Afdeling cardiologie sluit analoge beeldtijdperk

De afdeling cardiologie sluit het analoge beeldtijdperk af en gaat digitaal. Vrijdagmiddag werd het compleet vernieuwde echolab van de hartfunctieafdeling van de Isala klinieken geopend.

In het echolab wordt nu gewerkt met de nieuwste apparatuur waaronder twee 3D-echoapparaten. Door de digitalisering van het echolab kunnen patiënten in de toekomst een echo en polikliniekbezoek op één dag combineren. De wachttijd wordt hiermee aanzienlijk verkort en het scheelt patiënten een extra bezoek aan het ziekenhuis. Om het analoge tijdperk symbolisch af te sluiten werd vanmiddag door een bulldozer de analoge beelden vernietigd op het voorterrein van locatie Weezenlanden.

 

 

Politie IJsselland wint veiligheidsprijs

Als klachten van burgers over verkeersonveiligheid serieus worden aangepakt zorgt dat binnen een jaar voor een halvering van verkeersovertredingen.

Dit is het resultaat van een proef die regiopolitie IJsselland en het Openbaar Ministerie vorig jaar hielden. Het project is zo succesvol dat de initiatiefnemers vrijdag de verkeersveiligheidsprijs van het ROVO (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel) ontvingen. De jury kende de winnaars een bedrag van 10.000 euro toe.
Bron: RTV Oost

Winkelcentrum Zuid in vogelvlucht

De bouw van de nieuwe (tijdelijke) AH in Zwolle-Zuid schiet al aardig op.
Onlangs is er door aannemer Provast een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar veel belangstelling was voor de nieuwe looks van het toekomstige vernieuwde winkelcentrum.

Weblog Zwolle heeft voor u een animatievideo in vogelvlucht, van het winkelcentrum.

Via deze video wordt u meegenomen in en rondom het nieuwe winkelcentrum. U vliegt door de straten, hangt stil boven het winkelcentrum en ziet de plaatsen en aanzichten van de toekomstige winkels.

Lees verder, voor meer impressies èn.. voor de video.

Lees verder »

Landstede ontwikkelt concept Landschappen

Het keuzeproces vereenvoudigen en het overstappen naar andere opleidingen vergemakkelijken. Met deze intentie ontwikkelt Landstede het concept ‘Landschappen’. Een grootschalige en opmerkelijke onderwijsvernieuwing die voortijdige schoolverlating beperkt. Want door deze nieuwe methode krijgt elke mbo-student nog beter de gelegenheid, ruimte en tijd om te ontdekken waar zijn eigen, unieke talent ligt.

Om elke student volop de gelegenheid te bieden zich te oriënteren en te onderzoeken waar zijn talenten liggen, heeft Landstede alle mbo-opleidingen verdeeld in dertien zogenoemde Landschappen. Elk Landschap bevat opleidingen die met elkaar in verband staan. Zo is er bijvoorbeeld het Landschap Groen & Dier, waarin alle opleidingen te vinden zijn die met de natuur en dierverzorging te maken hebben. Binnen een Landschap kan volop gesnuffeld worden aan alle opleidingen. Maar men kan ook uitstapjes maken naar andere Landschappen. Iemand die met een administratieve opleiding in de reisbranche wil werken, kan gecombineerd in de Landschappen Office & Management en Vrij & Gastvrij leren. Studenten kunnen tussentijds in- en uitstromen. Op deze manier biedt Landstede iedere student ruim de gelegenheid om zorgvuldig z’n eigen toekomst te bepalen.

Lees verder »

Groene Welle en Landstede gaan samenwerken

AOC de Groene Welle en Landstede gaan gezamenlijk een aantal projecten in Zwolle en omgeving verkennen en uitvoeren. De beide instellingen trokken al samen op, maar gaan die samenwerking intensiveren en uitbreiden. De unieke kenmerken van beide partners blijken op veel terreinen elkaar te versterken, vooral waarbij het gaat om trajecten waar de thema´s groen en dier centraal staan. De Groene Welle en Landstede blijven overigens als zelfstandige organisaties opereren.

Voor studenten die zich voorbereiden op een toekomst in de bloemenbranche, de landbouw of de veehouderij is het leren in de praktijk een wezenlijk onderdeel van hun leertraject. Beide instellingen leiden studenten op voor deze branche en komen elkaar tegen in het beroepenveld. Voor Landstede geldt daarbij dat ook andere branches waarvoor zij opleiden  aan kunnen sluiten bij die zogenaamde leerwerkplaatsen.

Lees verder »

Opening nieuw wijkcentrum Holtenbroek

Op zaterdag 4 november 2006 word het nieuwe wijkcentrum van Holtenbroek geopend.

