AZC Zwolle komt in Oosterenk

Zwolle – Op dinsdag 19 april neemt de gemeenteraad in de Statenzaal van de provincie Overijssel een besluit over het definitieve voorstel voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Dokter van Thienenweg op bedrijventerrein Oosterenk dat geschikt is voor maximaal 600 vluchtelingen, met recreatieruimte op eigen terrein voor een periode van maximaal 15 jaar. Alles wijst erop dat de coalitie (zie Lees verder) voor het collegevoorstel zal stemmen. Voor een besluit van het collegevoorstel zijn van de 39 zetels 20 voor-stemmen nodig. Als de coalitiepartijen allen voor stemmen is dat een aantal van 24. Het AZC komt dan eind 2017 aan de Dr. van Thienenweg, achter het Isala ziekenhuis, voor maximaal 600 vluchtelingen voor de duur van 15 jaar. Buurtbewoners hebben al een referendum aangekondigd.
 
azc_zwolle_oosterenk.jpg 
 
Oppositiepartijen GroenLinks en SP bepleiten kleinere opvanglocatie in Zwolle, waarbij GroenLinks heil ziet in 3 x 300, terwijl de SP liever 2 x 400 wilde. Groenlinks vindt dat het voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld, het niet goed is in grootschalige opvangcentra bij elkaar te moeten leven. Als asielzoekers meer verspreid over de stad wonen, kunnen zij bovendien een stuk makkelijker inburgeren in de Zwolse samenleving, vindt GL. De SP heeft zich niet bijzonder gemengd in het AZC-debat. Op hun lokale website is zelfs niets in die richting te vinden. Ook op de website van het CDA is de informatie over het AZC minimaal. Alleen via een doorklik naar een nieuwsbrief vind je meer informatie. Het CDA vindt het een gemiste ‘kans’ dat het college niet in enigerlei vorm een gespreide opvang over de stad (al dan niet als alternatief voor centrale opvang of in de vorm van een groeimodel) in het uiteindelijke voorstel heeft verwerkt. Op de website van Swollwacht is helemaal niets over het beoogde AZC te vinden. Maar van deze lokale partij is bekend dat ze tegen het voorstel van 600 vluchtelingen op Oosterenk zijn. Ze willen maximaal 400 vluchtelingen uit één land in Zwolle opnemen, die verdeeld moeten worden over de stad.

 
De coalitie:
 
VVD (5 zetels): De VVD leest in het voorstel dat de gesprekken hebben geleid tot een aangepast voorstel en is blij dat er naar Zwollenaren is geluisterd. Het verbaast de VVD-fractie dat de lange termijn van 15 jaar toch is opgenomen in het collegevoorstel. Hiermee wordt volgens de VVD geen rekening gehouden met veranderingen in internationale context, maar nog belangrijker: met de ervaringen met het AZC. De VVD is voor een ‘Meldpunt overlast’ voor een AZC in Zwolle.
 
CU (8 zetels): De ChristenUnie in Zwolle voelt zich verantwoordelijk bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen die iedere hun toevlucht zoeken in Europa. Dat zij zelfs in de winter de vaak gevaarlijke oversteek maken, laat zien dat de acute nood hoog is. Daarom moet het azc binnen de noodzakelijke termijn worden gerealiseerd. De ChristenUnie ziet een zorgvuldige en persoonlijke aanpak van het college. Dat moet leiden tot een goed afgewogen collegevoorstel dat op draagvlak in de stad en wijken kan rekenen. 
 
D66 (5 zetels): In Nederland leven wij gelukkig in vrijheid. Maar vrijheid hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood. D66 steunt daarom de keuze van het college voor de komst van maximaal 600 asielzoekers naar het AZC aan de Dokter van Thienenweg. Daarbij zijn behoud van veiligheid en leefbaarheid voor de directe omgeving, goede integratie en onderwijs randvoorwaarden.
 
PvdA (6 zetels): De PvdA is blij dat het college op basis van alle gesprekken met de stad een zorgvuldige keuze heeft gemaakt. Wanneer de raad instemt met het voorstel zal er wat de PvdA betreft met de inwoners van de buurt een beheersplan opgesteld worden. Bewoners, bedrijven, politie, COA en andere betrokkenen maken dan samen afspraken over maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en de beheersbaarheid. 
 
De raadsvergadering vindt plaats in de Statenzaal van de provincie Overijssel. Om 19.30 uur start de gemeenteraad met een debat over de vestiging van een asielzoekerscentrum. Hierna kunnen fracties aanvullende verzoeken en opdrachten (moties en amendementen) rondom het voorstel indienen. Deze moties en amendementen en het voorstel zelf worden aan het einde van de avond in stemming gebracht.
 
