Volleyballer Kooistra naar Italië

Joost Kooistra heeft Landstede Volleybal uit Zwolle om toestemming gevraag om per direct in Italië te gaan spelen. Het Italiaanse Manini Spaleto heeft hem gevraagd om tot het einde van het seizoen 2006-2007 daar te komen spelen. De grootste aanleiding voor deze buitenlandse ervaring is dat de club uit de A2 graag de play off’s wil halen. Het bestuur van Stichting Topsport Zwolle heeft gehoor geven aan deze vraag.

Voor de Zwolse passer/ loper gaat een grote wens in vervulling. Kooistra: ‘Ik heb altijd gezegd dat ik graag voor een buitenlandse club heb willen spelen en zeker in Italië. Ik ben blij dat Landstede Volleybal meewerkt aan deze kans.’ De club is van mening dat dit tijdelijke contract een prima uitkomst is nu Landstede Volleybal is uitgeschakeld voor de rest van dit seizoen. Kooistra gaat voor een periode van twee maanden spelen voor Manini Spaleto. Momenteel is de club nog in gesprek met Kooistra over een verlenging van het contract bij Landstede Volleybal.

Kiek dan!

Eindelijk weer een beetje dat zomergevoel vandaag! Met dank aan Stefan Verkerk voor de inzending.


Even ter vergelijking: 6 Maart 2006…

Berkes wint 16e Windesheim Weekendtoernooi schaken

Ferenc Berkes is afgelopen weekend is winnaar geworden van het 16e Windesheim Weekendtoernooi schaken.  Berkes scoorde samen met Andras Flumbort 5 punten, ze werden gevolgd door een zestal spelers, waaronder de Nederlandse grootmeesters Nijboer en Ernst, met 4½ punt.

Het Windesheim Weekendtoernooi schaken is een initiatief van de Stichting Bevordering Schaaksport Zwolle dat dit toernooi inmiddels voor de 16e keer organiseerde. Annette Roeters, lid College van Bestuur van VU-Windesheim, opende vrijdagavond het toernooi door aan het eerste bord de eerste zet uit te voeren. Daarna gingen de ongeveer 120 schakers, verdeeld over 2 groepen (naar speelsterkte), aan de slag.

Lees verder »

Extra voorlichting vmbo-groen

Op donderdag 15 maart organiseert het groene vmbo van De Groene Welle
in Zwolle een extra voorlichtingsavond. Van 19.30 uur tot 21.00 uur
wordt informatie gegeven over het onderwijs, de manier van lesgeven en
de begeleiding van leerlingen. De voorlichtingsavond is speciaal bedoeld
voor ouders en/of verzorgers van leerlingen uit de hoogste groepen van
de basisschool en biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de
school. Ook de kinderen kunnen meekomen. Voor hen is er een apart
programma.

Tijdens de voorlichtingsavond wordt aandacht geschonken aan het leren
in leergebieden. In deze leergebieden, zoals Mens en Maatschappij en
Mens en Natuur, zijn verschillende ‘ouderwetse vakken’ samengevoegd.
Alle leergebieden behandelen per jaar vier verschillende thema’s, die
van verschillende kanten worden behandeld. Daarnaast worden leerlingen
niet alleen beoordeeld op hun kennis. Een leerling moet ook weten hoe de
kennis moet worden toegepast. Belangrijk zijn daarbij zaken als:
zelfstandigheid, samenwerking, planning en communicatie met
medeleerlingen en docenten.

Lees verder »

Rijbewijs ingevorderd van drankrijder

Aan de Wiecherlinckstraat in Zwolle is zondagavond 11 maart een 21-jarige automobilist uit Elburg aangehouden wegens rijden onder invloed. De politie had diverse meldingen gehad dat er een auto door de straat reed met daarin dronken personen. Op het politiebureau blies de man 865 ug/l. Hierop is zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij een proces-verbaal.

Urban Poetry Battle Bibliotheek Zwolle

Momenteel is de organisatie in volle gang van de Urban Poetry Battle. Dit is een Overijsselse rap-wedstrijd voor middelbare scholieren. Een kleine twintig middelbare scholen in Overijssel doen mee aan de Urban Poetry Battle. Het Agnieten College locatie Blaloborgh gaat Zwolle vertegenwoordigen. Op dinsdag 13 maart wordt de kickoff-show gehouden, waarna de school zelf met rap aan het werk gaat. Er wordt toegewerkt naar een provinciale finale op 19 april a.s. in Hedon in Zwolle.

Eind 2005 werd de eerste Urban Poetry Battle (UPB) gehouden in Rijssen-Holten. Er werden workshops gegeven op de middelbare scholen en al snel werd duidelijk wie de beste rappers waren. De finale tussen het PIUS X-college en de Waerdenborch werd gehouden in discotheek Lucky&Co. voor een tweeduizendkoppig publiek. Andere bibliotheken uit de provincie vonden het concept zo goed dat besloten is een provinciale UPB te starten. De deelnemende bibliotheken organiseren samen met de scholen een lokale of regionale finale, waarvan de winnaars mogen deelnemen aan de provinciale finale.

