"Gezonde snacks haal je in de bibliotheek"

Trek in een hapje tussendoor hebben we allemaal wel eens. Lekker zijn ze zeker, maar is het ook verstandig om die “tussendoortjes” te nemen? Kunnen we onze (lekkere) trek ook stillen met een gezonde snack en waar moeten we dan op letten? Vragen die actueel zijn nu de feestdagen er weer aankomen en waar men binnenkort een antwoord op kan krijgen in de bibliotheek.

Het GezondheidInformatiePunt (GIP) van Bibliotheek Zwolle heeft op vrijdagochtend 24 november en op zaterdagmiddag 25 november een diëtiste uitgenodigd die in een lezing antwoord komt geven op deze vragen. Daarna worden de deelnemers uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. Zij doen dat samen met een deskundige kok met een scala aan goede ideeën voor een gezonde snack. Daarnaast heeft hij ook alle ingrediënten voor snacks meegebracht.

Lees verder »

Nel Banninkhuis wordt niet gesloten

,,Als er overlast is bij de nachtopvang van het Nel Banninkhuis dan zou er gepraat gaan worden over de sluiting van dat opvangcentrum. Die afspraak tussen gemeente en de Assendorpers staat zwart op wit, maar het Banninkhuis wordt niet gesloten, terwijl er overlast is. Hun huurcontract wordt zelfs verlengd. Hoe kan dat nu?,’’ vraagt Anneke van Snick zich af.

Van Snick, voorzitter van de Vrienden van Assendorp (VvA), is boos. Op het Wijkplatform, waar gemeente en Assendorpers over actuele wijkzaken praten, komt haar woede tot uitbarsting als ze de verklaring van wijkwethouder Gerard van Dooremolen hoort dat de gemeente niet zonder de nachtopvang van het Nel Banninkhuis kan. En dat terwijl de winkeliers de laatste tijd weer klagen over overlast van de dak- en thuislozen.

Lees verder »

Unieke expositie "Kans op Gezondheid"

In het kader van het project "Kans op Gezondheid" organiseert het COS Overijssel, centrum voor internationale samenwerking, in de periode van  1
december t/m 6 december een expositie in de Broerenkerk te Zwolle.
Als je ziek bent, ga je in Nederland naar de huisarts. Een stelsel van
ziekenzorg en ziektekostenverzekeringen zorgt ervoor dat je een goede
medische behandeling krijgt.

In ontwikkelingslanden bestaat deze basiszorg niet, maar er zijn méér problemen: er is een enorm taboe rond reproductieve zorg voor vrouwen, de ziekte aids maakt duizenden slachtoffers en er bestaat een constante dreiging van malaria. De samenbundelingscampagne Kans Op Gezondheid staat stil bij deze problemen en hoopt -door discussies, campagnes en regionale activiteiten- deze situatie te verbeteren. In Overijssel vestigt het COS de aandacht op deze problematiek door middel van een foto- en kunstexpositie.

Lees verder »

Bijna 2 miljoen voor Honours College

Staatssecretaris Bruins van Onderwijs heeft tijdens een bezoek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle 1,9 miljoen euro toegezegd.

Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van een Honours College. Dit is een Engelstalige opleiding van 3 jaar voor bijzonder getalenteerde HBO studenten. Leerlingen van het Honours College krijgen een speciale behandeling en woonruimte aangeboden in het centrum van Zwolle. Het Windesheimcollege wil in 2008 met de opleiding beginnen.
Bron: RTV Oost

Wat vindt Zwolle van…

De Lijsttrekkersdebatten van dinsdagavond… ?

Heb u net als al die andere miljoenen Nederlanders de lijsttrekkersdebatten op dinsdagavond gevolgd ? Eerst het 'kleine debat' tussen de lijsttrekkers van de keline politieke partijen dat 19 uur begon, en later het 'grote debat' dat 20.30 uur startte met de lijsttrekkers van de grote partijen.

 

Peiling De Hond: 21 november 2006

Wat vond u van de debatten ? Bent u voor meer handen aan een bed, voor de dieren, tegen de Islamitisering, voor een sterke economie ? Moet J.P. weer de minister president worden of moet Nederland meer socialer worden ? Wie wordt de grootste politieke partij in Nederland, en welke coalitie zal de macht gaan krijgen ??  Geef je mening via de 'reageer'-mogelijkheid !!

Extra aandacht voor jongerenwerk in 2007

In 2007 gaat de gemeente stevig inzetten op veelbelovende projecten binnen het jongerenwerk. Het betreft de doorontwikkeling van trainingen van weerbaarheid in Zwolle-Zuid en de inzet van jongerenparticipatie bij het nieuw te bouwen jongerencentrum in Stadshagen. Ook het jongerenwerk in Westenholte houdt extra aandacht. Voor het jongerenwerk in totaal is binnen de begroting € 75.000,- extra structureel budget gereserveerd. Daarnaast is voor de jongerenparticipatie in Stadshagen een incidenteel budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld.

Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de kansen van (risico)jongeren en aan het signaleren van jeugdproblematiek. Het jongerenwerk richt zich op het activeren, verwijzen of het leiden van jongeren naar onder meer hulpverlening, scholing, educatie en werk.

Lees verder »

N50 zaterdag weer open

De N50 tussen Kampen en Hattemerbroek is vanaf komende zaterdag weer open voor alle verkeer.

Dat is een maand eerder dan verwacht. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat zal de weg aan het eind van de ochtend in gebruik nemen vanaf het stadhuis in Kampen. De N50 is enkele weken afgesloten geweest om de weg veiliger te maken voor het verkeer. De weg is verbreedt en verlicht, er zijn inhaalstroken en de rijbanen zijn van elkaar gescheiden. De maatregelen waren nodig omdat zich in korte tijd meerdere ernstige ongevallen voordeden.
Bron: RTV Oost

Gemeente gaat preventief strooien tegen gladheid

Overlast voor het verkeer op Zwolse wegen vanwege gladheid wordt de komende winter zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Zwolle heeft het jaarlijkse plan van aanpak geactualiseerd om de gladheid en daarmee de verkeersonveiligheid op gemeentelijke wegen nog beter te bestrijden bij winters weer. ROVA voert de werkzaamheden uit. Bij wijze van proef worden belangrijke wegen in het seizoen 2006-2007 preventief gestrooid.

De buitenring en de verbindende wegen worden komend seizoen al gestrooid voordat het daadwerkelijk glad is. Met Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en ROVA is afgesproken dat gelijktijdig de rijksweg, de provinciale wegen en de ring Zwolle en verbindende wegen preventief worden gestrooid.

Lees verder »

Getuigen ongeval Karnebeektunnel gezocht

Zoals de politie IJsselland zondag meldde vond er afgelopen zaterdagavond een ongeval plaats in de Van Karnebeektunnel waarbij een 17-jarige Zwollenaar gewond raakte.

 

De toedracht van dat ongeval blijft onduidelijk, omdat beide partijen een ander verhaal hebben. De politie is daarom op zoek naar getuigen van het ongeval. Personen die het ongeluk hebben zien gebeuren, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden

Werkgevers besteden tegenwoordig veel aandacht aan het voorkomen van ziekte en verzuim van hun medewerkers. In de meeste bedrijven zijn daarom bindende afspraken gemaakt over verlof, ziekmelding en verzuim. Mensen die na een periode van werkloosheid weer aan het werk gaan, moeten vaak erg wennen aan dit veranderde verzuimbeleid. Om hen daarbij te helpen, voert het college van B en W ook verzuimregels in voor uitkeringsgerechtigden die in een reïntegratietraject zitten. Het college hoopt dat hierdoor de kans dat mensen blijvend aan het werk komen, wordt vergroot. Door uitkeringsgerechtigden te leren omgaan met verzuimregels kunnen zij wennen aan de veranderde werksituatie.

Het verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment zijn de reïntegratietrajecten nog te weinig intensief om strikte eisen te kunnen stellen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen. Binnenkort vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van de reïntegratietrajecten. Hierbij zullen ook eisen worden gesteld aan de intensiteit van trajecten en kunnen navenant ook meer eisen worden gesteld aan verlof en verzuim van de deelnemers.

Lees verder »

Scania scoort miljoenenopdracht bij de landmacht

Onderhoudsbedrijf Scania Beers met vestigingen in Zwolle en Deurningen gaat de vrachtwagens die vorig jaar aan het leger zijn geleverd zelf onderhouden.

 

Het bedrijf heeft daartoe een 13-jarig contract afgesloten met de landmacht. Met het contract is 110 miljoen euro gemoeid. Normaal voert de landmacht zelf het onderhoud van haar materieel uit, maar omdat de vrachtwagens en aanhangers steeds meer elektronica krijgen wordt dat te moeilijk. Scania leidt daarom ook een aantal legermonteurs op voor missies.
Bron: RTV Oost

Wijnproeverij bij Mondovino

Op zondagmiddag 3 december aanstaande organiseert Mondovino een wijnproeverij aan de Bloemendalstraat 11 te Zwolle (Vrijmetselaarsloge).

U kunt ca. 40 wijnen uit het assortiment proeven. U ontvangt bij binnenkomst een glas en een lijst met de betreffende wijnen. De wijnen staan vermeld per kleur en gesorteerd op prijs.

Lees verder »