Inloopbijeenkomst voor appartementengebouw Curans

Op dinsdag 15 mei aanstaande organiseert SWZ, samen met Isala Ouderenzorg en het Servicepunt Zorgwoningen een inloopbijeenkomst voor starters en senioren die belangstelling hebben voor het wonen in, het appartementengebouw in aanbouw, Curans aan de Hobbemastraat.

Het appartementengebouw Curans bestaat uit 75 appartementen. Daarvan zijn er 24 voor starters, 15 voor senioren uit de buurt en 36 voor senioren met een zorgindicatie. Verder huurt Mickey’s Kinderdagopvang op de begane grond een ruimte voor kinderopvang. De verwachting is dat in het voorjaar van 2008 de eerste bewoners hun intrek in Curans nemen. De naam Curans komt uit het Latijn en staat voor zorgdragend. En dat past natuurlijk prima bij de zorg voor senioren, starters en kinderen die er verblijven en de oudere omwonenden die evenals de senior bewoners gebruik kunnen maken van de zorg- en welzijnfunctie van Isala Ouderenzorg.

Lees verder »

Bouw Ensemble en Belvédère gestart

Op 26 april jl. is officieel en feestelijk de bouw van de appartementengebouwen Ensemble en Belvédère van start gegaan. SWZ manager ontwikkeling, Rens Balkenende,  liet zes betrokken partijen een wens schrijven. Deze persoonlijke wensen, die betrekking hebben op de toekomst van de woonprojecten Ensemble en Belvédère, gingen onder djembégeroffel, samen met een heipaal de grond in. Daarna was het tijd voor een hapje en drankje in het nabijgelegen Informatiecentrum in het Cultuurhuis in Stadshagen.

Op de hoek van de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan in Stadshagen bouwt Woningstichting SWZ twee appartementengebouwen, Belvédère en Ensemble. Belvédère bestaat uit 56 vierkamerappartementen. Daarvan zijn er 16 bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap, die 24 uur per dag ADL-assistentie kunnen betrekken bij de Stichting Fokus. De resterende appartementen zijn sociale en middendure huurwoningen. Ensemble beschikt over 40 appartementen. Daarvan zijn 12 tweekamerappartementen bedoeld als zelfstandige woonruimte voor mensen met een autitisch spectrum stoornis, aangesloten bij de stichting BEMA. De 28 driekamerappartementen zijn sociale en middendure huurwoningen voor senioren die op zorgindicatie worden toegewezen en waar de zorg- en welzijnfunctie door Driezorg wordt vervuld. SWZ laat met Belvédère en Ensemble zien dat wordt ingespeeld op de vraag uit de markt en daar actief is waar wonen raakvlakken heeft met zorg en welzijn.

Lees verder »

SWZ speelt in op markt zorg en welzijn

Op de hoek van de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan in Stadshagen bouwt Woningstichting SWZ twee appartementengebouwen, Belvédère en Ensemble.

Belvédère bestaat uit 56 vierkamerappartementen. Daarvan zijn er 16 bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap, die 24 uur per dag ADL-assistentie kunnen betrekken bij de Stichting Fokus. De resterende appartementen zijn sociale en middendure huurwoningen. Ensemble beschikt over 40 appartementen. Daarvan zijn 12 tweekamerappartementen bedoeld als zelfstandige woonruimte voor mensen met een autitisch spectrum stoornis, aangesloten bij de stichting B.E.M.A. De 28 driekamerappartementen zijn sociale en middendure huurwoningen voor senioren die op zorgindicatie worden toegewezen en waar de zorg- en welzijnfunctie door Driezorg wordt vervuld. SWZ laat met Belvédère en Ensemble zien dat wordt ingespeeld op de vraag uit de markt en daar actief is waar wonen raakvlakken heeft met zorg en welzijn. De (feestelijke) start van de bouw begint donderdagmiddag.

Seniorenappartementen Lijnbaan opgeleverd

Op maandag 23 april is deltaWonen van start gegaan met de sleuteluitgifte van de 47 seniorenappartementen aan de Lijnbaan. Mevrouw Overveen-Banda kreeg als een van de eerste de sleutel van haar nieuwe woning in de Kamperpoort. De komende dagen volgen de overige bewoners.

