Open huis inloophuis de Bres

Inloophuis de Bres is het inloophuis nabij het centrum van Zwolle.  ‘Gastvriendschappelijkheid’ staat centraal. De Bres is al zeven jaar het trefpunt voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, veiligheid, structuur en een luisterend oor.

Iedereen kan zo binnen lopen voor een praatje met vrijwilligers of mede Zwollenaren. Om even op verhaal te komen met een kop koffie, de krant te lezen, een potje rummikub of schaak te spelen, of gewoon voor een beetje rust. Het aantal mensen dat de Bres weet te vinden neemt zienderogen toe. De Bres voorziet duidelijk in een behoefte. De vaste groep vrijwilligers draagt hier positief aan bij.

Lees verder »

Theaterpieten delen bonnen uit in Zwolle

Net als vorig jaar heeft de Sint het weer vreselijk druk. Daarom heeft hij voor de intocht in Zwolle, aanstaande zaterdag, de hulp van zijn Theaterpieten gevraagd. De drie pieten, die alles weten van leuke kids-voorstellingen, hebben voor iedereen een leuke verrassing in de bakfiets.

Tijdens de intocht van Sinterklaas geven de Theaterpieten theaterbonnen weg. Theaterbezoekers krijgen met deze bon een leuke korting op een voorstelling die ze dit theaterseizoen boeken. Vanaf twaalf uur zijn de pieten in de Zwolse binnenstad te vinden. Ze brengen voor de kinderen een leuke verrassing mee en vertellen over het speciale kids programma wat Odeon De Spiegel heeft “uitgepuzzeld”.

Samenwerking voor aanpak Ittersumerlanden Zuid

Het college van B&W heeft besloten om een intentieovereenkomst te tekenen met SWZ over de mogelijke herstructurering van Ittersumerlanden Zuid. De komende maanden gaan de gemeente en SWZ nader onderzoeken of en in hoeverre het stedenbouwkundig plan juridisch en financieel haalbaar is.

Begin 2008 moet dan het besluit vallen of de herstructurering door kan gaan. Ittersumlanden Zuid is een buurt waar een aantal problemen is geconstateerd. De leefbaarheid in de buurt staat onder druk. En er dreigt leegstand waardoor het type woningen aandacht vraagt. In 2005 heeft de corporatie SWZ de gemeente daarom gevraagd om mee te werken aan een pilot voor buurtrevitalisering door een combinatie van vastgoedverbetering en het toevoegen van woningen.  Samen met de buurt zijn vorig jaar de sterke en zwakke kanten van de buurt besproken. Vervolgens is een klankbordgroep uit de buurt betrokken geweest bij het opstellen van de stedenbouwkundige verkenning en een renovatieplan. Er is veel draagvlak in de buurt voor de aanpak. Alvorens de herstructurering definitief vorm te geven in een projectopdracht en een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en SWZ, moet nu eerst onderzocht worden of het plan juridische en financiële haalbaar is.

Ontwikkeling Kraenbolwerk stap dichterbij

De gemeente Zwolle en BAM Vastgoed gaan binnenkort een intentieovereenkomst aan voor de herontwikkeling van de locatie Kraenbolwerk (dit is Schaepman en omgeving). Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de overeenkomst te ondertekenen en in overleg met alle belanghebbenden tot een stedenbouwkundig plan te komen. 

Belanghebbenden worden voordat er een voorlopig ontwerp is bij het proces betrokken. Het overleg met de belanghebbenden gaat via een klankbordgroep. Zo kunnen zij meedenken over  het stedenbouwkundige plan. Het Kraenbolwerk is een belangrijke herontwikkelingslocatie voor de Zwolse binnenstad. Al jaren wordt gesproken over de verplaatsing van de verffabriek. Met de intentieovereenkomst met BAM Vastgoed staat de ontwikkeling weer  op de rails.

Slim aan de slag met milieu rond de A28

Het gebied rond de A28 zit vol potentie. Ook voor het realiseren van milieudoelstellingen. Door bos aan te leggen om CO2 af te vangen en de lucht te filteren.

Door trolleybusbanen te maken om de drempel te verlagen voor het gebruik van de auto, of door het opwekken van schone energie, waar mogelijk in combinatie met het schoon maken van de bodem en grondwater. In de nieuwe, concept, Milieugebiedsvisie A28-zone staat beschreven hoe dit alles op een slimme manier bewerkstelligd kan worden. Wethouder Van Dooremolen van Milieu: ‘Ik ben trots op deze visie. Door per deelgebied te kijken, ontdek je de mogelijkheden van een drukke verkeersweg als de A28. Daarmee rekenen we af met de gedachte dat de A28 alleen maar een lelijke hindernis is voor de ontwikkeling van onze mooie stad.’

