Tom IJzerman krijgt geen contractverlening bij FC Zwolle

Het aflopende contract van Tom IJzerman zal door FC Zwolle niet verlengd worden. De technische staf van FC Zwolle is van mening dat er onvoldoende progressie is gemaakt om de optie in zijn contract te lichten.

De Zwolse spits maakte de overstap van de amateurs van CSV’28 naar FC Zwolle C1. Hierna doorliep hij alle jeugdelftallen om vervolgens de stap naar het eerste elftal te maken. Sinds het seizoen 2004-2005 maakt IJzerman deel uit van de selectie. Hij speelde 18 wedstrijden in het eerste elftal van FC Zwolle.

Veelpleger krijgt bekeuring en winkelontzegging

Bij een winkel aan het Maagjesbolwerk is maandagavond 12 maart een 17-jarige jongen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden voor winkeldiefstal. De jongen had een MP3-speler weggenomen. Dit werd gezien door de beveiliging.

Ook had de jongen eerder deze maand een mobiele telefoon weggenomen bij deze winkel, hiervan had men videobeelden, maar tot op heden had men de verdachte hiervoor niet kunnen aanhouden. De jongen blijkt een veelpleger te zijn en is in verzekering gesteld. Er is proces-verbaal opgemaakt en een winkelontzegging.

Bezwaren tegen kruising De Dobbe afgewezen

De bezwaren die gericht waren tegen de aanpassing van de gevaarlijke kruising bij de Dobbe, Rijnlaan en Eemlaan in Zwolle zijn door het college ongegrond verklaard. Dat bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering in Zwolle.

Er werden zeven bewaren, door o.a. de winkeliersvereniging, ingediend tegen de beoogde aanpassing van het kruispunt in de Aa-landen. Een aantal daarvan werd niet-ontvankelijk verklaard doordat het besluit geen invloed heeft op de leef- en woonsituatie van de indieners. De nieuwe kruising krijgt twee extra toegangen voor fietsers richting het winkelcentrum en automobilisten worden verplicht rechtsaf te slaan als ze het parkeerterrein van de Dobbe verlaten. De route van de fietsers, van de Eemlaan naar het winkelcentrum, zal niet meer in één richting plaatsvinden, maar uit een verplicht fietspad met twee richtingen. Het college verwacht geen bijzondere opstoppingen bij de nieuwe situatie.

Stop op belastingcursussen De Kern

De Sociaal Raadslieden van De Kern Maatschappelijke Dienstverlening in Zwolle
kondigen een stop aan voor de belastingcursussen die zij in samenwerking
met Landstede verzorgt. Aanmelding is niet langer mogelijk, de cursussen
zitten helemaal vol. Voor de overige vragen zijn de Sociaal Raadslieden
wel gewoon bereikbaar.

Directeur Simone van Ruth wordt door deze enorme toestroom bevestigd in de enorme behoefte aan sociaal juridische hulp in Zwolle. ‘Er is een grote
groep mensen die het niet redt zonder advies en ondersteuning. Zij doen in toenemende mate een beroep op de sociaal raadslieden. Die kunnen de vraag niet aan, doordat zij slechts beperkte formatie hebben. Het is heel
vervelend om mensen teleur te moeten stellen. Temeer omdat zij
bijvoorbeeld in zo’n belastingcursus leren om in de toekomst zelf weer hun
de aangifte te kunnen doen. Het versterkt de zelfredzaamheid van burgers.’ Ook de vraag naar de overige dienstverlening van de raadslieden blijft onverminderd groot. Voor De Kern is dit aanleiding om opnieuw met de gemeente Zwolle in gesprek te gaan over uitbreiding van de formatie in de toekomst.

Man uit Zwolle gewond bij vliegongeluk in Lelystad

Een 28-jarige Zwollenaar is gewond geraakt bij een vliegongeluk in Lelystad. De 28-jarige zat als passagier in een ultra light vliegtuigje uit Drachten, dat bij de landing op vliegveld Lelystad in de problemen kwam.

De 59-jarige piloot uit Langezwaag kreeg het toestel niet goed aan de grond en kwam op een naastgelegen testbaan terecht. Daar botste het vliegtuigje tegen een vangrail. De piloot en de Zwolse inzittende zijn met hoofdletsel naar het ziekenhuis in Lelystad gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Bron: RTV Oost

Koninginnedag Zwolle met veel muziek

Het programma van Koninginnedag wordt met de dag completer. Het is een compleet en goed verzorgd programma, en wilt u alle onderdelen zien en horen, dan raden wij u aan op tijd in de stad te zijn en het programma uit de Oranjekrant, welke vlak voor Koninginnedag verschijnt, in uw zak te steken.

Zo is het zeker dat de Centrale Commissie Oranje in samenwerking met de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) de binnenstad in gaat kleuren met veel muziek. Naast het Grote Kerkplein, waar de CCO een grote tent heeft, zal door de HESZ een podium op het Rode Torenplein tussen het Hopmanshuis en het City Hotel worden geplaatst. Details van het programma komen later. Ook het Gasthuisplein zal niet achter blijven wat de muzikaliteit betreft. Ook hier wordt een programma geboden. Details van het programma later.

