COC roept Zwolle op haar babsen-beleid te behouden

COC Zwolle roept de gemeente Zwolle op haar succesvolle beleid voor ambtenaren van de burgerlijke stand overeind te houden. Het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet geeft buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (zogenaamde babsen) ruimte voor gewetensbezwaren tegen het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Veel grote steden hebben al duidelijk gemaakt van deze ruimte geen gebruik te willen maken en van hun ambtenaren te eisen dat ze de wet uitvoeren.

Zes jaar na openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is COC Zwolle, de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit, nog steeds enthousiast. Voorzitter Richard Kuper: “Het is duidelijk dat het zogenaamde homohuwelijk voorziet in een behoefte, ook in Zwolle. Internationaal gezien is Nederland een voortrekker, en daar moeten we trots op zijn. Daarin een stap terugzetten zou een grote achteruitgang zijn.”

Lees verder »

Beursvloer Zwolle bootst effectenbeurs na

Op woensdag 21 februari wordt in het Zwolse Stadhuis een heuse ouderwetse effectenbeurs nagebootst met aan de ene kant Zwolse ondernemers als aanbieders en Zwolse maatschappelijke organisaties aan de andere kant als vragers.

Na de gong is het de bedoeling dat er in anderhalf uur zoveel mogelijk deals / matches tot stand komen. Wat wordt er nu precies verhandeld op Beursvloer Zwolle? Welnu, het kan gaan om allerlei zaken van computers tot organisatieadvies, van een compleet aangelegde tuin tot 40 klussers en van advertentieruimte tot opslagruimte. Zowel de vragers als de aanbieders moeten zich van tevoren via een website aanmelden en ontmoeten elkaar pas op 21 februari, alwaar er naar hartelust en met gesloten beurzen onderhandeld kan worden om tot een concrete ‘match’ en samenwerking te komen.

Lees verder »

Carillon krijgt StAP certificaat

Vrijdagmiddag kreeg basisschool Het Carillon uit Zwolle uit handen van wethouder Martin Knol het StAP-certificaat uitgereikt. StAP staat voor Stimulering Adaptief Proces. De afgelopen vier jaar is dit proces onder begeleiding van Bas van der Bruggen, procesbegeleider bij Hogeschool Windesheim, tot stand gekomen.

Het proces heeft als doel de autonomie en de competentie bij kinderen op scholen te ontwikkelen. Dat betekent een herschikking van ondwerwijswaarden en dus een omslag ten opzichte van het traditioneel onderwijs. Leerlingen zitten in StAP niet meer ‘vast’ in dezelfde klassen. Ze krijgen meer individuele ruimte en kunnen beter hun talenten gebruiken, legt Van der Bruggen uit. Via een soort wegwijzer wordt voor de kinderen de loop van de dag bepaald. De eigen beslissingsruimte wordt daarmee vergroot. Van der Bruggen: “Dat betekent niet, dat ze maar hun eigen gang kunnen gaan. Dat is een algemene misvatting”. De leraren hebben vooral aan het begin van het proces moeite gehad met het anders doceren van de leerlingen. Ze zijn nu meer een manager of coach geworden. Tien leraren konden zich niet conformeren aan de nieuwe stijl van lesgeven en verlieten de school, zegt Van der Bruggen. De leerlingen zelf zeiden bij de uitreiking van het certificaat, dat ze de nieuwe methode goed vinden. “We mogen steeds van groep veranderen, komen in andere klassen en leren meer kinderen kennen”, vertellen ze.


Wethouder Knol reikt StAP-certificaat uit…


Directeur Wilma Geenen overhandigt Knol een Carillon-paraplu…

Tandarts voor daklozen in Zwolle

In Zwolle moet een tandarts speciaal voor daklozen komen. Die aanbeveling deden onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen aan de gemeente Zwolle tijdens een presentatie van een onderzoek in dagopvang Bonjour vrijdagmiddag.

Ze hebben een onderzoek gedaan onder de daklozen in Zwolle. Van de 250 daklozen werkte bijna de helft mee. Minder dan de helft van de daklozen die om gebitsverzorging heeft gevraagd, heeft die ook gekregen. Een andere aanbeveling die de onderzoekers doen is een hardere aanpak van het alcoholgebruik onder daklozen.
Bron: RTV Oost

IJslandse duo geeft workshop in Stadshagen

Vrijdagmiddag vond op basisschool De Krullevaar in Zwolle, in het kader van het project “Muziek van de wereld”, een bijzondere workshop plaats. De bovenbouw van de school in Stadshagen kreeg een les van Bára Grímsdóttir en Chris Foster die samen het IJslandse Funi vormen.

Het bezoek van Funi is opgenomen in het project “Muziek van de wereld” waar alle groepen van De Krullevaar twee weken in februari aan deelgenomen hebben. De kinderen maakten kennis met allerlei verschillende muziekstijlen, waaronder nu dus ook de IJslandse volksmuziek. Funi zong enkele IJslandse liederen en middels projectie op een groot scherm kregen de kinderen uit de groepen 8 een presentatie van foto’s van IJsland te zien. Deze presentatie heeft Funi speciaal gemaakt voor hun bezoek aan Nederland.