Lees verder »

Vervolgbijeenkomst Milligerplas

Op 5 september 2007 heeft een eerste informatieavond watervilla´s Milligerplas plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat een vervolgavond georganiseerd zou worden. Deze is gepland op woensdag 21 november in Combinatiegebouw De Fontein, Sterrenkroos 56 in Stadshagen.

De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. Tijdens deze avond worden de notulen van de vorige bijeenkomst besproken, openstaande vragen beantwoord en de gemeente doet een voorstel voor het vervolgtraject.

Lees verder »

Thérèse Boer maakt wijnboek voor beginners

Thérèse Boer van De Librije brengt een nieuw wijnboek uit. Boer doet dit samen met televisiemaker Astrid Joosten. Boer en Joosten proberen in het boek elf bekende Nederlandse mannen te leren wijn drinken.

Boer en Joosten willen met het boek Gek op wijn helpen bij het maken van de wijnkeuze in een restaurant. Veel mensen voelen zich onthand als ze in een restaurant de wijnkaart aangereikt krijgen, stellen Boer en Joosten. In Gek op wijn leggen Boer en Joosten uit bij welk eten welke wijn het beste past. Voor Gek op wijn is gegeten en gedronken met onder andere Pieter van Vollenhoven, Barry Hay, Jeroen Krabbé, Paul de Leeuw, Guus Meeuwis en John de Mol. Het boekt telt tweehonderd pagina’s en ligt vanaf half november voor vijftien euro in de winkel.

Infoavond over HIV en SOA

HIV-behandelarts Paul Groeneveld van de Zwolse Isala klinieken vertelt op dinsdag 25 november over HIV en AIDS anno 2007. Hoe staat het met behandelmogelijkheden? Hoe is het om te leven met HIV of AIDS? En wat zijn de persoonlijke ervaringen? Dergelijke vragen passeren de revue op een toegankelijke manier. De bijeenkomst vindt plaats in het pand van COC Zwolle, Kamperstraat 17.

De avond is laagdrempelig, en ook interessant voor hypochonders en voor mensen die alleen maar veilige seks hebben. “Er gaan veel verhalen de ronde over het ernstige virus. Een informatieve avond is voor iedereen interessant en biedt de gelegenheid om fabels uit de wereld te halen”, zegt voorzitter Richard Kuper van COC Zwolle.

Lees verder »

Was de moordenaar een zwerver?

De 28-jarige zwerver die gezocht word voor de moord op Zwollenaar Jan Popke Karsten was een tijd geleden een regelmatige bezoeker van de daklozenopvang De Herberg en Bonjour.

De politie en het Openbaar Ministerie ontkennen noch bevestigen dat de man gezocht wordt, maar bij de instellingen is onlangs wel naar hem geïnformeerd.

Bron: RTV Oost.nl

Omwonenden zijn ongelukken beu

De kruising Campherbeeklaan-Kranenburgweg in Zwolle is op verzoek van Veilig Verkeer Nederland, Monuta en omwonenden onderzocht.

Op de kruising gebeuren veel ongelukken tussen bromfietsers, fietsers en auto’s. Daarnaast zijn er op de Kranenburgweg ter hoogte van de afslag naar de begraafplaats veel kop-staartbotsingen. De gemeente stelt voor om de snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur te brengen. Daarnaast overweegt Zwolle om een speciale oversteekvoorziening voor voetgangers, fietsers en gebruikers van scootmobielen naar begraafplaats Kranenburg aan te leggen.

Bron:RTV Oost.nl

Hond vermist bij manege in Zwolle

David is sinds 23 maart vermist. Het is een schuwe hond afkomstig uit Spanje.

Hij is ontsnapt bij zijn nieuwe baasje toen zij op Manege de Haerst in Zwolle waren. David heeft wekenlang gezworven van de Agnietenberg via het stadsdeel Berkum naar het stadsdeel Assendorp en weer terug. In april is David voor het laatst gezien.

Lees verder »

Vissterfte in Wetering bij Gravenweg

In de Wetering bij de Gravenweg in Zwolle is een massale vissterfte geconstateerd. Toen dat ontdekt werd, was alle kleine vis al weggevreten door vogels en andere dieren. Grote vis als karper, snoek, voorn en brasem dreef nog in het water.

De commissie die de visstand beheert, gaat ervan uit dat de vissen dood zijn gegaan door een lozing giftige afvalstoffen. Het waterschap Groot Salland wil een meetpunt maken in de Wetering, om de waterkwaliteit in de gaten gehouden. Dan is ook meteen duidelijk of er illegale lozingen worden gedaan. Dat is in dit geval niet meer na te gaan.

Bron: RTV Oost