 

De 47 ruime seniorenappartementen aan de Lijnbaan staat naast het nieuw te bouwen verzorgingshuis van Isala Ouderenzorg. Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen en heeft een centraal trappenhuis met lift. In het gebouw komt ook een grote gemeenschappelijke fietsenberging en containerruimte. Op de plek waar het appartementengebouw staat, stonden aan de Lijnbaan en de Burgemeester Vos de Waelstraat enkele duplexwoningen. Met deze bewoners had deltaWonen de afspraak gemaakt dat zij voorrang zouden krijgen zodra de appartementen in de verhuur gingen. Van deze voorrang hebben meerdere bewoners ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. De overige appartementen zijn verhuurd aan 55-plussers uit de Kamperpoort, ook zij kregen voorrang. Nu de appartementen klaar zijn, wordt er daadwerkelijk een start gemaakt met de uitverhuizing in de Kamperpoort.

Lees verder »

SWZ toont ‘voorlichtingsfilm groot onderhoud’ in Zwolle

Woningstichting SWZ gaat voor kwaliteit en wil dat haar huurders prettig wonen. Om bewoners nog beter te informeren over de door hen te verwachten overlast bij groot onderhoud is het idee ontstaan daar een voorlichtingsfilm over te maken. Beeld en geluid zeggen namelijk vaak meer dan 1000 woorden. Niet alleen de overlast wordt getoond, maar ook het mooie resultaat. Daarom is SWZ, in samenwerking met JJ Video en een huurdersfamilie, de afgelopen maanden bezig geweest om filmopnames te maken van hoe het er werkelijk aan toe gaat bij een groot onderhoudproject. Op 10 april is de film voor de eerste maal aan huurders getoond die groot onderhoud tegemoet gaan.

Huurders worden door SWZ altijd uitgebreid geïnformeerd over wat ze bij groot onderhoud kunnen verwachten. Toch merkte SWZ dat woorden onvoldoende weergaven wat groot onderhoud betekent. Daarom is er nu een film gemaakt die aan huurders, die het groot onderhoud in hun woningen nog moeten ondergaan, duidelijk maakt wat groot onderhoud gedurende enkele weken betekent. Van ‘hoe werkt een woningopname’ en ‘wat doen we bij klachten’ tot geluid- en stofoverlast en de hoeveelheid werkmensen die in die periode over de vloer komen. Ook belangrijk is dat huurders zich alvast een goed beeld kunnen vormen hoe hun woning er op vooruitgaat.

Lees verder »

De Woonkoepel bespreekt rol woningcorporaties

Tijdens de algemene ledenvergadering van huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel in Zwolle staat op woensdag 18 april de veranderde rol van woningcorporaties centraal. Bij de Woonkoepel zijn alle ruim 8000 huurders van een woning van SWZ aangesloten. De ledenvergadering wordt gehouden in het wijkcentrum Dieze-Oost aan de Zerboltstraat en begint om 19.30 uur.

Woningbouwcorporaties ontwikkelden zich de afgelopen jaren van verenigingen die alleen maar huizen bouwden naar organisaties met een veel breder takenpakket. Dit, om de corporaties in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen, zoals de leefbaarheid in wijken en steden. Dit heeft ook belangrijke consequenties voor het werk van de huurdersbelangenverenigingen. Om deze nieuwe taken efficiënt te kunnen aanpakken is een prestatiecontract tussen SWZ en de Woonkoepel opgesteld. Dit contract zal tijdens de ledenvergadering van de Woonkoepel definitief worden vastgesteld. Daarnaast zal het bestuur van de Woonkoepel groeien van 6 naar 11 leden.

Lees verder »

Uniek project bereikt hoogste punt

Met een kop erwtensoep voor de bouwvakkers tijdens de lunch staan de bewoners van MMWZ aanstaande vrijdag 16 maart om 12.00 uur stil bij het bereiken van het hoogste punt van een uniek project in Stadshagen te Zwolle. Naar verwachting worden de 52 woningen en de gemeenschappelijke ruimte medio 2007 opgeleverd.

In samenwerking met DeltaWonen realiseert de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) Stadshagen het project Meander in De Hoven in Stadshagen. MMWZ heeft als doelstelling het tot stand brengen en bewonen van mens- en milieuvriendelijke woningbouwprojecten in Zwolle. Het project bestaat uit 52 woningen die mens- en milieuvriendelijk gebouwd worden. Eén van de aspecten daarvan is dat de bewoners zelf de binnenmuren van hun woningen vaststellen. Ook hebben de aanstaande bewoners van het project invloed op hun woonomgeving.

Lees verder »

Start project Wonen boven Winkels in Zwolle

Donderdagavond wordt er een officieel begin gemaakt met de sloop van het project Diezerstraat 103/105 en De Korte Smeden 8, 8a en 10. De N.V. Wonen boven winkels Zwolle is opgericht om leegstand te verminderen en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in de binnenstad. Met dit gedachtegoed ontwikkelt de N.V. Wonen boven winkels Zwolle aan de Diezerstraat 103 en omgeving 29 appartementen en een nieuwe commerciële ruimte.

