Wipstrik spaart energietips

Wipstrik spaart energietips

Zwolle – Deze maand worden bewoners uit de Wipstrik gevraagd naar hun meest praktische energietip. Het gaat om tips die iedereen gemakkelijk en zonder veel kosten kan uitvoeren.

Over het klimaat en duurzaamheid wordt veel gesproken en nagedacht. Zonnepanelen, warmtepompen en muur- of vloerisolatie zijn de bekende voorbeelden. Initiatiefneemster Corinne Tijsseling van Wijkvereniging Wipstrikkwartier: “Wij hadden de behoefte om juist even niet over deze grote voorbeelden na te denken maar lekker praktisch bezig te gaan. Juist ook omdat wij ervaren dat sommige mensen het gevoel hebben zelf niet veel duurzaams te kunnen doen vanwege hun financiën of afhankelijkheid van de woningbouw. Terwijl veel wijkbewoners (on)bewust al goede dingen doen om energie te besparen en door hun tips met elkaar te delen zijn we ook al heel positief bezig.”

Lees verder »

Bijna 51 duizend euro voor KWF collecte in Zwolle

Bijna 51 duizend euro voor KWF collecte in Zwolle

Zwolle – Tijdens de landelijke collecteweek van 1 t/m 7 september hebben bijna 600 collectanten namens KWF Kankerbestrijding € 50.762,- in Zwolle opgehaald. Dat is vergelijkbaar met 2018.

Alle collectanten en wijkhoofden worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en alle gevers voor hun bijdrage. Met het geld kan weer onderzoek gedaan worden om kanker nog verder terug te dringen. Dit jaar werd meer ingezet op de QR-code voor mensen die geen contant geld in huis hadden of die sowieso graag digitaal wilden doneren. Elke collectebus was voorzien van een QR-code. Met de bank app kon de code worden gescand en het bedrag worden ingevuld. Ook hier is uitgebreid gebruik van gemaakt waarbij duidelijk werd dat betalen via de QR-code steeds meer gewoon wordt.

Lees verder »

Voorzitter voetbalvereniging SVI Harro Velthuis overleden

Voorzitter voetbalvereniging SVI Harro Velthuis overleden

Zwolle – Op 15 september 2019 is na een kort ziekbed op 57 jarige leeftijd Harro Velthuis, voorzitter van v.v. SVI, overleden.

In de afgelopen vijf jaar heeft Harro in zijn rol als voorzitter ervoor gezorgd dat v.v. SVI meer is geworden dan alleen een voetbalvereniging. Door zijn project “Van clubhuis naar buurthuis” heeft Harro zich ervoor hard gemaakt dat club zich ook op maatschappelijk gebied is gaan inzetten. Met een kidscourt, beweegtuin en een compleet verbouwd clubhuis als resultaat. Zijn overlijden laat een enorme leegte binnen de vereniging achter.

Lees verder »

Interview met burgemeester en autoliefhebber Peter Snijders

Interview met burgemeester en autoliefhebber Peter Snijders

Zwolle – De nieuwe burgemeester vindt de verbinding en samenwerking met de lokale pers belangrijk en daarom kregen de Zwolse media maandagavond gelijk na zijn installatie gelegenheid hem enkele vragen te stellen. Ook had hij even tijd voor Weblog Zwolle en omringd door zijn persvoorlichters gaf hij bereidwillig zijn antwoorden.

Vraag: Wat zijn uw eerste herinneringen aan Zwolle?
Antwoord: Ik ben geboren en opgegroeid in Dalen en kwam als tien-, elfjarig kind al met de trein naar Zwolle, want alles komt hier langs met de trein. Het station met zijn grote mooie kap heeft toen wel indruk op mij gemaakt. Voor mij was Zwolle toen ‘de grote stad’. Later als jongeling kwam ik hier winkelen en shoppen. We waren vanuit Dalen redelijk op Zwolle georiënteerd. Later ging ik hier ook wel stappen. Vanaf kind altijd wel contact gehad met de grote stad Zwolle.”

