EPL helpt gemeente Zwolle bij energiebesparing

SenterNovem heeft recent de EPL-Monitors 2006 gepubliceerd. Deze Monitor geeft een goed beeld van de energieambities van nieuwbouw – en herstructureringslocaties in Nederland. Ook in Zwolle wordt er volop gewerkt met de EPL.

Zwolle zet de Energie Prestatie op Locatie (EPL) in om energie te besparen en daarmee ook te voldoen aan de CO2-reductie. Voor zowel een nieuwbouwlocatie als voor een herstructureringswijk heeft de gemeente een EPL vastgesteld. Die EPL is als minimumeis opgenomen in de Europese aanbestedingprocedure. “En dat werkt”, vertelt woordvoerder van de gemeente Zwolle, Bert Aalders.

Lees verder »

Mogelijk kinderlokker actief in Zwolle Zuid

De Zwolse basisscholen De IJsselhof en de Klokbeker hebben ouders een brief gestuurd, omdat er mogelijk een kinderlokker in Zwolle Zuid actief is. De man zou de kinderen hebben gevraagd mee te gaan.

Omdat er onrust was ontstaan heeft de schoolleiding besloten een brief te sturen. De scholen hopen dat ouders het onderwerp bespreekbaar maken en kinderen waarschuwen niet met vreemden mee te gaan. De politie houdt in de wijk Zwolle Zuid een oogje in het zeil.

Bron: RTV Oost

Bedrijf uit Zwolle mag kleur magenta niet gebruiken

T-Mobile wil niet dat in Nederland andere bedrijven de kleur magenta (fel roze) gebruiken voor briefpapier of reclamecampagnes. Het Zwolse computerbedrijf Compello is gesommeerd om de kleur niet meer te gebruiken. Dat zei donderdag Marijke Sinnema, marketing manager van Compello. 

Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, heeft de kleur laten registreren bij het Europees merkenbureau. Sinnema zegt dat haar bedrijf de kleur ook heeft gedeponeerd bij het merkenbureau voor negentien landen. “We zijn in overleg met een advocaat om te kijken wat we moeten doen. We voelen ons overvallen door Deutsche Telekom en laten het er niet bij zitten.” Niet alleen het Zwolse bedrijf, maar ook de radiozenders Slam FM en 100 procent NL is gesommeerd magenta niet meer te gebruiken.

<SCR’+’IPT language=JavaScript src=”http://ad.nl.doubleclick.net/adj/” ? dartarguments6 + ?;tile=” + (et_tile++) + ” ;ord=” + et_ord + ” ?? type=”text/javascript”>

Zwolse studenten voeren actie

Studenten in Zwolle voeren actie tegen de plannen van minster Plasterk van Onderwijs. Ze rijden rond met een soepbus voor studenten en verzamelen handtekeningen.

Vanavond richten ze op de Grote Markt in de openlucht een studentenkamer in waar 20 studenten de nacht doorbrengen. Minister Plasterk wil een miljard euro vrijmaken voor leraren-salarissen en overweegt dat uit het budget voor hoger onderwijs of studiebeurzen te halen. Voor studenten is dat geen optie, omdat de problemen daar alleen mee verschoven worden. Ze willen dat op alle ministeries naar extra geld voor de leraren wordt gezocht.

Bron: RTV Oost.nl

Wereldwinkel start nieuwe formule

Wereldwinkel Zwolle vindt het nu tijd voor iets nieuws èn verhuist daarom naar Assendorp. De bedoeling is het Zwolse publiek op een andere wijze te gaan bedienen. De winkel aan de Thorbeckegracht zal eind 2007 worden gesloten (kom gerust nog even langs om te neuzen tussen de uitverkoopartikelen!)

Vanaf 21 november a.s. is men, ook voor de inkopen voor de feestdagen, van harte welkom in de Assendorperstraat nummer 33. Ruim 35 jaar geleden startte ook in Zwolle een wereldwinkel. Sindsdien is het begrip ‘eerlijke handel’ bij het gemiddelde publiek bekend. Velen zijn zich er inmiddels van bewust hoe belangrijk het is dat medemensen in arme landen een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen. Een prijs die niet onder druk staat van tussenhandelaren. Gelukkig zijn ook steeds meer mensen gemotiveerd om ‘eerlijke’ producten te kopen.

