Zwolle verwelkomt 115.000e inwoner

Zwolle heeft met de geboorte van Lucas Hoen de magische grens van 115.000 inwoners bereikt. Burgemeester Henk Jan Meijer is vandaag met zijn vrouw op kraamvisite geweest. Naast Zwolse slabbetjes en een boek met kinderliedjes heeft de burgemeester namens de gemeente de ouders een geboorteboom in het Vegtlusterbos aangeboden. De boom zal in november geplant worden.

 
Foto: Marco Slot

Zwolle is de afgelopen tien jaar met 12781 inwoners gegroeid: van 101.899 op 1-1-1997 tot 114.680 per 1-1-2007. In 2001 groeide de bevolking het hardst met ruim 1200 inwoners en in 1997 het langzaamst met zo´n 730 inwoners. In 2011 wordt de 120.000e inwoner verwacht.

Windesheim opent buitenbad

Vanaf maandag 2 april a.s. kunnen studenten en medewerkers van Windesheim een duik nemen in het nieuwe buitenbad van Windesheim. Windesheim beschikt al over een overdekt zwembad. Door het groeiende aantal studenten bij de School of Human Movement & Sports (voorheen Calo) ziet de hogeschool zich genoodzaakt de capaciteit voor het zwemonderwijs aan studenten uit te breiden.

Aangezien er op korte termijn geen overdekte uitbreiding gerealiseerd kan worden, heeft Windesheim ervoor gekozen een buitenbad te plaatsen op de parkeerplaats voor het A-gebouw van de hogeschool. De studenten zullen het bad m.n. tijdens collegedagen gebruiken. In het weekend kunnen ook medewerkers, buurtbewoners en andere zwemfanaten gebruik maken van dit buitenbad. In verband met het mooie weer heeft de hogeschool besloten het bad aanstaande maandag al voor het publiek te openen.

Herdenkingsplechtigheid monument Meppelerstraatweg

Leerlingen van basisschool Het Turfschip uit Zwolle verzorgden op vrijdag 30 maart 2007 een herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Meppelerstraatweg. Wethouder Emmy Witbraad was aanwezig namens de gemeente Zwolle.

Alle oorlogsmonumenten in Zwolle zijn geadopteerd door basisscholen. De meeste scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij ‘hun’ monument. Sommige scholen koppelen de herdenkingsplechtigheid aan de nationale dodenherdenking. Anderen geven de voorkeur aan een plechtigheid op de datum die aanleiding was voor oprichting van ‘hun’ monument.

Lees verder »

Vragen uitstel nieuwbouw Isala

De Raad van Bestuur van de Isala klinieken heeft na overleg met het bestuur van de Medische Staf besloten de nieuwbouw van de Isala klinieken tot het eind van dit jaar uit te stellen. Het ziekenhuis wil eerst beter inzicht krijgen in de toekomstverwachtingen en de financiële consequenties. De regelgeving gaat in de nabije toekomst veranderen waardoor ziekenhuizen hun bouwkosten moeten doorberekenen in de prijs van hun dienstverlening. Bovendien leren ervaringen van andere ziekenhuizen die met nieuwbouw bezig zijn dat de bouwkosten aanmerkelijk hoger zijn dat tot voor kort werd aangenomen. De Isala klinieken hebben de afgelopen periode weliswaar een positief resultaat geboekt, maar de lasten van de nieuwbouw zijn dusdanig hoog dat ze op dit moment niet kunnen worden gedekt vanuit de exploitatie.

De politiek in Zwolle reageert onthutst op het uitstel van de nieuwbouw van de Isala-klinieken.

Onder meer de PvdA en de VVD willen zo snel mogelijk opheldering over de oorzaken van de vertraging. De fracties vrezen grote gevolgen voor de zorg en voor het gebruik van de bestaande onderkomens van de Zwolse ziekenhuizen. Volgens het ziekenhuisbestuur drukken de investeringen nu te zwaar op de exploitatie. De politieke partijen vinden dat vreemd. Het bestuur gaat het uitstel van de bouw gebruiken om de financiën te onderzoeken. De totale nieuwbouwkosten bedragen 300 miljoen euro.

