Beursvloer Zwolle groot succes

Beursvloer Zwolle, dat woensdag in het stadhuis van Zwolle plaatsvond, is een groot succes geworden. Er werden tot in de avond meer dan 200 deals gesloten tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De doelstelling van de Beursvloer Zwolle is om samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Beursvloer Zwolle bood ondernemers de mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te ondernemen en gaf maatschappelijke organisaties de kans om kennis en middelen te verkrijgen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tijdens deze Beursvloer ontmoeten beide partijen elkaar en kon er naar hartelust, met gesloten beurzen, onderhandeld worden om tot een concrete ‘match’ en samenwerking te komen. Zo sloot Zorgcentrum De Wissel uit Berkum maar liefst tien deals. De Beursvloer is een landelijk concept dat in het jaar 2000 is bedacht door Civiq, KPMG en Fortis Bank in het kader van maatschappelijk ondernemen. Zwolle is de 25e gemeente met zo’n evenement. Organisator de Vrijwilligerscentrale uit Zwolle zegt dat Beursvloer Zwolle zeker een vervolg gaat krijgen.

Handtekeningactie voor Turks Badhuis Hamam

De Zwolse multiculturele Stichting Sipans houdt een handtekenıngenactıe voor Turks Badhuıs Hamam. Een Hamam is een oosters badhuis, waar iedereen kan ontspannen in een gezonde therapeutısche en sociale omgeving. Vooal de sociale contacten tussen de mensen onderlıng zıjn hıer van groot belang.

Een Turks bad (Hamam) is speciaal bedoeld voor een vrouwen- en mannendag, maar ook zal Hamam drie dagen toegankelıjk zıjn voor gemengd publiek. Alle allochtone en autochtone vrouwen en mannen zijn hierbij welkom. U kunt hierbij genieten van een stoombad, gevolgd door een ontspannende massage. Sipans vindt een Hamam voor de samenleving en integratie van groot belang.

Lees verder »

Geschiedenis Werkeren zichtbaar in archeologisch kunstwerk

Provincie Overijssel ondersteunt plannen van de gemeente Zwolle voor het behoud van havezate Werkeren. Gedeputeerde Kristen van Overijssel overhandigt vrijdag een cheque van € 135.000,00 aan Wethouder Cnossen van Zwolle. Het geld is bedoeld als ondersteuning om de geschiedenis van de eeuwenoude havenzate Werkeren zichtbaar te maken in de woonwijk Werkeren. 

Werkeren ligt in het nieuwe Stadshagen en is een bijzondere plek voor Zwolle. De geschiedenis van het oude Werkeren gaat terug tot in de 13e eeuw. Voordat in de nieuwe woonwijk werd gebouwd heeft stadsarcheoloog Hemmy Clevis opgravingen in de bodem gedaan. Hierdoor is veel over de geschiedenis van Werkeren bekend. De havezate Werkeren werd bewoond door de familie Van Ittersum en later door de Bentincks. Het kasteel was op zijn mooist rond de 17e en 18e  eeuw. Daarna raakte de havezate in verval en werd vergeten.

Lees verder »

Voetbalverenigingen uit Zwolle huren detective in

De Zwolse voetbalverenigingen Zwolsche Boys en ZAC gaan een prive-detective inhuren om vandalen te kunnen pakken.

Al jaren worden de clubs geteisterd door vernielingen, inbraken en pas geleden zelfs door brandstichting. Ook denken de clubs erover om camera’s in te zetten om de omgeving in de gaten te houden. De schade die door de jaren heen bij de clubs is aangericht, loopt in de 10 duizenden euro’s.
Bron: RTV Oost

Vertrek Hartexpeditie Isala

Een aantal  medici en hartpatiënten van de Isala Klinieken uit Zwolle zijn dinsdag naar Argentinië vertrokken om daar een hoge berg  te beklimmen.

Doel is het beklimmen van de Aconcagua, de hoogste berg van Zuid Amerika, om aan te tonen dat deze patiënten ondanks hun hartaandoening prima in staat zijn tot uitzonderlijke fysieke prestaties. Daarnaast wordt medisch onderzoek verricht. Het team heeft getraind om de bijna 7.000 meter hoge berg te kunnen beklimmen. De Raad van Bestuur van de Isala klinieken ondersteunt de expeditie door het aanschaffen van een kunstwerk dat door de kunstenaar Ids Willemsma speciaal voor de expeditie gemaakt is, en vorige week een plek in de Isala klinieken kreeg.

Ouderen dulden autisten in seniorencomplex

De bewoners van het seniorencomplex Gildehuys in Zwolle verzetten zich niet langer tegen de komst van twee autistische jongeren.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen eigenaar Woonzorg Nederland en de bewoners. Er staan woningen leeg in het complex en daarom wil de eigenaar de huizen aanbieden aan een andere groep huurders. Voorlopig komen er twee jongeren in het Gildehuys wonen. Dat aantal kan worden uitgebreid tot zes. De bewoners zijn uitgenodigd voor een bezoekje aan een ander complex voor mensen met een autistische stoornis.

Protest tegen verwijdering hennepkweker uit kamp

Bewoners van het woonwagenkamp aan de Hyacinthstraat in Zwolle protesteren tegen de uithuisplaatsing van een kampfamilie, die er al 25 jaar woont.

