Werkzaamheden aan spoor Zwolle-Deventer

In opdracht van ProRail vernieuwen aannemers Strukton Railinfra en BAM Rail het spoor in de gemeenten Zwolle, Olst-Wijhe en Deventer. De werkzaamheden starten op zondag 15 juli en duren tot vrijdag 14 september.

Het spoor en het ballastbed zullen worden vernieuwd. Onvermijdelijk is dat hierdoor spoorwegovergangen tijdelijk moeten worden afgesloten. Afsluitingen zullen vroegtijdig op de provinciale wegen N337 en N348 worden aangegeven. Vanaf zaterdag 11 augustus tot en met maandag 27 augustus wordt dag en nacht gewerkt aan het spoor tussen de Windesheimerweg (gemeente Zwolle) en het spooremplacement van Deventer. In deze periode van zestien dagen rijden geen treinen maar snel- en stopbussen tussen Zwolle en Deventer.

Lees verder »

Problemen treinverkeer in Zwolle

In Noord-Nederland zijn grote problemen op het spoor ontstaan. Door een storing in het bedieningssysteem kunnen de seinen en wissels rondom Zwolle niet meer worden bediend, meldt ProRail.

Er is geen treinverkeer mogelijk vanuit Leeuwarden, Groningen, Assen en Dalfsen richting Zwolle en andersom. Tussen Zwolle en Heerenveen rijden bussen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen langer dan een uur. Het is nog niet duidelijk hoelang de problemen zullen voortduren. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Lees verder »

Prive Detective uit Zwolle schrijft boek

In de tweede helft van augustus zullen de eerste exemplaren van Prive Detective Columns uit de praktijk, geschreven door de uit Zwolle afkomstige Sander van Betten, van de drukpersen rollen.

De korte verhalen uit de praktijk van het recherchebureau van Sander van Betten zijn allemaal waargebeurd. Om te voorkomen dat de privacy van de betrokkenen in het geding komt, zijn waar nodig de Columns aangepast. Alle eventuele overeenkomsten berusten op toeval. De Columns geven een goed beeld van de dagelijkse praktijk van een Privé Detective in Nederland.

Lees verder »

Park Wezenlanden ligt bezaaid met glasscherven

Het manifestatieterrein in het Zwolse Park de Wezenlanden ligt bezaaid met glasscherven en is deels kapot gereden. Recreanten uit de omliggende wijk hebben een klacht ingediend bij de gemeente.

Het is volgens de klagers te gevaarlijk om er te sporten, met kinderen te spelen of de hond uit te laten. Afgelopen weekend is op het terrein het muziekfestival Van Eigen Boden gehouden. Hoewel er in plastic bekers werd geschonken is er toch veel glas op het terrein terecht gekomen. De gemeente ruimt het glas volgende week op, en wil in gesprek met de organisatie van het festival over wie voor de kosten opdraait.

Bron: RTV Oost

Subsidie voor molen in Windesheim

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Zwolle zo´n € 135.000,- subsidie krijgt van het rijk om de molen in Windesheim te restaureren. Hiermee is de dekking voor het in 2005 opgestelde en in 2006 aangepaste restauratieplan.

De huidige toestand van de molen vraagt om een forse restauratie. Zo moeten de roeden van het wiekenkruis worden vervangen, het kruiwerk worden hersteld en de kapbedekking worden vernieuwd. Ook wordt aan de achterzijde van de molen een onderkomen voor de molenaars gemaakt waarin een bezoekersruimte, een pantry en een toilet komen. De totale kosten worden geraamd op € 420.000,-

Lees verder »

Strafeis SWZ-zaak blijft fors

Hoofdverdachten R.R. uit Zwolle en H.W. uit Havelte uit de inmiddels langslepende SWZ-affaire hoorden de advocaatgeneraal in hoger beroep lagere straffen eisen dan in 2004 bij de rechtbank in Zwolle. Maar ondanks dat bleven het fikse strafeisen.

