een grote woningbouwopgave voor de corporatie. Maar grondstoffen raken op, worden duurder en er is een tekort aan vakmannen. Door de circulaire kringloop zo klein mogelijk te houden en te anticiperen op onverwachtse veranderingen in de toekomst, wil de corporatie de doelstellingen bereiken. “Onze strategie hebben wij bepaald, nu willen we gaan doen.”

Lees verder »

Huurdersdag Zwolle bij woningcoporatie SWZ

Huurdersdag Zwolle bij woningcoporatie SWZ

Zwolle – Zaterdag 14 september aanstaande is er van 10:00 tot 14:00 uur een huurdersdag voor alle huurders van SWZ. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met De Woonkoepel, de huurdersvereniging van SWZ en staat in het teken van ‘ontmoeting’.

Ze hebben de krachten gebundeld, om voor de huurders een leuke en interessante dag te organiseren. Het is de eerste keer dat de dag op deze manier wordt georganiseerd. Voorheen was er vanuit de 3 Zwolse corporaties en huurdersvereningen een gezamenlijke dag voor huurders.

Lees verder »

Openbaar Belang & Salverda verbeteren 28 woningen Eiken- en Iepenstraat

Openbaar Belang & Salverda verbeteren 28 woningen Eiken- en Iepenstraat

Zwolle – Na een periode van planvorming voor de 28 woningen aan de Eiken- en Iepenstraat is het officiële contract getekend tussen Openbaar Belang en Salverda Bouw. Alle appartementen staan sinds half juli dit jaar leeg. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden opgestart om te komen tot vernieuwbouwde woningen waar bewoners prettig in kunnen wonen.

De woningen krijgen een compleet nieuwe, zeer goed geïsoleerde buitenschil. Daarvoor wordt de vloer, de gevel, het glas en het dak aangepakt. Op het dak komen zonnepanelen t.b.v. het opwekken van elektriciteit. In de woning worden ook verbeteringen doorgevoerd. Alle woningen krijgen een nieuwe keuken en douche/toilet ruimte. Daarnaast voegt de woningbouw aan de woningen op de begane grond een 2de slaapkamer toe. Verder wordt de meterkast vervangen en daarbij verdwijnt de gasaansluiting. De bewoners gaan na de vernieuwbouw dus koken op elektra. Een warmtepomp gaat de woning verwarmen.

Lees verder »

Openbaar Belang selecteert ontwikkelaar met mooiste plan voor Weezenlanden-Noord

Openbaar Belang selecteert ontwikkelaar met mooiste plan voor Weezenlanden-Noord

Zwolle – Stichting Openbaar Belang heeft na een selectieprocedure de ontwikkelingscombinatie bestaande uit Nijhuis Bouw en Explorius Vastgoedontwikkeling als partner geselecteerd om de locatie aan de Schuurmanstraat en de Wiecherlinkstraat te ontwikkelen.

Het gepresenteerde plan bestaat uit ca. 500 woningen. Hiervan zijn 230 sociale huurwoningen ten behoeve van Openbaar Belang. Voor het overige bestaan de woningen uit een mix van koop en (duurdere) huur. Het parkeren door bewoners en bezoekers gebeurt in een (half) verdiepte parkeergarage. Dat betekent dat er geen auto’s meer op het maaiveld geparkeerd worden. Het plan van Nijhuis Bouw en Explorius is ruim en groen opgezet met aandacht voor water. Zo is er ruimte om elkaar actief te ontmoeten. Daarvoor wordt een aantal voorzieningen in de openbare ruimte voor spelen en ontmoeten gecreëerd. Ook worden commerciële voorzieningen zoals mogelijk een koffie corner of kinderopvang aan de wijk toegevoegd.

Lees verder »