Intensieve controle fietsverlichting

Op dinsdagavond zijn er op de Rembrandtlaan zeven bekeuringen uitgeschreven voor het fietsen zonder licht.

De eerste weken van 2007 controleert de politie IJsselland intensief op goed functionerende fietsverlichting. Die weken zijn er al honderden fietsers bekeurd voor het voeren van ondeugdelijke verlichting.

Kulturhus Wijthmen klaar voor gebruik

De realisatie van het Kulturhus Wijthmen is dinsdag 23 januari 2007 een stap dichterbij gekomen door de eerste oplevering door de uitvoerende partijen. Op 12 februari 2007 wordt het gebouw officieel overgedragen aan de toekomstige gebruikers. Het Kulturhus Wijthmen is nu in principe klaar voor gebruik. De verschillende partijen nemen geleidelijk aan hun intrek in het nieuwe gebouw. De omgeving rondom het gebouw, zoals parkeerplaatsen en trottoirs, wordt de komende tijd aangelegd. De officiële opening van het Kulturhus Wijthmen volgt waarschijnlijk in mei dit jaar.

Met de komst van het Kulturhus gaat een jarenlange wens van het buurtschap Wijthmen in vervulling. Begin vorig jaar is begonnen met de bouw van het nieuwe Kulturhus waarin het buurthuis, basisschool de Kubus, peuterspeelzaal Travers en de voetbalvereniging gehuisvest worden. Het gebouw wordt daarnaast voorzien van een sportzaal die geschikt is voor volleybalwedstrijden.

Lees verder »

Uniek hotelconcept bij nieuw stadion FC Zwolle

Hanze Totaal Horecagroep start in samenwerking met Landstede een uniek, hotelconcept waarin, binnen een compleet horeca aanbod, veel aandacht gegeven zal worden aan opleiden.  Het hotel onderscheidt zich door de locatie in een sportomgeving en de profilering als conferentiehotel. Het biedt bovendien alle mogelijkheden als opleidingshotel voor studenten, zowel in het hotel als in het restaurant. Het nieuwe Stadion Hotel wordt gevestigd  bij het nieuwe FC Zwolle stadion aan de Ceintuurbaan in Zwolle.

In Zwolle is al jaren vraag naar een breder aanbod van hotelkamers. Dat was ook de aanleiding voor de Gemeente Zwolle om in 2003 een Hotelnota op te stellen. Ondanks de daarin genoemde plannen is de capaciteit in de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. In vergelijking met andere middelgrote steden is het aanbod in Zwolle beperkt. Gezien het hoge ambitieniveau van de gemeente voor de komende jaren en de bovenregionale functie van Zwolle voldoen Hanze Totaal en Landstede met het Stadion Hotel aan een grote behoefte. Het vier sterren hotel met ongeveer honderd kamers, een restaurant en ruim 1300m2 vergaderzalen zal in het voorjaar van 2008 geopend worden.

 

Lees verder »

Proef met papiercontainer in Zwolse wijken

De gemeente Zwolle start vanaf 9 februari 2007 één jaar durende proef waarbij het oud papier en karton huis-aan-huis worden opgehaald via blauwe papiercontainers. De proef wordt gehouden bij alle laagbouwwoningen in de wijken Aalanden (Bekenbuurt en Diepenbuurt) en Brinkhoek In totaal gaat het om bijna 2500 huishoudens.

 

Indien inwoners van het proefgebied geen gebruik gaan maken van de container moeten zij er rekening mee houden, dat bij degenen het oud papier enkel nog via de papiercontainers wordt opgehaald. Papier dat los of in dozen op straat wordt aangeboden, wordt niet meer meegenomen. Maandag 29 januari deelt wethouder van Dooremolen de eerste blauwe papiercontainer uit. Met de proef wil de gemeente Zwolle onderzoeken of een efficiëntere scheiding van oud papier en karton uit het restafval mogelijk is. Momenteel wordt namelijk zo’n 60% van het oud papier gescheiden aangeleverd, terwijl de landelijke doelstelling 85% is.

Grote hennepplantage ontmanteld aan Hermelenweg

De politie en brandweer van Zwolle hebben dinsdagmorgen rond 10.15 uur een omvangrijke hennepplantage ontdekt onder een loods aan de Hermelenweg bij Zwolle.

De brandweer ging aanvankelijk af op een binnenbrand aan de Hermelenweg, maar ter plekke bleek dat er geen brand was in een groothandel van metalen hekwerken en poorten, maar dat er wel een sterke rookontwikkeling uit een kelder onder de loods vandaan kwam. Daar werd de hennepplantage ontdekt. De plantage werd daarop ontmanteld. De eigenaar van het gebouw bleek de loods te hebben verhuurd. De persoon moest voor verhoor mee naar het politiebureau.

Onderzoek naar fraude bij Leger des Heils in Zwolle

Het ministerie van VWS en het Leger des Heils willen een onderzoek naar de beschuldigingen van fraude door het Leger des Heils in Zwolle.

