€ 500 beloning voor de gouden tip

€ 500 beloning voor de gouden tip

Zwolle – Afgelopen woensdag (11 juli) is er bij tennisvereniging PAF geconstateerd dat er ernstige schade is toegebracht aan de blaashal en aan de noppenfolie die in opslag liggen. Er zijn duidelijke sporen van inbraak en de politie is geweest voor het opmaken van een proces-verbaal. De schade wordt door Poly-Ned voorlopig geschat op € 20.000 tot € 25.000. Dit heeft vergaande gevolgen voor de tennisvereniging en de tennisschool.

Eind maart vorig jaar is de vereniging en de tennisschool ook al slachtoffer geworden van vernielingen aan de blaashal toen deze nog op de banen stond. Toen hadden zij het “geluk” dat de tent niet volledig is omgegaan en dat de schade nog kon worden hersteld. Het heeft er volgens PAF alle schijn van dat er sprake is van een gerichte actie tegen de vereniging en de tennisschool. Zij willen er alles aan doen om de daders te achterhalen maar zullen hierbij de hulp van het publiek nodig hebben. Mocht je tips hebben of wat hebben waargenomen neem dan s.v.p. contact op met het bestuur van PAF via bestuur@tvpaf.nl of met de tennisschool Luc van Keulen via 06-12865334. De gouden tip zullen zij belonen met € 500.

Lees verder »

Sloopwerkzaamheden in noordelijke haven centrale Harculo

Sloopwerkzaamheden in noordelijke haven centrale Harculo

Zwolle – Maandag is gestart met het verwijderen van de damwanden en de betonnen 'uitstroomplaaat' van de uitlaathaven aan de noordzijde van centrale Harculo. Waarschijnlijk zal het 2 weken duren voordat de damwanden verwijderd zijn. Daarna zal het nog ongeveer 4 weken duren voordat de 'uitstroomplaat' verwijderd is.

Door deze activiteiten  zijn er naar alle waarschijnlijkheid geluid en trilling waar te nemen in de omgeving. Door de gehanteerde werkmethodes zal overlast niet te voorkomen zijn. Een kraan met een trilblok trekt de damwanden los. De 'uitstroomplaat' wordt in stukken gebroken en vervolgens uitgegraven. De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en 17:00u.

Kerst Event Zwolle voor iedereen

Zwolle – Dinsdag publiceerde het College voor de Rechten van de Mens dat zij niet kan oordelen of het Kerst Event Zwolle vrijwilligers discrimineert op basis van geloofsovertuiging. De organisatie van het Kerst Event benadrukt dat ook dit jaar iedereen welkom is op het Kerst Event. “Het lijkt ons geweldig om dit met een gevarieerde groep vrijwilligers te organiseren”.

Op 15 december 2018 wordt voor de derde keer op rij het Kerst Event georganiseerd door meer dan honderd vrijwilligers in de binnenstad van Zwolle. Met als doel: de betekenis van het Bijbelse kerstverhaal te vertellen. Artikel 1 Overijssel diende, naar aanleiding van het event van vorig jaar, een verzoek in bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij is van mening dat het Kerst Event discrimineert omdat niet-gelovigen geen prominente rol kunnen spelen.

Lees verder »

Nazorgcentrum IntermeZZo organiseert Oldtimertoertocht

Nazorgcentrum IntermeZZo organiseert Oldtimertoertocht

Zwolle – Op zaterdag 25 augustus organiseert Nazorgcentrum IntermeZZo de jaarlijkse Oldtimer toertocht. De hele dag is speciaal afgestemd op mensen met kanker en is bedoeld als ontspanning. De tocht wordt in samenwerking met de Triumph TR club Holland georganiseerd. De inschrijving hiervoor is gestart op 5 juli en er zijn ongeveer 30 plekken beschikbaar. De dag is nadrukkelijk ook bedoeld voor de partner of een naaste, omdat de impact van de ziekte op relatie of gezin pittig kan zijn. Een dag het ziek-zijn kunnen loslaten en genieten, geeft de energie en draagkracht om het beter aan te kunnen. Gasten die eerder deelnamen, ervaren een dagje uit met anderen die begrijpen wat kanker betekent, als positief.

Lees verder »

Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Zwolle – Om identiteitsfraude en look-a-like misbruik te voorkomen en te bestrijden gaat de gemeente Zwolle haar drie digitale klantenzuilen uitbreiden met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Op donderdag 5 juli 2018 wordt er een pilot gestart met één van deze klantenzuilen. Burgemeester Henk Jan Meijer zal het systeem als eerste in gebruik nemen door een aanvraag in te dienen voor een nieuw reisdocument. De opstelling wordt een aantal maanden uitvoerig getest en naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen. Al enige jaren maakt de gemeente, bij het migratieloket en bij de backoffice Burgerzaken, gebruik van een documentscanner en gezichtsvergelijking om zo identiteitsfraude tegen te gaan. De scanner is gekoppeld aan een database met echtheidskenmerken van identiteitsbewijzen uit verschillende landen.

Lees verder »

Centrale Harculo: bijna einde van een tijdperk

Centrale Harculo: bijna einde van een tijdperk

Zwolle – Binnenkort zal de Centrale Harculo geheel verdwenen zijn. Komend vanaf het zuiden richting Zwolle zal dan alleen de communicatiemast Harculo een indicatie geven van de plek waar de centrale ooit stond. Een van de grootste industriële sloopwerken van Nederland nadert zijn voltooiing.

Woensdag werd het schakelhuis van de voormalige productie-eenheid HC3 neergehaald. Dat is het gebouwdeel aan de oostzijde van de HC3. Ten noorden hiervan staat alleen de ketel van de HC4 nog overeind. Na afloop van deze werkzaamheden resteert ook van de HC3 alleen nog de ketel. Hieronder videobeelden van het neerhalen.