Bron: RTV Oost

Parkinson Patiënten Club Zwolle start inloopochtenden

Vanaf vrijdag 13 april kan iedereen die meer wil weten over de ziekte van Parkinson, terecht op een speciale inloopochtend bij het infopunt welzijn en zorg in dienstencentrum de Terp. De Parkinson Patiënten Club Zwolle, ondersteund door de Parkinsonvereniging Zwolle, zal vanaf dan, iedere tweede vrijdag van de maand aanwezig zijn om bezoekers persoonlijk te woord te staan.

Hoewel er veel informatie beschikbaar is over de ziekte van Parkinson, blijkt er een grote groep (met name oudere patiënten) te zijn, die het moeilijk vindt, openlijk om te gaan met hun ziekte. Deze mensen zijn vaak geen lid van de Parkinsonvereniging en zijn niet bekend bij artsen of instanties. Vooral voor deze groep patiënten, hun partner, familie en/of mantelzorgers, is de inloopochtend bedoeld.

Lees verder »

Oud-wielerjournalist Ben Zomerdijk overleden

Oud-wielerjournalist Ben Zomerdijk uit Zwolle is overleden. Zomerdijk stond in 1960 aan de wieg van de openingsklassieker van het wielerseizoen De Ster van Zwolle. Hij heeft De Ster van Zwolle veertig keer georganiseerd.

Zomerdijk begon zijn journalistieke carrière bij het dagblad Trouw. Hij deed verslag voor verschillende regionale en landelijke media. Ook is hij uitgeroepen tot ereburger van Zwolle en hij heeft meerdere onderscheidingen gekregen voor zijn verdiensten voor de wielersport. Ben Zomerdijk is 83 jaar geworden.

Bron: RTV Oost

Isala krijgt bijzonder predikaat voor medicatiedossier

IC2it, het ICT-bedrijf van Isala Klinieken, heeft de XIS-typegoedkeuring van Nictiz ontvangen voor EriDanos. Daarmee is EriDanos het eerste medicatiedossier in Nederland dat beschikt over dit predikaat.


Eigen foto

De Zwolse Isala klinieken en IC2it stellen patiëntveiligheid voorop. Daarbij ligt de nadruk op de uitwisseling van medicatiegegevens. Momenteel zijn 180 huisartsen en 14 apothekers aangesloten op het elektronisch dossier van EriDanos. Zij konden al geruime tijd onderling informatie uitwisselen. Gerard Dresens, directeur van IC2it: “Met deze typegoedkeuring denken wij in de nabije toekomst nog meer zorgverleners te gaan koppelen met de centrale patiëntgegevens die in EriDanos liggen opgeslagen. Dat levert niet alleen betere veiligheid voor de patiënt op, ook vergaren we zo nog meer informatie voor researchdoeleinden. Ook daar profiteren de patiënten en zorgverleners van.”

Lees verder »

Exploitatie Herberg ook in 2007 veilig gesteld

Met het vaststellen van de begroting 2007 van dak- en thuislozenopvang de Herberg, hebben de Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de regionale woningcorporaties (Woonconcept Steenwijk, DES Genemuiden, Beter Wonen Hardenberg, Beter Wonen IJsselmuiden, Vechthorst Dalfsen & Staphorst en BWS & het Salien uit Raalte) ook dit jaar de exploitatie veilig gesteld. In 2007 nemen de gezamenlijke woningcorporaties ruim Ã¢â€šÂ¬ 475.000,– voor hun rekening.

De afgelopen jaren is de Herberg achter de WRZV-hallen gemoderniseerd. De accommodatie is opgeknapt en aan veiligheid en begeleiding wordt veel aandacht besteed en geld uitgegeven. Dit werpt zo langzamerhand duidelijke resultaten af. De politie ontvangt geen klachten uit de directe omgeving van de Herberg en meer en meer stromen bewoners van de Herberg door naar gewone huisvesting. Uit de cijfers van 2006 blijkt overigens dat het aantal bewoners van de Herberg is teruggelopen. Heden verblijven gemiddeld zo’n 30 mensen in de Herberg. Het zogenaamde voorportaal (eerste opvang) is wel altijd goed bezet.

