Tentoonstelling ‘Bezielde ogen’ op de GH

Op maandag 5 maart 2007 opent kunstenares Marijke Snoek haar expositie in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Tijdens de opening licht Marijk Snoek haar werk toe en geeft een beschouwer een reactie. De opening is om 15.30 uur.

Tweemaal per jaar wordt in de hal van het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool (GH) een kunstexpositie ingericht. De expositie heeft als doel studenten en medewerkers van de organisatie aan te moedigen om vanuit hun christelijke levensbeschouwing te reflecteren op de geëxposeerde kunst.

Lees verder »

Geschiedenis Werkeren zichtbaar in archeologisch kunstwerk

Provincie Overijssel ondersteunt plannen van de gemeente Zwolle voor het behoud van havezate Werkeren. Gedeputeerde Kristen van Overijssel overhandigt vrijdag een cheque van € 135.000,00 aan Wethouder Cnossen van Zwolle. Het geld is bedoeld als ondersteuning om de geschiedenis van de eeuwenoude havenzate Werkeren zichtbaar te maken in de woonwijk Werkeren. 

Werkeren ligt in het nieuwe Stadshagen en is een bijzondere plek voor Zwolle. De geschiedenis van het oude Werkeren gaat terug tot in de 13e eeuw. Voordat in de nieuwe woonwijk werd gebouwd heeft stadsarcheoloog Hemmy Clevis opgravingen in de bodem gedaan. Hierdoor is veel over de geschiedenis van Werkeren bekend. De havezate Werkeren werd bewoond door de familie Van Ittersum en later door de Bentincks. Het kasteel was op zijn mooist rond de 17e en 18e  eeuw. Daarna raakte de havezate in verval en werd vergeten.

Lees verder »

Hotspot

Raad de plek waar dit object in Zwolle staat. Succes!


Hotspot ingezonden door: Marleen vd Meulen

Jorn, gefeliciteerd! Helemaal goed en correct geantwoord!

Nieuwe ontwikkelingen Nooterhof

Gemeente Zwolle en Landstede hebben woensdagmiddag op het stadhuis in Zwolle een overeenkomst ondertekend over de ontwikkeling van de Nooterhof. Afgesproken is dat Landstede het beheer en onderhoud van het park overneemt van de gemeente. Landstede kan nu aan de slag om de Nooterhof verder te ontwikkelen. Landstede trekt hierin samen op met de Milieuraad en de Groene Welle.


Wethouder Pot (rechts) biedt Van Kessel (Landstede) een fraai boek aan…

Na een lange periode van besprekingen tussen Landstede en de Gemeente Zwolle, is dit resultaat nu bereikt. Met het bereiken van deze mijlpaal kan Landstede nu starten met het opknappen van het park. In de doelstelling van Landstede zijn natuurwaarden en educatie in combinatie met ontspanning belangrijke onderdelen. Landstede wil zich richten tot een breed publiek. Vanuit het gebouw De Kruidwisch zal Landstede de publieksgerichte activiteiten oppakken. Het huidige wijkonderkomen aan de Goertjesweg wordt omgebouwd en beperkt uitgebreid tot een schoolgebouw, door Landstede ‘atelier’ genaamd. Dit is bedoeld voor eigen leerlingen en leerlingen van de Groene Welle. Het opslaggebouwtje bij de tuinen wordt omgebouwd tot een theehuisje. Met de investeringen door Landstede wordt een nieuwe start gemaakt met het natuureducatieve park de Nooterhof.

Mannen bekeurd voor harddrugs

Woensdagochtend rond 05.00 uur zijn in de binnenstad van Zwolle twee Zwollenaren van 32 en 24 jaar aangehouden. De mannen zouden volgens getuigen een steekwapen bij zich dragen.

Bij fouillering bleek dit een halve schaar te zijn. Daarnaast bleken beide mannen harddrugs bij zich te hebben. Vermoedelijk reed een van de mannen tevens op een gestolen fiets. Tegen de heren werd proces-verbaal opgemaakt, de fiets werd op het bureau gestald.

Intentieverklaring hulpverlening aan allochtonen

De Jeugdzorg moet beter worden toegesneden op hulpvragen van allochtone jongeren, dit blijkt uit een onderzoek dat het Steunpunt Minderheden Overijssel in opdracht van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Op het stadhuis in Zwolle tekenden wethouder Erik Dannenberg en gedeputeerde Gert Ranter woensdagmiddag een intentieverklaring.

Uit het onderzoek blijkt dat er weinig allochtone hulpverleners zijn en er is meestal geen sprake van een specifieke aanpak van de problemen. Aan de andere kant is er bij allochtone jongeren en hun ouders veel onbekendheid over de mogelijkheden van maatschappelijke hulp en jeugdzorg. Daardoor komt het in veel gevallen niet tot contacten met een hulpverlener. Veel allochtone jongeren krijgen dan ook niet de hulp die ze nodig hebben en lopen een groot risico terecht te komen in de zwaardere, justitiële vormen van jeugdzorg. Dannenberg is enthousiast: “De aanpak is volgens een Maorisch systeem en afkomstig uit Nieuw Zeeland. De familie komt daar bijeen om zaken op te lossen. Daar kunnen we nog wat van leren hier in Nederland.”

Lees verder »

Prijzen van huizen gestegen

De gemiddelde koopsom van huizen in Overijssel is in januari met ruim 3,8 procent gestegen. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 2,2 procent.