R., voorheen directeur-bestuurder van de Zwolse corporatie maar inmiddels al jaren in de bijstand en zonder enig zicht op een baan, hoorde dertig maanden eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. W., voorheen onder meer hoofd technische dienst bij de corporatie, moet wat het openbaar ministerie betreft 24 maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In Zwolle was tegen beiden drie jaar cel geëist. R. kreeg bijna drie jaar geleden drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk opgelegd. W. moest van de rechbank in Zwolle vijftien maanden brommen. Zowel R. als W. en het openbaar ministerie gingen in beroep.
( Bron: De Stentor )

Lees verder »

Zwolse school start examen over godsdienst

Het Greijdanus College in Zwolle is één van de drie scholen in Nederland die na de zomer start met een nieuw examenvak over godsdienst.

Het vak gaat Mens en Religie heten en gaat onder meer over de wereldsgodsdiensten en de grote filosofen. Alle scholen in Nederland mogen vanaf augustus het nieuwe vak opnemen in het examenprogramma voor havo en vwo, maar de meeste scholen zijn nog niet klaar voor de invoering van het vak.

Bron: RTV Oost

07/07/´07 Zwolle 777 jaar stadsrechten

Wij van Weblog Zwolle feliciteren vandaag op 07-07-’07 de stad Zwolle met het hebben van 777 jaar stadsrechten! 

Zwolle is in de Middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. Zo’n plek werd destijds een ‘suolle’ genoemd, hetgeen later verbasterde tot Zwolle. Deze dekzandrug is nog altijd zichtbaar door de hoogteverschillen in de stad. Zo ligt de Sassenstraat hoger dan het Grote Kerkplein. Het hoogteverschil is het duidelijkst in de passage tussen de Voorstraat en de Melkmarkt. Hier zijn traptreden aangelegd om het hoogteverschil op te vangen. 

Inmiddels 777 jaar later is het bevolkingsaantal van de stad Zwolle uitgegroeid met meer dan 114.000 inwoners. Zwolle, de hoofdstad van de provincie Overijssel is een stad waar wij Blauwvingers best een beetje trots op mogen zijn, Zwolle, de parel aan de IJssel, een stad om trots op te zijn!

Lees verder »

Geld voor restauratie Molen Windesheim rond

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Zwolle zo´n € 135.000,- subsidie krijgt van het rijk om de molen in Windesheim te restaureren. Hiermee is de dekking voor het in 2005 opgestelde en in 2006 aangepaste restauratieplan rond. 

De huidige toestand van de molen vraagt om een forse restauratie. Zo moeten de roeden van het wiekenkruis worden vervangen, het kruiwerk worden hersteld en de kapbedekking worden vernieuwd. Ook wordt aan de achterzijde van de molen een onderkomen voor de molenaars gemaakt waarin een bezoekersruimte, een pantry en een toilet komen. De totale kosten worden geraamd op € 420.000,-. De nu verkregen rijkssubsidie, op grond van het inmiddels ingetrokken Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, vormt een belangrijk onderdeel van de dekking van de kosten. Het resterende budget komt van de gemeente Zwolle. Deels komt dit uit de begroting voor monumentenzorg en deels uit de post incidenteel nieuw beleid van de begroting 2007. De gemeente zal binnenkort starten met het aanbestedingstraject. De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde molenrestaurateurs maar wordt geschat op eind 2007 of begin 2008.

De Isala Klinieken test nieuw monitoringsysteem

Vandaag kondigde Medtronic, Inc (NYSE:MDT) de Europese lancering van een nieuw hartmonitoringsysteem aan. Met deze introductie zet Medtronic een belangrijke stap voor de toekomst van de medische technologie. Met het CareLink®-systeem, bestaande uit een netwerk, monitor en software, kunnen patiënten met een risico op hartaandoeningen elektronische gegevens rechtstreeks van hun geïmplanteerde hartapparaat  doorsturen naar hun arts. Met behulp van dit systeem kan de arts dus controleonderzoeken uitvoeren zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

 

