Informatieavond herstructurering Kamperpoort

Op woensdagavond 21 maart a.s. worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade 20 te Zwolle, geïnformeerd over de plannen herstructurering Kamperpoort. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.15 uur afgelopen.

De herontwikkeling van de Kamperpoort wordt gefaseerd uitgevoerd, daarom zijn de drie deelgebieden – Kamperpoort Midden, Vogeltjesbuurt/Willemspoort en IJsselhallen en omgeving – in een tijdsplanning geplaatst, waardoor zichtbaar wordt welk onderdeel wanneer wordt aangepakt. In het middengebied van de Kamperpoort zijn de ontwikkelingen al in volle gang. De gemeente heeft begin 2007 een aangescherpt ontwikkelingsperspectief voor de Kamperpoort vastgesteld. Daarin wordt de vernieuwde Kamperpoort nadrukkelijk neergezet als een eigentijdse stadswijk voor verschillende bevolkingsgroepen met woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Een wijk waar oude en nieuwe bewoners op een plezierige manier kunnen wonen en werken. Waar mensen uitgaan en inkopen doen, waar kinderen kunnen spelen.

Lees verder »

Sociale recherche Zwolle lost 26 fraudezaken op

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft de afgelopen maanden verschillende fraudezaken aan het licht gebracht. Naar aanleiding van huisbezoeken zijn in de maanden januari en februari 2007 acht uitkeringen beëindigd wegens een onjuiste woonsituatie. Dit bespaart de gemeente ruim € 4.700,- per maand.

Door bestanden met elkaar te koppelen, zijn 26 zaken aan het licht gekomen van personen die naast hun uitkering inkomsten genoten. Zij fraudeerden voor totaal € 54.500,-. Aangezien het fraudebedrag per persoon onder de € 6.000,- ligt, wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. De fraudeurs krijgen een maatregel opgelegd van de Sociale Dienst. Van januari tot en met half augustus 2006 kreeg een 34-jarige vrouw uit Zwolle een bijstandsuitkering. Zij verrichtte daarnaast echter ook betaald werk. Omdat deze inkomsten niet zijn opgegeven, is de gemeente benadeeld voor een bedrag van ruim € 6.700,- . Dit bedrag wordt teruggevorderd. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Lees verder »

Domineeszonen treden op in Zwolle

Op 22 maart treden de REVERENDS op in de Zwolse Jazzclub. Als Dominees- zonen hebben de gebroeders van Santen ooit deze naam aangenomen voor een toenmalig quartet en voor deze unieke gelegenheid, dat ze weer eens samen optereden hebben deze naam maar eens weer van stal gehaald.

Pianist Pieter van Santen, komt oorspronkelijk uit Zwolle, waar hij ook het conservatorium heeft gedaan evenals dat van  Den Haag, waar hij nog steeds woont en ook veel optreedt. Hij combineert een grote virtuositeit met een een ragfijne timing en is mede daardoor ook een geboren begeleider. In deze regio speelt hij veel met Herman Nijkamp. Momenteel is hij bezig met  een eigen theatershow “Van Santen zingt zelf”. Saxofonist Jacco van Santen is nog steeds in Zwolle blijven hangen. Hij heeft een prachtige warme toon en heeft een bijna poetische uitstraling. Hij is daarnaaast zeer virtuoos zonder daarbij een notenvreter te worden, een neobopper van het goede soort. Hij is een op zich bescheiden iemand, die liever stimuleert in ensembles dan dat hij zelf dwingend op de voorgrond treedt. Stimulator van jong talent en van allerlei nieuwe samenwerkingsensembles is hij dan ook actief in het opzetten van diverse sessies o.a. in Zwolle en Hengelo, een uitermate belangrijk iemand voor de regionale jazzcultuur.

Lees verder »

Studenten Zwolle nemen deel aan Euregioproject

“Leer je buren beter kennen en laat je inspireren door de verschillen.” Afgelopen najaar kregen studenten van een aantal kunstopleidingen in de grensstreek deze opdracht, in het kunstproject Kunst-Naober-Shop. Windesheim levert in samenwerking met de universiteit van Osnabrück een grote bijdrage bij de opzet en organisatie van dit Euregioproject. Daarnaast werken verschillende culturele instellingen uit Nederland en Duitsland mee aan het project.

Studenten van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Windesheim, de ARTEZ-vestigingen, de hogeschool van Münster en de universiteit van Osnabrück kregen €100,- om iets over de grens te kopen en daar vervolgens een kunstwerk van te maken. Artikelen als klompen, worst, tulpen en bier gaven voldoende stof tot inspiratie. Ook de eigen ervaringen van studenten met de ‘buren’ en het verschil in taal waren inspiratiebronnen voor het ontwerpen en het creëren van de kunstwerken. De jury was vol lof over de essentiële bijdrage van Windesheim aan de kwaliteit van de reizende tentoonstelling Kunst-Naober-Shop, waar de kunstwerken te zien zijn.

Lees verder »

Sloop Bankenlocatie Melkmarkt gaat door

De historische waarde van de ABN- en (de rode-) Tijlpanden aan de Melkmarkt in Zwolle is geen aanleiding om af te zien van sloop. Dat zegt wethouder Cnossen in een reactie op een oud rapport van monumentenzorg, waarin gewezen wordt op de monumentale waarde van beide panden.