Lees verder »

Warm onthaal nieuwe burgemeester Peter Snijders

Warm onthaal nieuwe burgemeester Peter Snijders

Zwolle – Maandagavond om vijf over zeven begonnen de klokken van de Peperbus te luiden. Dat is zeer ongebruikelijk. Alleen bij zeer belangrijke vergaderingen in de stad wordt dit gedaan. Deze keer voor de nieuwe burgemeester Peter Snijders, die op dat moment samen met zijn vrouw en beide kinderen werd verwelkomd in de hal van het Stadhuis en werd toegezongen door het kinderkoor van basisschool Octopus uit Zwolle-Zuid. Daarna naar de Raadszaal voor de officiële installatie. Ondanks alle bijgezette stoelen zat de zaal vol met belangstellenden. De wethouders en gemeenteraadsleden van Zwolle waren omringd met familie, vrienden en bekenden van Peter Snijders en zelfs gemeenteraadsleden uit zijn vorige gemeente Hardenberg.

Raadsgriffier Arthur ten Have las het Koninklijk Besluit voor, waarin de benoeming van Snijders op 30 augustus werd bekrachtigd met de handtekening van Koning Willem Alexander, precies op de dag dat Henk Jan Meijer na negentien jaar afscheid nam als burgemeester van Zwolle. Het was de taak van de Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema de nieuwe burgemeester van de provinciehoofdstad te beëdigen. De Commissaris stipte even “de tegengestelde emoties” van de familie Snijders aan vanwege het recente overlijden van de moeder van Peter Snijders. Dinsdag wordt van haar in een rouwdienst afscheid genomen. Volgens Heidema is Snijders niet de 2.0 versie van Henk Jan Meijer, maar iemand met een eigen stijl, “een mooi mens, een stabiele en integere bestuurder waarbij je je veilig voelt.” De Commissaris typeerde hem ook als een man, waar je veel lol mee kunt hebben en die “Engelse humor weet te combineren met Drentse nuchterheid.”

Lees verder »

Burendag op het stationsplein in Zwolle: Hoe ziet Zwolle er in 2069 uit?

Burendag op het stationsplein in Zwolle: Hoe ziet Zwolle er in 2069 uit?

Zwolle – Buren van het stationsplein en andere stadsgenoten worden op zaterdag 28 september tijdens Landelijke Burendag door de gemeente Zwolle, Boskalis Nederland en Buitensporig Zwolle uitgenodigd voor een kopje koffie thee of limonade en een goed gesprek. Hiervoor ben je welkom bij Buitensporig Zwolle. Schrijf een brief aan de toekomst in de tijdcapsule of luister naar korte verhalen van Stan Fritschy. Er is een tekenwedstrijd voor kinderen. 

Hoe ziet Zwolle er in 2069 uit? Wat is er dan allemaal veranderd op het gebied van reizen werken en wonen?  Hoe ziet het leven er dan uit? Hoe ziet het stationsgebied er in 2069 uit volgens jou? Hoe zien onze huizen er dan uit? Zijn ze groter of juist kleiner? Hoeven we misschien niet meer naar school? Wat voor werk doen we over 50 jaar? Hoeven we dan niet meer te werken omdat robots dit voor ons doen? Ga je nog ergens heen met de auto of zijn er andere manieren? Zijn er eigenlijk nog wel treinen of een station?

Lees verder »

Volg de installatie van de nieuwe burgemeester live

Volg de installatie van de nieuwe burgemeester live

Zwolle – Maandagavond 16 september wordt de nieuwe burgemeester van Zwolle, Peter Snijders geïnstalleerd tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering in het stadhuis. Peter Snijders wordt door de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer ir. A.P. Heidema, beëdigd. Snijders werd op 31 augustus voorgedragen voor benoeming in Zwolle. De 53 jarige Snijders was burgemeester van Hardenberg. Hij volgt Henk Jan Meijer op die 19 jaar burgemeester van Zwolle is geweest.

Peter Snijders is lid van de VVD. Aan de Hanzehogeschool in Groningen studeerde hij bestuurskunde en aan de Rijksuniversiteit Groningen bedrijfskunde. Eerder was hij beleidsmedewerker bij het rijk en de provincie. In 2001 werd hij kabinetschef van de Overijsselse Commissaris van de Koningin. Nadat hij in Coevorden wethouder was werd hij burgemeester van de gemeente de Wolden in 2007. Snijders was burgemeester van Hardenberg vanaf 1 oktober 2011.

Lees verder »

Zwols fonds De Gasthuizen doet het nóg een keer: 10.000 euro voor senioren

Zwols fonds De Gasthuizen doet het nóg een keer: 10.000 euro voor senioren

Zwolle – Een te besteden bedrag van 10.000 euro kende het Zwolse Fonds De Gasthuizen in mei dit jaar toe aan SportService Zwolle. Dat was geen makkelijke beslissing, want met de Zwolse sportorganisatie waren er nog vele aanvragers die óók kans wilden maken op het uitzonderlijk hoge bedrag dat toen werd uitgereikt. Daarom besloot het bestuur van De Gasthuizen om in oktober 2019 nóg eens 10.000 euro beschikbaar te stellen. Aanvragen kan tot 1 oktober.

