CDA wil afspraak zorgaanbieders continueren

Bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen vormen een overwegend kwetsbare groep. Zij zijn gemiddeld 80 jaar en ouder en ontberen veelal mantelzorg. Zij zijn zodoende grotendeels afhankelijk van professionele zorg. In Zwolle is er in de afgelopen jaren veel gedaan aan het ontwikkelen van ketenzorg; zorg waarbij diverse zorgaanbieders samenwerken rond cliënten.

Om de ketenzorg gestalte te geven is in september 2004 een samenwerkingsovereenkomst woonzorgzones gesloten tussen de gemeente Zwolle, de Stichting Welzijn Ouderen, Driezorg Zwolle, De Kievitsbloem, Icare, WoonZorg Nederland, Woningstichting SWZ, Deta Wonen, COSBO-Zwolle en Openbaar Belang. Afgesproken is toen dat de zorgaanbieders (Icare, Driezorg en De Kievitsbloem) de geplande, ongeplande en acute zorgvragen zouden invullen. Hieronder viel ook het reguliere thuiszorg aanbod. Dit heeft ertoe geleid dat in aanleunwoningen en woonzorgcomplexen zowel de persoonlijke zorg als de huishoudelijke zorg wordt geleverd door het personeel van het verzorginghuis. Dit gebeurt in de constructie van hoofd-aannemerschap (Icare) en onderaannemerschap (het verzorgingshuis). Dit aanbod bleek goed aan te sluiten bij de verwachting van ouderen die woonachtig zijn in deze complexen. Het CDA stelt hierover vragen aan het college van Zwolle.

Lees verder »

Jonge vrouw verkracht bij tunneltje Middelweg

Afgelopen nacht, tussen 02:30 en 03:30 uur, vond op de
Middelweg een verkrachting plaats van een jonge vrouw uit Zwolle. Zij
was op weg naar de wijk Stadshagen.

Zij fietste kort daarvoor, vanuit het centrum van de stad, via: de
Lassuslaan, de Palestrinalaan, de Bellinistraat  en de Middellweg,  in
de richting van de Mastenbroekerbrug. Op het fietspad bij het tunneltje onder de kruising Mastenbroekerallee/ Middelweg/ en het fietspad van de Holtenbroekerdijk, werd zij door haar achteropkomende fietsende belager, van haar fiets getrokken.

Lees verder »

Landstede Basketbal verliest duel

De basketballers van Landstede uit Zwolle hebben in de eredivisie de uitwedstrijd bij Polynorm verloren. De einduitslag werd: 77-72.

In Bergen op Zoom scoorden de Amerikanen van Zwolle erop los, maar een overwinning zat er dinsdagavond niet in. Williams 17, Parker 16, Jones 13 punten. Hulzebos scoorde 10 punten.

Swollwacht stelt Soepbus ter discussie

De raad van de gemeente Zwolle heeft op 16 december 2002 j.l. ingestemd met het voorstel Ketenaanpak Zorg voor Overlast. Binnen deze Ketenaanpak is ook aanvullend op het project bemoeizorg de activiteit van de Soepbus opgenomen, welke een preventief doel beoogt en signaleringsfunctie dient te hebben waarbij tevens geacht wordt hulp te bieden aan zorgwekkende zorgmijders, waaronder dak- en thuislozen.

Nu bijna 4 jaar later met alle investeringen in het achterhoofd op het gebied van sociale opvang, zoals Nachtopvang Nel Banninkhuis, Dagopvang Bonjour, Dag- en nachtopvang Pannenkoekendijk en de Herberg, begint de Swollwacht fractie zich af te vragen of de aanwezigheid van de Soepbus in de straat nog wel functioneel is en zo niet overbodig is geworden. De lokale partij stelt daarover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Celstraf voor overvaller Holtenbroek

Een 32-jarige Zwollenaar is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor een overval in de wijk Holtenbroek. afgelopen juni. Tegen hem was vijftien maanden gevangenisstraf geëist.

De man heeft twee vrouwen bedreigd met een mes om hen te dwingen geld te pinnen. Hij moet de slachtoffers 750 euro betalen. Hij heeft de overval samen gepleegd met een man die een aantal weken geleden voor moest komen voor zeker vier overvallen op vrouwen in Holtenbroek. Die zaak is aangehouden.
Bron:  RTV Oost

Overval op winkel in Aa-landen

Een gewapende man heeft dinsdagavond tegen sluitingstijd een overval gepleegd op de Action in Zwolle.

De overvaller drong de winkel aan de Dobbe binnen op het moment dat het personeel de deur wilde sluiten. Een van medewerksters werd door de man gegrepen en bedreigd met een mes. Hij dreigde haar wat aan te doen als een van haar collega's hem geen geld zou geven. Nadat een medewerker geld had gehaald en dat aan hem had gegeven, ging de overvaller er op de fiets vandoor. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk.
Bron: RTV Oost

Olifanten diner in circus Arena

Dinsdagmorgen om 11.00 uur was er in Park Weezenlanden onder grote belangstelling in het Deense circus Arena een door Bilderberg -Hotel Wientjes- aangeboden olifanten diner.