Gedonder in de Kanonsteeg

Gedonder in de Kanonsteeg

Zwolle – Deze zomer kunnen toeristen en inwoners genieten van een gloednieuwe stadswandeling door Zwolle. Het gaat om een natuurhistorische stadswandeling over Zwolle, het klimaat en de deinende delta.

In samenwerking met Climate Campus Zwolle, ontwikkelde ErUit een route langs historische trekpleisters en bijzondere nieuwbouwprojecten waaronder de Kanonsteeg, het Kraanbolwerk, de Thorbeckegracht en de Nieuwe Markt. In de wandeling is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de stad, het klimaat en de relatie van Zwollenaren met het water door de eeuwen heen. Ook wordt stilgestaan bij de betekenis achter enkele levensgrote 3D Climate Street Paintings, straattekeningen die deze zomer in Zwolle te zien zijn.

Lees verder »

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

Zwolle – Van juli tot november voert Waterschap Drents Overijsselse Delta verschillende onderzoeken uit op en rondom de stadsdijken in Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de bodem en de natuur. Die gegevens zijn nodig om een definitief ontwerp van de dijkversterking te maken.

Begin 2019 start het waterschap met een aannemer en belanghebbende partijen met het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking. Hanna de Weerd van het projectteam Stadsdijken Zwolle: “Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Daarom onderzoeken we de komende maanden hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd en of de grond is vervuild. We nemen grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en 25 meter. De boorgaten herstellen we na de boring met klei. De monsters worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht.”

Lees verder »

Imkerijdag op Kinderboerderij Wezenlanden

Zwolle – Op zondag 15 juli openen de nodige Nederlandse imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen in het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij. Dus ook bij u in de buurt. Enthousiaste imkers vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreren graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Wat is er zoal te beleven? Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000 – 50.000 bijen in een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van de gewonnen honing, het vangen van of voorkomen van zwermen en inspelen op het weer en de natuur. Vers gewonnen honing is te proeven, u kunt in een bijenvolk kijken en misschien laat de bijenkoningin zich zien. Het is vast wel wennen aan al dat gezoem om u heen, maar veilig in een bijenpak zult u merken dat bijen helemaal niet eng zijn.

Lees verder »

Openbaar Belang levert 12 energieleverende woningen op

Openbaar Belang levert 12 energieleverende woningen op

Zwolle – Openbaar Belang overhandigde vrijdag aan 12 huurders de sleutel van hun nieuwe nul-op-de-meter woning aan de Van Pallandtmarke.

Energieleverende woningen
Op de 12 woningen liggen 350 zonnepanelen van ieder 275 Wattpiek (Wp). Bij een gemiddelde hoeveelheid zonne-uren, leveren de panelen meer dan voldoende energie op. Daarnaast heeft iedere woning een lucht-water warmtepomp die de woningen verwarmt en van warm water voorziet. Samen met de zonnepanelen  maakt dit dat deze 12 duurzame woningen nul-op-de-meter woningen zijn. Dat betekent dat de woning jaarlijks voldoende energie opwekt als nodig is voor het verwarmen, warmwater en het huishoudelijk gebruik. Bij gemiddeld verbruik van elektriciteit (uitgaande van het Nibud) heeft de bewoner geen extra kosten meer voor het verbruik van elektra.

Lees verder »

Architectuur Biënnale: Zwolse architecten geven tien stegen bijzondere metamorfose

Architectuur Biënnale: Zwolse architecten geven tien stegen bijzondere metamorfose

Zwolle – Architectuur in het nauw, en ook echt letterlijk. Tien stegen in de Zwolse binnenstad worden tijdens de Architectuur Biënnale Zwolle getransformeerd van anonieme, vergeten ruimtes bewerkt tot in het oog springende architectonische objecten. Op 5,6,7 en 8 juli 2018 organiseren het Zwols Architectuur Podium, het Zwols Architecten Collectief en Club Cele de derde Architectuur Biënnale Zwolle.

De anders zo anonieme Muursteeg, Bredesteeg, Schoutenstraat, Lauwermansgang, Hoornsteegje, Korte Kamperstraat, Ossenmarktsteeg, Rodehaanstraat, Meltersgang en Papenstraat krijgen ieder een geheel eigen ruimtelijke ingreep. Van 'zwevende' huisjes in de stegen aan de Sassenstraat, een nieuwe toren met wenteltrap in de Rodehaanstraat, een gewelfd plafond van kokers in het Hoornsteegje, lopen in een draaiend rad in de Meltersgang, het kleinste museum in de Ossenmarktsteeg, drie shelters met zicht op het Vrouwenhuis in de Korte Kamperstraat, compositie van buizen in de Lauwersmansgang en een geheel nieuwe Marktsteeg op het Grote Kerkplein. Verrassend, eigenwijs, inspirerend en een beleving.

Lees verder »

Vergeten groenten voor senioren

Vergeten groenten voor senioren

Zwolle – De senioren van de dagbesteding van Berkumstede (Driezorg) kunnen nu tuinieren. De tuin is groter gemaakt en voorzien van nieuwe planten en moestuinbakken. Dat geeft gelegenheid voor activiteiten en zorgt voor meer contact met de buurt.

'Sommige cliënten die bij ons komen voor dagbesteding, zijn echt buitenmensen. Ze vinden het leuk om buiten te zitten, in de tuin bezig te zijn, te schoffelen of in een moestuin te werken', vertelt activiteitenbegeleider verzorgende Riëtte Lindeboom-Kremer.

Lees verder »