Het Zwolse college erkent de waarde van beide gebouwen aan de Melkmarkt, maar vindt het belangrijker dat er ruimte komt voor nieuwe stadsontwikkelingen. Het voormalige bankgebouw en het oude pand van uitgever Tijl moeten tegen de vlakte om de plannen te kunnen uitvoeren. Daar komt volgens wethouder Cnossen bij dat voor beide panden nooit daadwerkelijk het advies is gegeven om ze voor te dragen tot gemeentelijk monument.

Bron: RTV Oost

Studiedag voor ICT’ers in het basisonderwijs

De Gereformeerde Hogeschool in Zwolle organiseert op 27 maart 2007 een ICT-dag voor leerkrachten in het basisonderwijs.

De studiedag is bedoeld voor ICT-coördinatoren in het basisonderwijs die hun ervaringen graag willen uitwisselen met hun collega-ICT’ers op andere basisscholen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.gh.nl of door te bellen met Pauline Buit, 038-4255542. De kosten voor deelname zijn 75,- per persoon, inclusief koffie/thee en een lunch. De dag begint om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Het programma van de ICT-dag bestaat uit 6 rondes van een uur, waarbij deelnemers een keuze kunnen maken uit diverse workshops. Een omschrijving van deze workshops vindt u op www.gh.nl

Fietser verleent geen voorrang

Een 17-jarige inwoonster van Zwolle liep maandagmorgen 19 maart een lichte hersenschudding op bij een aanrijding met een bromfietser.

De Zwolse verleende geen voorrang aan de van rechts komende 17-jarige bromfietsbestuurder, toen zij vanuit een uitrit het fietspad van de Blaloweg opreed.  

Twistvlietpark in de lift

De gemeente Zwolle heeft een plan gemaakt om het Twistvlietpark nog aantrekkelijker te maken. Wethouder Peter Pot van Groen geeft a.s. woensdag de aftrap door een 6 meter hoge ceder te planten. Deze ceder is de gemeente aangeboden door de Rabobank. Wethouder Pot: “Het is goed dat het park verder verfraaid wordt. We hebben geluisterd naar de bewoners en hebben hun wensen zo goed mogelijk betrokken in het nieuwe plan.” Wethouder Pot is blij met de gift van de Rabobank: “Het is typisch een voorbeeld van samen maken we de stad.”

Het nieuwe plan omvat een centrale zitplek, een speelplek voor de kleintjes, bloeiende heesterrozen, wintergroene heesters en meer voorjaarsbollen. Vanaf donderdag 22 maart is een tekening van het plan te zien in het Informatiecentrum in het Cultuurhuis. Aan de rand van het park wordt woensdag ook een grote Magnoliaboom geplant. Deze boom moest wijken voor de aanleg van de nieuwe Hasselterweg en heeft nu een nieuwe bestemming gevonden in het Twistvlietpark.

Egyptische delegatie naar De Groene Welle

Op donderdag 22 maart zullen 20 onderwijsdirecteuren uit Egypte De Groene Welle in Zwolle bezoeken. De Egyptische delegatie is onder andere geïnteresseerd in het Nederlandse onderwijssysteem en in het onderwijsaanbod van De Groene Welle in het bijzonder.

Directie en enkele medewerkers van De Groene Welle zullen donderdag presentaties verzorgen over het beroepsonderwijs in de agrarische sector, internationale onderwijsprojecten en internationale samenwerking van De Groene Welle. Ook zal De Groene Welle haar relatie met het (regionale) bedrijfsleven toelichten. Een rondleiding door de school zorgt voor een onderbreking van de verschillende presentaties. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan één van de preferente plantenteeltbedrijven, waar De Groene Welle nauwe contacten mee onderhoudt.

Lees verder »

Plantenbak winkelcentrum in brand gestoken

In de vroege dinsdagmorgen, rond middernacht, moest de brandweer van Zwolle naar een ‘binnenbrand’ in Winkelcentrum Diezerpoort. Daar bleek dat een plantenbak in brand stond. De aanwezige rook in de passage van het winkelcentrum werd door de brandweer met een ventilator naar buiten geblazen.

GL/DG wil behoud natuurwaarden Stadshagen II

Afgelopen zaterdag hebben natuurorganisaties in Zwolle gezocht naar bijzondere beestjes in en rond Stadshagen en Westenholte. Een goede zaak, vindt de fractie van GroenLinks/De Groenen.

“Deze organisaties zijn gespecialiseerd in de natuurwaarden bij de stad en kunnen met deze kennis de stad uitstekend adviseren. Zo hebben zij de laatste maanden een paar keer de grote en kleine Modderkruiper op de stadsagenda gezet.  Deze staan beide op de lijst met dieren die volgens de Europese Habitat richtlijnen beschermd zijn. De Grote Modderkruiper moet zelfs extra beschermd worden. Beide dieren zijn een paar maanden geleden door de gemeente zelf in sloten in het toekomstig te bebouwen Stadshagen II gevonden. Deze sloten zouden ten gunste van nieuwbouw gedempt worden en de Modderkruipers moesten daarom verhuizen. Voor de Grote Modderkruiper moesten daartoe eigenlijk compenserende maatregelen getroffen worden voordat ze overgeplaatst zou worden. Dit is in Zwolle helaas niet gebeurd. De oorzaak daarvan ligt in verschillende adviezen van landelijk werkende adviseurorganen, waarbij Zwolle zich heeft gebaseerd op het minder vergaand advies van Laser terwijl bijvoorbeeld Kampen zich heeft gebaseerd op het advies van Alterra.  Wij betreuren dat dit zo gelopen is.”

Lees verder »