Lees verder »

Aandacht voor Dag van de Leerplicht in Zwolle

Preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarom wordt na het succes van voorgaande jaren voor de vierde keer de landelijke Dag van de Leerplicht georganiseerd op donderdag 15 maart 2007. Dit is een initiatief van het ministerie van OC en W.

Tijdens de Dag van de Leerplicht worden door de deelnemende gemeenten diverse activiteiten georganiseerd om het belang van de leerplicht onder de aandacht te brengen van leerlingen, hun ouders en scholen. Ook de gemeente Zwolle besteedt deze dag speciale aandacht aan leerplicht. Wethouder Erik Dannenberg maakt deze middag de verzuimcijfers van die dag bekend en die van de jaren 2005/2006. Deze laatste gegevens zijn neergelegd in het recent verschenen jaarverslag van het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Leerplicht. De wethouder geeft tevens een toelichting op de cijfers en belicht de achtergronden van de Dag van de Leerplicht.

Lees verder »

Maatwerktraject Zwolle inspirerend van start

Op 12 maart organiseerden de gemeente Zwolle en haar partner Windesheim een startbijeenkomst voor de leergang voor de 85 leidinggevenden van de gemeente. Doel van deze bijeenkomst was de deelnemers voor te bereiden op de start van hun tweejarige opleiding ‘Management Development’. De kick-off vond plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis.

De gemeente Zwolle geeft sinds enige jaren invulling aan het opleiden en trainen van de eigen managers met het gemeentelijke Management Development programma. Om nu beter aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van de leidinggevenden, is Windesheim betrokken bij de ontwikkeling van de leergang. Op 1 november 2006 is door Windesheim en de gemeente Zwolle een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het opleiden van alle managers van de gemeente Zwolle.

Lees verder »

Politiek wil zekerheid voor organisatoren evenementen

De afgelopen weken is er veel gesproken over het subsidiebeleid aangaande culturele evenementen in Zwolle. De Stad als Theater was daar het meest prominent in aanwezig, maar er waren meerdere organisatoren die kritiek hadden. Dat zegt de PvdA in Zwolle. Het meest kwam naar voren dat de beschikkingen na een begrotingsbehandeling te laat bij de organisatoren zou komen waardoor zij in allerlei risicovolle situaties kwamen of zelfs geconfronteerd werden met afzeggingen.

Het lijkt, wat betreft een aantal politieke partijen, dat aan die situatie in ieder geval iets gedaan moet worden en vandaar een amendement (Lees verder). Het zal nog wel iets aangepast gaan worden, omdat hij nu onuitvoerbaar zou zijn (te korte tijdspanne). De PvdA hoopt met de mede-indieners (CDA, SW, VVD, GL/DG,SP) tot nu toe, dat ze in ieder geval een stap verder zetten in het eerder zekerheid bieden aan evenementenorganisatoren. PvdA: Neemt niet weg dat we grotere stappen kunnen zetten, maar daarvoor moeten we de discussie in de raad afwachten aangaande cultuur die binnenkort van start gaat. Het zou bijv. helemaal winst zijn als het evenementenbudget structureel wordt, zodat er een beschikking kan worden afgegeven voor meerdere jaren aan evenmenten die brede steun genieten. Dit budget is nu nog incidenteel en dus elk jaar weer afwegen bij de begrotingsbehandeling hoe en wat. Dat levert veel irritatie op en dat zou er wat ons betreft wel af mogen.”

Lees verder »

Flessen onder bomen voor Boomfeestdag

Ter ere van de nationale Boomfeestdag op 14 maart 2007 worden in het Stinspark 33 iepen geplant. Wethouder Peter Pot plant samen met wethouder Bert Boerman van Kampen die dag om 10.00 uur de eerste. De bomen komen in de plaats van een aantal kastanjes dat daar gerooid is. De kastanjes waren ziek. 132 kinderen van de basisscholen Ridderspoor en Morgenster zullen de andere bomen planten.

Bijzonder is dat onder de te planten bomen flessen begraven worden. Eén oude en een aantal nieuwe. De oude fles is gevonden bij het rooien van de zieke kastanjebomen. Het blijkt dat deze fles 25 jaar geleden door een leerlinge van de Morgenster is begraven bij het planten van de kastanjes. Leerlingen van de Ridderspoor en de Morgenster zullen woensdag nieuwe flessen begraven.

Brandweer Zwolle op zoek naar teamspelers

Brandweer Zwolle is op zoek naar Zwollenaren tussen de 18 en 35 jaar die zich maatschappelijk betrokken voelen en daarnaast ook sportief, technisch, sociaal en een teamspeler zijn. Alle mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie, zijn van harte welkom om de informatieavond te bezoeken op donderdag 22 maart 2007 om 19.30 uur in de kazerne aan de Harm Smeengekade. 

Brandweer Zwolle is een dynamische organisatie die hulp verleent in allerlei situaties. De werkzaamheden lopen uiteen van het blussen van branden tot het bieden van hulp bij ongevallen. Ook wordt de brandweer ingezet bij rampenbestrijding en geeft zij advies over bijvoorbeeld brandveiligheid. Daarnaast geeft de brandweer adviezen over het voorkomen van ongevallen. Om het vrijwilligerskorps op sterkte te houden is de brandweer een vrijwilligerscampagne gestart.

Lees verder »