Ze hebben posters en spandoeken opgehangen. Woningstichting Openbaar Belang zet de familie er uit, omdat die tot twee keer toe is veroordeeld voor het kweken van hennep in de woonwagen. Vorige week heeft de rechter uitgesproken dat de familie de woonwagen moet verlaten en elders onderdak moet zoeken.

COC roept Zwolle op haar babsen-beleid te behouden

COC Zwolle roept de gemeente Zwolle op haar succesvolle beleid voor ambtenaren van de burgerlijke stand overeind te houden. Het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet geeft buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (zogenaamde babsen) ruimte voor gewetensbezwaren tegen het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Veel grote steden hebben al duidelijk gemaakt van deze ruimte geen gebruik te willen maken en van hun ambtenaren te eisen dat ze de wet uitvoeren.

Zes jaar na openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is COC Zwolle, de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit, nog steeds enthousiast. Voorzitter Richard Kuper: “Het is duidelijk dat het zogenaamde homohuwelijk voorziet in een behoefte, ook in Zwolle. Internationaal gezien is Nederland een voortrekker, en daar moeten we trots op zijn. Daarin een stap terugzetten zou een grote achteruitgang zijn.”

Lees verder »

Beursvloer Zwolle bootst effectenbeurs na

Op woensdag 21 februari wordt in het Zwolse Stadhuis een heuse ouderwetse effectenbeurs nagebootst met aan de ene kant Zwolse ondernemers als aanbieders en Zwolse maatschappelijke organisaties aan de andere kant als vragers.

Na de gong is het de bedoeling dat er in anderhalf uur zoveel mogelijk deals / matches tot stand komen. Wat wordt er nu precies verhandeld op Beursvloer Zwolle? Welnu, het kan gaan om allerlei zaken van computers tot organisatieadvies, van een compleet aangelegde tuin tot 40 klussers en van advertentieruimte tot opslagruimte. Zowel de vragers als de aanbieders moeten zich van tevoren via een website aanmelden en ontmoeten elkaar pas op 21 februari, alwaar er naar hartelust en met gesloten beurzen onderhandeld kan worden om tot een concrete ‘match’ en samenwerking te komen.

Lees verder »

Carillon krijgt StAP certificaat

Vrijdagmiddag kreeg basisschool Het Carillon uit Zwolle uit handen van wethouder Martin Knol het StAP-certificaat uitgereikt. StAP staat voor Stimulering Adaptief Proces. De afgelopen vier jaar is dit proces onder begeleiding van Bas van der Bruggen, procesbegeleider bij Hogeschool Windesheim, tot stand gekomen.

Het proces heeft als doel de autonomie en de competentie bij kinderen op scholen te ontwikkelen. Dat betekent een herschikking van ondwerwijswaarden en dus een omslag ten opzichte van het traditioneel onderwijs. Leerlingen zitten in StAP niet meer ‘vast’ in dezelfde klassen. Ze krijgen meer individuele ruimte en kunnen beter hun talenten gebruiken, legt Van der Bruggen uit. Via een soort wegwijzer wordt voor de kinderen de loop van de dag bepaald. De eigen beslissingsruimte wordt daarmee vergroot. Van der Bruggen: “Dat betekent niet, dat ze maar hun eigen gang kunnen gaan. Dat is een algemene misvatting”. De leraren hebben vooral aan het begin van het proces moeite gehad met het anders doceren van de leerlingen. Ze zijn nu meer een manager of coach geworden. Tien leraren konden zich niet conformeren aan de nieuwe stijl van lesgeven en verlieten de school, zegt Van der Bruggen. De leerlingen zelf zeiden bij de uitreiking van het certificaat, dat ze de nieuwe methode goed vinden. “We mogen steeds van groep veranderen, komen in andere klassen en leren meer kinderen kennen”, vertellen ze.


Wethouder Knol reikt StAP-certificaat uit…


Directeur Wilma Geenen overhandigt Knol een Carillon-paraplu…

Tandarts voor daklozen in Zwolle

In Zwolle moet een tandarts speciaal voor daklozen komen. Die aanbeveling deden onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen aan de gemeente Zwolle tijdens een presentatie van een onderzoek in dagopvang Bonjour vrijdagmiddag.

Ze hebben een onderzoek gedaan onder de daklozen in Zwolle. Van de 250 daklozen werkte bijna de helft mee. Minder dan de helft van de daklozen die om gebitsverzorging heeft gevraagd, heeft die ook gekregen. Een andere aanbeveling die de onderzoekers doen is een hardere aanpak van het alcoholgebruik onder daklozen.
Bron: RTV Oost

IJslandse duo geeft workshop in Stadshagen

Vrijdagmiddag vond op basisschool De Krullevaar in Zwolle, in het kader van het project “Muziek van de wereld”, een bijzondere workshop plaats. De bovenbouw van de school in Stadshagen kreeg een les van Bára Grímsdóttir en Chris Foster die samen het IJslandse Funi vormen.

Het bezoek van Funi is opgenomen in het project “Muziek van de wereld” waar alle groepen van De Krullevaar twee weken in februari aan deelgenomen hebben. De kinderen maakten kennis met allerlei verschillende muziekstijlen, waaronder nu dus ook de IJslandse volksmuziek. Funi zong enkele IJslandse liederen en middels projectie op een groot scherm kregen de kinderen uit de groepen 8 een presentatie van foto’s van IJsland te zien. Deze presentatie heeft Funi speciaal gemaakt voor hun bezoek aan Nederland.

Lees verder »