Bouw van nieuwe moskee aan Luttekeweg

De bouw van de nieuwe moskee aan de Luttekeweg in Zwolle moet deze zomer beginnen. Dat zegt de Stichting Misbahoel Islam.

De Stichting daarvoor grond naast de atletiekbaan van PEC gekocht van de gemeente Zwolle. Voorlopig heeft de stichting nog een onderkomen in een oude schildersschool in de wijk Dieze. In de moskee komt onder meer een gebedsruimte, een bibliotheek, een lesruimte en een mortuarium.

Bron: RTV Oost

Stichting uit Zwolle zoekt halfzussen van Bea

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer buitenechtelijke dochters van zijne koninklijke hoogheid Prins Bernhard.  Het vermoeden is dat Alexia en Alicia niet de enige erfgenamen zijn. Dat zegt de Zwolse Stichting Oproep Zussen Bea. De recent opgerichte Stichting wil graag alle halfzussen van koningin Beatrix benaderen voor een eerlijke verdeling van de erfenis van haar vader Prins Bernhard. Gebleken is namelijk dat Prins Bernhard veel meer vermogen bezit dan men vlak na zijn dood vermoedde. De initiatiefnemers komen op voor de rechten van vele bastaard kinderen waarvoor op dit moment de wetgeving nog onvoldoende toereikend is. 

Recentelijk onderzoek naar de levensgeschiedenis van prins Bernhard heeft naar voren gebracht dat er een grote kans is dat hij veel meer kinderen heeft verwekt. Zijn zaad was namelijk van zeer hoge koninklijke kwaliteit. Daarnaast zijn alle onderzoeken over zijn financiën inmiddels bekend en blijkt dat hij nog een deel van de Lockheed affaire heeft belegd met veel succes. Vanuit deze financiële reserve heeft hij Alexia en Alicia in het verleden kunnen voorzien van een ruime toelage. Inmiddels is deze financiële reserve door beleggingen uitgegroeid tot een zeer ruim bedrag. De Stichting i.o. OZB is van mening dat deze financiële reserve dient te worden aangewend voor alle andere zussen van Bea.

Lees verder »

Jeugdafdeling FC Zwolle wordt leerafdeling

Op 9 februari ondertekenden FC Zwolle, het ROC Landstede en de OVDB, kenniscentrum voor leren in de praktijk, een convenant voor de opzet van een leerafdeling. Een leerafdeling is een competentiegerichte stageomgeving waar een groep leerlingen, onder deskundige begeleiding, een afdeling runt. Leerlingen leren zelfstandig te werken en leren van elkaar. Leerafdelingen bieden niet alleen kwalitatief goede stageplaatsen, maar ook kwantitatief veel stageplekken per instelling. Leerafdelingen zijn winst voor de instellingen, de scholen én de leerlingen.

Een leerafdeling is een nieuw concept van stage lopen. Het is een competentiegerichte leeromgeving waarbij een groep stagiairs, onder deskundige begeleiding, een afdeling van een instelling runt. Een leerafdeling is volledig gericht op verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van competentiegericht leren en geeft opleiden voor het eerst een centrale plek binnen instellingen. Belangrijke argumenten voor de start van een leerafdeling zijn kwaliteitsverbetering, beter inspelen op actuele onderwijsontwikkelingen en – omdat meerdere leerlingen tegelijk stage kunnen lopen – een efficiëntere inzet van begeleidingscapaciteit.

Lees verder »

Hartpatiënten op expeditie naar Argentinië

Op 20 februari is het zo ver: na een jaar van intensieve training vertrekken tien hartpatiënten van de Isala klinieken in Zwolle onder begeleiding van verschillende medici van de Isala klinieken naar Argentinië voor de eerste Nederlandse Hartexpeditie. Doel is het beklimmen van de Aconcagua, de hoogste berg van Zuid Amerika, om aan te tonen dat deze patiënten ondanks hun hartaandoening prima in staat zijn tot uitzonderlijke fysieke prestaties. Daarnaast wordt medisch onderzoek verricht.