Lees verder »

Gedeputeerde helpt vrijwilligers een handje mee

De vrijwilligers van de Oosterkerk in Zwolle krijgen bij het jaarlijkse schoon maken van de goten hulp van Gedeputeerde Ranter. Die wil daarmee het belang onderstrepen van de inzet van vrijwilligers bij de instandhouding van religieus erfgoed. Met behulp van een veiligheidsuitrusting neemt de Monumentenwacht het schoonmaken van de hogere goten voor haar rekening.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun coalitieakkoord 2007 -2011  “& Overijssel! Vertrouwen, verbinden, versnellen” aangegeven dat ze een extra impuls willen geven aan het vrijwilligerswerk. De provincie wil vrijwilligers meer en beter ondersteunen daar waar het vrijwilligerswerk de slagkracht van gemeenten te boven gaat. Het initiatief van Monumentenwacht Overijssel is hier een voorbeeld van. Het project vervult een voorbeeld functie op regionaal niveau. De aanpak die Monumentwacht kiest kan ook toegepast worden op andere categorieën monumenten zoals molens en musea of andere categorieën vrijwilligers. Het is een integraal project waar velen bij betrokken zijn. Zoals scholen, de Rijksdienst voor monumentenzorg, de kerken en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Overijssel. Kortom een project dat bijdraagt aan de sociale cohesie, maatschappelijke activering en het vrijwilligerswerk.

Lees verder »

SintSurpriseParty ook dit jaar weer in Zwolle.

Na twee succesvolle jaren voor de SintsurpriseParty van SintShowPaleis keert het theatergezelschap uit Raalte ook dit jaar weer terug in Zwolle. In plaats van de IJsselhallen is gekozen voor het mooie Regardz theater de Nieuwe Buitensociëteit.

Een geweldige mooie theaterzaal waar de show van SintShowPaleis nog meer tot zijn recht komt. De grote SintSurpriseParty is een anderhalf uur durende theatershow waarin het grote feest van Sinterklaas centraal staat. De Sint, zijn Hoofdpiet, de Wegwijspiet, en nog vele andere bekende Pieten zullen allemaal op zondag de 25e november aanwezig zijn in Zwolle.

Lees verder »

Intocht Sinterklaas in Zwolle

Natuurlijk komt de Sint dit jaar ook in Zwolle aan. Op zaterdag 17 november vanaf 12.00 uur vaart hij op een bootje door de Zwolse grachten, waarna hij ontvangen wordt door de burgemeester en de kinderen van Zwolle.

Na de ontvangst gaan de Sint en zijn Pieten in een optocht door het centrum. Er vindt een omlijstend programma plaats in en rond De Proosdij. Het programma rond de intocht van Sint Nicolaas in Zwolle duurt van 12.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Isala ontvangt kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) heeft het accreditatiebewijs aan de Isala klinieken toegekend. Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen.

Met dit bewijs tonen de Isala klinieken aan dat het NIAZ ‘een gerechtvaardigd vertrouwen’ heeft in de kwaliteit van zorg én de veiligheid voor patiënten, medewerkers en omgeving. Er is voldoende vertrouwen in de borging en er is sprake van een aantoonbare verbetercultuur.

Lees verder »

Opnames Oorlogswinter in omgeving van Zwolle

Voor de film Oorlogswinter worden waarschijnlijk ook opnames gemaakt in de omgeving van Zwolle. Dat zegt producent Fu Works.

Oorlogswinter is geschreven door Jan Terlouw, die in Kamperveen werd geboren. De film wordt geregisseerd door Martin Koolhoven. Oorlogswinter gaat over de 14-jarige jongen Michiel in de hongerwinter van 1944 en speelt in de omgeving van Zwolle. De schrijver baseerde het verhaal op zijn eigen oorlogservaringen. De meeste opnames worden komende winter gemaakt in Polen.

Bron: RTV Oost

Manifest op deur Jeruzalemkerk

Een aantal christenen spijkert morgen, op Hervormingsdag, een manifest op de deur van de Jeruzalemkerk in Zwolle. Het Micha Manifest roept christenen op meer te doen tegen armoede en sociaal onrecht in de wereld. De ondertekenaars ervan willen ,,op basis van nieuwe beloften een fundamentele omslag in kerken en in de samenleving teweegbrengen”. Het ondertekenen van het Manifest gebeurt in de geest van de protestantse hervormer Maarten Luther, die 490 jaar geleden – op 31 oktober 1517 – zijn 95 stellingen op een kerkdeur in het Duitse dorp Wittenberg hamerde. Daarmee luidde hij het begin in van de Reformatie, een kerkelijke vernieuwingsbeweging in West-Europa.

Zes mensen zullen het manifest gezamenlijk aan de deur spijkeren: ds. Arenda Haasnoot (vice-voorzitter van het synodebestuur van de Protestantse Kerk), ds. Arie van der Plas (directeur Kerkinactie), ds. Peter Kos (baptistenpredikant), Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Attje Schoemaker (Leger des Heils, Zwolle) en Mink de Vries (lokaal diakonaat PKN). Tot de ondertekenaars behoren verder onder anderen Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad), Coen Abbenhuis (directeur NCRV) en Arie van der Veer (voorzitter EO).

Lees verder »