De naam is nu ook bekend: ‘Boven Jan’. Dit is een historische verwijzing naar het Sint Jansgilde, de middeleeuwse buurtvereniging in dit deel van de binnenstad. Dit is het eerste zichtbare resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de Gemeente Zwolle en woningcorporatie deltaWonen. De 29 appartementen in Boven Jan zijn allemaal bedoeld voor de verhuur. Er komen 15 studio’s met een woon/slaapkamer en 14 twee- en driekamerappartementen. Diverse woningen krijgen een balkon of dakterras en midden in het complex komt een groot atrium (daktuin). De huurprijzen lopen uiteen van circa 340 euro tot 650 euro.

SWZ mag schade door fraude verhalen op aannemer

De rechtbank in Zwolle heeft op 14 februari bepaald dat Woningstichting SWZ de schade die zij heeft geleden door fraude mag verhalen op één van de betrokken aannemers, Kreeft Betontechniek te Hoogeveen. De schade wordt door SWZ geraamd op 1,1 miljoen euro.

Woningstichting SWZ heeft in de periode 1994 tot en met 2001 schade geleden door fraude. De voormalige directeur van SWZ gaf toen interne budgetten door van onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer, Kreeft Betontechniek in Hoogeveen. Zo kon Kreeft zijn eigen offertes verhogen waardoor Kreeft op de projecten van SWZ excessieve winsten kon behalen. Kreeft verzekerde zich van de medewerking van de voormalige directeur en enkele leidinggevenden van SWZ door ook hen te bevoordelen. Die bevoordeling bestond uit het verrichten van werkzaamheden aan hun woning of die van familieleden, het aanbieden van contante betalingen en snoepreisjes.

Lees verder »

SWZ koopt 56 seniorenwoningen van De Wissel

Stichting Woningbeheer Zwolle (SWZ) koopt per 1 mei 56 seniorenwoningen van Stichting De Wissel Vastgoed in Berkum. Deze aankoop past prima in het beleid van SWZ nl.: nadruk op sociale woningbouw en huisvesten van bijzondere doelgroepen (in dit geval senioren).

Voor de huidige bewoners verandert er niet veel. Alle bestaande overeenkomsten, bijvoorbeeld over het krijgen van zorg van Berkumstede, blijven gehandhaafd. Ook voor nieuwe bewoners is het mogelijk dat zij zorg geleverd krijgen van Berkumstede. SWZ blijft nog een paar jaar de bestaande wachtlijst voor deze woningen hanteren. En ook de huur wordt niet aangepast, afgezien van de jaarlijkse huurverhoging. De woningen blijven onder de huurtoeslaggrens.

Lees verder »

Nieuw inbreidingsproject heet Curans

Vrijdagmorgen is onder toeziend oog van zo’n 70 aanwezigen de naam onthuld van het nieuwe project op de hoek van de Hobbemastraat/Ferdinand Bolstraat in Zwolle. Curans is de naam die in het voorjaar van 2008 op het gebouw zal prijken. De bewoners moeten er nog even aan wennen, maar SWZ verwacht dat Curans snel ingeburgerd zal zijn.

Curans komt uit het Latijn en staat voor zorgdragend. En dat past natuurlijk prima bij de 51 huurappartementen met zorggarantie (door Isala Ouderenzorg) en het kinderdagverblijf van Mickey’s. Maar naast deze passende betekenis is het vooral een opvallende naam. En opvallend en bijzonder past bij dit grote inbreidingsproject waar ook nog eens 24 huurappartementen voor starters in gerealiseerd gaan worden.

Lees verder »

DeltaWonen bouwt ‘tonwoning’

De Zwolse corporatie DeltaWonen heeft in samenwerking met bouwbedrijf BAM de tonwoning ontwikkeld. De tonwoning is een rijtjeshuis met twee verdiepingen en een schuine kap, te koop voor 100.000 euro. De woningen worden op korte termijn gebouwd in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Ze hebben een voor- en achtertuin, een zolder en twee zeer ruime slaapkamers. De totale woonoppervlakte is 104 vierkante meter. De woning is bedoeld voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Een goede, ruime en betaalbare woning is een wens van een grote groep starters en door-stromers op de woningmarkt. Voor deze steeds groter wordende groep mensen is dit onbereik-baar geworden omdat de prijzen van woningen vele malen harder zijn gestegen dan de inkomens.