De Raad van Bestuur van de Isala klinieken ondersteunt de expeditie door het aanschaffen van een kunstwerk dat door de kunstenaar Ids Willemsma speciaal voor de expeditie gemaakt is en een plek in de Isala klinieken krijgt. Het kunstwerk bestaat uit staal bevestigd in klei. Ids Willemsma werkt primair met staal en zijn kunstwerken staan op verschillende plekken in het Nederlandse landschap. Inspiratie haalt de kunstenaar uit de wolken die hij ziet tijdens zijn fietstochten door de bergen. De bergen van het kunstwerk weerspiegelen de wolken; de diepte, de vormen, dat wat je er als individu in ziet. Bij de overhandiging zal de heer Willemsma ook een gedicht voordragen.

Documentaire over project Zwolse jongeren in Afrika

In de zomer van 2006 vertrokken 25 jongeren uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle naar de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo.

In het Venda district bouwden ze een aidskliniek en renoveerden ze een thuiszorggebouwtje. Deze jongeren werden een jaar gevolgd. In een tv-uitzending kunt u beelden zien van hun voorbereidingen, fondswervende activiteiten, de uitzenddienst vanuit de Noorderkerk in Zwolle, de kerkdienst in Venda en de bouwactiviteiten in Zuid-Afrika. De documentaire komt woensdagmorgen 14 februari van 10.40 – 11.10 uur op Nederland 2 in beeld.

Medewerkers Scania snel op hbo-niveau

Op 9 februari ontvingen vier medewerkers van Scania Production Zwolle hun hbo-bachelordiploma. Zij konden hun opleiding bij Windesheim relatief snel afronden dankzij een traject Erkennen Verworven Competenties (EVC). De medewerkers ontvingen hun getuigschrift uit handen van Ineke van der Wal, directeur School of Engineering & Design van Windesheim.

Foto: Windesheim

In een EVC-traject worden de kwaliteiten van medewerkers in kaart gebracht. EVC is een methodiek om de vaak jarenlange ervaring die medewerkers in de praktijk hebben opgedaan op waarde te kunnen schatten. Door middel van vrijstellingen kunnen zij vervolgens op maat en versneld een hbo-diploma behalen. De medewerkers van Scania Production Zwolle hebben dit voordeel met goed gevolg benut. De Christelijke Hogeschool Windesheim was in 2004 een van de vijf hogescholen in Nederland die meededen aan een pilot voor het werken met EVC’s. Dit proefproject richtte zich op medewerkers in Metalektrobranche. Scania Production Zwolle benutte deze mogelijkheid.

Lees verder »

Bijzondere modellen paraderen over de Diezerstraat

Bijzondere modellen in opvallende creaties liepen zaterdagmiddag door de Diezerstraat. De mannequins waren daar om het 2 jarig bestaan van modewinkel Super Duper te vieren.

De winkel aan de Luttekestraat showde de collectie met tweede hands kleren uit de jaren 50 tot en met 80. Vandaag was er een DJ in de winkel. Verder was er drinken en werden er snoepjes uitgedeeld. Er was ook een actie van 2 halen 1 betalen. In de Diezerstraat liepen vijf mensen rond in de kleding van de winkel en deelden flyers uit.

Foto’s: Han Dijkslag HDZ Fotografie

“Markt in Zwolle Zuid wordt kapot gemaakt”

De verbouwing van het nieuwe winkelcentrum in Zwolle Zuid is in volle gang. Afzethekken en bergen steen over het gehele marktterrein en  nauwelijks of géén plek voor 25 de marktkooplieden, die er wekelijks op woensdag hun brood moeten verdienen. Dit in verband met de herinrichting van het aldaar gevestigde winkelcentrum.

 

Foto: Trudy Kistemaker

Volgens Swollwacht doen momenteel er hardnekkige geruchten de ronde, dat de hele wijkmarkt in Zwolle Zuid eerdaags zal worden verkast en dat er voor een aantal vaste kooplieden dan geen plek meer zal zijn. De marktkooplieden spreken de angst uit, dat “hun markt”, door steeds opnieuw trekken en schuiven “kapot” wordt gemaakt. Want getrokken en geschoven wordt er tot nu toe, zegt Trudy Kistemaker namens Swollwacht. Winkelcentrum Zwolle Zuid is vanaf 1986 door Provastgoed Nederland BV in twee fasen gebouwd. I.v.m. het verbeteren van de structuur van het winkelcentrum, is het centrum inmiddels toe is aan de derde fase.