13.00-14.00 uur Officiële opening

14.00-16.00 uur Open huis

19.30-23.00 uur Avondprogramma met o.a. DJ Hans Stroeve en Harm Wolters

Voor het avondprogramma zijn (gratis) entreekaarten noodzakelijk en alleen verkrijgbaar voor de bewoners van de wijk Holtenbroek. Deze kaarten zijn vanaf 16 oktober 2006 verkrijgbaar in het wijkcentrum.

Zorgkantoor vraagt 17 miljoen euro

Het Zorgkantoor in Zwolle heeft 17 miljoen euro extra gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het Zorgkantoor probeert zorgvraag en -aanbod in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Vooral verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg trokken twee weken geleden aan de bel, omdat ze een groot geldtekort hebben. Sommigen kunnen daardoor naar eigen zeggen geen nieuwe clienten meer helpen. Ook overwegen ze juridische stappen als er geen extra geld komt. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld.
Bron: RTV Oost

Studenten Windesheim nuttigen iftar-maaltijd

Dertien studenten van Hogeschool Windesheim, die allen een Islamitische achtergrond hebben, organiseerden woensdagavond in de kantine van de sportzaal van het complex voor hun medestudenten een zogenaamde iftar-maaltijd. De maaltijd valt ongeveer in het midden van de ramadan, de Islamitische vastenmaand.

In de kantine waren deze avond aan lange tafels meer dan 100 studenten en belangstellenden bijeen. In de kleine keuken van de kantine bereidden een aantal vrouwen de voor deze gelegenheid speciale gerechten. Na de uitgebreide maaltijd vond er een debat plaats. De iftar-maaltijd is een onderdeel van een subsidie van 170.000 euro dat staatssecretaris Rutte in april van dit jaar aan de Hogeschool beschikbaar stelde voor de jaren 2006-2008. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van allochtoon talent in het hoger onderwijs. Met deze avond hoopt de organisatie het begrip voor elkaar te verbeteren.

Roeiwedstrijd “Stadje Rond”

Tijdens de wedstrijd “Stadje Rond” roeiden woensdagmiddag de eerstejaars roeiers van de Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas voor het eerst een wedstrijd.

De eerstejaars roeiers van de studenten vereniging roeiden een achtervolgingsrace in de stadsgrachten van Zwolle. Stadje Rond werd dit jaar voor de derde keer verroeid op de Zwolse grachten. Twee boten roeiden in een achtervolgingsrace tegen elkaar om zo snel mogelijk de finish te halen. In elke boot zitten vier vrouwen, met een vijfde persoon om te sturen. De mannen startten ook met twee boten waarin elk vier roeiers zitten.

Lees verder »

Fietsersbond repareert gratis kapotte fietsverlichting

De Fietsersbond houdt op donderdag 26 oktober van 14.00 uur tot 21.00 uur een fietsverlichtingsactie in samenwerking met Nowak Wereldfietsen en Scholten Tweewielers.

De medewerkers van de fietsenhandels controleren gratis de fietsverlichting van fietsers en reparen die zonodig ook gratis. Alleen nieuwe onderdelen worden in rekening gebracht. Leden van de fietsersbond geven daarbij voorlichting over verschillende soorten verlichting en handige reparatietips. De Stadswacht is aanwezig om uw fiets gratis te graveren. De fietsverlichtingsactie vindt plaats op donderdag 26 oktober van 14.00 uur tot 21 uur op de Grote Markt in Zwolle.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

Lees verder »

HCO krijgt gift om bieb basiliek te digitaliseren

Om het digitaliseren van de bibliotheek van de vroegere Onze Lieve Vrouwenbasiliek van de Parochie Thomas a Kempis in Zwolle mogelijk te maken ontvangt Historisch Centrum Overijssel een éénmalige bijdrage van  € 1.145,- uit het Rabobank Stimuleringsfonds. 

Het Historisch Centrum Overijssel ziet het als haar opdracht om de samenleving te verrijken met kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en gebeurtenissen. Dit doen zij op basis van haar archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle.  Historisch Centrum Overijssel ziet ons verleden als een rijk publiek bezit dat we elk moment en op vele manieren moeten kunnen benutten.

Lees verder »

DeltaWonen bouwt starterswoningen in Wythmen

Naar verwachting start deltaWonen in maart volgend jaar met de bouw van vijf Koop Goedkoopwoningen aan de Egweg in Wythmen. Met de bouw van deze betaalbare koopwoningen maakt deltaWonen het mogelijk dat starters in Wythmen een eigen woning kunnen kopen en in het dorp kunnen blijven wonen.  

Al geruime tijd is er in Wythmen behoefte aan betaalbare starterswoningen. Met de bouw van woningen kunnen starters in Wythmen in hun eigen dorp blijven wonen. En dit komt ten goede aan de leefbaarheid en ontwikkeling van het dorp. Tot op heden bleekt dit moeilijk realiseerbaar. DeltaWonen kwam met de oplossing door de woningen volgens het Koop Goedkoop principe aan te bieden.

Lees verder »