Veel bekijks bij opening Huis Assendorp

Veel bekijks bij opening Huis Assendorp

Zwolle – ‘In een verzorgingshuis is het vaak wat rustiger, hier heerst een prettige dynamiek’. Met deze woorden vatte wijkwethouder René de Heer de sfeer in het Zwolse Huis Assendorp perfect samen. Het is een unieke kwaliteit van dit huis, waar oud en jong samen iets moois van het leven maken.

Het was vrijdag 12 april een drukte van belang bij de officiële opening van het voormalige verzorgingshuis De Molenhof. Bezoekers waren niet alleen nieuwsgierig naar het gevarieerde programma dat de bewoners hen voorschotelden. Ze wilden ook graag een kijkje nemen in het compleet vernieuwde gebouw aan de Assendorperdijk.

Lees verder »

Nooterhof gaat binnenkort open met hulp van veel vrijwilligers

Nooterhof gaat binnenkort open met hulp van veel vrijwilligers

Zwolle – Veel vrijwilligers hebben zich inmiddels ingezet om het openstellen van de Nooterhof weer mogelijk te maken. Zodra de gemeente groen licht geeft, is de opening een feit. De Milieuraad heeft met behulp van zo'n 80 vrijwilligers hard gewerkt om het park voor de opening in orde te maken. Ze staan te popelen om te beginnen.

In maart  heeft de werkgroep Vrijwillig Landschaps Onderhoud (VLO) op 2 zaterdagen heel veel werk verricht voor de op handen zijnde opening. Er is zwerfvuil opgeruimd, de takkenril is gerepareerd en het hekwerk van gevlochten wilgentenen is hersteld. Op 6 april was er ook een opknapdag in de Nooterhof. Een grote groep nieuwe vrijwilligers maakte het terras van het Earthship weer spic en span. De kruidentuin en een gedeelte van de groentetuin werd op orde gemaakt. Ze spitten een stuk gras om voor een Bloemenlint en gaven de composthoop weer een facelift. Ze deden veel klussen en ruimden veel rommel op.

Lees verder »

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Zwolle – Bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan hingen maandagochtend vier vlaggen halfstok. Naast de Zwolse en Nederlandse vlag ook de vlaggen van Tsjechië en Slowakije. De ambassadeurs van beide landen waren naar Zwolle gekomen om deel te nemen aan de plechtigheid, waarbij werd herdacht dat Zwolle op 14 april 1945 werd bevrijd. Mevrouw Jana Reinišová, ambassadeur van Tsjechië herinnerde aan de jonge mannen van Tsjechoslowakije die in de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten met de geallieerden bij de bevrijding van Europa. De heer Roman Bužek, ambassadeur van Slowakije volgde de plechtigheid in eerbiedige stilte.

De schoolkinderen van basisschool de Octopus hebben het monument aan de Pilotenlaan geadopteerd. Kinderen uit de groepen 7 en 8 waren aanwezig bij de herdenking. Nadat vier kinderen een zelfgeschreven gedicht hadden voorgelezen, zong het schoolkoor onder leiding van Anette Riemersma een viertal liederen, waaronder het lied ‘Vrijheid’. “We proberen kinderen bij te brengen dat het een voorrecht is dat wij in vrijheid kunnen leven,” aldus schooldirecteur Ingeborg Ruiter. Op haar school is een kleine permanente expositie ingericht over de Tweede Wereldoorlog, met enkele insignes, een oud straatbord en stukjes van de vleugel van het neergestorte vliegtuig, waarvan een deel van de propeller is verwerkt in het monument aan de Pilotenlaan.

Lees verder »

Stolpersteine onthuld voor leden van familie Zeehandelaar

Stolpersteine onthuld voor leden van familie Zeehandelaar

Zwolle – Zondagmiddag werden in het bijzijn van familieleden, betrokkenen en belangstellenden Stolpersteine onthuld voor de vermoorde leden van de familie Zeehandelaar. Op de plek van de vroegere Jufferenwal 18, Stolpersteine voor Samuel Zeehandelaar, Mozes Gerrit Zeehandelaar, Charlotte Zeehandelaar-Andriesse, André Jozef Heijmans en Jacoba Sara Heijmans-Zeehandelaar. Aan het Gasthuisplein 2A (nu Gasthuisplein 2) werden Stolpersteine onthuld voor Mozes Zeehandelaar, Meike Zeehandelaar-Bollegraaf, Jacob Zeehandelaar, Esther Zeehandelaar en Sara Antje Zeehandelaar.