Lees verder »

School zamelt geld in voor kinderen in Ghana

De Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) heeft een cheque van 450 euro gegeven aan BeBo Bakery in Zwolle. Deze Zwolse organisatie zorgt er onder meer voor dat kinderen in Ampenyi (Ghana) een vak kunnen leren, naar school kunnen of computerles krijgen. De bezoekers van de Open Dag (20 januari 2007) kregen geen cadeautje. Het geld dat de school daarmee uitspaart, besteedt de TSG jaarlijks aan een cadeau voor een goed doel.

Bij veel middelbare scholen ontvangen de bezoekers van de Open Dag een cadeautje als aandenken. Inmiddels is het op de TSG een traditie geworden om het geld dat daarvoor beschikbaar is, te besteden aan een cheque voor de buren. De school wil hiermee de betrokkenheid tonen bij andere mensen in deze maatschappij. Om te beginnen bij de buren. Het secretariaat van Bebo Bakery is gevestigd in de wijk bij de school.

Lees verder »

Bieb krijgt subsidie voor project ‘natuurlijk leren’

Als je weet waar en hoe je aan informatie kunt komen, kun je je beter redden in onze maatschappij. Dat is een belangrijk uitgangspunt van de bibliotheek en van het project waar Zwolle nu 40.000 euro voor heeft gekregen van het Ministerie van OC&W.

 

Het gaat hierbij om een vernieuwingsproject waar bibliotheek en gemeente vorig jaar een aanvraag voor indienden. Bibliotheek Zwolle gaat nu samen met het onderwijs een programma ontwikkelen ten behoeve van natuurlijk leren in en buiten school. Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing van OC&W maakte vorige week in Den Haag bekend dat het Zwolse initiatief beloond wordt.

Lees verder »

Onzekerheid over huisvesting studenten

Vereniging VU-Windesheim opent op 1 september 2008 de deuren van het ‘Honours College’. Dit prestigieuze project krijgt in de Zwolse onderwijs- en studentenwereld veel steun. Ook de gemeente Zwolle steunt dit initiatief. Alle betrokken partijen werken hard om de eerste lichting van tweehonderd studenten onderwijs en huisvesting te bieden. Maar op dit laatste punt maakt het Honours College weer de zwakke punten van ‘studentenstad Zwolle’ zichtbaar. Het ontbreekt aan een sterke partij die het voortouw neemt en de gemeentelijke bestuurders tonen weinig daadkracht.

‘Oxford aan de IJssel’ noemde de plaatselijke krant het Honours College. Het campusconcept van gezamenlijk wonen en studeren spreekt tot de verbeelding. Alle zeshonderd studenten die straks studeren aan het College wonen bij hun studiegenoten. De eerste tweehonderd studenten die instromen hebben echter geen idee waar zij komen te wonen. Anderhalf jaar voor de opening is de locatie voor de kamerhuisvesting nog niet bekend. Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) luidt de noodklok door met een brief de Zwolse huisvestingpartners aan te schrijven.

Lees verder »

Meer inspraak bij opknapbeurt Holtenbroek

De gemeente Zwolle en de betrokken woningbouwcorporaties moeten de bewonersinspraak bij de opknapbeurt van de wijk Holtenbroek beter regelen. Dat blijkt uit onderzoek van het kwaliteitspanel Holtenbroek, dat vrijdagavond in het wijkcentrum van de Zwolse wijk besproken werd.

Komend najaar begint de opknapbeurt van het tweede deel van de wijk, de zogeheten trapjesbuurt. Volgens het kwaliteitspanel was tijdens het eerste deel niet duidelijk wat de bewoners precies konden inbrengen. Ook liep de communicatie tussen initiatiefnemers en bewoners slecht en bleken klankbordgroepen niet altijd alle bewoners van de wijk te vertegenwoordigen. In haar onderzoek doet het kwaliteitspanel aanbevelingen om de bewonersdeelname in het tweede deel te verbeteren.

Bron: RTV Oost