Lees verder »

Definitief geen Stad Als Theater in Zwolle

Na een spoeddebat in de lange raadsvergadering van maandagavond is dinsdagmorgen 00.30 uur door wethouder Witbraad het besluit bevestigd geen subsidie te verlenen aan de Stichting De Stad Als Theater. Na kritische debatrondes haalden twee moties om het Theater voor dit jaar alsnog te redden de stemming niet.

De wethouder gaf tekst en uitleg over de gevolgde procedure, de inzet van het college en de rol van betrokken partijen in een spoeddebat, dat door de raadsfracties van de VVD, de SP en Swollwacht aangevraagd was. Wethouder Witbraad zegt het besluit te betreuren, maar vindt dat nu de maat vol is. Ze ziet, na drie keer overleg te hebben gehad met de Stichting De Stad Als Theater, geen gevraagde verbeteringen voor 2007 en kreeg tevens geen voldoende beeld van de Stichting voor verbeteringen in het jaar 2008. Wel kan de Stichting het komend jaar weer meedingen naar een nieuwe subsidie. De twee moties die tegen het besluit waren ingediend haalden de stemronde niet. Het college heeft de Stichting aangeboden dit jaar een onderdeel van De Stad Als Theater, het populaire Buitenconcert, te steunen.

Duizenden handtekeningen voor Turks badhuis

In Zwolle zijn drieduizend handtekeningen ingezameld voor een Turks badhuis in de wijk Stadshagen. De handtekeningen zijn ingezameld door de Stichting Integratie Projecten voor Allochtonen binnen de Nederlandse Samenleving.

De stichting heeft acht ton nodig voor het badhuis. De handtekeningen zijn maandagavond aangeboden aan de Zwolse politiek met het verzoek het badhuis een subsidie te geven van 150-duizend euro. Volgens de initiatiefnemers draagt het Turks badhuis onder meer bij aan de gezondheid van de inwoners van Zwolle.

Bron: RTV Oost

Internationale conferentie ‘Flornet’ in Zwolle

Van woensdag 28 t/m vrijdag 30 maart vindt op De Groene Welle in Zwolle een driedaagse internationale conferentie plaats van het transnationale netwerk ‘Flornet’. De conferentie wordt georganiseerd door De Groene Welle. 24 Partnerscholen uit 17 Europese landen nemen deel aan deze conferentie voor vakdocenten uit de bloemenbranche.

Tijdens de eerste dag van de conferentie worden de projectresultaten van de het transnationale netwerk gepresenteerd. Aan de orde komen: kenniscirculatie in Europa, opbouw van competentiecentra voor bloemschikken in Europa en de ontwikkeling van negen internationale mbo+ modules voor bloemschikken. De tweede en derde dag zijn er meer inhoudelijke discussies gepland. Zo wordt er gediscussieerd over komende evenementen en activiteiten, de toekomst van het partnerschap en afspraken voor studentenmobiliteit en docentenuitwisseling. Daarnaast gaan de partnerscholen in overleg om in samenwerking met de Europese Federatie voor Professionele Bloemisten een opleiding voor European Master in Floral design te ontwikkelen.

Lees verder »

Onderzoek overgewicht bij kinderen met beperkingen

Op De Twijn, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle start in april ChecKid+, een onderzoek naar leefstijl en overgewicht bij kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is een vervolg op het ChecKid-onderzoek van afgelopen oktober onder 5.500 basisschoolkinderen in Zwolle. Het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle van Windesheim voert het onderzoek uit met hulp van docenten en studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Ligt overgewicht en gezond gedrag (voeding en beweging) van kinderen met een beperking anders dan bij kinderen van reguliere basisscholen? Dat willen de medewerkers van De Twijn en therapeuten van Revalidatiecentrum De Vogellanden graag weten. Ook zijn ze benieuwd naar de invloeden van bewegingsbeperking, dieet en medicijngebruik op het gewicht. Dat is volgens afdelingsdirecteur Segerien Donner echter niet de enige reden dat de Twijn aan ChecKid+ meedoet: “Wij hanteren de regel ‘normaal als het kan, speciaal als het moet’. Als zo’n onderzoek op reguliere basisscholen plaatsvindt, dan willen wij niet achterblijven.”

Lees verder »