In Europa overlijden jaarlijks ongeveer 500.000 patiënten aan een plotselinge hartstilstand die in de meeste gevallen door hartritmestoornissen (aritmieën) wordt veroorzaakt. Een dergelijke hartritmestoornis is het gevolg van een hartaandoening, waardoor het hart te snel (ventriculaire tachycardie), te langzaam (bradycardie) of onregelmatig snel (ventriculaire fibrillatie) gaat kloppen. Een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) is een medisch apparaat dat in de borststreek wordt geïmplanteerd, en waarop een aantal geleidingsdraden zijn aangesloten die zich in het hart bevinden. Dit systeem geeft indien nodig therapieën af om gevaarlijke ventriculaire aritmieën die kunnen leiden tot plotselinge hartdood, te stoppen.  In Europa zijn er ongeveer 2 miljoen hartpatiënten die qua klachten in aanmerking komen voor een ICD2. Aangezien er is aangetoond dat ICD’s in 98% van de gevallen waarbij een therapie wordt afgegeven, hun levensreddende werking effectief3 verrichten, zouden er heel wat levens kunnen worden gered met een ICD. De Isala Klinieken in Zwolle is één van de twee ziekenhuizen in Nederland waar dit nieuwe monitoringsysteem wordt getest door hartpatiënten en artsen.

Lees verder »

Klem gevaren schip weer los

Het tankschip dat zich vanmorgen klem had gevaren onder de spoorbrug tussen Zwolle en Kampen is inmiddels weer los. Door de aanvaring heeft het schip zijn stuurhut verloren. Er zijn geen gewonden gevallen. Het treinverkeer is stilgelegd, totdat duidelijk is of de brug is beschadigd. Treinreizigers moeten rekening houden met een uur vertraging. Op dezelfde plek varen vaker schepen tegen de brug, omdat die ten opzichte van het water relatief laag is.

Bron: RTV Oost

Zomerpleinfestival 2007 afgeblazen

De organisatie van het Zomerpleinfestival heeft moeten besluiten om de editie2007 af te gelasten. Oorzaak hiervan zijn de tegenvallende toezeggingen van culturele fondsen. Bovendien wijst de gemeente Zwolle aangevraagde gemeentelijke subsidie af. Volgens de gemeente zou het gaan om een wijkfeestje. Talloze bezoekers van buiten Zwolle en tientallen internationale bands bewijzen al jaren het tegendeel. Met de middelen die wel zijn toegezegd was het niet mogelijk door te gaan zonder ingrijpende concessies te doen aan de kwaliteit van het culturele aanbod. De annulering van de editie van dit jaar betekent niet dat het concept dood is: besloten is om op korte termijn te beginnen met de voorbereidingen voor het Zomerpleinfestival 2008. Het festival had op 13 en 14 juli a.s. moeten plaatsvinden op het Assendorperplein. Het Zomerpleinfestival zou dit jaar voor de elfde keer worden georganiseerd op het Assendorperplein. Het heeft zich steeds weten te onderscheiden van andere festivals dankzij een bijzondere mix van een kinder-, theater,- en muziekprogramma. Dit jaar zou er voor de tweede keer een tweedaags festival plaatsvinden.

Het festival kent een rijke geschiedenis. Zo traden er in het verleden bijvoorbeeld Mala Vita, Armand, Stuurbaard Bakkebaard,  Opgezwolle en tal van andere acts op. Verder werd er in de loop der jaren gestaag gewerkt aan de opbouw van een volwaardig theaterprogramma. Ook voor kinderen en jeugd werd steeds geprobeerd een uitdagend programma neer te zetten. Vorig jaar konden kinderen bijvoorbeeld paintballen, skaten en zich circusartiest wanen bij Circus met Nootjes. Ook de decoratie van het toch al sfeervolle plein kan bijzonder worden genoemd. Een ander uniek aspect van het festival is dat het voor de volle 100% op vrijwilligers draait. De organisatie van het festival bestaat uit een groep vrijwilligers van de sociaal-culturele vereniging Eureka.  Als reactie op het afblazen van het Zomerpleinfestival hebben een aantal mensen het plan opgevat om zeer kleinschalig en no profile op 14 juli een feestje op het plein te bouwen. Dat dit feestje niets te maken heeft met het uitgewerkte concept van het Zomerpleinfestival blijkt uit de naam: Eureka Terug Bij Af.