De onthulling van de gedenkstenen werd voorafgegaan door een herdenkingsplechtigheid. De aanwezigen werden welkom geheten namens de Stichting Zwolse Stolpersteine. Jaap Hagedoorn, voorzitter van het bestuur van de stichting haalde in zijn welkomstwoorden Abel Herzberg aan die schreef: 'Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen joden uitgeroeid, maar er is één jood vermoord en dat zes miljoen keer.'

Lees verder »

Kom naar de officiële opening Huis Assendorp

Kom naar de officiële opening Huis Assendorp

Zwolle – Op vrijdag 12 april is de officiële opening van Huis Assendorp waar jong en oud, 3 generaties, onder een dak wonen. Met deze opening markeren we tevens de start van de Vereniging Huis Assendorp en het heuglijke feit dat ons prachtige gebouw nu helemaal af is.  

Het programma begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Daartussenin is er een ontvangst met koffie, thee en gebak en geven Coleta en Dick Hogenkamp een voorstelling over Assendorp toen en nu. Om 17.30 uur is er de officiële openingshandeling door onder andere de voorzitters van de kersverse Vereniging Huis Assendorp, wijkwethouder en loco-burgemeester René de Heer en directeur Habion Peter Boerenfijn. Vanaf 18.30 uur is er een optreden van Lizette (ook bekend van kapsalon Kamphorst) met zang, meezingers en een liedjesquiz.

Lees verder »

Start schutseizoen op de Vecht

Start schutseizoen op de Vecht

Zwolle – Vanaf donderdag 18 april zijn de sluiswachters van Waterschap Drents Overijsselse Delta weer aanwezig bij de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd (Dalfsen). Daarmee gaat het zogeheten ‘schutseizoen’ voor de recreatievaart op de Overijsselse Vecht weer van start. 

Dagelijks is er in het voorseizoen tussen 8.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur bij beide schutsluizen een sluiswachter aanwezig om boten te schutten. In het hoofdseizoen (1 juni – 1 september) is dit van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 –  18.30 uur. Voor het naseizoen (1 september – 1 oktober) worden de tijden van 8.00 –  12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur aangehouden. Recreatievaarders dienen uiterlijk 20 minuten voor sluitingstijd bij schutsluis aanwezig te zijn.

Lees verder »

De inburgering van statushouders moet stukken beter

Zwolle – De afgelopen vijf jaar kwamen de meeste vluchtelingen uit de oorlogsgebieden van Syrië en Eritrea en velen hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen, maar zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze hebben vaak gezondheidsproblemen en schulden. Maar 5% heeft anderhalf jaar na binnenkomst werk; de meesten blijven te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De wethouders Klaas Sloots en René de Heer willen het vanaf nu anders aanpakken: “Statushouders aan het werk.” Maandagavond praatte de gemeenteraad over deze nieuwe Zwolse aanpak. De statushouders moeten snel kunnen integreren in de Zwolse samenleving. Nieuwe statushouders moeten zo snel mogelijk beginnen met taallessen en begeleiding naar werk. Volgens de ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen de statushouders hieraan graag meewerken. Ook de VVD is positief over de motivatie van deze groep, maar wil wel graag van de wethouder weten wat hij gaat doen als een statushouder minder gemotiveerd is. Ook Swollwacht vroeg hiervoor aandacht. Meerdere partijen benadrukten ook het belang dat onze “nieuwe buren, collega’s en vrienden” zich de Nederlandse normen en waarden eigen maken.

Lees verder »

Verkeershinder door werkzaamheden aan de weg

Verkeershinder door werkzaamheden aan de weg

Zwolle – In de avond en nacht van 10 op 11 april en van 11 op 12 april  vinden er in Zwolle op verschillende plaatsen asfalteringswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn van korte duur maar kunnen op het moment zelf hinder veroorzaken voor het verkeer.