Live meekijken
De raadsvergadering wordt live uitgezonden via de site van de gemeente Zwolle. Het debat is vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) ook te volgen vanaf de publieke tribune in de Statenzaal van het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. 
Artikel delen:
Reacties 16
 1. Ik wil wel opmerken dat er bij het eenzijdig door de burgemeester instellen van de noodopvang in de IJsselhallen voor honderden vluchtelingen er geen wanklank was, en de opvang in Zwolle zeer voorbeeldig en zonder incidenten is verlopen. Nu er de mening van de Zwollenaar gevraagd is geweest, is het een en al gedoe, boosheid en protest. Wat is wijs?


  ⚠️ Meld

 2. @kijk dan

  De mening van de Zwollenaar is dus niet belangrijk maar zit er wel mee opgescheept.

  Linea recta op de eerste goedkope vlucht terug naar de woestijn


  ⚠️ Meld

 3. Uitbreiding van dat bedrijventerrein? Er is juist erg veel leegstand. Als er ooit weer een economisch hoogtij komt dan kan er makkelijk vernieuwd en ingebreidend gebouwd worden. Gaat geen problemen opleveren de komende 15 jaar.


  ⚠️ Meld

 4. Simon, knap dat jij zover vooruit kunt kijken. Zorghotel? Hmm alles vernieuwen want over 15 jaar is alles anders Knap joh. Ben niet tegen azc hoor maar voor 15 jaar je ergens aan vast leggen met deze condities of worden die ieder jaar bij gesteld? Moet jij weten toch? Jouw vooruitzichten vlgns mij een utopia. Realiteit


  ⚠️ Meld

 5. Waarom draait de Raad de bevolking een rad voor ogen? Waarom geen openheid over de al lang geleden beklonken deal tussen COA, Waterschap, ‘netwerk’wethouder DH, befaamde onroerend goed gebroeders incl. een aantal ondernemers (schoonmaak en beveiliging) en voormalig chirurg? Doorgestoken kaart, handjeklap en belangenverstrengeling. Dit wordt nog wel groter uitgepakt.


  ⚠️ Meld

 6. Prima, dat de gemeente Zwolle zich niet laat leiden door emoties en dit besluit genomen heeft. Een AZC is ook een banenmotor voor Zwolle en daarnaast profiteren zeer veel lokale ondernemers mee van een AZC. De stad Zwolle kan deze opvang aan en we bieden mensen een veilige plek om te leven. Ik ben trots op Zwolle!  ⚠️ Meld

 7. @Leonardo. Dit is geen gewone en gezonde banen motor, maar een zwaar gesubsidieerde en buitengewoon ongezonde banen motor met enorme verborgen kosten. Dit initiatief gaat de inwoner naast nog niet nader te benoemen kosten (of een gekorte service op gemeentelijke diensten), ook overlast bezorgen. Dit heeft niets met emoties te maken enkel met een juiste en eerlijke voorstelling van zaken. De plaats klopt niet, het aantal klopt niet, de financiering van het plan klopt niet, er is geen definitief beheersplan bij het initiatief ingeleverd en de wijze waarop dit plan is aangevlogen klopt niet. Er zijn maar een paar winnaars met dit initiatief, de projectontwikkelaars, de wethouders/ Burgemeester en het COA. Het kan toch niet zo zijn dat voor het succes van een handje vol mensen er duizenden mensen 15 jaar met de overlast moeten zitten? Daarom hoop ik van ganse harte dat het referendum er daadwerkelijk komt.


  ⚠️ Meld

 8. Klaas-Jan toch. Al je beweringen zijn aannames, verzinsels, en niet op feiten gebaseerd. Ik lees nergens dat het om zeer beschadigde vluchtelingen gaat. Lees het voorstel eens rustig door, en je krijgt al een aantal feitelijke antwoorden op je beweringen. Je verzoek om een referendum is je democratisch recht.


  ⚠️ Meld

 9. @kijkdan, ik zou de Elsevier er nog eens op na slaan. Hier was een berekening gemaakt wat het allemaal kost. Let wel, ik vind om echte vluchtelingen een veilig heenkomen te bieden een morele plicht is, maar ik weiger in de illusie te geloven dat een vluchteling ons niets kost of zelfs een financiële meevaller is. Enkel de kosten voor zorg waren gecalculeerd op een kleine 6.000 euro per jaar per vluchteling. Een eerlijke discussie over de kosten is daarom belangrijk. We hebben in Zwolle ook genoeg andere problemen. De brandbrief van de burgemeesters uit de 4 grote steden bevestigd bij mij het idee dat er behoorlijke verborgen kosten zijn voor de gemeente (lees: de inwoner).


  ⚠️ Meld

 10. @kijkdan. Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2 100 euro vergoed in 2010. (bron: onderzoek CBS). Er zit dan volgens mij een fors verschil met de in Elsevier genoemde gemiddelde 6000 Euro? De kosten van deze “heavy users” worden heus niet één op één doorbelast aan het COA. Ook de gemeente zal waarschijnlijk voor kosten opdraaien, hoeveel dat is? Niemand kan het mij vertellen. De brandbrief laat in ieder geval wel zien dat het gemeentes geld kost!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.