Oud-kamerlid Mosterd is gevraagd om het onderzoek te leiden. Een groep cliënten beschuldigt de Zwolse afdeling ervan te veel geld ingehouden te hebben van hun uitkeringen tijdens de opvang. Het Leger des Heils ontkent dat en zegt dat het betaalde geld maar een deel van de kosten van de opvang dekt. Mosterd was in de Tweede Kamer woordvoerder van het CDA bij de invoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hij was ook voorzitter van een commissie die naging hoe het extra geld voor de zorg besteed was. Het onderzoek gaat een paar maanden duren.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

SP Zwolle opent Meldpunt WMO

De SP in Zwolle roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO. Daarvoor heeft de partij sindskort op haar website een Meldpunt WMO.

Gert van Maurik : ‘De WMO heeft op veel plaatsen voor grote onrust gezorgd. In sommige Gemeenten dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. In Zwolle heeft de rechter bepaald dat de aanbesteding over moet. De plaatselijke thuiszorg instellingen verlenen nu nog de zorg, dit kan veranderen na de vernieuwde aanbesteding. Cliënten kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de WMO zijn als deze opnieuw is aanbesteed. De SP roept thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.

Lees verder »

Misleidende verkeersborden bij Westenholte

Rechtdoor óók Stadshagen. Nou weet ik niet of de heren van de gemeente, vanuit Zwolle richting Kampen, ooit hier rechtdoor zijn gereden, maar in Stadshagen, Hasselt, of Genemuiden kom je van z’n leven niet. Al het verkeer naar Stadshagen moet hier rechtsaf. Rechtdoor is de secundaire weg naar Kampen. En Hasselt en Genemuiden is óók rechtsaf. Dit is dus een MEGA-wegwijzer! Volgens mij kunnen ze dit bord beter weghalen.

Ooit zal je rechtdoor naar Stadshagen kunnen, als de nieuwe rondweg wordt aangelegd. Maar die weg is nog niet eens van de tekentafel. Het volgende bord lijkt ook al nergens naar. Zeer onprofessioneel.

Rechtdoor WESTENHOLTE. Nou is Westenholte een wijk van Zwolle, dus dat moet zwart op wit. Misschien willen Westenholtenaren terug naar de tijd dat het nog een apart dorp was, maar die tijd is al decennia voorbij.
‘s-Heerenbroek had ook op één regel gekunt! Het portaalbord is behoorlijk breed. Een aanfluiting. Tot slot is de lokale bestemming “Lijnbus” mij ook onbekend.

Bericht en Foto’s: C. Stegehuis

Rekening OZB blijft voor Zwolle gelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting, de OZB, voor 2007 vastgesteld. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is besloten de belasting met 2% te verhogen. Dit percentage is bepaald door de inflatiecorrectie. Tegelijkertijd wordt de waardestijging gecompenseerd door een lagere tariefstelling. De gevolgen hiervan zijn dat de OZB in 2007 niet wordt verhoogd. De rekening voor de Zwollenaren blijft dus gelijk.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) vereist dat de waarden van de onroerende zaken periodiek worden herzien. Tot nu toe werden de waarden elke twee jaar vastgesteld. Vanaf 2007 wordt de OZB jaarlijks bepaald. De nieuwe waarden zijn vastgesteld naar het prijspeil van 1 januari 2005.

 

Lees verder »

Rijbewijs kwijt na roekeloos rijden

Bij twee jeugdige automobilisten uit Doornspijk en Epe, zijn gisteren de rijbewijzen ingevorderd. De jongens, beiden in de leeftijd van 19 jaar, reden met hun auto over de Ceintuurbaan en Zwartewaterallee. Hun rijgedrag was zodanig, dat ze het overige verkeer ernstig in gevaar brachten. Er werden snelheden gemeten  van meer dan 120 km p/u. Alles bij elkaar voldoende redenen, om het rijbewijs in te vorderen en beiden proces-verbaal aan te zeggen.

Kamers voor buitenlandse studenten

Zwolle krijgt 60 kamers voor buitenlandse studenten. Dat hebben woningcorporatie DeltaWonen en de Hogeschool Windesheim afgesproken.

Er worden zowel een- als tweepersoons kamers aangeboden die zijn gestoffeerd en gemeubileerd. Beide instellingen willen zo inspelen op een toename van het aantal buitenlandse studenten in de stad.

Bron: RTV Oost

Doek valt voor festival Stad als Theater

Het college van burgemeester & wethouders blijft bij zijn voornemen om dit jaar het festival Stad als Theater geen subsidie toe te kennen. Het college vindt het wel belangrijk dat er in de stad een grootschalig, samenhangend en verbeterd cultureel festival komt. Het liefst nog in 2007. Hiervoor is hetzelfde subsidiebedrag beschikbaar.

 

Zie ook de poll van Weblog Zwolle!

In december 2006 maakte het college dit voornemen al bekend aan de stichting. Daar diende de Stichting De Stad als Theater, op verzoek van het college, een zienswijze tegen in. Deze zienswijze geeft het college geen aanleiding om zijn standpunt te wijzigen. Het college beraadt zich nu op welke wijze er in 2007 toch nog een festival kan plaatshebben en komt binnenkort met een plan.

Lees verder »