Van 10 tot en met 11 april
Vanaf woensdag 10 april ’s middags tot en met 11 april vinden er op diverse plekken freeswerkzaamheden en asfalteringswerkzaamheden plaats. Gestart wordt op woensdag 10 april aan de Bentheimstraat (Hessenpoort). Vervolgens gaat de freesmachine door naar de Hortensiastraat, de Oosterlaan en de Van Karnebeektunnel (het deel van de tunnel voor het gemotoriseerde verkeer) en de Thomas à Kempisstraat (tussen de kruising Vechtstraat en Molenkampsweg / Madurastraat). Aansluitend op de freeswerkzaamheden worden de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse zijn verkeerregelaars aanwezig. Verkeer moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met circa tien minuten wachttijd.

Lees verder »

Passion in de Oosterkerk

Passion in de Oosterkerk

Zwolle – Zwolle heeft een eigen Passion! Zanggroep Koorbizniz Oosterwind heet u op Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur van harte welkom in deze bijzondere viering in de Oosterkerk. De toegang is gratis. Koorbizniz Oosterwind is geïnspireerd door de jaarlijkse Passion op televisie. Ook in de Oosterkerk wordt de verbinding gelegd tussen het lijdensverhaal van Jezus en Nederlandstalige popmuziek. Zo brengt de zanggroep het lijdensverhaal voor iedereen dichtbij én wordt het actueel. Ook in de Oosterkerk in de Passion inmiddels een mooie muzikale traditie.
Al in september begon Koorbizniz Oosterwind met het meerstemmig instuderen van de popmuziek. Verschillende muzikanten begeleiden het koor. De muzikale leiding is in handen van Geeske Koopman-Ridderbos.

Taalvrijwilligers krijgen certificaat van wethouder

Taalvrijwilligers krijgen certificaat van wethouder

Zwolle – Wethouder Michiel van Willigen zal woensdag 10 april om 17.00 uur in Stadkamer de 47 taalvrijwilligers die de Basistraining hebben gevolgd bij het Taalpunt Zwolle in Stadkamer een certificaat overhandigen. Deze nieuwe groep taalvrijwilligers is hard nodig om 
aan alle aanvragen in de stad te voldoen. 

Het Taalpunt in Zwolle werkt vanaf zijn start in 2013 met een professional die verantwoordelijk is voor de intake van mensen die moeite hebben met taal en de ondersteuning van de vrijwilligers. In de taalsamenwerking (Werkgroep Laaggeletterdheid Zwolle) is afgesproken dat alle taalvragers in Zwolle begeleid worden door geschoolde coaches. De docenten van het Taalpunt Zwolle verzorgen dan ook deze scholing.

Lees verder »

Koninklijke openingsdag Openluchtbad

Koninklijke openingsdag Openluchtbad

Zwolle – Op zaterdag 27 april om 11 uur gaat het Openluchtbad weer open. Mensen kunnen van 1 april t/m 26 april in de voorverkoop voor een voordelig tarief hun abonnement kopen of verlengen. Kinderen tot 1 jaar zijn gratis (peildatum 1 mei). De openingsdag heeft een oranje tintje; er is een kleedjesmarkt voor kinderen, de boomkunstenaar Sander Boom gaat aan de slag met de gevelde suikeres en maakt hier onder meer een mooie zitbank van. Er is een springkussen en een van onze sponsoren, hotel Lumen gaat rond met lekkere hapjes.

Vereniging
Het Openluchtbad is een rijksmonument uit 1933 dat wordt geëxploiteerd door de Vereniging Openluchtbad Zwolle. Iedereen kan lid worden van deze vereniging. Als lid doe je 6 uur vrijwilligerswerk per seizoen. Zo onderhouden we het bad met elkaar, al 27 jaar lang.

Lees verder »

Blaarkoppen langs de IJssel

Blaarkoppen langs de IJssel

Zwolle – In de Schellerwaarden verblijft sinds dit weekend een kudde jonge blaarkoppen voor natuurbegrazing in de uiterwaarden langs de IJssel.De koeien zijn zaterdagmiddag losgelaten door Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland en Zwollenaar. "Dit Oudhollandse runderras past heel mooi in het landschap langs de IJssel. Het zijn nieuwsgierige koeien die alle ruimte hebben om rond te struinen", vertelt Remco Sluiter van Uw Stadsboer.

De natuurbegrazing met koeien is een onderdeel van de samenwerking tussen Uw Stadsboer Zwolle en burgerinitiatief A Rocha Zwolle. De Scheller en Oldeneeler uiterwaarden vormen een nieuw opgeleverd natuurgebied dat is aangelegd in het kader van het provinciale programma 'Ruimte voor de rivier'.

Lees verder »