Het diner was aangeboden ter ere van 25e verjaardag van de oudste Afrikaanse olifant van het circus, Mambo. Onder de aanwezigen waren twee koks en de directeur van Wientjes. Vooraf was er een kleine demonstratie van een serie talentvolle circusartiesten in spé.

Steun voor Zwolse infraprojecten

De gemeente Zwolle is content met de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Landsdeel Oost over infrastructurele projecten. Voor diverse projecten in de regio Zwolle is steun toegezegd.

Zo stelt Verkeer en Waterstaat maximaal € 4 miljoen beschikbaar als 50% bijdrage in de kosten van de BREZ-verbetering en opwaardering van kruispunt Ceintuurbaan-Dr. Van Heesweg-Tesselschadestraat, inclusief de aanleg van een fietstunnel. Verkeer en Waterstaat is verder bereid mee te werken om het onderdeel verkeersmanagement nader te concretiseren.

Lees verder »

FC Zwolle krijgt clinic van Landstede Volleybal

Dinsdagmiddag vond er een sportieve ontmoeting plaats in de ZBC hal. Topsporters van FC Zwolle en de topsporters van Landstede Volleybal troffen elkaar om ervaring op te doen in de volleybalsport. Spelers en staf van Landstede Volleybal gaven een volleybalclinic aan de spelers, staf en kantoormedewerkers van FC Zwolle.

In het kader van een gezamenlijke teamactiviteit voor spelers, staf en kantoor medewerkers van FC Zwolle  was er een verzoek aan Landstede Volleybal gedaan om een clinic te geven. Een creatieve manier om kennis en ervaring op te doen in een andere Zwolse topsport. Door middel van de clinic gaf Landstede Volleybal een kijkje in de keuken op haar topsportgebied. Landstede Volleybal was benaderd om hier aan mee te werken vanwege de partnerschap die Landstede als sportieve onderwijsorganisatie heeft met FC Zwolle. Voor een aantal studenten van SportEve van Landstede was de organisatie van de dag een opdracht voor hun opleiding. Zij waren verantwoordelijk voor de organisatie en het ondersteunen van deze sportieve activiteit.

Opening Informatiecentrum Stadshagen

Het Informatiecentrum Stadshagen en het Wijkservicepunt Stadshagen openen op vrijdag 3 november de deuren van hun nieuwe onderkomens in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan.

Het Informatiecentrum, waar huidige en toekomstige inwoners allerlei informatie over het nieuwe stadsdeel vinden, is tot 1 november gevestigd aan de Belvédèrelaan. Het Wijkservicepunt vormt een informatiepunt in de wijk, een samenwerkingsplek en de ogen en oren van de gemeente in de wijk.

Lees verder »

40 fietsers zonder licht bekeurd

Tijdens de ochtendspits werden op de Voorsterweg 11 fietsers bekeurd omdat zij geen verlichting voerden. Op de Luttekestraat werden 8 fietsers bekeurd. ’s Avond werden op de Rijnlaan 4 fietsers bekeurd omdat hun verlichting niet in orde was, op de Luttekestraat  11 fietsers, en de Hogekampsweg 6. Daarbij was er één die tweemaal werd opgeschreven, omdat hij het advies om te gaan lopen negeerde. Met het oog op de verhoging van de zichtbaarheid van fietsers voor andere weggebruiker, tijdens  de donkere uurtjes, al dan niet onder slechtere weersomstandigheden, volgen er de komend periode meerdere verlichtingcontroles. Een bekeuring voor fietsers kost sowieso 20 euro. Vanaf 16 oktober is er landelijk een fietsverlichtingsactie met het thema: "VAL OP, DAAR KUN JE MEE THUIS KOMEN”.

Op donderdag 26 oktober 2006, organiseert de gemeente Zwolle met de stadswacht, de fietsersbond en fietsenmakers in de binnenstad van Zwolle (Grote Markt) een verlichtingsactie.

Librije online met geschenken

 Restaurant De Librije in Zwolle biedt haar geschenkpakketten nu ook online aan. Via een speciale website kunnen mensen de producten bestellen. Het gaat geschenkpakketten die bestaan uit bijzondere producten, aldus Jonnie en Thérèse Boer.

Het internetadres van de nieuwe shop is www.librijewinkel.nl. Restaurant De Librije, dat tot de absolute top in Nederland behoort, biedt de producten tegen 'alle prijzen' aan zodat ook mensen met een minder dikke portemonnee ze kunnen bestellen. Jonnie Boer: 'Het zijn pure bijzondere producten, zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Alle producten zijn met liefde, kennis en kunde bereid of geselecteerd.'

Lees verder »