Alleen in de provincies Groningen en Noord Holland stegen de huizenprijzen in januari harder. In Overijssel werden in januari 40 procent minder huizen verkocht dan in december. In heel Nederland werden in januari minder huizen verkocht.
Bron: RTV Oost

Voorstel voor Transparant Grondbeleid in Zwolle

Het project Transparant Grondbeleid is succesvol afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met de laatste twee onderdelen. Het gaat om het grondvoorraadbeleid (een visie omtrent af te stoten gemeentelijke cultuurgronden) en om de richtlijnen voor vroegtijdige resultaatneming uit grondexploitaties. De voorstellen zijn nu ter beoordeling aan de gemeenteraad gestuurd. Hoofddoel van het project is om de het grondbeleid en de financiële weerslag ervan op een inzichtelijke manier te beschrijven.

De gemeente Zwolle geeft op een actieve manier sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het hebben van voldoende grondpositie op strategische plekken of toekomstige uitbreidingslocaties is één van de belangrijkste instrumenten van actief grondbeleid. In de loop der jaren heeft de gemeente een grondpositie opgebouwd van circa 857 hectare. De gemeente heeft deze hectares onder de loep genomen en heeft op basis van het Structuurplan gekeken welke gronden eventueel kunnen worden afgestoten. Het gaat hierbij om gebieden waar de gemeente Zwolle volgens het Structuurplan Zwolle 2020 zeker niet gaat uitbreiden, bijvoorbeeld in Schelle, Zwolle-Zuid en Brinkhoek. Uiteindelijk zal ruim 200 hectare gemeentelijk cultuurgrond worden verkocht. Voortaan zal jaarlijks het grondvoorraadbeleid worden geactualiseerd.

Lees verder »

Natuurcompensatie rond Stadshagen verder ingevuld

De gemeente Zwolle gaat verder aan de slag met het compenseren van natuur rond Stadshagen. Met de aanleg van Stadshagen I en binnenkort ook de aanleg van Stadshagen II gaat natuur verloren. De gemeente heeft nu op hoofdlijnen bepaald hoe de verloren gegane natuur gecompenseerd kan worden.

Het gaat met name om weidevogelgebieden en om robuuste natuur, zoals bloemrijkgrasland en rietland. Wethouder Pot: “Van de wet hoeven we de verloren gegane natuur niet te compenseren, maar wij als college vinden van wel. Dit is destijds ook met afgesproken met betrokken partijen met het op stellen van de Milieueffectrapportages voor Stadshagen. Niet alleen omdat het mooi is en leuk om in te recreëren, maar ook omdat we de dieren en planten een goede leefomgeving willen blijven bieden.”

Lees verder »

Filmavond over Koninklijke bezoeken in Overijssel

Op dinsdagavond 6 maart gaat in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle de Historische Filmavond “Koninklijke bezoeken aan Overijssel” in première. Er worden zowel amateurfilms als professionele films en documentaires vertoond.

 Koninklijk bezoek aan Pont Katerveer 1921

Te zien zijn ondermeer bezoeken van Wilhelmina in Zwolle en Noordwest Overijssel (1921), Wilhelmina, Hendrik en Juliana bij de Enschedese Hogere Textielschool Vereniging (1929), Bernhard in het zwaar getroffen Twente (1945), Juliana in Zwolle (1945) en  Bernhard op bezoek bij de expo Herrijzend Twente (1946). Daarnaast  ook latere bezoeken van Juliana en Beatrix  aan Overijssel.

Koninklijk bezoek aan Zwolle 1962

In 2001 komen Willem-Alexander en Maxima kennismaken met Overijssel en de meest recente opnames zijn die van Beatrix bij haar bezoek aan Zwolle in 2006.  De presentatie is in handen van HCO-medewerker Theo Prijs. De filmavond begint op 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis (entree Van Wevelinkhovenstraat t.o. parkeergarage AH)Het filmprogramma “Koninklijke bezoeken aan Overijssel” wordt elke woensdagmiddag in maart en april herhaald vanaf 13:30 uur. Ook dan is de toegang gratis.

Subsidie voor Stichting SportService Zwolle

Stichting SportService Zwolle krijgt een subsidie van € 703.000,00. Hiervan is € 350.000,00 toegekend aan breedtesport en € 353.000,00 bedoeld voor het BOS project.

SportService Zwolle is de belangrijkste samenwerkingspartner van de gemeente Zwolle bij de uitvoering van het sportbeleid. SportService Zwolle voert de doelstellingen van de programma’ s ‘Zwolle speelt breed’ en ‘Zwolle speelt niet op de man’ van de sportnota ‘Samen Beleven’uit. Daarnaast heeft SportService Zwolle de verhuurtaken van de gemeente overgenomen. Voor deze taken krijgt Sportservice Zwolle subsidie.

Lees verder »

Inbreker jaagt bejaarden stuipen op het lijf

Vier hoogbejaarde bewoners van woon- zorgcentra De Molenhof en Achter De Hoven in Zwolle zijn opgeschrikt door een inbreker die doordraaide.

 

De man heeft afgelopen weekend bij beide zorgcentra ’s nachts ingebroken. Daar heeft hij om zich heen geslagen met een ijzeren staaf, twee ruiten vernield en is vervolgens van het balkon gesprongen. Volgens de directeur zijn de bewoners zich rot geschrokken. De inbreker kon direct worden aangehouden, nadat hij zelf de hulpdiensten had gewaarschuwd door een brandmelder in te drukken.
Bron: RTV Oost