Het hoge bedrag van 10.000 euro wordt uitgereikt vanwege het 10-jarig jubileum van het Zwolse fonds De Gasthuizen. ‘Met zo’n bedrag kun je dromen waarmaken’, zegt voorzitter Albert Oosterveld. Maar liefst 340 initiatieven voor senioren kregen in de periode 2009 – 2019 een financiële bijdrage van De Gasthuizen. De meeste toekenningen bedragen een paar honderd of soms een paar duizend euro. In het jubileumjaar 2019 pakt De Gasthuizen extra uit: wie iets goeds doet voor Zwolse senioren, maakt in mei en oktober 2019 kans op de ‘Jubileumjubel’, 10.000 euro bestedingsruimte. Wie een verrassend idee voor Zwolse senioren heeft en geld nodig heeft om het waar te maken, kan tot 1 oktober 2019 zijn aanvraag indienen via www.degasthuizen.nl.

Lees verder »

Waterschap: Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar

Waterschap: Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar

Zwolle – Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. In de lage delen liggen de grondwaterstanden rond normale waarden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Het neerslagtekort is in de afgelopen periode weer verder toegenomen. Dit betekent dat er meer water is verdampt dan dat er regen is gevallen. In het noordelijk deel van ons werkgebied geldt dat de grondwaterstanden alleen in de lage delen normaal zijn voor de tijd van het jaar. De hoge delen, zoals het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte, kennen erg lage grondwaterstanden, zelfs nog lager dan vorig jaar in deze periode. In het zuidelijk deel van het WDODelta-gebied gaat het hierbij om de Sallandse Heuvelrug en het gebied rond Ommen. In de rest van het zuidelijke gebied zijn de grondwaterstanden normaal.
Het grondwater op de hoge gronden is sterk afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren. Als gevolg van twee droge zomers achter elkaar staan in deze gebieden de landbouw en natuur onder druk. Ondanks de neerslag van de afgelopen weken blijven de grondwaterstanden hier te laag. Voor herstel is een lange periode met neerslag nodig.

Lees verder »

Open Monumentendag Zwolle: De Statenzaal

Open Monumentendag Zwolle: De Statenzaal

Zwolle – Zaterdag 14 september is het weer Open Monumentendag. In Zwolle zijn die dag zo’n vijftig monumenten open voor bezoekers. In de Statenzaal worden rondleidingen gegeven door stadsgids Gerrit van Dijk.

Het Monumentenmagazine is op 14 september gratis af te halen bij de informatiekraam van Open Monumentendag voor de Academiehuis-Grote Kerk. Het magazine bevat een variatie aan artikelen over ‘plekken van plezier’.(Het thema van Open Monumentendag 2019) Lees over de kermis, over kinderspelen, over sport, over flaneren en over nog veel meer.

Lees verder »

PvdA-leider Lodewijk Asscher op bezoek in Zwolle

PvdA-leider Lodewijk Asscher op bezoek in Zwolle

Zwolle – De kleurrijke stoelen in het zaaltje van de Stadkamer waren maandagavond bijna allemaal bezet door voornamelijk PvdA-leden, die benieuwd waren wat Lodewijk Asscher te vertellen had. Het komt niet zo vaak voor dat politieke kopstukken het land ingaan buiten verkiezingstijd, maar deze keer ging het vooral over het boek “Opstaan in het Lloyd Hotel”, dat Asscher heeft geschreven. In dit boek schrijft de PvdA-leider openhartig over zijn persoonlijke en politieke ervaringen. Hij werd daarover maandagavond geïnterviewd door de in Zwolle wonende Nynke de Jong, columniste bij de Stentor.

De afgelopen week is het nieuwe politieke jaar in Den Haag begonnen, maar de start van zijn twaalfjarige zoon op de middelbare school heeft op Asscher meer indruk gemaakt. “Fietsend door de drukke Amsterdamse verkeersstromen met een te zware rugzak.” Uiteraard is Asscher ook al bezig met de voorbereidingen voor de Algemene Politieke Beschouwingen, die na Prinsjesdag zullen plaatsvinden. “Het zal over meer gaan dan alleen over enkele procenten meer of minder koopkracht.”

Lees verder »