Lees verder »

Mogelijk pyromaan actief in Zwolle

In de nacht van zondag op maandag 12 maart zijn er op vier locaties in Zwolle autobranden geblust door de brandweer. De eerste was aan de Bisschop Willebrandlaan, de tweede aan de Van Muudenstraat gevolgd door de Stokmeesterslaan en de Burg. van Walsumlaan.

Allen vonden plaats in een tijdsbestek van één à anderhalf uur. Er raakten geen personen gewond. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld naar de branden. De afgelopen weken vonden er verschillende autobranden plaats in Zwolle. Een verband hier tussen is nog niet bekend.

Mogelijk pyromaan actief in Zwolle

In de nacht van zondag op maandag 12 maart zijn er op vier locaties in Zwolle autobranden geblust door de brandweer. De eerste was aan de Bisschop Willebrandlaan, de tweede aan de Van Muudenstraat gevolgd door de Stokmeesterslaan en de Burg. van Walsumlaan.

Allen vonden plaats in een tijdsbestek van één à anderhalf uur. Er raakten geen personen gewond. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld naar de branden. De afgelopen weken vonden er verschillende autobranden plaats in Zwolle. Een verband hier tussen is nog niet bekend.

“Plaats voor agrarische bedrijven in Watervisie Zwolle”

Bij de behandeling in de raadscommissie van de notitie “Stedelijk waterplan, deel 1 -watervisie” heeft de CDA-Zwolle aandacht gevraagd voor de agrarische bedrijven in het gemengd landelijk gebied, dat direct aansluit aan bebouwing van de stad. “Na de commissie behandeling in januari 2007 heeft het college inderdaad mondjesmaat toegeven aan de  verduidelijking van de positie van agrarische bedrijven in dit gebied door het aanbrengen van enkele aanpassingen in het huidige voorstel van de watervisie”, zegt het CDA in Zwolle

Bij de definitieve vaststelling van de watervisie (tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2007) zal het CDA aandringen op de mogelijkheid om volwaardige agrarische bedrijven nadrukkelijk open te houden, ook in het gemengde gebied waar natuur en recreatie hun plek vinden. “Het moet niet zo zijn dat iedere boer een tweede activiteit in de vorm van natuuronderhoud of theeschenkerij moet gaan opzetten om het hoofd boven water te houden”. Volwaardige agrarische bedrijven passen prima in het landelijk gemengd gebied. Natuurlijk vraagt dat om een heel gedifferentieerde aanpak van het waterbeheer, maar gemeente en waterschap moeten dat als uitdaging zien, volgens het CDA.

Lunchconcert Statenzaal

Op vrijdag 16 maart vindt in de serie Lunchconcerten in de Statenzaal een programma plaats met werken voor fagot en piano en liederen van Mahler. Studenten van het ArtEZ-conservatorium zullen in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle voor u optreden. Deze lunchconcerten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met dit Conservatorium. Het ArtEZ Conservatorium is sinds enkele jaren gefuseerd met het conservatorium van Arnhem en sinds kort ook met dat van Enschede. In dit concert spelen studenten, die verbonden zijn aan het Conservatorium van Arnhem.

Op het programma staan een sonate voor fagot van Camille Saint Saens, een suite van Alexandre Tansman en een sarabande van Henri Dutilleux . Daarna volgen enkele liederen uit de beroemde liederencyclus Liederen eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler.De pianist Rik Helmes zal zowel de begeleidingen met de van oorsprong Canadese fagottiste Amber Hill voor zijn rekening nemen als de liederen van Mahler, die vertolkt worden door de Portugese sopraan Maria João Carmo.

Lees verder »

Partijen willen openbare stationstunnel behouden

De Stentor van 26 februari 2007 berichtte uitvoerig over de introductie van de OV-Chipkaart. Aanleiding daarvoor is ondermeer te vinden in de problematiek van zwartrijders en overlast op de stations op de spoorlijnen in het westen van het land. De introductie van de kaart blijkt in de Rotterdamse regio blijkt niet zonder problemen te verlopen. Vraagtekens worden gezet bij de principiële kanten (o.a. over de privacy), maar ook over de praktische toepassing. Met name oudere mensen blijken er in de praktijk problemen mee te hebben.

In 2004 zijn door het CDA kanttekeningen al gezet bij de toekomstige plaatsing van de aan de OV-Chipkaart gerelateerde controlepoortjes op het station van Zwolle en de praktische consequenties daarvan. Het CDA maakte zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van het openbare karakter van de Zwolse perrontunnel en over de afname van de bereikbaarheid van o.a. het Stadskantoor. Wethouder Cnossen sprak destijds geruststellende woorden en kondigde tijdig contact met de NS aan. De NS blijkt ondertussen onverstoorbaar door te gaan met de introductie van de betreffende controlepoortjes. Een aanvraag voor een bouwvergunning voor plaatsing op het Zwolse station is daartoe ingediend. Naar het CDA en de PvdA hebben begrepen kan de vergunning op formele gronden niet worden geweigerd. Daarmee plaatst de NS het gemeentebestuur van Zwolle voor een voldongen feit.

Lees verder »