Lees verder »

Geld voor Spoorzone Zwolle

Zwolle krijgt van provincie Overijssel een bijdrage van 85.000 euro voor de uitwerking van toekomstige plannen met de spoorzone.

Met de komst van de Hanzelijn wordt het Zwolse station een belangrijk knooppunt in het rail- en busvervoer. De gemeente Zwolle wil daarop inspelen met een herstructurering van de stationsomgeving, gericht op een veilige verkeersafwikkeling voor het openbaar vervoer en het verkeer. Gedeputeerde Staten vinden de plannen goed passen in het provinciale verkeers- en vervoersbeleid.
Bron: RTV Oost

Valentijnsdag in Zwolle

Het is vandaag 14 februari. Valentijnsdag. Achter het station bij het Lübeckplein werd door ROOD, jongeren in de SP, Valentijnskaarten uitgedeeld. Vanaf 11 uur stonden twee leden van de jongerenpartij gereed om de kaarten aan voorbijgangers uit te delen. Veel aanloop was er niet. Kennelijk zaten alle studenten van Hogeschool Windesheim, daar waar ze hun actie op gemikt hadden, al in de collegebanken aan de Campus.

Ben jij vandaag verrast door een Valentijnskaart of heb je misschien op een andere wijze iets van een -stille- aanbidder gekregen ? Laat het de bezoekers van Weblog Zwolle weten.

Beveiliging Hessenpoort in fasen

Burgemeester Meijer van Zwolle wil toch nog bekijken of een uitgebreid beveiligingsplan voor bedrijventerrein Hessenpoort in fasen kan worden uitgevoerd.

Gisteren werd duidelijk dat de uitvoering van het plan de gemeente te duur wordt. Meijer zegt de benodigde drie ton liever aan andere zaken uit te geven. De bedrijven zullen zelf ook meer moeten bijdragen. Het plan behelst hypermodern cameratoezicht en de afsluiting van bepaalde wegen in de nachtelijke uren.
Bron: RTV Oost

Files richting Hattem verwacht door wegwerkzaamheden

Op maandag 19 februari starten de werkzaamheden tot het herinrichten van de Spoolderbergweg. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Thijssenbrug en Oude IJsselbrug bij Zwolle. De werkzaamheden veroorzaken overlast voor het verkeer tussen 9.00 en 15.30 uur.

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de geleiders, verbreden en verleggen van de rijbaan en fietspad, kabel-, riool- en asfalteringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden in zeven fasen uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met enige vertraging door afzetting van één rijstrook tussen 9.00 en 15.30 uur. Via de andere rijstrook is doorgang mogelijk. Een tijdelijke VRI regelt het verkeer. Deze is gedurende het werk in werking. Daarbuiten is de weg normaal toegankelijk. Uitzondering hierop zijn drie weekenden in mei en juni. Dan vinden er werkzaamheden plaats met als gevolg een totale wegafzetting. Verkeer wordt omgeleid via de A28.

Lees verder »

Minister Nederlandse Antillen bezoekt Zwolle

Zwolle krijgt volgende week vrijdag hoog bezoek van de Nederlandse Antillen.

Gevolmachtigd minister Comenencia komt de Zwolse aanpak bekijken van problemen met Antilliaanse en Arubaanse jongeren. In deze groep komt relatief veel criminaliteit, schooluitval en werkloosheid voor. In Zwolle is een brede aanpak ontwikkeld waaraan veel maatschappelijke organisaties deelnemen. Comenencia heeft in een brief zijn waardering uitgesproken voor de Zwolse aanpak en komt nu zelf kijken.
Bron: RTV Oost

Tekort aan Telegraaf bezorgers in Zwolle

Sinds acht weken ontvangen Zwollenaren die geabonneerd zijn op de Telegraaf, de krant niet op tijd of helemaal niet.

Het bedrijf dat de dagbladen bezorgt heeft te weinig bezorgers. Hoeveel mensen hun krant dagelijks niet op de mat vinden is onduidelijk. Het dagblad doet in huis-aan-huisbladen in Zwolle een oproep om bezorgers te werven. Wanneer de Telegraaf in Zwolle weer op tijd op de mat valt, is nog niet duidelijk.
Bron: RTV Oost

Opening kantoor MEE IJsseloevers

Op donderdag 22 februari wordt het hoofd- en regiokantoor van MEE IJsseloevers aan de dr. Van Deenweg 2-10 te Zwolle officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan houdt MEE IJsseloevers na de officiële openingshandeling ‘Open Huis’, waarbij naast het informatieve karakter van het ‘Open Huis’, het straattheater een grote rol speelt.

De openingshandeling wordt verricht door de gedeputeerde Zorg en Participatie van Overijssel, de heer Gert Ranter én voormalig shorttrackster Monique Velzeboer, fotografe en ambassadrice van het Lilianefonds; een speciaal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Aansluitend houdt MEE IJsseloevers ‘Open Huis’ voor cliënten, hun familie/betrokkenen, relaties en belangstellenden.